Bãi bỏ Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Bãi bỏ Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng liên quan đến phòng chống dịch COVID-19
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết có phải Chỉ thị 15Chỉ thị 16 của Thủ tướng liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 sẽ bị bãi bỏ từ ngày 29/10/2023 đúng không? – Mai Hương (Đà Nẵng)

Bãi bỏ Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Bãi bỏ Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 29/10/2023, Thủ tướng đã có Quyết định 1269/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bãi bỏ Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Cụ thể kể từ ngày 29/10/2023, các nội dung quy định tại 08 chỉ thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 sẽ bị bãi bỏ như sau:

(1) Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

(2) Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra

(3) Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19

(4) Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

(5) Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

(6) Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

(7) Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

(8) Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngoài ra còn bãi bỏ thêm 03 quyết định của Thủ tướng như:

(1) Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19

(2) Quyết định 1857/QĐ-TTg ngày 14/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

(3) Quyết định 1438/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Bãi bỏ 20 Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Bên cạnh đó, Quyết định 1269/QĐ-TTg cũng tiến hành bãi bỏ 20 Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm:

1

Quyết định 42/QĐ-BCĐ ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch COVID-19 về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

2

Quyết định 478/QĐ-BCĐQG ngày 20/2/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kiện toàn các Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019.

3

Quyết định 929/QĐ-BCĐQG ngày 17/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phê duyệt danh sách thành viên của các Tiểu ban chống dịch thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

4

Quyết định 1329/QĐ-BCĐQG ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thành lập Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19

5

Quyết định 100/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch COVID-19 về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19

6

Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động"

7

Quyết định 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình"

8

Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"

9

Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang"

10

Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng"

11

Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

12

Quyết định 3380/QĐ-BCĐQG ngày 01/8 /2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

13

Quyết định 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19"

14

Quyết định 1260/QĐ-BCĐQG ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc bổ sung thành viên Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19

15

Quyết định 2577/QĐ-BCĐQG ngày 26/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 kiện toàn Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19

16

Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19"

17

Quyết định 277/QĐ-BCĐQG ngày 08/7/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 30.000 người mắc COVID-19

18

Quyết định 320/QĐ-BCĐQG ngày 25/7/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 100.000 và 200.000 người mắc COVID-19

19

Quyết định 398/QĐ-BCĐQG ngày 24/8/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt phương án đảm bảo công tác y tế đối với tình huống khi có 300.000 người mắc COVID-19

20

Quyết định 91/QĐ-BCĐ ngày 10/9/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

612 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;