904286

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6479:2006 (IEC 60921 : 2004) về Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

904286
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6479:2006 (IEC 60921 : 2004) về Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: TCVN6479:2006 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN6479:2006
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: ***
Ngày ban hành: 29/12/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Bóng đèn

Balát dùng cho bóng đèn theo các tờ dữ liệu

Kiểu

Tờ dữ liệu

2 x 7 W

60901-IEC-0007

11 W

60901-IEC-0011

2 x 9 W

60901-IEC-0009

2 x 15 W, T8

60081-IEC-2120

30 W, T8

60081-IEC-2320

2 x 18 W

60081-IEC-2220

40 W

60081-IEC-2440

2 x 20 W

60081-IEC-2240

 

PHỤ LỤC C

(quy định)

Balát chuẩn

C.1. Ghi nhãn

Balát chuẩn phải được ghi nhãn rõ ràng và bền như sau:

a) các chữ “balát chuẩn” phải ghi đầy đủ.

b) nhãn xuất xứ; nó có thể thương hiệu, tên của nhà chế tạo hoặc tên đại lý được ủy quyền,

c) số sêri,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) điện áp nguồn và tần số danh định.

C.2. Đặc tính thiết kế

C.2.1. Thiết kế chung

Balát chuẩn là một cuộn dây có độ tự cảm có hoặc không có điện trở bổ sung được thiết kế để có các đặc tính làm việc như ở điều C.3.

Balát chuẩn có thể sử dụng trong mạch có tắcte hoặc khi cần thì sử dụng trong mạch có nguồn điện riêng biệt để nung nóng catốt của bóng đèn.

Đối với các kiểu bóng đèn dùng với mạch không có tắcte mà hai phương pháp đo tương đương các đặc tính quang và điện được quy định tương ứng với các tờ dữ liệu bóng đèn trong IEC 60081, thì nhà chế tạo phải chỉ ra phương pháp sử dụng.

C.2.2. Bảo vệ

Balát phải được bảo vệ, ví dụ bằng vỏ thép thích hợp, để tránh ảnh hưởng của từ trường, sao cho tỷ số giữa điện áp và dòng điện đối với dòng điện chuẩn không được thay đổi quá 0,2% khi đặt một tấm thép cán thông thường có chiều dày 12,5 mm cách bề mặt bất kỳ của vỏ balát 25 mm.

Ngoài ra, balát phải được bảo vệ tránh hỏng về cơ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thử nghiệm phải được thực hiện phù hợp với phụ lục A, điều A.2.

C.3.1. Điện áp và tần số nguồn danh định

Điện áp và tần số nguồn danh định của balát chuẩn phải phù hợp với các giá trị của IEC 60081 hoặc IEC 60901 trong tờ dữ liệu của bóng đèn tương ứng.

C.3.2. Tỷ số điện áp/dòng điện

Tỷ số điện áp trên dòng điện của balát chuẩn phải có giá trị như trong IEC 60081 hoặc IEC 60901 trong tờ dữ liệu của bóng đèn tương ứng và thỏa mãn các dung sai sau đây:

a) ± 0,5% ở giá trị dòng điện chuẩn;

b) ± 3% ở các giá trị dòng điện bất kỳ từ 50% đến 115 % dòng điện chuẩn.

C.3.3. Hệ số công suất

Hệ số công suất của balát chuẩn được xác định ở dòng điện chuẩn phải phù hợp với quy định trong IEC 60081 hoặc IEC 60901 trong tờ dữ liệu của bóng đèn tương ứng với dung sai ± 0,005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi balát chuẩn làm việc ở nhiệt độ môi trường không khí từ 200C đến 270C, ở dòng điện chuẩn của balát và tần số danh định, và sau khi đã ổn định nhiệt, độ tăng nhiệt của cuộn dây balát không được vượt quá 250C khi đo bằng phương pháp “thay đổi điện trở”.

 

PHỤ LỤC D

(quy định)

Bóng đèn chuẩn

Bóng đèn sau khi đã qua thời gian luyện ít nhất 100 h được coi là bóng đèn chuẩn, nếu, khi lắp với balát chuẩn trong điều kiện như quy định ở phụ lục A và làm việc ở nhiệt độ môi trường là 250C, nếu không có quy định nào khác trong tờ dữ liệu của bóng đèn tương ứng, mà công suất của bóng đèn, điện áp trên các đầu nối của bóng đèn hoặc dòng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi quá 2,5 % so với giá trị danh nghĩa hoặc giá trị khách quan tùy trường hợp ghi trong IEC 60081 hoặc IEC 60901.

Trong trường hợp bóng đèn được đo trong mạch mà mạch đó đảm bảo nung nóng catốt riêng biệt (xem A.3.2 của phụ lục A) thì chính công suất phát xạ chứ không phải công suất tổng phải nằm trong phạm vi 2,5% giá trị tương ứng trong IEC 60081.

Đối với các bóng đèn làm việc không có tắcte, cũng đòi hỏi điện trở của catốt không được sai khác vượt quá 10% so với giá trị khách quan của bóng đèn. Nếu điện trở của chúng lớn hơn thì có thể giảm đi bằng cách mắc một điện trở song song.

Phải luôn sử dụng bóng đèn chuẩn thích hợp với balát thử nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Điều này giới hạn sự phát sinh các hài bậc chẵn do hiệu ứng chỉnh lưu.

CHÚ THÍCH 2: Quy trình để ta chọn bóng đèn chuẩn, xem điều A.3.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

IEC 60155, Glow starters for fluorescent lamps (Tắcte chớp sáng dùng cho bóng đèn huỳnh quang)

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes (Quy trình và chương trình lấy mẫu đối với kiểm tra bằng mẫu)

IEC 60927, Starting devices (other than glow starters) – Performance requiments (Thiết bị khởi động (không phải là tắcte chớp sáng) – Yêu cầu về tính năng)

IEC 61000-3-2:2000, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current equal to or less than 16A per phase) (Tương thích điện từ (EMC) - Phần 3: Giới hạn - Mục 2: Giới hạn đối với phát xạ dòng điện hài (dòng điện vào thiết bị bằng hoặc nhỏ hơn 16 A cho mỗi pha))

IEC 61347-2-3, Lamp controlgear - Particular requirements for a.c. aupplied electronic ballasts for fluorescent lamps (Bộ điều khiển bóng đèn - Yêu cầu cụ thể đối với balát điện tử nguồn xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu ...........................................................................................................................

1. Phạm vi áp dụng ...............................................................................................................

2. Tài liệu viện dẫn ................................................................................................................

3. Thuật ngữ và định nghĩa ....................................................................................................

4. Lưu ý chung đối với các thử nghiệm ..................................................................................

5. Ghi nhãn ...........................................................................................................................

6. Điện áp tại các đầu nối của bóng đèn hoặc tắcte (nếu có) ...................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Công suất và dòng điện qua bóng đèn ...............................................................................

9. Hệ số công suất của mạch điện .........................................................................................

10. Dòng điện cung cấp ........................................................................................................

11. Dòng điện lớn nhất trên các dây dẫn vào catốt .................................................................

12. Dạng sóng của dòng điện ................................................................................................

13. Màn chắn từ ....................................................................................................................

14. Trở kháng âm tần ............................................................................................................

Phụ lục A (quy định) – Thử nghiệm .........................................................................................

Phụ lục B (tham khảo) – Làm việc nối tiếp của hai bóng đèn huỳnh quang ...............................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục D (quy định) – Bóng đèn chuẩn ..................................................................................

Tài liệu tham khảo .................................................................................................................

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản