904189

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-2:2006 (ISO 657-2 : 1989) về thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều - Kích thước do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

904189
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-2:2006 (ISO 657-2 : 1989) về thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều - Kích thước do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Số hiệu: TCVN7571-2:2006 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN7571-2:2006
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Ký hiệu

Khối lượng 1m dài

Diện tích mặt cắt ngang

Kích thước

Khoảng cách từ trọng tâm

Đặc tính mặt cắt đối với các trục

Góc lệch 2 so với trục V.V

X.X

Y.Y

U.U

V.V

A

B

t

R

Cx

Cy

Cu

Cv

lx

rx

Zx

ly

ry

Zy

lu

ru

lv

rv

kg/m

cm2

mm

mm

mm

mm

cm

cm

cm

cm

cm4

cm

cm3

cm4

cm

cm3

cm4

cm

cm4

cm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

30 x 20 x 3

1,12

1,43

30

20

3

4

0,990

0,502

2,05

1,04

1,25

0,935

0,621

0,437

0,553

0,292

1,43

1,00

0,256

0,424

0,427

30 x 20 x 4

1,46

1,86

30

20

4

4

1,03

0,541

2,02

1,04

1,59

0,925

0,807

0,553

0,546

0,379

1,81

0,988

0,330

0,421

0,421

40 x 20 x 4

1,77

2,26

40

20

4

4

1,47

0,48

2,58

1,17

3,59

1,26

1,42

0,600

0,514

0,393

3,80

1,30

0,393

0,417

0,252

40 x 25 x 4

1,93

2,46

40

25

4

4

1,36

0,623

2,69

1,35

3,89

1,26

1,47

1,16

0,687

0,619

4,35

1,33

0,700

0,534

0,380

45 x 30 x 5

2,76

3,52

45

30

5

4

1,52

0,779

3,04

1,58

6,98

1,41

2,35

2,47

0,837

1,11

8,00

1,51

1,45

0,641

0,429

50 x 30 x 4

2,41

3,07

50

30

4

5

1,68

0,701

3,36

1,67

7,71

1,59

2,33

2,09

0,825

0,907

8,53

1,67

1,27

0,644

0,356

50 x 30 x 5

2,98

3,78

50

30

5

5

1,73

0,741

3,33

1,65

9,36

1,57

2,86

2,51

0,816

1,11

10,3

1,65

1,54

0,639

0,352

50 x 40 x 5

3,36

4,28

50

40

5

5

1,55

1,06

3,49

1,85

10,3

1,55

3,00

5,85

1,17

1,99

13,2

1,75

3,03

0,842

0,621

60 x 30 x 5

3,36

4,28

60

30

5

5

2,17

0,684

3,88

1,77

15,6

1,91

4,07

2,63

0,784

1,14

16,5

1,97

1,71

0,633

0,257

60 x 30 x 6

3,98

5,07

60

30

6

5

2,21

0,723

3,85

1,76

18,2

1,90

4,81

3,05

0,776

1,34

19,3

1,95

2,01

0,630

0,253

60 x 40 x 5

3,76

4,79

60

40

5

6

1,96

0,972

4,10

2,11

17,2

1,89

4,25

6,11

1,13

2,02

19,7

2,03

3,54

0,86

0,434

60 x 40 x 6

4,46

5,68

60

40

6

6

2,00

1,01

4,08

2,10

20,1

1,88

5,03

7,12

1,12

2,38

23,1

2,02

4,16

0,855

0,431

60 x 50 x 6

4,93

6,28

60

50

6

6

1,84

1,34

4,20

2,22

21,7

1,86

5,22

13,7

1,47

3,73

28,5

2,13

6,84

1,04

0,677

60 x 50 x 8

6,44

8,20

60

50

8

6

1,91

1,42

4,18

2,24

27,7

1,84

6,77

17,3

1,45

4,84

36,2

2,10

8,81

1,04

0,672

65 x 50 x 5

4,35

5,54

65

50

5

6

1,99

1,25

4,53

2,39

23,2

2,05

5,14

11,9

1,47

3,19

28,8

2,28

6,32

1,07

0,577

65 x 50 x 6

5,16

6,58

65

50

6

6

2,04

1,29

4,52

2,39

27,2

2,03

6,10

14,0

1,46

3,77

33,8

2,27

7,43

1,06

0,575

65 x 50 x 8

6,75

8,60

65

50

8

6

2,11

1,37

4,49

2,39

34,8

2,01

7,93

17,7

1,44

4,89

43,0

2,23

9,57

1,05

0,569

70 x 50 x 6

5,41

6,89

70

50

6

7

2,23

1,25

4,83

2,52

33,4

2,20

7,01

14,2

1,43

3,78

39,7

2,40

7,92

1,07

0,500

70 x 50 x 7

6,25

7,96

70

50

7

7

2,27

1,29

4,81

2,52

38,2

2,19

8,08

16,0

1,42

4,35

45,3

2,39

9,06

1,07

0,493

75 x 50 x 6

5,65

7,19

75

50

6

7

2,44

1,21

5,12

2,64

40,5

2,37

8,01

14,4

1,42

3,81

46,6

2,55

8,36

1,08

0,435

75 x 50 x 8

7,39

9,41

75

50

8

7

2,52

1,29

5,08

2,62

52,0

2,35

10,4

18,4

1,40

4,95

59,6

2,52

10,8

1,07

0,430

80 x 40 x 6

5,41

6,89

80

40

6

7

2,85

0,884

5,20

2,38

44,9

2,55

8,73

7,59

1,05

2,44

47,6

2,63

4,93

0,845

0,258

80 x 40 x 8

7,07

9,01

80

40

8

7

2,94

0,963

5,14

2,34

57,6

2,53

11,4

9,61

1,03

3,16

60,9

2,60

6,34

0,838

0,253

80 x 60 x 6

6,37

8,11

80

60

6

8

2,47

1,48

5,57

2,92

51,4

2,52

9,29

24,8

1,75

5,49

62,8

2,78

13,4

1,29

0,547

80 x 60 x 7

7,36

9,38

80

60

7

8

2,51

1,52

5,55

2,92

59,0

2,51

10,7

28,4

1,74

6,34

72,0

2,77

15,4

1,28

0,546

80 x 60 x 8

8,34

10,6

80

60

8

8

2,55

1,56

5,53

2,92

66,3

2,50

12,2

31,8

1,73

7,16

80,8

2,76

17,3

1,27

0,544

90 x 60 x 8

8,97

11,4

90

60

8

8

2,96

1,48

6,13

3,16

92,3

2,84

15,3

32,8

1,70

7,27

106

3,05

19,0

1,29

0,434

90 x 65 x 6

7,09

9,01

90

65

6

8

2,79

1,56

6,24

3,27

73,4

2,85

11,8

32,3

1,89

6,53

87,9

3,12

17,8

1,41

0,510

90 x 65 x 8

9,29

11,8

90

65

8

8

2,88

1,64

6,20

3,26

94,9

2,83

15,5

41,5

1,87

8,54

113

3,10

23,0

1,39

0,507

90 x 75 x 8

9,91

12,6

90

75

8

8

2,72

1,98

6,31

3,35

99,5

2,81

15,8

62,7

2,23

11,4

131

3,22

31,2

1,57

0,679

90 x 75 x 10

12,2

15,6

90

75

10

8

2,80

2,06

6,29

3,35

121

2,79

19,5

75,8

2,21

13,9

159

3,19

38,1

1,56

0,676

90 x 75 x 13

15,6

19,8

90

75

13

8

2,91

2,17

6,26

3,38

150

2,75

24,6

93,7

2,17

17,6

196

3,14

47,9

1,55

0,670

100 x 50 x 6

6,84

8,71

100

50

6

8

3,51

1,05

6,55

3,00

89,9

3,21

13,8

15,4

1,33

3,89

95,4

3,31

9,92

1,07

0,262

100 x 50 x 8

8,97

11,4

100

50

8

8

3,60

1,13

6,48

2,96

116

3,19

18,2

19,7

1,31

5,08

123

3,28

12,8

1,06

0,258

100 x 50 x 10

11,0

14,1

100

50

10

8

3,68

1,21

6,42

2,93

141

3,16

22,3

23,6

1,29

6,21

149

3,25

15,5

1,05

0,253

100 x 65 x 7

8,77

11,2

100

65

7

10

3,23

1,51

6,83

3,49

113

3,17

16,6

37,6

1,83

7,53

128

3,39

22,0

1,40

0,415

100 x 65 x 8

9,94

12,7

100

65

8

10

3,27

1,55

6,81

3,47

127

3,16

18,9

42,2

1,83

8,54

144

3,37

24,8

1,40

0,413

100 x 65 x 10

12,3

15,6

100

65

10

10

3,36

1,63

6,76

3,45

154

3,14

23,2

51,0

1,81

10,5

175

3,35

30,1

1,39

0,410

100 x 75 x 8

10,6

13,5

100

75

8

10

3,10

1,87

6,95

3,65

133

3,14

19,3

64,1

2,18

11,4

162

3,47

34,6

1,60

0,547

100 x 75 x 10

13,0

16,6

100

75

10

10

3,19

1,95

6,92

3,65

162

3,12

23,8

77,6

2,16

14,0

197

3,45

42,2

1,59

0,544

100 x 75 x 12

15,4

19,7

100

75

12

10

3,27

2,03

6,89

3,65

189

3,10

28,0

90,2

2,14

16,5

230

3,42

49,5

1,59

0,540

100 x 90 x 10

14,2

18,1

100

90

10

10

2,96

2,47

7,04

3,68

172

3,08

24,4

132

2,69

20,1

242

3,66

61,2

1,84

0,797

100 x 90 x 13

18,1

23,1

100

90

13

10

3,08

2,59

7,03

3,71

215

3,05

31,0

164

2,66

25,5

301

3,61

77,1

1,83

0,794

120 x 80 x 6

12,2

15,5

120

80

8

11

3,83

1,87

8,23

4,23

226

3,82

27,6

80,8

2,28

13,2

260

4,10

46,6

1,74

0,437

120 x 80 x 10

15,0

19,1

120

80

10

11

3,92

1,95

8,19

4,21

276

3,80

34,1

98,1

2,26

16,2

317

4,07

56,8

1,72

0,435

120 x 80 x 12

17,8

22,7

120

80

12

11

4,00

2,03

8,15

4,20

323

3,77

40,4

114

2,24

19,1

371

4,04

66,7

1,71

0,431

125 x 75 x 8

12,2

15,5

125

75

8

11

4,14

1,68

8,44

4,20

247

4,00

29,6

67,6

2,09

11,6

274

4,21

40,9

1,63

0,360

125 x 75 x 10

15,0

19,1

125

75

10

11

4,23

1,76

8,39

4,17

302

3,97

36,5

82,1

2,07

14,3

334

4,18

49,9

1,61

0,357

125 x 75 x 12

17,8

22,7

125

75

12

11

4,31

1,84

8,33

4,15

354

3,95

43,2

95,5

2,05

16,9

391

4,15

58,5

1,61

0,354

125 x 90 x 10

16,2

20,6

125

90

10

11

3,95

2,23

8,63

4,52

321

3,95

37,7

140

2,60

20,6

384

4,31

77,4

1,94

0,506

125 x 90 x 13

20,7

26,4

125

90

13

11

4,08

2,34

8,58

4,52

404

3,91

48,0

175

2,57

26,2

481

4,27

97,4

1,92

0,501

135 x 65 x 8

12,2

15,5

135

65

8

11

4,78

1,34

8,79

3,95

291

4,34

33,4

45,2

1,71

8,75

307

4,45

29,4

1,38

0,245

135 x 65 x 10

15,0

19,1

135

65

10

11

4,88

1,42

8,72

3,91

356

4,31

41,3

54,7

1,69

10,8

375

4,43

35,9

1,37

0,243

150 x 75 x 9

15,4

19,6

150

75

9

12

5,26

1,57

9,82

4,50

455

4,82

46,7

77,9

1,99

13,1

483

4,96

50,2

1,60

0,261

150 x 75 x 10

17,0

21,7

150

75

10

12

5,31

1,61

9,79

4,48

501

4,81

51,6

85,6

1,99

14,5

531

4,95

56,1

1,60

0,261

150 x 75 x 12

20,2

25,7

150

75

12

12

5,40

1,69

9,72

4,44

588

4,78

61,3

99,6

1,97

17,1

623

4,92

64,7

1,59

0,258

150 x 75 x 15

24,8

31,7

150

75

15

12

5,52

1,81

9,63

4,40

713

4,75

75,2

119

1,94

21,0

753

4,88

78,6

1,58

0,253

150 x 90 x 10

18,2

23,2

150

90

10

12

5,00

2,04

10,1

5,03

533

4,80

53,3

146

2,51

21,0

591

5,05

88,3

1,95

0,360

150 x 90 x 12

21,6

27,5

150

90

12

12

5,08

2,12

10,1

5,00

627

4,77

63,3

171

2,49

24,8

694

5,02

104

1,94

0,358

150 x 90 x 15

26,6

33,9

150

90

15

12

5,21

2,23

9,98

4,98

761

4,74

77,7

205

2,48

30,4

841

4,98

126

1,93

0,354

150 x 100 x 10

19,0

24,2

150

100

10

12

4,81

2,34

10,3

5,29

553

4,79

54,2

199

2,87

25,9

637

5,13

114

2,17

0,438

150 x 100 x 12

22,5

28,7

150

100

12

12

4,89

2,42

10,2

5,28

651

4,76

64,4

233

2,85

30,7

749

5,11

134

2,16

0,436

150 x 100 x 16

29,5

37,6

150

100

16

12

5,06

2,58

10,2

5,26

834

4,71

83,9

296

2,80

39,8

957

5,05

173

2,14

0,431

180 x 90 x 10

20,5

26,2

180

90

10

12

6,31

1,86

11,8

5,42

882

5,81

75,4

153

2,42

21,4

937

5,99

97,9

1,94

0,264

200 x 100 x 10

23,0

29,2

200

100

10

15

6,93

2,01

13,2

6,05

1220

6,46

93,2

210

2,68

26,3

1290

6,65

135

2,15

0,263

200 x 100 x 12

27,3

34,8

200

100

12

15

7,03

2,10

13,1

6,00

1440

6,43

111

247

2,67

31,3

1530

6,63

159

2,14

0,262

200 x 100 x 14

31,6

40,3

200

100

14

15

7,12

2,18

13,0

5,96

1650

6,41

128

282

2,65

36,1

1750

6,60

182

2,13

0,261

200 x 100 x 16

35,9

45,7

200

100

16

15

7,20

2,26

13,0

5,93

1861

6,38

145

316

2,63

40,8

1972

6,57

205

2,12

0,259

200 x 150 x 12

32,0

40,8

200

150

12

15

6,08

3,61

13,9

7,34

1650

6,36

119

803

4,44

70,5

2030

7,04

430

3,25

0,552

200 x 150 x 15

39,6

50,5

200

150

15

15

6,21

3,73

13,9

7,33

2022

6,33

147

979

4,40

86,9

2476

7,00

526

3,23

0,551

200 x 150 x 20

52,0

66,2

200

150

20

15

6,41

3,93

13,8

7,34

2602

6,27

191

1252

4,35

113

3176

6,92

678

3,20

0,546

200 x 150 x 25

64,0

81,5

200

150

25

15

6,60

4,11

13,7

7,36

3139

6,21

234

1501

4,29

138

3816

6,84

825

3,18

0,541

CHÚ THÍCH:

1. Có thể chọn các kích thước đáp ứng các yêu cầu:

Đối với thép góc cạnh không đều được chọn như vậy, chỉ có chiều dầy được cán trên máy cán đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng được lựa chọn từ các chiều dầy tương ứng với thép góc cạnh đều cho trong Bảng 1.

2. Diện tích mặt cắt ngang được tính theo công thức:

S = [t(A + B – t ) + 0,2146 (R2 – 2r2)] x

Trong đó:

S là diện tích mặt cắt ngang, tính bằng centimét vuông;

t là chiều dầy, tính bằng milimét;

R là bán kính lượn trong, tính bằng milimét;

r là bán kính lượn cạnh, tính bằng milimét;

A và B là chiều rộng cạnh, tính bằng milimét.

3. Khối lượng được tính với khối lượng riêng của thép bằng 7,85 kg/dm3.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản