57 dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực y tế

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến Quý thành viên và bạn đọc toàn bộ Dự thảo trong lĩnh vực y tế, bao gồm các loại văn bản: Luật, Nghị định, Thông tư và Quyết định đã được soạn thảo và đang chờ thông qua.

 57 DỰ THẢO LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ VỀ LĨNH VỰC Y TẾ

LOẠI VĂN BẢN

TÊN VĂN BẢN

LUẬT

 

 1. Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

 2. Dự thảo Luật Dự phòng và kiểm soát bệnh tật

 3. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

 4. Dự thảo Đề cương Luật về máu và tế bào gốc

NGHỊ ĐỊNH

 1. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

 2. Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe

 3. Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

 4. Dự thảo Nghị định quy định về kiểm dịch y tế biên giới

 5. Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập

 6. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

 7. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

 8. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

 9. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

 10. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 92/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

THÔNG TƯ

 1. Dự thảo Thông tư quy định về đăng ký thuốc sản xuất gia công

 2. Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 3. Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

 4. Dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

 5. Dự thảo Thông tư quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

 6. Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

 7. Dự thảo Thông tư quy định việc khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

 8. Dự thảo Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do cơ sở kinh doanh dược thực hiện

 9. Dự thảo Thông tư về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

 10. Dự thảo Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật

 11. Dự thảo Thông tư quy định về thử tương đương sinh học của thuốc tại Việt Nam

 12. Dự thảo Thông tư Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu

 13. Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh

 14. Dự thảo Thông tư Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu

 15. Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 16. Dự thảo Thông tư danh mục dược chất, dạng bào chế phải báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học khi đăng ký thuốc và hướng dẫn báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký thuốc

 17. Dự thảo Thông tư hướng dẫn thí điểm thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế y học cổ truyền

 18. Dự thảo Thông tư hướng dẫn thử tương đương sinh học của thuốc

 19. Dự thảo Thông tư quy định khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế đối với lĩnh vực y học cổ truyền năm 2016

 20. Dự thảo Thông tư danh mục thuốc cổ truyền được Bộ y tế công nhận năm 2016

 21. Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc

 22. Dự thảo Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Thực hành tốt và kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt của cơ sở thử nghiệm

 23. Dự thảo Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 24. Dự thảo Thông tư quy định áp dụng tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc” và kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc” của cơ sở bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 25. Dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký thuốc cổ truyền, dược liệu

 26. Dự thảo Thông tư về nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản dược liệu”

 27. Dự thảo Thông tư về Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam

 28. Dự thảo Thông tư quy định chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh

 29. Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về kê khai, khai lại giá thuốc dùng cho người

 30. Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm y tế chi trả

 31. Dự thảo Thông tư quản lý thuốc methadone

 32. Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 24/2013/TT-BYT “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”

 33. Dự thảo Thông tư quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế dự phòng

 34. Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 16/2014/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình

 35. Dự thảo Thông tư quy định Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương, Hội đồng Giám định Y khoa các ngành thuộc Trung ương và Hội đồng Giám định Y khoa địa phương

 36. Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y

 37. Dự thảo Thông tư quy định về trích chuyển dữ liệu yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội

 38. Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 39. Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế

 40. Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

QUYẾT ĐỊNH

 1. Dự thảo sửa đổi Quyết định 38/2015/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

 2. Dự thảo Quyết định quy định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được tổ chức mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế

 3. Dự thảo Quyết định về tín dụng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại cơ sở khám, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề

Lê Hải

597 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;