Bổ sung 08 nhóm hành vi đảng viên vi phạm sẽ bị kỷ luật

Quy định 69/QĐ-TW năm 2022 được ban hành đã thay đổi một số nội dung đối với hành vi vi phạm. Dưới đây là 08 nhóm hành vi mới đảng viên có thể bị kỷ luật của 69/QĐ-TW năm 2022.

Bổ sung 08 nhóm hành vi đảng viên vi phạm sẽ bị kỷ luật

Bổ sung 08 nhóm hành vi đảng viên vi phạm sẽ bị kỷ luật (Hình từ Internet)

1. Nhóm hành vi vi phạm quy định hôn nhân và gia đình

- Mức kỷ luật khiển trách

+ Không đăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng;

+ Vi phạm pháp luật về mang thai hộ.

- Mức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có)

Có con với người khác khi đang có vợ hoặc chồng.

(Điều 51 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022)

2. Nhóm hành vi vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng

- Mức kỷ luật khiển trách

+ Quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, cho chuyển công tác đối với nhân sự là đối tượng đang trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận kiểm tra, thanh tra, đang điều tra hoặc giải quyết tố cáo.

- Mức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có)

+ Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách.

+ Tiết lộ thông tin, đe dọa, trả thù, trù dập người phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

+ Lợi dụng việc phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về tham nhũng, tiêu cực để vu khống cơ quan, tổ chức, cá nhân.

+ Nhờ người khác đứng tên hoặc đứng tên hộ người khác mua bất động sản, tài sản có giá trị nhằm trục lợi, che giấu kê khai tài sản, thu nhập.

+ Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới đầu tư xây dựng công trình giao thông, công trình công cộng gần nhà mình không đúng quy hoạch nhằm trục lợi.

(Điều 17 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022)

3. Nhóm hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở

Mức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có)

- Lấn chiếm đất công để trục lợi.

- Thông đồng bên mua hoặc bên bán để kê khai giá chuyển nhượng bất động sản, quyền sử dụng đất nhằm trốn thuế, giảm thuế gây thất thoát thu ngân sách nhà nước.

(Điều 42 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022)

4. Nhóm hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực y tế

- Mức kỷ luật khiển trách

+ Thực hiện không đúng quy định liên danh liên kết, góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế.

+ Xác nhận, giám định tình trạng sức khỏe cho cá nhân không đúng quy định. 

- Mức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có)

+ Nâng khống giá dịch vụ, vật tư, kỹ thuật y tế trong khám, chữa bệnh để trục lợi.

+ Thực hiện không đúng quy định đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh, chất phụ gia, phụ trợ kèm theo.

- Mức kỷ luật khai trừ

Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh dẫn đến lây lan dịch bệnh.

(Điều 23 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022)

5. Nhóm hành vi vi phạm quy định quản lý tài nguyên

- Mức kỷ luật khiển trách

+ Thăm dò, khai thác hoặc tham gia khai thác tài nguyên không đúng quy định.

+ Giao rừng, giao đất trồng rừng; quản lý, bảo vệ rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng không đúng quy định.

+ Vận chuyển, tiêu thụ, nuôi nhốt, sử dụng làm thức ăn, sản phẩm chế biến hoặc có hành vi gây hại động, thực vật quý hiếm thuộc danh mục Nhà nước cấm.

- Mức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có)

+ Tham mưu, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, trái quy định của pháp luật.

+ Đốt rừng, phá rừng trái quy định, hủy hoại rừng.

+ Thiếu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng dẫn đến rừng bị phá, cháy, khai thác trái phép.

- Mức kỷ luật khai trừ:

+ Bao che, dung túng, tiếp tay hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép.

+ Cản trở, gây khó khăn trong kiểm tra, thanh tra, điều tra vi phạm quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên.

+ Quyết định cấp phép khai thác tài nguyên trái quy định gây hậu quả rất nghiêm trọng.

(Điều 44 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022)

6. Nhóm hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường

- Mức kỷ luật khiển trách

+ Vận chuyển, đổ chất thải không đúng nơi quy định; 

Tiếp tay cho hành vi gây ô nhiễm môi trường.

+ Thiếu trách nhiệm trong quản lý chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường.

+ Không thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với người, vật nuôi làm tán phát, lây lan dịch bệnh ra môi trường, xã hội.

- Mức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có)

+ Cho phép hoặc chôn lấp, đổ chất thải vào nguồn nước, đất, thải ra không khí chất gây nguy hại, ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

+ Cho phép hoặc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị gây ô nhiễm môi trường vượt quá quy định; nhập khẩu chất thải nguy hại, phế liệu, hoá chất, chế phẩm sinh học không được phép nhập.

- Mức kỷ luật khai trừ:

+ Cho phép triển khai dự án đầu tư gây hậu quả rất nghiêm trọng về môi trường đất, nước, không khí, tác động tiêu cực đời sống người dân.

+ Không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng về môi trường đất, nước, không khí.

(Điều 45 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022)

7. Nhóm hành vi vi phạm quy định khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ

- Mức kỷ luật khiển trách

+ Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

+ Cản trở, từ chối cung cấp thông tin chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Sử dụng công nghệ không đúng với công nghệ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép.

+ Thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm, tiêu cực trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; vi phạm quy định về an toàn, an ninh mạng; sở hữu trí tuệ.

- Mức kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có)

+ Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao, sử dụng bất hợp pháp kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.

+ Chỉ đạo, thực hiện không đúng quy định trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ cấm hoặc hạn chế chuyển giao.

+ Lừa dối, giả mạo trong việc lập, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ, nội dung công nghệ trong hợp đồng, hồ sơ dự án đầu tư.

+ Tiết lộ bí mật công nghệ trái pháp luật, cản trở hoạt động chuyển giao công nghệ.

+ Quyết định, thực hiện phát tán virus, chương trình tin học có tính năng gây hại máy tính, mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số.

+ Cản trở, ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số.

+ Đăng tải lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng xã hội, thiết bị số những thông tin trái pháp luật hoặc tài liệu chưa được phép công bố.

- Mức kỷ luật khai trừ:

+ Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người.

+ Tiết lộ tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; không trung thực trong hoạt động khoa học và công nghệ.

+ Lợi dụng chuyển giao công nghệ làm thiệt hại lợi ích quốc gia, sức khỏe con người, môi trường; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.

+ Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để đăng tải nội dung không phù hợp lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân.

(Điều 46 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022)

8. Nhóm hành vi vi phạm quy định văn bằng chứng chỉ

Mức kỷ luật khai trừ đối với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, được kết nạp vào Đảng, được đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch, bậc, để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ.

(Điều 35 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022)

Ngọc Nhi

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

478 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;