904228

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7916-1:2008 (IEC 60095-1:2006) về Acqui khởi động loại chì-axit - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm

904228
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7916-1:2008 (IEC 60095-1:2006) về Acqui khởi động loại chì-axit - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm

Số hiệu: TCVN7916-1:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN7916-1:2008
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: ***
Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Thử nghiệm

Acqui

1

2

3

4

5

6

Dung lượng 20h ln thứ nhất

 

Dung lượng dự trữ lần thứ nhất

x

x

x

 

x

 

x

 

x

Tính năng khi động lần thứ nhất

 

x

x

x

x

x

x

Dung lượng 20 h lần thứ hai

 

Dung lượng dự trữ lần thứ hai

x

x

x

 

x

 

x

 

x

Tính năng khi động lần thứ hai

 

x

x

x

x

x

x

Dung lượng 20 h ln thứ ba

 

Dung lượng dự trữ lần thứ ba

x

x

x

 

x

 

x

 

x

Tính năng khởi đng lần thứ ba

 

x

x

x

x

x

x

Thử nghim đ bn (9.6)

Thử nghiệm ăn mòn

Thử nghiệm tuần hoàn

x

 

x

 

 

 

 

Bảo toàn nạp (9.5)

 

 

 

 

x

 

 

Chấp nhận nạp (9.4)

 

 

 

x

 

 

 

Bảo toàn chất điện phân (9.9)

 

 

 

 

x

 

 

Khả năng chịu rung (9.8)

 

 

 

 

 

x

 

Mức tu thụ nước (9.7)

 

 

 

 

 

 

x

CHÚ THÍCH: Thử nghiệm hao nước chỉ nên áp dụng cho các acqui có thông hơi loại “tổn hao ít” hoăc “tổn hao rất ít” theo 6.3.

8.5.2. Acqui nạp khan hoặc nạp bảo quản

a) Trước tiên acqui phải chịu:

- tính năng khởi động ban đầu sau khi đổ chất điện phân (xem 9.10).

b) Các thử nghiệm theo Bảng 1 ch được thực hiện nếu acqui phù hợp với các thử nghiệm trước đó, và không quá một tun sau đó.

9. Phương pháp thử nghiệm

9.1. Kiểm tra dung lượng 20 h Ce

9.1.1. Trong suốt quá trình thực hiện các thử nghiệm, acqui phải được đặt trong một bể nước có nhiệt độ 25 oC ± 2oC. Chân của đầu nối acqui phải cao hơn mặt nước ít nhất là 15 mm nhưng không quá 25 mm. Nếu đặt nhiu acqui trong cùng một bể thì khoảng cách giữa các acqui với nhau và giữa acqui với thành bể phải ít nhất là 25 mm.

9.1.2. Cho acqui phóng điện vi dòng điện ln (tính theo 7.1.2), duy trì không đổi ± 2 % giá trị danh nghĩa cho đến khi điện áp đu nối giảm xuống còn 10,50 V ± 0,05 V. Ghi lại thời gian phóng điện t (h) này. Phóng điện phải được bắt đầu từ 1 h đến 5 h sau khi acqui được nạp xong theo 8.2.

Nhiệt độ của acqui được đo tại một trong các ngăn giữa, nếu thuộc đối tượng áp dụng, phải là 25 oC ± 2oC trước khi bắt đu phóng điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ce= t x ln (Ah)

Nếu nhiệt độ cuối cùng của acqui khác 25 oC ± 2 oC thì phải sử dụng công thức hiệu chnh nhiệt độ dưới đây:

Ce25oC = CeT [1 – 0,01 (T - 25)]

9.2. Kiểm tra dung lượng dự trữ Cr,e

9.2.1. Trong suốt quá trình thực hiện các thử nghiệm, acqui phải được đặt trong một bể nưc có nhiệt độ 25 oC ± 2 oC. Chân của đầu nối acqui phải cao hơn mặt nước ít nhất là 15 mm nhưng không quá 25 mm. Nếu đặt nhiều acqui trong cùng một bể thì khoảng cách giữa các acqui vi nhau và giữa acqui với thành bể phải ít nhất là 25 mm.

9.2.2. Cho acqui phóng điện với dòng điện 25 A ± 1 % cho đến khi điện áp đầu nối giảm xuống còn 10,50 V ± 0,05 V. Ghi lại thời gian phóng điện t (tính bằng phút) này. Phóng điện phải được bắt đu từ 1 h đến 5 h sau khi acqui được nạp xong theo 8.2.

CHÚ THÍCH: Nhiệt độ của acqui đo tại một trong các ngăn giữa, nếu thuộc đối tượng áp dụng, phải là 25 oC ± 2oC trước khi cho acqui phóng điện.

Cr,e = t (min)

Nếu nhiệt độ cuối cùng của acqui khác 25 oC ± 2 oC thì phải sử dụng công thức hiệu chỉnh nhiệt độ đưới đây:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.3. Thử nghiệm tính năng khi động

9.3.1. Thử nghiệm tính năng khi động - Nhiệt độ tiêu chuẩn

9.3.1.1. Sau khi chuẩn bị theo 8.2 và sau đó là giai đoạn nghỉ đến 24 gi, acqui phải được đặt trong buồng lạnh có tuần hoàn không khí (cưỡng bức) ở nhiệt độ -18 oC ± 1 oC cho đến khi nhiệt độ của một trong các ngăn giữa đạt -18 oC ± 1 oC.

CHÚ THÍCH: Nhìn chung, nhiệt độ yêu cầu này được coi là đạt đến sau thời gian ít nhất là 24 h đặt acqui trong buồng lạnh.

9.3.1.2. Tiếp đó cho acqui phóng điện với dòng điện lcc (xem 7.1.1) ở bên trong hoặc bên ngoài buồng lạnh trong thời gian 2 min sau khi kết thúc giai đoạn làm lạnh. Dòng điện này phải được giữ không đổi trong phạm vi ± 0,5 % trong quá trình phóng điện.

9.3.1.3. Sau 10 s phóng điện, phải ghi lại giá trị điện áp đầu nối Uf10s. Sau 30 s phóng điện, điện áp đầu nối Uf30s cũng phải được ghi lại rồi cắt dòng điện phóng.

CHÚ THÍCH: Các điều từ 9.3.1.1 đến 9.3.1.3 là giai đoạn 1 của thử nghiệm tính năng khi động.

9.3.1.4. Thử nghiệm phải được tiếp tục sau khi cho acqui ngh 20 s ± 1 s.

9.3.1.5. Tiếp đó phải cho acqui phóng điện ở 0,6 Icc. Dòng điện này phải được giữ không đổi trong phạm vi ± 0,5 % trong quá trình phóng điện. Kết thúc quá trình phóng điện khi điện áp acqui đạt đến 6 V.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Các điều từ 9.3.1.4 đến 9.3.1.6 là giai đoạn 2 của thử nghiệm tính năng khi động.

9.3.2. Thử nghiệm tính năng khi động - Khí hậu rất lạnh

Thử nghiệm này chỉ phải thực hiện nếu nhà chế tạo có qui định acqui này được sử dụng trong khí hậu rất lạnh.

Phương pháp thử nghiệm cũng giống như đã xác định trên đây đối với nhiệt độ tiêu chuẩn nhưng có:

- nhiệt độ buồng lạnh là -29 oC ± 1 °C;

- Icc dùng cho khí hậu rất lạnh được nhà chế tạo ghi trên tấm nhãn của acqui.

9.4. Thử nghiệm chấp nhận nạp

9.4.1. Thử nghiệm phải được thực hiện trên acqui đã được nạp điện theo 8.2.2 (acqui có thông hơi) hoặc 8.2.4 (acqui có van điều chỉnh).

9.4.2. Acqui phải được đặt trong một bể nước có nhiệt độ 25 oC ± 2 oC. Chân của đu nối acqui phải cao hơn mặt nước ít nhất là 15 mm nhưng không quá 25 mm. Nếu đặt nhiều acqui trong cùng một bể thì khoảng cách giữa các acqui với nhau và giữa acqui với thành bể phải ít nhất là 25 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

lo = Ce20 /10 h (A) trong 5 h

Giá trị Ce phải được lấy là giá trị Ce lớn nhất của ba lần phóng điện trước đó theo 9.1.

9.4.4. Ngay sau khi phóng điện, acqui phải được làm lạnh ở nhiệt độ 0 oC ± 1 oC trong ít nhất 20 h hoặc cho đến khi nhiệt độ của một trong các ngăn giữa đạt 0 oC ± 1 oC.

9.4.5. nhiệt độ 0 oC ± 1 oC acqui phải được nạp điện áp không đổi là 14,40 V ± 0,10 V.

Sau 10 min, phải ghi lại giá trị dòng điện nạp Ica.

9.5. Thử nghiệm bảo toàn nạp

9.5.1. Một acqui đã được nạp đầy (theo 8.2) với các nút đậy có lỗ thông đã được nút chặt và có bề mặt khô, sạch phải được bảo quản 40 oC ± 2 oC trong tình trạng hở mạch trong thời gian t xác định trong 9.5.3. Không có các kẹp nối hoặc cáp gắn vào đu nối.

9.5.2. Sau giai đoạn bo quản này, acqui không được nạp lại và cho chịu thử nghiệm tính năng khi động -18 oC và thử nghiệm dòng điện I = 0,6 Icc. Phải ghi lại điện áp sau thời điểm 30 s (U30s).

9.5.3. Thi gian bảo qun

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Acqui hao nước ít (L): t = 14 ngày

- Acqui hao nước rất ít (VL): t = 49 ngày

- Acqui có van điều chnh (VRLA): t = 49 ngày

9.6. Thử nghiỆm độ bền đối với acqui

9.6.1. Thử nghiệm ăn mòn

9.6.1.1. Thử nghiệm phải được thực hiện với acqui đã được nạp đầy theo 8.2.2 (acqui có thông hơi) hoặc theo 8.2.4 (acqui có van điều chỉnh), nhưng thời gian nạp với điện áp không đổi được giới hạn ở mức 10 h.

9.6.1.2. Acqui phải được đặt trong một bể nước có nhiệt độ được duy trì ở 60 oC ± 2 oC. Chân của đầu ni acqui phải cao hơn mặt nước ít nhất là 15 mm nhưng không quá 25 mm. Nếu đặt nhiều acqui trong cùng một bể thì khoảng cách giữa các acqui với nhau và giữa acqui với thành bể phải ít nhất là 25 mm.

9.6.1.3. Acqui được giữ nhiệt độ 60 oC ± 2 oC phải được nạp ở điện áp không đổi là 14,00 V ± 0,10 V trong 13 ngày.

9.6.1.4. Acqui phải được bảo quản trong tình trạng h mạch, vẫn ở nhiệt độ 60oC ± 2 oC trong 13 ngày. Không có các kẹp nối hoặc cáp gắn đến đầu nối.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.6.1.6. Tiếp đó acqui phải được nạp lại theo 8.2.2 (acqui có thông hơi) hoặc 8.2.4 (acqui có van điều chỉnh) nhưng thời gian nạp vi điện áp không đổi được giới hạn mức 6 h.

9.6.1.7. Acqui được duy trì ở nhiệt độ 25 oC ± 2 oC và được bảo quản trong trạng thái nghỉ là 20 h.

9.6.1.8. Acqui phải được phóng điện với dòng điện 0,6 lcc ở 25 oC ± 2 oC trong 30 s. Ghi lại điện áp ở thời điểm 30 s.

9.6.1.9. Trình tự từ 9.6.1.1 đến 9.6.1.8 tạo thành một bộ thử nghiệm ăn mòn.

9.6.1.10. Toàn bộ trình tự từ 9.6.1.1 đến 9.6.1.8 phải được lặp lại và thử nghiệm kết thúc khi điện áp acqui đạt được nhỏ hơn 7,20 V thời điểm 30 s với dòng điện bằng 0,6 lcc khi thử nghiệm khi động 25 oC ± 2 oC (xem 9.6.1.8).

9.6.1.11. Yêu cầu: số lượng bộ thử nghiệm, xem Điều 10.

9.6.2. Thử nghiệm chu kỳ 1

9.6.2.1. Các thử nghiệm phải được thực hiện trên các acqui đã được nạp đầy theo 8.2.

9.6.2.2.Trong suốt toàn bộ quá trình thử nghiệm này, trừ thử nghiệm phóng điện nhanh ở nhiệt độ -18 oC ± 1oC, acqui phải được đặt trong một bể nước có nhiệt độ 25 oC ± 2 oC. Chân của đầu nối acqui phải cao hơn mặt nước ít nhất là 15 mm nhưng không quá 25 mm. Nếu đặt nhiều acqui trong cùng một bể thì khoảng cách giữa các acqui với nhau và giữa acqui vi thành bể phải ít nhất là 25 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.6.2.4. Acqui phải được nối đến một thiết bị mà nhờ đó có được một chuỗi các chu kỳ phóng điện/nạp điện với số lượng chu kỳ yêu cầu, mỗi chu kỳ bao gồm:

a) phóng điện trong 1 h ở dòng điện, tính bằng ampe, là I = 5 ln,

b) ngay sau đó

- nạp lại trong 2 h 55 min điện áp tùy thuộc vào công nghệ acqui với mức hao nước tương ứng của nó (xem Bảng 2) vi dòng điện lớn nhất, tính bằng ampe, được giới hạn đến lmax= 10 ln (xem 7.1.2),

- trong 5 min dòng điện không đổi, tính bằng ampe, I = 2,5 ln (N, L, VL);

- trong 5 min ở dòng điện không đổi, tính bằng ampe, I = 0,5 ln (VRLA).

9.6.2.5. Thử nghim phải được kết thúc nếu điện áp acqui sụt xuống thấp hơn 10,50 V trong thời gian phóng điện trước khi hoàn thành số chu kỳ yêu cầu (xem Điều 10).

9.6.2.6. Khi đủ số chu kỳ, acqui phi được đặt trong buồng lạnh có tuần hoàn không khí (cưỡng bức) nhiệt độ -18oC ± 1oC trong thời gian tối thiểu là 20 h hoặc cho đến khi nhiệt độ của một trong các ngăn ở giữa đạt được -18 oC ± 1 oC.

9.6.2.7. Sau khi kết thúc giai đoạn làm lạnh, phải cho acqui phóng điện với dòng điện 0,6 lcc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.6.2.9. Điều kiện nạp

Điện áp nạp phụ thuộc vào công nghệ acqui và vì thế liên quan đến mức hao nước của acqui (xem Bảng 2) hoặc phụ thuộc vào loại acqui. Mức hao nước cn sử dụng các giá trị do nhà chế tạo công bố. Nếu thông tin này không có sẵn thì mức hao nước được xác định bằng thử nghiệm theo 9.5 và 9.7.

Bảng 2 - Điện áp nạp

Mức hao nước

Điện áp

Rất ít (VL)

16,00 V ± 0,10 V

Ít (L)

15,20 V ± 0,10 V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14,80 V ± 0,10 V

Có van điều chnh (VRLA)

14,40 V ± 0,10 V hoặc 14,80 V ± 0,10 V (theo khuyến cáo của nhà chế tạo)

9.6.2.10. Yêu cầu: số chu kỳ, xem Điều 10.

9.6.3. Thử nghiệm chu kỳ 2

9.6.3.1. Thử nghiệm phải được thực hiện với acqui đã được nạp phù hợp với 8.2.2 (acqui có thông hơi) hoặc 8.2.4 {acqui có van điều chỉnh)

9.6.3.2. Trong suốt toàn bộ quá trình thử nghiệm này, trừ thử nghiệm phóng điện nhanh nhiệt độ -18 oC ±1 oC , acqui phải được đặt trong một bể nước có nhiệt độ 25 oC ± 2 oC. Chân của đu nối acqui phải cao hơn mặt nước ít nhất là 15 mm nhưng không quá 25 mm. Nếu đặt nhiu acqui trong cùng một bể thì khoảng cách giữa các acqui với nhau và giữa acqui với thành bể phải ít nhất là 25 mm.

9.6.3.3. Phải bổ sung nước tinh khiết với mức cn thiết vào acqui trong quá trình thử nghiệm để duy trì mức chất điện phân theo khuyến cáo của nhà chế tạo, trừ trường hợp acqui thuộc loại “hao nước ít", “hao nước rất ít", và acqui có van điều chỉnh.

9.6.3.4. Acqui phải được nối đến một thiết bị mà nh đó có được một chuỗi 18 chu kỳ, mỗi chu kỳ bao gm:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) ngay sau đó,

- nạp lại trong 4 h 45 min ở điện áp tùy thuộc vào công nghệ acqui với mức hao nước tương ứng của nó (xem Bảng 2) với dòng điện lớn nhất tính bằng ampe được gii hạn mức lmax= 5 ln (xem 7.1.2),

- trong 15 min ở dòng điện không đổi I = 2,5 ln (N, L, VL), tính bằng ampe;

- trong 15 min ở dòng điện không đổi I = 0,5 ln (VRLA), tính bằng ampe.

9.6.3.5. Acqui được giữ ở 25 oC ± 2 oC được nạp điện theo 8.2.2 (acqui có thông hơi) hoặc 8.2.4 (acqui có van điều chnh) nhưng thời gian nạp vi điện áp không đổi được giới hạn mức 6 h.

9.6.3.6. Acqui phải được bảo quản ở tình trạng h mạch, vẫn ở nhiệt độ 25 oC ± 2 oC trong 5 h.

9.6.3.7. Tiếp đó cho acqui phóng điện ở I = 5 ln để điện áp giảm xuống còn 10,00 V ± 0,05 V (dung lượng: C)

9.6.3.8. Acqui phải được nạp lại theo 8.2.2 hoặc 8.2.4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.6.3.10. Toàn bộ trình tự từ 9.6.3.2 đến 9.6.3.8 phải được lặp lại để đạt số bộ thử nghiệm yêu cầu. Dung lượng thực tế ở thời điểm kết thúc bộ thử nghiệm cuối cùng phải là C ≥ 0,5 Cn.

9.6.3.11. Nếu đạt được tiêu chí C ≥ 0,5 Cn thì đặt acqui vào phòng lạnh có tuần hoàn không khí (cưỡng bức) ở nhiệt độ -18 oC ± 1 oC trong thời gian tối thiểu là 20 h hoặc cho đến khi nhiệt độ của một trong các ngăn giữa đạt -18 oC ± 1 oC.

9.6.3.12. Sau đó cho acqui phóng điện với dòng điện 0,6 lcc sau khi kết thúc giai đoạn làm lạnh.

9.6.3.13. Sau 30 s phóng điện, phải đo điện áp trên các đầu nối của acqui, điện áp này không được nhỏ hơn 7,20 V. Sau đó kết thúc quá trình phóng điện.

9.6.3.14. Yêu cầu: số lượng bộ thử nghiệm, xem Điều 10.

9.6.4. Thử nghiệm chu kỳ 3 (chỉ áp dụng cho acqui có thông hơi với C20 có giá trị từ 60 Ah đến 220 Ah)

9.6.4.1. Thử nghiệm này phải thực hiện trên acqui đã được nạp theo 8.2.2 (acqui có thông hơi).

9.6.4.2. Trong suốt toàn bộ quá trình thử nghiệm này, acqui phải được đặt trong một bể nước có nhiệt độ 40 oC ± 2oC. Chân của đầu nối acqui phải cao hơn mặt nước ít nhất là 15 mm nhưng không quá 25 mm. Nếu đặt nhiều acqui trong cùng một bể thì khoảng cách giữa các acqui với nhau và giữa acqui với thành bể phải ít nhất là 25 mm.

9.6.4.3. Phải bổ sung nước tinh khiết mức cần thiết vào acqui trong quá trình thử nghiệm để duy trì mức chất điện phân theo khuyến cáo của nhà chế tạo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) phóng điện trong 1 h ở dòng điện phóng tính bằng ampe như qui định trong Bảng 3.

b) ngay sau đó, nạp lại trong 5 h ở dòng điện nạp tính bằng ampe như qui định trong Bảng 3.

Chu kỳ phóng và nạp điện này tạo thành một chu kỳ độ bền.

Bảng 3 - Dòng điện phóng và dòng điện nạp

Dung lượng acqui

(tốc độ 20 h)

Lớn hơn 60 Ah

đến và bng 90 Ah

Lớn hơn 90 Ah

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dòng điện phóng (A)

20

40

Dòng điện nạp (A)

5

10

9.6.4.5. Trong quá trình thử nghiệm, cho phóng điện liên tục sau mỗi 25 chu kỳ độ bền, ở dòng điện phóng qui định trong Bảng 3 cho đến khi điện áp đầu nối của acqui giảm xuống còn 10,2 V. Phải ghi lại thời gian phóng điện này, tính bằng giờ.

9.6.4.6. Tiếp đó acqui phải được nạp với dòng điện nạp qui định trong Bảng 3 cho đến khi điện áp đầu nối của acqui hoặc trọng lượng riêng của chất điện phân (được hiệu chỉnh v 20 °C), 15 phút đo một lần, không thay đổi trong ba lần đo liên tiếp.

9.6.4.7. Dung lượng của acqui là tích số của dòng điện phóng và thời gian phóng của các thử nghiệm thực hiện theo 9.6.4.5. Dung lượng này cn được ghi lại và vẽ trên đồ thị có số chu kỳ độ bền theo dung lượng acqui. Khi dung lượng acqui giảm xuống còn 40% hoặc nhỏ hơn dung lượng 20 h Ce của acqui thì thử nghiệm chu kỳ đã hoàn thành và ngừng thử nghiệm. Số lượng tổng thực tế các chu kỳ độ bền có thể có được từ đ thị mô tả ở trên.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.6.5. Thử nghiệm chu kỳ 4 (áp dụng cho các acqui với Cr có giá trị từ 40 min đến 150 min)

9.6.5.1. Thử nghiệm phải được thực hiện với acqui đã được nạp phù hợp với 8.2.2 (acqui có thông hơi) hoặc 8.2.4 (acqui có van điều chỉnh).

9.6.5.2. Trong suốt toàn bộ quá trình thử nghiệm này, acqui phải được đặt trong một bể nước có nhiệt độ 40 oC ± 2oC (hoặc 75 oC ± 3°C). Chân của đầu nối acqui phải cao hơn mặt nước ít nhất là 15 mm nhưng không quá 25 mm. Nếu đặt nhiu acqui trong cùng một bể thì khoảng cách giữa các acqui vi nhau và gia acqui với thành b phải ít nhất là 25 mm.

9.6.5.3. Phải bổ sung nước tinh khiết theo yêu cầu vào acqui trong phần chu trình thử nghiệm, trừ trường hợp acqui thuộc loại hao nước ít, hao nước rất ít hoặc acqui có van điều chỉnh.

9.6.5.4. Acqui phải được nối đến một thiết bị mà nhờ đó có được chuỗi liên tục các chu kỳ, mỗi chu kỳ bao gồm:

a) phóng điện trong 240 s ± 1 s ở dòng điện 25 A ± 0,1 A;

b) không quá 10 s sau đó, phải nạp acqui trong 600 s ± 1 s ở dòng điện nạp lớn nhất là 25 A ± 0,1 A với điện áp nạp lớn nhất 14,80 V ± 0,03 V, có khoảng thời gian nghỉ giữa giai đoạn nạp và giai đoạn phóng không vượt quá 10 s trong h

9.6.5.5. Acqui được giữ ở nhiệt độ chọn theo 9.6.5.2 trong tình trạng h mạch với thời gian từ 65 h đến 70 h.

9.6.5.6. Với acqui ở nhiệt độ được chọn theo 9.6.5.2, cho phóng điện dòng điện khởi động lcc trong 30 s. Điện áp đầu nối ở thời điểm 30 s (U30s) phải được ghi lại cùng với số chu kỳ đã mô tả trong 9.6.5.4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.6.5.8. Thử nghiệm chu kỳ cn được coi là hoàn thành khi điện áp đầu nối ở thời điểm 30 s (U30s) của 9.6.5.6 giảm xuống thấp hơn 7,20 V. Số chu kỳ phải được xác định bằng cách vẽ các giá trị điện áp ở thời điểm 30 s (U30s) theo các giá trị chu kỳ. Điểm mà đoạn thẳng cắt qua 7,20 V phải là chu kỳ được ghi lại trong báo cáo đối với các acqui này.

9.6.5.9. Yêu cầu: S chu kỳ, xem Điều 10.

9.6.6. Trình tự thử nghiệm độ bn

Tùy thuộc vào phân loại, acqui phải chịu trình tự thử nghiệm được xác định trong Bảng 4 và Bảng 5.

Bảng 4 - Trình tự thử nghiệm độ bền của acqui có thông hơi

Loại acqui

Thử nghiệm

Aa

Bb

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ăn mòn

x

x

x

Chu kỳ 1 hoặc 4 (40 °C)

x

 

 

Chu kỳ 2 hoặc 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

 

Chu kỳ 4 (75°C)

 

 

x

a) Thử nghim chu kỳ dùng cho acqui loại A:

Các acqui phải phù hp với thử nghiệm chu kỳ 1 hoặc thử nghiệm chu kỳ 4 (40 °C). Nhà chế tạo acqui cần lựa chọn thử nghiệm chu kỳ 1 hoặc thử nghiệm chu kỳ 4.

b) Thử nghiệm chu kỳ dùng cho acqui loại B:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bng 5 - Trình tự thử nghiệm độ bn của acqui có van điều chỉnh

Loại acqui

Thử nghiệm

A

B

Ăn mòn

x

x

Chu kỳ 1 hoặc 4 (40 °C)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Chu k 2

 

x

9.7. Thử nghiệm mức tiêu thụ nước

Thử nghiệm này chỉ áp dụng cho acqui có thông hơi

9.7.1. Acqui sau khi được nạp theo 8.2 phải được làm sạch, để khô rồi cân với độ chính xác là ± 0,05 % (W1).

9.7.2. Đặt acqui vào bể nước có nhiệt độ được duy trì ở 40 oC ± 2 oC trong các điều kiện giống như trong 9.6.1.

9.7.3. Nạp điện vào acqui ở điện áp không đổi là 14,40 V ± 0,05 V (đo giữa các đầu nối của acqui) trong thời gian là 500 h.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.7.5. Tính tỉ số (W1-W2)/Cn ri so sánh dựa theo các yêu cầu được liệt kê trong Điều 10.

9.8. Thử nghiệm chịu rung

9.8.1. Sau khi nạp acqui theo 8.2, bảo quản acqui trong 24 h nhiệt độ 25 oC ± 2 oC.

9.8.2. Giữ chặt acqui vào bàn của máy thử rung. Cách thức giữ chặt phải giống như cách được sử dụng trên phương tiện vận tải và được xiết chặt bằng cách:

- cố định đáy hoặc gờ phần bên dưới của bình, sử dụng các kẹp cố định thích hợp và các bu lông có ren M8, xiết với mômen lừ 15 Nm đến 25 Nm; hoặc

- nối một khung bằng thép góc bao quanh các gờ phía trên của vỏ/nắp acqui ở độ rộng tối thiểu là X mm (xem Bảng 6) với bàn rung bằng bốn vít cấy có ren M8, xiết chặt với mômen từ 8 Nm đến 12 Nm.

9.8.3. Cho acqui chịu rung thng đứng, tần s rung là 30 Hz ± 2 Hz, càng gần với hình sin càng tốt, thời gian chịu rung là T(h) (xem Bảng 6).

Gia tc cực đại trên acqui phải đạt giá trị Z (xem Bảng 6).

CHÚ THÍCH: Nhiệt độ của acqui trong quá trình rung phải nằm trong khoảng từ 20 oC đến 30 oC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ghi lại điện áp đầu nối sau 30 s phóng điện. Sau đó kết thúc quá trình phóng điện.

Bảng 6 - Giá trị thử nghim chịu rung

 

Loại acqui

A, C

B

X

15 mm

33 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 h

8 h

Z

30 ms-2 ± 1 ms-2

50 ms-2 ± 1 ms-2

9.9. Thử nghiệm bảo toàn chất điện phân

9.9.1. Sau khi nạp theo 8.2, acqui phi được bảo quản trong 4 h ở tình trạng hở mạch nhiệt độ

25 oC ± 2 oC.

9.9.2. Nếu cần, mức chất điện phân của từng ngăn phải được điều chỉnh đến mức cao nhất bằng nước tinh khiết. B mặt bên ngoài của acqui phải được làm sạch và khô.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Nghiêng acqui một góc 45° so với phương thẳng đứng với thời gian tối đa để nghiêng là 1 s;

b) Giữ acqui ở vị trí này trong 3 s;

c) Cho acqui trở về vị trí thng đứng với thời gian tối đa để tr về là 1 s.

9.9.4. Trong toàn bộ quá trình thử nghiệm theo 9.9.3, acqui phải được kiểm tra xem có dấu hiệu rò r chất điện phân hay không. Ghi lại kết quả kiểm tra này.

9.10. Tính năng khi động đi với acqui nạp khan (hoặc nạp bảo quản) sau khi đưa vào kích hoạt

9.10.1. Acqui đã được nạp khan cùng với một lượng thích hợp chất điện phân do nhà chế tạo cung cấp, hoặc theo yêu cầu kỹ thuật của nhà cung cấp, phải được bảo quản nhiệt độ 25 oC ± 2 oC trong ít nhất là 12 h (trước khi đổ vào acqui).

9.10.2. Đ chất điện phân vào acqui tới mức do nhà chế tạo chỉ ra. Sau khi nghỉ 20 min ở nhiệt độ này, cho acqui phóng điện vi dòng điện I = lcc trong thời gian 30 s.

Ghi lại điện áp sau khi phóng điện 30 s (U30s). Sau đó kết thúc quá trình phóng điện.

10. Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 7 - Tóm tắt các yêu cầu

Đặc tính làm việc

Yêu cầu

Ghi chú

Dung lượng 20 h (9.1)

Ce Cn

Đối với acqui có thông s danh định tính bằng Ah

Dung lượng dự trữ (9.2)

Cr,e Cr,n

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thử nghim tính năng khi động -18 oC hoặc -29 oC (nếu có qui định) (9.3)

U10s 7,5V

U30s 7,2V

t6 V 40s

Thời gian tổng ≥ 90 s = (30/0,6 s + 40 s)

Bt buộc

Bắt buộc

Tùy chọn

Chấp nhận nạp (9.4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bảo toàn nạp (9.5)

U30s ≥ 8,0V

 

Độ bền (9.6)

Thử nghiệm ăn mòn (9.6.1)

Thử nghiệm chu kỳ 1 (9.6.2)

Thử nghiệm chu kỳ 2 (9.6.3)

Thử nghiệm chu kỳ 3 (9.6.4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(40 oC và 75 °C)

 

Số b thử nghiệm = 4

Số chu kỳ = 120

Số bộ thử nghiệm = 5

Số chu kỳ = 2,8 Cn + 82a

Số chu kỳ = 34 Cr,n - 581b

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoặc cao hơn, nếu có qui định

Hoặc cao hơn, nếu có qui định

Hoặc cao hơn, nếu có qui định

Mức tiêu thụ nước (9.7)

Acqui bình thường (N)

Acqui hao nước ít (L)

Acqui hao nước rất ít (VL)

 

Không yêu cu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 1 g/Ah

 

Rung (9.8)

U30s ≥ 7,2V

 

Bo toàn chất điện phân (9.9)

Không nhìn thấy có cht lỏng trên nút có thông hơi (hoc từ một điểm thông hơi)

 

Tính năng khi động sau khi kích hoạt (9.10)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Đối với cả Ce hoặc Cr,e và tính năng khởi động, các giá trị qui định này phải đáp ứng ít nhất một trong ba lần phóng điện liên quan trên đây (xem 9.1, 9.2 và 9.3).

a Công thức này áp dụng cho C20 t 60 Ah đến 220 Ah.

b Công thức này áp dụng cho Cr từ 40 min đến 150 min.

 

Phụ lục A

(qui định)

Tương quan giữa Cn và Cr,n

Giá trị của Cr,n (tính bằng phút) có thể được ước lượng từ Cn (tính bằng ampe giờ) bằng cách sử dụng công thức sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

trong đó

a = 1,1828 đối với acqui có thông hơi hoặc bằng 1,1201 đối vi acqui có van điều chỉnh;

b = 0,7732 đối với acqui có thông hơi hoặc bằng 1,1339 đối vi acqui có van điều chnh.

Công thức nghịch đảo:

Cn = d(Cr,n)g

trong đó:

g = 0,8455 đối với acqui có thông hơi, hoặc bằng 0,8928 đối với acqui có van điều chỉnh;

d = 1,2429 đối với acqui có thông hơi, hoặc bằng 0,8939 đối với acqui có van điều chỉnh.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(qui định)

Nhãn hướng dẫn an toàn

B.1. Nhận biết sáu ký hiệu màu

Các ký hiệu đề cập trong 6.1.6 được thể hiện trên Hình B.1:

Hình B.1 - Ký hiệu nhãn hướng dẫn an toàn

Ký hiệu phải có kích thước như thể hiện trên Hình B.2 với kích thước tối thiểu là 10 mm.

Hình B.2 - Kích thước dùng cho các ký hiệu trên nhãn hướng dn an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngoài khối ký hiệu sáu màu này, không được có phần nội dung bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Ý nghĩa của sáu ký hiệu này được nêu trong các tiêu chuẩn ISO.

Ý nghĩa của các ký hiệu này như sau:

Đỏ (RED)

Không được hút thuốc, không được có ngọn la trần, không được có đánh lửa

Xanh nước biển (BLUE)

Đeo kính bảo vệ mắt

Đỏ (RED)

Không để trẻ em lại gần

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Axit của acqui

Xanh nước biển (BLUE)

Chú ý hướng dẫn vận hành

Vàng (YELLOW)

Có khí dễ nổ

B.2. Nhãn hướng dẫn an toàn - Tấm nhãn dùng ở vùng Bắc Mỹ

 

MỤC LỤC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Phân loại và gọi tên acqui khởi động – Tỷ trọng chất điện phân và điện áp mạch hở

5. Điều kiện giao hàng

6. Yêu cầu chung

7. Đặc tính làm việc

8. Điều kiện thử nghiệm chung

9. Phương pháp thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A (qui định) – Tương quan giữa Cn và Cr,n

Phụ lục B (qui định) – Nhãn hướng dẫn an toàn

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản