Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024
Nguyễn Thị Diễm My

Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 vừa được ban hành thì sẽ có những văn bản hướng dẫn Luật Đất đai nào? - Như Quỳnh (Bình Phước)

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 (Hình từ internet)

Ngày 05/3/2024, Thủ tướng ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

1. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

- Mục đích:

+ Tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

+ Xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật.

+ Nâng cao nhận thức về Luật Đất đai 2024 và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành Luật Đất đai 2024.

- Yêu cầu:

+ Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

+ Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Đất đai 2024 và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024 được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước kể từ ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

+ Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

2. Sẽ có 16 văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2024

Theo Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2024, sẽ có 16 văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2024 sau đây:

TT

Hình thức văn bản quy định chi tiết

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn ban hành

Ghi chú

1

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

2

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

3

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

4

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về quỹ phát triển đất

Bộ Tài chính

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

5

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Bộ Tài chính

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

6

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

7

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

8

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về lấn biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

3/2024

Có hiệu lực từ 01/4/2024

9

Nghị định của Chính phủ

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

11

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

12

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

13

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

14

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

15

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Bộ Tài chính

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

16

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và hướng dẫn việc giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính

Bộ Nội vụ

Bộ, ngành có liên quan

5/2024

 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

313 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;