904292

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6745-2:2000 (IEC 794-2 : 1989) về cáp sợi quang - Phần 2: Quy định kỹ thuật đối với sản phẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

904292
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6745-2:2000 (IEC 794-2 : 1989) về cáp sợi quang - Phần 2: Quy định kỹ thuật đối với sản phẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: TCVN6745-2:2000 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN6745-2:2000
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: ***
Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Kiểu lớp đệm

Lớp đệm chặt

*

Lớp đệm lỏng

*                       **

Lớp bọc sợi quang

- đường kính danh nghĩa (mm)

- dung sai (%)

 

180 - 500

± 6

 

180 - 500

± 6

 

180 - 500

± 6

 

180 - 500

± 6

Lớp đệm

- đường kính danh nghĩa (mm)

- dung sai mm%)

 

0,8 - 1,3

± 0,1

 

0,5 - 0,7

± 0,1

 

1,5 - 2,5

± 0,1

 

-

-

Vỏ bọc

- chiều dầy nhỏ nhất (mm)

 

0,4

 

0,3

 

0,5

 

0,8

Cáp

- đường kính ngoài cùng (mm)

2,0 ± 0,2

2,5 ± 0,2

2,8 ± 0,2

3,0 ± 0,2

3,2 ± 0,2

1,5 ± 0,2

3,8 ± 0,2

4,8 ± 0,3

* Có sử dụng thành phần gia cường đặt trực tiếp trên toàn bộ lớp đệm của sợi quang, dưới vỏ bọc.

** Có sử dụng thành phần gia cường đặt vào lớp đệm hoặc vỏ bọc

6.2. Yêu cầu về cơ

Một số thử nghiệm sau đây có thể thực hiện trên đoạn mẫu ngắn của cáp mà đoạn cáp này vẫn còn là bộ phận liền với đoạn cáp dài. Vì vậy có thể phát hiện được sự thay đổi liên tục về suy hao. Giá trị lớn nhất của sự thay đổi suy hao này phải được thỏa thuận giữa người mua và nhà chế tạo.

6.2.1. Tính năng kéo

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E1 (IEC 794 - 1 - E1)

Đường kính của lô quấn và thiết bị đảo chiều: Khoản 250 mm

Tốc độ của thiết bị đảo chiều: 100 mm/min

Tải: 80 N đặt vào trong 5 min

Chiều dài mẫu: đủ để đạt được độ chính xác mong muốn của phép đo sự thay đổi suy hao và được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

6.2.2 Nén

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tải: 500N

Các mép của tấm thép di động phải có bán kính cong ít nhất bằng 5mm

Thời gian: 1 min

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

Yêu cầu: không đứt sợi quang.

6.2.3. Va đập

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E4 (IEC 794 - 1 - E4)

Bán kính của miếng thép trung gian: 12,5 mm

Năng lượng khởi động: 1,0 N.m

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

Yêu cầu: Không đứt sợi quang.

6.2.4. Uốn lặp lại

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E6 (IEC 794 - 1 - E6)

Đường kính của puli: 100 mm

Số lần uốn: 1000

Tải: 20 N

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

Yêu cầu: không đứt sợi quang.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phương pháp: TCVN 6745 - 1- E7 (IEC 794 -1 - E7)

Số lần quay: 20 (± 180°, không ít hơn 30° trên một phút)

Khoảng cách giữa kẹp cố định và kẹp quay: 250 mm

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

Tải dọc trục: 20 N

Yêu cầu: không đứt sợi quang

6.2.6. Mềm dẻo

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E8 (IEC 794 - 1 - E8)

Số chu kỳ: 1000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính puli: 100 mm

Tải: 20 N

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

Yêu cầu: không đứt sợi quang

6.2.7. Uốn cáp trong điều kiện kéo

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E11 (IEC 794 - 1 - E11)

Đường kính trục quấn: 50 mm

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

Số vòng quấn: 6 (ứng với 1 chu kỳ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tốc độ uốn: 1 vòng trong 5 s

Tải: 10N

Yêu cầu: không đứt sợi quang

6.2.8. Uốn ở nhiệt độ thấp

Phương pháp: theo TCVN 6745 - 1 - E11 (IEC 794 - 1 - E11); [ xem TCVN 6614 - 1 - 4 : 2000 (IEC 811 - 1 - 4, điều 8)]

Bán kính uốn: 2,5 lần đường kính cáp

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

Nhiệt độ thử nghiệm: -15°C

Số lần uốn: theo điều 8 của TCVN 6614-1-4 : 2000 (IEC 811 - 1 - 4).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3. Yêu cầu về môi trường

6.3.1. Chu kỳ biến đổi nhiệt độ

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - F1 (IEC 794 - 1 - F1)

 

Nhiệt độ thấp TA

°C

Nhiệt độ cao TB

°C

a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ 50

b

- 20

+ 60

Thời gian: t1 đủ để đạt tới điều kiện nhiệt độ ổn định

Số chu kỳ: 2

Chiều dài mẫu: đủ để đạt được độ chính xác mong muốn của phép đo suy hao

Kết quả: Mức tăng lớn nhất về suy hao cần được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua

6.4. Yêu cầu về truyền dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5. Đốt bằng ngọn lửa

Phương pháp: Xem TCVN 6613-1 : 2000 (IEC 332 - 1)

6.6. Bốc khói

Đang xem xét.

6.7. Thải khí ăn mòn và độc hại

Đang xem xét.

MỤC 2. CÁP QUANG HAI SỢI

7. Phạm vi áp dụng

Quy định kỹ thuật này mô tả cáp sợi quang có hai sợi để sử dụng trong nhà ví dụ như:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- thiết bị điện thoại

- thiết bị xử lý dữ liệu

- mạng truyền dẫn và thông tin liên lạc

7.1. Trách nhiệm của nhà chế tạo là phải thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo chất lượng. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm sẽ phù hợp với các yêu cầu của quy định kỹ thuật này. Điều này không có nghĩa là chương trình thử nghiệm hoàn chỉnh phải được thực hiện trên tất cả các đoạn cáp sợi quang. Khi người mua muốn quy định những thử nghiệm nghiệm thu hoặc quy trình chất lượng khác thì điều đó là việc thỏa thuận giữa người mua và nhà chế tạo tại thời điểm đặt hàng.

8. Kết cấu và kích thước

8.1. Kết cấu

8.1.1. Sợi quang

Sợi quang phải phù hợp với yêu cầu của IEC 793 - 1.

8.1.2. Lớp bọc sợi quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1.3. Lớp đệm

Lớp giảm chấn, nếu có, phải làm bằng vật liệu thích hợp được áp cách xa hoặc áp chặt vào sợi quang đã bọc. Khe hở giữa sợi quang đã bọc và lớp giảm chấn rỗng có thể nhồi vào được vật liệu dễ biến dạng và thích hợp. Lớp giảm chấn phải tháo bỏ được một cách dễ dàng.

8.1.4. Thành phần gia cường độ bền kéo

Cáp quang hai sợi, thường có thành phần gia cường độ bền kéo. Thành phần gia cường độ bền này có thể là lớp bằng vật liệu thích hợp được đặt dọc theo hoặc xoắn ốc và/ hoặc có thể đặt trong lớp giảm chấn hoặc vỏ bọc ngoài cùng.

8.1.5. Vỏ bọc

Lõi cáp phải được bọc đồng nhất bằng lớp vỏ bảo vệ.

8.1.6. Ví dụ về kết cấu cáp

Ví dụ về một số kiểu kết cấu cáp được cho trên các hình kèm theo. Các cấu hình khác cũng được sử dụng nếu chúng thỏa mãn các yêu cầu về cơ, về môi trường và về truyền dẫn như đã cho trong quy định kỹ thuật này.

9. Bao gói

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Thử nghiệm

Sự phù hợp với các yêu cầu của quy định kỹ thuật phải được kiểm tra bằng việc thực hiện các thử nghiệm chọn ở các điều sau đây. Điều này không có nghĩa là toàn bộ các thử nghiệm đều phải thực hành. Tần suất thử nghiệm phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

10.1. Kích thước

Kích thước và dung sai của sợi quang phải được kiểm tra theo phương pháp thử nghiệm của IEC 793 - 1 - A2 hoặc IEC 793 - 1 - A3. Đường kính của lớp giảm chấn và cáp cũng như chiều dày của vỏ bọc phải đo theo phương pháp thử nghiệm của IEC 189 - 1.

10.2. Yêu cầu về cơ

Một số thử nghiệm sau đây có thể thực hiện trên đoạn mẫu ngắn của cáp mà đoạn cáp này vẫn còn là bộ phận liền với đoạn cáp dài. Vì vậy có thể phát hiện sự thay đổi liên tục về suy hao. Giá trị cực đại của sự thay đổi suy hao phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

10.2.1. Tính năng kéo

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E1 (IEC 794 - 1 - E1)

Đường kính của lô quấn và thiết bị đảo chiều: Khoảng 250 mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tải: 200 N đặt vào trong 5 min

Chiều dài mẫu: đủ để đạt được độ chính xác mong muốn của phép đo sự thay đổi suy hao và phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

10.2.2. Nén

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E3 (IEC 794 - 1 - E3)

Tải: 1000 N

Các mép của tấm thép di động phải có bán kính cong ít nhất là 5 mm

Thời gian: 1 min

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

Yêu cầu: không đứt sợi quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.2.3. Va đập

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E4 (IEC 794 - 1 - E4)

Bán kính của miếng thép trung gian: 12,5 mm

Năng lượng khởi động: 1,0 N m

Số lần va đập: ít nhất là 3

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

Yêu cầu: không đứt sợi quang

Chú thích -  Trong trường hợp cáp dẹt thì lực va đập phải tác động vào các mặt dẹt của cáp.

10.2.4. Uốn lặp lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính puli: 200 mm

Số lần uốn: 1000

Tải: 40 N

Chiều dài mẫu:  ngắn (vài mét)

Yêu cầu: không đứt sợi quang

Chú thích - Trong trường hợp cáp dẹt thì lực uốn phải tác động vào các mặt dẹt của cáp.

10.2.5. Mềm dẻo

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E8 (IEC 794 - 1 - E8)

Số chu kỳ: 1000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính puli: 100 mm

Tải: 40 N

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

Yêu cầu: không đứt sợi quang

Chú thích - Trong trường hợp cáp dẹt thì lực uốn phải tác động vào các mặt dẹt của cáp.

10.2.6. Uốn cáp trong điều kiện kéo

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E11(IEC 794 - 1 - E11)

Đường kính trục quấn: 50 mm

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số chu kỳ: 10

Tốc độ uốn: 1 vòng trong 5 s

Tải: 20 N

Yêu cầu: không đứt sợi quang

Chú thích - Trong trường hợp cáp dẹt thì lực uốn phải tác động vào các mặt dẹt của cáp.

10.2.7. Uốn ở nhiệt độ thấp

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - E11 (IEC 794 - 1 - E11), [xem TCVN 6614-1-4 : 2000 (IEC 811 - 1 - 4, điều 8)].

Bán kính uốn: 10 lần đường kính cáp (đối với cáp dẹt: kích thước nhỏ)

Chiều dài mẫu: ngắn (vài mét)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lần uốn: theo 8.2 của TCVN 6614-1-4 : 2000 (IEC 811 - 1 - 4)

Yêu cầu: không có sợi quang nào bị đứt trong quá trình thử nghiệm

10..3 Yêu cầu về môi trường

Sự thay đổi lớn nhất về suy hao ở bước sóng quy định do các thử nghiệm sau phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

10.3.1. Chu kỳ biến đổi nhiệt độ

Phương pháp: TCVN 6745 - 1 - F1 (IEC 794 - 1 - F1)

 

Nhiệt độ thấp TA

°C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

°C

a

- 5

+ 50

b

- 20

+ 60

Thời gian: t1 đủ để đạt tới điều kiện nhiệt độ ổn định

Số chu kỳ: 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả: mức tăng lớn nhất về suy hao cần được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

10.4. Yêu cầu về truyền dẫn

Yêu cầu về truyền dẫn phải được kiểm tra theo IEC 793 - 2 và phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

10.5. Đốt bằng ngọn lửa

Đang xem xét.

10.6. Bốc khói

Đang xem xét.

10.7. Thải khí ăn mòn và độc hại

Đang xem xét.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ví dụ về một số kiểu kết cấu của cáp

Chú thích - kích thước chính phải được thỏa thuận giữa nhà chế tạo và người mua.

Hình 1 - Sợi quang được đệm chặt

Hình 2 - Sợi quang đặt lỏng không có đệm

Hình 3a

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 3 - Sợi quang có giải pháp đặt lỏng, không có đệm

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản