04 nhiệm vụ về Công tác pháp chế năm học 2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục đại học

04 nhiệm vụ về Công tác pháp chế năm học 2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục đại học
Trần Thanh Rin

Tôi muốn biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra các nhiệm vụ gì trong công tác pháp chế năm học 2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục đại học? – Tuyết Đào (Ninh Thuận)

04 nhiệm vụ về Công tác pháp chế năm học 2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục đại học

04 nhiệm vụ về Công tác pháp chế năm học 2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục đại học (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

Ngày 21/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 5132/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 về Công tác pháp chế.

04 nhiệm vụ về Công tác pháp chế năm học 2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục đại học

Cụ thể, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

(1) Về tổ chức, xây dựng đội ngũ người làm công tác pháp chế:

- Tiếp tục kiện toàn, phát huy vai trò của tổ chức pháp chế tại đơn vị;

- Cử người làm công tác pháp chế tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành tổ chức;

- Phối hợp khảo sát, xây dựng, đề xuất tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế và mô hình tổ chức pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm (khi có yêu cầu).

(2) Về công tác tham mưu, tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường:

- Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; văn bản nội bộ về quản lý, điều hành do các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường gửi lấy ý kiến; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản để bảo đảm phù hợp với quy định với các văn bản cấp trên và tình hình phát triển kinh tế- xã hội; phối hợp triển khai nghiên cứu xây dựng Luật Nhà giáo và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

- Tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, tham mưu những vấn đề pháp lý quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

(3) Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 599/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học, các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dạy, người học và người lao động; các quy định mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để người dạy, người học và người lao động hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành;

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện điện tử, tin học phục vụ việc giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật;

- Tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với định hướng nêu tại điểm d khoản 1 Phần II Công văn 5132/BGDĐT-PC.

(4) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-BGDĐT ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận có liên quan trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường.

Xem thêm nội dung tại Công văn 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

804 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;