BHXH hướng dẫn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024

BHXH hướng dẫn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn gì nhằm triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024? – Hương Nhi (Khánh Hòa)

BHXH hướng dẫn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024

BHXH hướng dẫn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 09/04/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn 944/BHXH-TCCB về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024.

BHXH hướng dẫn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024

Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật bình đẳng giới, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác bình đẳng giới tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024; trên cơ sở Công văn 1303/LĐTBXH-VBĐG năm 2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 như sau:

(1) Tổ chức triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành BHXH.

(2) Tiếp tục rà soát, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đề xuất các nội dung hoàn thiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện các quy định, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các chương trình, kế hoạch công tác trong toàn ngành BHXH Việt Nam.

(3) Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan.

Căn cứ Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 (Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ) và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ), Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 (Quyết định 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ), BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị (nếu có); đồng thời, tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược và các Chương trình nêu trên.

(4) Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- BHXH Việt Nam (Vụ Pháp chế, Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH trong phạm vi lĩnh vực của đơn vị, chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng BHXH Việt Nam), BHXH các tỉnh tổ chức hội nghị (hoặc lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo của Ngành, của địa phương, đơn vị) để tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ gồm:

Chương trình Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông, thống kê về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức truyền thông đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; tổ chức triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại nơi công tác, nơi cư trú và trong gia đình mỗi công chức, viên chức, người lao động.

(5) Nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tăng cường cử thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác bình đẳng giới tham gia các lớp tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới; nâng cao kỹ năng về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh.

- Biểu dương khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc liên quan đến công tác bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới cho cơ quan nhà nước, đơn vị có thẩm quyền để phối hợp giải quyết.

- Huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững, hiệu quả trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành BHXH.

(6) Văn phòng BHXH Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, BHXH các tỉnh chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng: Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2024) và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11/2024 đến ngày 15/12/2024).

(7) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới theo Đề cương báo cáo gửi kèm, trong đó:

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 05/6/2024.

- Báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 30/11/2024.

Xem thêm tại Công văn 944/BHXH-TCCB ngày 09/4/2024.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

145 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;