03 nội dung của kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám chữa bệnh 2023

03 nội dung của kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám chữa bệnh 2023
Nguyễn Thị Diễm My

Đây là nội dung tại Quyết định 264/QĐ-TTg năm 2023 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

03 nội dung của kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám chữa bệnh 2023

03 nội dung của kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám chữa bệnh 2023 (Hình từ internet)

1. 03 nội dung của kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám chữa bệnh 2023

03 nội dung của kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám chữa bệnh 2023 bao gồm:

(1) Rà soát văn bản pháp luật

Bộ Y tế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám chữa bệnh 2023 thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khám chữa bệnh 2023.

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính và các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám chữa bệnh 2023 theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công và gửi về Bộ Y tế trong tháng 3/2023.

Bộ Y tế hoàn thành việc rà soát trong tháng 4/2023.

(2) Xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Khám chữa bệnh 2023.

(3) Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh

- Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật:

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Y tế.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành:

+ Nội dung hoạt động:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân, người hành nghề về các quy định về quyền và nghĩa vụ, các nội dung mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Tổ chức tập huấn triển khai Luật Khám chữa bệnh 2023 cho cán bộ thuộc các bộ, ngành trung ương, địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

+ Phân công thực hiện:

Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan báo chí, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Kinh phí bảo đảm cho kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám chữa bệnh 2023

- Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2023 để triển khai thực hiện.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí chi thường xuyên, bảo đảm ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch này.


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
240 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Cho tôi hỏi quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài thế nào? - Duy Minh (Long An)

Điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Nguyên tắc và điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được quy định ra sao? - Khiết Lâm (Long An)

Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Xin cho hỏi để miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cần có những điều kiện gì? - Thuận Khánh (Kiên Giang)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;