Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2023

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2023
Lê Trương Quốc Đạt

Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu; 03 trường hợp kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;...là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2023 (từ ngày 21 - 30/6/2023).

1. Bãi bỏ thông tư xét nâng ngạch không qua thi với cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 bãi bỏ Thông tư 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 25/6/2023.

Theo đó, từ ngày 25/6/2023 bãi bỏ toàn bộ Thông tư 03/2008/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

2. 03 trường hợp kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo Quy trình của Kiểm toán nhà nước

Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng có hiệu lực từ ngày 30/6/2023.

Cụ thể, các trường hợp kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như sau:

- Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng là một cuộc kiểm toán có trong Kế hoạch kiểm toán năm, Kế hoạch kiểm toán bổ sung của Kiểm toán nhà nước.

- Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc nội dung, phạm vi kiểm toán của một cuộc kiểm toán có trong Kế hoạch kiểm toán năm, Kế hoạch kiểm toán bổ sung.

- Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được tiếp nhận liên quan đến một cuộc kiểm toán đang trong quá trình thực hiện kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định tách thành một cuộc kiểm toán khác.

3. Đối tượng cán bộ, công chức áp dụng Cấu trúc mã định danh trong CSDLQG từ ngày 30/6/2023

Quyết định 356/QĐ-BNV ngày 17/5/2023 về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước có hiệu lực từ ngày 30/6/2023.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước sau đây sẽ áp dụng Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia:

- Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

- Tòa án nhân dân Tối cao.

- Viện kiểm sát nhân dân.

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Văn phòng Quốc hội.

- Kiểm toán Nhà nước.

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.

4. Tổng hợp chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Đây là nội dung tại Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 hướng dẫn nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành có hiệu lực từ ngày 23/6/2023.

Theo đó, các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước gồm có:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

+ Chủ nhiệm nhiệm vụ là người chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhiệm vụ trong việc:

++ Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ;

++ Quản lý chung, phân công, điều phối việc thực hiện toàn bộ nội dung nghiên cứu trong nhiệm vụ;

++ Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ;

++ Xây dựng báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Chủ nhiệm nhiệm vụ phải đáp ứng các điều kiện đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

+ Mỗi nhiệm vụ chỉ có một chủ nhiệm nhiệm vụ.

- Thư ký khoa học:

+ Thư ký khoa học là người hỗ trợ chủ nhiệm nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bao gồm việc:

++ Hỗ trợ theo dõi đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ;

++ Hỗ trợ xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ, báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ;

++ Hỗ trợ công tác thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ và các công việc hỗ trợ khác theo phân công của chủ nhiệm nhiệm vụ.

+ Mỗi nhiệm vụ chỉ có một thư ký khoa học.

- Thành viên chính:

+ Thành viên chính là cá nhân được chủ nhiệm nhiệm vụ phân công chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ.

+ Trong một nhiệm vụ có nhiều nội dung nghiên cứu. Mỗi nội dung được chủ trì thực hiện bởi tối đa một thành viên chính.

- Thành viên:

Thành viên thực hiện nhiệm vụ là cá nhân được chủ nhiệm nhiệm vụ phân công tham gia thực hiện các công việc cụ thể trong nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ.

- Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ (không bao gồm lao động phổ thông):

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ là người được chủ nhiệm nhiệm vụ bố trí thực hiện các thao tác kỹ thuật hoặc hoạt động hỗ trợ nghiên cứu để phục vụ thực hiện các công việc cụ thể trong nội dung nghiên cứu theo thuyết minh nhiệm vụ.

- Việc lập dự toán chi tiết thù lao cho các chức danh phải gắn với các nội dung nghiên cứu và các công việc cụ thể trong thuyết minh nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

611 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;