Nhiệm vụ quyền hạn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ)

Xin hỏi nhiệm vụ quyền hạn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) được quy định thế nào? – Hồng Mai (Hà Nội)

Nhiệm vụ quyền hạn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Nhiệm vụ quyền hạn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Hình từ internet)

Nhiệm vụ quyền hạn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ)

Hiện hành, nhiệm vụ quyền hạn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) được quy định tại Quyết định 1199/QĐ-BNV năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

(1) Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn; chuyển đổi số; tiêu chuẩn, quy trình, quy định và định mức kinh tế - kỹ thuật về văn thư, lưu trữ.

(2) Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ;

- Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động dịch vụ lưu trữ;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia tài liệu điện tử;

- Thực hiện thống kê về văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước;

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ;

- Quản lý phôi Chứng chỉ hành nghề và cấp Giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ để cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề lĩnh vực lưu trữ.

(3) Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và quy định của pháp luật:

- Quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam, bao gồm: hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện các hoạt động nghiệp vụ sưu tầm, thu thập, bổ sung, xác thực tài liệu lưu trữ; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo vệ, bảo quản, bảo hiểm tài liệu lưu trữ, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu; giải mật, biên dịch và công bố tài liệu lưu trữ; phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực hiện các dịch vụ lưu trữ;

- Quản lý về tổ chức bộ máy; quản lý và sử dụng công chức; tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về văn thư, lưu trữ; quản lý nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về văn thư, lưu trữ; hiện đại hoá cơ sở vật chất, kỹ thuật công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phòng cháy chữa cháy;

- Quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản và hạ tầng công nghệ thông tin của Cục.

(4) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.  

Cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị chức năng thuộc Cục:

+ Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ I;

+ Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ II;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học;

+ Phòng Tổ chức - Cán bộ;

+ Văn phòng.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục:

+ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I;

+ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II;

+ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III;

+ Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV;

+ Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử;

+ Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ;

+ Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia.

- Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị chức năng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định.

- Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục.

- Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các đơn vị chức năng thuộc Cục.

Dương Châu Thanh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
267 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;