Bảng lương Quân đội, Công an chính thức tăng mạnh từ ngày 01/7/2020

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, từ ngày 01/7/2020 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, tăng 110.000 đồng/tháng (mức tăng cao nhất trong từ trước đến nay). Theo đó, bảng lương của quân đội, công an cũng được tăng tương ứng. Thư Ký Luật xin tổng hợp mức lương của quân đội, công an từ ngày 01/7/2020 tại bảng dưới đây.

>>> Xem thêm: Áp dụng cơ cấu tiền lương mới đối với Quân đội, Công an từ 2021

 Bảng lương Quân đội, Công an từ ngày 01/7/2020 (Chính thức)

 

BẢNG LƯƠNG THEO CẤP BẬC QUÂN HÀM

Đơn vị: đồng

STT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương từ 01/7/2019

Mức lương từ 01/7/2020

1

Đại tướng

10,40

15,496,000

16,640,000

2

Thượng tướng

9,80

14,602,000

15,680,000

3

Trung tướng

9,20

13,708,000

14,720,000

4

Thiếu tướng

8,60

12,814,000

13,760,000

5

Đại tá

8,00

11,920,000

12,800,000

6

Thượng tá

7,30

10,877,000

11,680,000

7

Trung tá

6,60

9,834,000

10,560,000

8

Thiếu tá

6,00

8,940,000

9,600,000

9

Đại úy

5,40

8,046,000

8,640,000

10

Thượng úy

5,00

7,450,000

8,000,000

11

Trung úy

4,60

6,854,000

7,360,000

12

Thiếu úy

4,20

6,258,000

6,720,000

13

Thượng sĩ

3,80

5,662,000

6,080,000

14

Trung sĩ

3,50

5,215,000

5,600,000

15

Hạ sĩ

3,20

4,768,000

5,120,000

 

 

BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN

Đơn vị: đồng

STT

Chức danh

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

01

Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp

                       

Nhóm 1

Hệ số lương

3,85

4,20

4,55

4,90

5,25

5,60

5,95
 

6,30

6,65

7,00

7,35

7,70

 

Mức lương từ 01/7/2019

5,736,500

6,258,000

6,779,500

7,301,000

7,822,500

8,344,000

8,865,500

9,387,000

9,908,500

10,430,000

10,951,500

11,473,000

 

Mức lương từ 01/7/2020

6,160,000

6,720,000

7,280,000

7,840,000

8,400,000

8,960,000

9,520,000

10,080,000

10,640,000

11,200,000

11,760,000

12,320,000

Nhóm 2

Hệ số lương

3,65

4,00

4,35

4,70

5,05

5,40

5,75

6,10

6,45

6,80

7,15

7,50

 

Mức lương từ 01/7/2019

5,438,500

5,960,000

6,481,500

7,003,000

7,524,500

8,046,000

8,567,500

9,089,000

9,610,500

10,132,000

10,653,500

11,175,500

 

Mức lương từ 01/7/2020

5,840,000

6,400,000

6,960,000

7,520,000

8,080,000

8,640,000

9,200,000

9,760,000

10,320,000

10,880

11,440,000

12,000,000

02

Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp

                       

Nhóm 1

Hệ số lương

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

5,90

6,20

   
 

Mức lương từ 01/7/2019

5,215,000

5,662,000

6,109,000

6,556,000

7,003,000

7,450,000

7,897,000

8,344,000

8,791,000

9,238,000

   
 

Mức lương từ 01/7/2020

5,600,000

6,080,000

6,560,000

7,040,000

7,520,000

8,000,000

8,480,000

8,960,000

9,440,000

9,920,000

   

Nhóm 2

Hệ số lương

3,20

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

5,90

   
 

Mức lương từ 01/7/2019

5,215,000

5,662,000

6,109,000

6,556,000

7,003,000

7,450,000

7,897,000

8,344,000

8,791,000

9,238,000

   
 

Mức lương từ 01/7/2020

5,120,000

5,600,000

6,080,000

6,560,000

7,040,000

7,520,000

8,000,000

8,480,000

8,960,000

9,440,000

   

03

Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp

                       

Nhóm 1

Hệ số lương

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

5,20

5,45

   
 

Mức lương từ 01/7/2019

5,215,000

5,662,000

6,109,000

6,556,000

7,003,000

7,450,000

7,897,000

8,344,000

8,791,000

9,238,000

   
 

Mức lương đến 01/7/2020

5,120,000

5,520,000

5,920,000

6,320,000

6,720,000

7,120,000

7,520,000

7,920,000

8,320,000

8,720,000

   

Nhóm 2

Hệ số lương

2,95

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

5,20

   
 

Mức lương từ 01/7/2019

5,215,000

5,662,000

6,109,000

6,556,000

7,003,000

7,450,000

7,897,000

8,344,000

8,791,000

9,238,000

   
 

Mức lương đến 01/7/2020

4,720,000

5,120,000

5,520,000

5,920,000

6,320,000

6,720,000

7,120,000

7,520,000

7,920,000

8,320,000

   

 

Lưu ý: Cùng với việc điều chỉnh tăng lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2020, sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP, trong thời gian sắp tới sẽ có Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004). Đồng thời, theo Nghị quyết 27-NQ/TW, từ năm 2021 sẽ không còn áp dụng mức lương cơ sở như hiện nay, do đó, lương Công an, Quân đội cũng sẽ được thực hiện theo quy định mới từ năm 2021.

Nguyễn Trinh 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
164858 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;