Viên chức là ai? Quy định về việc đánh giá viên chức theo Luật Viên chức

Xin hỏi là viên chức là ai và việc đánh giá viên chức được quy định thế nào? - Hữu Đạt (TP.HCM)

Viên chức là ai? Quy định về việc đánh giá viên chức theo Luật Viên chức

Viên chức là ai? Quy định về việc đánh giá viên chức theo Luật Viên chức (Hình từ Internet)

1. Viên chức là ai?

Tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định về viên chức như sau:

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

2. Quy định về việc đánh giá viên chức mới nhất

2.1. Mục đích của đánh giá viên chức

Tại Điều 39 Luật Viên chức 2010 quy định về mục đích của đánh giá viên chức như sau:

Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

2.2. Căn cứ đánh giá viên chức

Tại Điều 40 Luật Viên chức 2010 quy định về việc đánh giá viên chức được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

- Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xứ của viên chức.

2.3. Nội dung đánh giá viên chức

Nội dung đánh giá viên chức quy định tại Điều 41 Luật Viên chức 2010 như sau:

- Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

+ Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

+ Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

+ Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

+ Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

- Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:

+ Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

+ Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

- Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi đường.

2.4. Phân loại đánh giá viên chức

Tại Điều 42 Luật Viên chức 2010 quy định về việc phân loại đánh giá viên chức như sau:

 Hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ,

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

2.5. Trách nhiệm đánh giá viên chức

Tại Điều 43 Luật Viên chức 2010 quy định về trách nhiệm đánh giá viên chức như sau:

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá.

- Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2.6. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức 

Căn cứ Điều 44 Luật Viên chức 2010 quy định về thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức như sau:

- Nội dung đánh giá viên chức phải được thông báo cho viên chức.

- Kết quả phân loại viên chức được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và phân loại thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền.

Ngọc Nhi

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
2017 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;