Tổng hợp 47 văn bản về BHXH, BHTN, BHYT (còn hiệu lực)

Chế độ bảo hiểm là một trong những vấn đề không chỉ các doanh nghiệp mà người lao động rất quan tâm. Dưới đây là tổng hợp 47 văn bản về BHXH, BHTN, BHYT (mới nhất) để mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề này.

BHXH, BHTN, BHYT

Tổng hợp 47 văn bản về BHXH, BHTN, BHYT (mới nhất) (Ảnh minh họa)

Stt

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Luật Bảo hiểm xã hội

01/01/2016

2

Nghị quyết 93/2015/QH13 về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động

01/01/2016

3

Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH VN

20/9/2020

4

Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

15/9/2020

5

Nghị định 61/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

15/7/2020

6

Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

15/7/2020

7

Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

15/4/2020

8

Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

01/7/2019

9

Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018 – 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

24/12/2018

10

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

01/12/2018

11

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BLĐTB – XH

08/10/2018

12

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN

01/3/2017

13

Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

01/7/2016

14

Nghị định 33/2016/NĐ-CP chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

26/06/2016

15

Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện

15/02/2016

16

Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc

01/01/2016

17

Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

30/5/2020

18

Thông tư 20/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

20/5/2020

19

Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

20/02/2020

20

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

15/02/2020

21

Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

12/02/2020

22

Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

01/01/2019

23

Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật AT, VSLĐ thuộc lĩnh vực y tế

01/3/2018

24

Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về BNN được hưởng BHXH

01/7/2016

25

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện

04/4/2016

26

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc

15/02/2016

27

Quyết định 378/QĐ-BHXH ban hành quy  trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH VN

11/3/2020

28

Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

01/5/2019

29

Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTN, BNN, quản lý số BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

01/7/2018

30

Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

01/7/2017

31

Công văn 489/BHXH-BT về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHTN, giải quyết chế độ BHXH

 

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1

Luật việc làm

01/01/2016

2

Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

01/5/2016

3

Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

01/9/2016

4

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

15/9/2016

BẢO HIỂM Y TẾ

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

01/01/2015

2

Luật Bảo hiểm y tế

01/7/2009

3

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế

01/12/2018

4

Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHYT đối với quân đội, công an, người làm công tác cơ yếu

15/10/2016

5

Thông tư 57/2019/TT-BCA  hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân

25/12/2019

6

Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh nhân cùng hạng và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp

15/01/2019

7

Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

01/6/2017

8

Thông tư 46/2016/TT-BYT ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

01/3/2017

9

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

01/7/2016

10

Thông tư 18/2016/TT-BYT quy định danh mục kỹ thuật, vật tư y tế phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

19/08/2016

11

Thông tư 40/2015/TT-BYT về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT

01/01/2016

12

Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT

01/01/2016

Lê Vy

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
4252 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;