Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2022

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2022
Văn Trọng

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng từ ngày 01/12/2022; bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức tài nguyên và môi trường, thể dục thể thao; … là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2022 (từ ngày 01 – 10/12/2022).

1. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng từ 01/12/2022

Thông tư 31/2022/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.

Theo đó, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC (Danh mục 2022) sẽ thay thế Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 09/2019/TT-BTC) (Danh mục 2017).

Tại Công văn 4891/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022, Tổng cục Hải quan nêu ra một số nội dung mới tại Thông tư 31/2022/TT-BTC như sau:

- Danh mục 2022 gồm 21 Phần, 97 Chương, 1.228 nhóm ở cấp độ 4 số, 4.084 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 11.414 dòng hàng ở cấp độ 8 số (tăng 601 dòng hàng so với Danh mục 2017).

- Những thay đổi tại Danh mục 2022 so với Danh mục 2017 tập trung vào việc cập nhật những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, thương mại của một số nhóm hàng để phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm các ngành hàng sau:

+ Thủy sản (Chương 03);

+ Thực phẩm chế biến (Chương 16, 19, 21);

+ Thuốc lá (Chương 24);

+ Hóa chất (Chương 28, 29, 38);

+ Dược phẩm (Chương 30);

+ Máy móc thiết bị (Chương 84, 85);

+ Phương tiện vận tải (Chương 87);

+ Tác phẩm nghệ thuật (Chương 97), ...
 
2. Bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường và thể dục thể thao

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ ngày 09/12/2022.

Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao có hiệu lực từ ngày 10/12/2022.

Theo đó, bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh nghề nghiệp sau:

* Viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường

- Địa chính viên hạng II, hạng III, hạng IV;

- Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II, hạng III, hạng IV;

- Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II, hạng III, hạng IV;

- Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II, hạng III, hạng IV;

- Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng II, hạng III, hạng IV;

- Đo đạc bản đồ viên hạng II, hạng III, hạng IV.

* Viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

- Huấn luyện viên cao cấp (hạng I);

- Huấn luyện viên chính (hạng II);

- Huấn luyện viên (hạng III);

- Hướng dẫn viên (hạng IV).

Thay vào đó, Thông tư 12/2022/TT-BTNMTThông tư 07/2022/TT-BVHTTDL quy định yêu cầu về ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh nghề nghiệp trên như sau:

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

3. Thay đổi trong cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Nghị định 81/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/10/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao có một số thay đổi như sau:

- Không còn Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao.

- Hợp nhất Cục Cơ yếu và Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin;

- Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia trở thành Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại.

Như vậy, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao từ ngày 01/12/2022 bao gồm 28 đơn vị như sau:

- Vụ Châu Âu.

- Vụ Châu Mỹ.

- Vụ Đông Bắc Á.

- Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.

- Vụ Trung Đông - Châu Phi.

- Vụ Chính sách đối ngoại.

- Vụ Tổng hợp kinh tế.

- Vụ ASEAN.

- Vụ các Tổ chức quốc tế.

- Vụ Hợp tác kinh tế đa phương.

- Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO.

- Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế.

- Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại.

- Vụ Thông tin Báo chí.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin.

- Cục Lãnh sự.

- Cục Lễ tân Nhà nước.

- Cục Ngoại vụ.

- Cục Quản trị Tài vụ.

- Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ủy ban Biên giới quốc gia.

- Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

- Học viện Ngoại giao.

- Báo Thế giới và Việt Nam.

- Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

4. Hình thức gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thuộc quản lý Bộ Nội vụ

Thông tư 8/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 14/2019/TT-BNV quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.

Theo đó, quy định về hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương như sau:

- Tờ trình đề nghị của đơn vị (theo mẫu tại Phụ lục I);

- Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu tại Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV);

- Bản khai thành tích và quá trình công tác đối với cá nhân trong ngành (theo mẫu tại Phụ lục V);

- Những trường hợp thuộc diện ưu tiên xét tặng được quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư 14/2019/TT-BNV (sửa đổi bởi Thông tư 8/2022/TT-BNV) kèm theo bản sao Quyết định khen thưởng hoặc Bằng công nhận.

Bên cạnh đó, quy định về số lượng hồ sơ gửi về Bộ Nội vụ như sau:

- Đối với Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”: 01 bộ.

- Đối với Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”, “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”, “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”: 02 bộ.

Hồ sơ đề nghị nghị khen thưởng gửi về Bộ Nội vụ, đồng thời gửi kèm hồ sơ điện tử (ở định dạng “.doc” hoặc “.docx” đối với Tờ trình, danh sách; ở định dạng “.pdf” đối với báo cáo thành tích và các hồ sơ khác có liên quan; trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật Nhà nước).

(Nội dung mới bổ sung)

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

896 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;