904300

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1 : 2002) về ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung

904300
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6188-1:2007 (IEC 60884-1 : 2002) về ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung

Số hiệu: TCVN6188-1:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN6188-1:2007
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: ***
Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Kiểu

Điện áp danh định

V

Dòng điện danh định

A

2P (chỉ với phích cắm không thay y được)

130 hoặc 250

2,5

2P (chỉ với phích cắm)

130 hoặc 250

6

2P

2P+

130 hoặc 250

10

16

32

2P+

440

 

3P +

16

3P + N +

32

CHÚ THÍCH: Giá trị tiêu chuẩn hóa và kết cấu của các hệ thống hiện hành đưạc dẫn trong IEC 60083.

CHÚ THÍCH: Một s nước như Áo, Trung Quốc, Đức, Italy không cho phép ổ cắm kiểu cố định 2P.

6.2. Trong bộ dây kéo dài, dòng điện danh định của ổ cắm di động không được lớn hơn và điện áp danh định không được thấp hơn các giá trị tương ứng của phích cắm.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét theo ghi nhãn.

6.3. Khí cụ cn được ưu tiên có cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài là IP20, IP40, IP44, IP54 hoặc IP55.

7.Phân loại

7.1. Phân loại khí cụ

7.1.1. Theo cấp bảo vệ chống chạm vào các bộ phận nguy hiểm và chống ảnh hưởng có hại do sự xâm nhập của các vật rắn từ bên ngoài

- IP2X: khí cụ có bảo vệ chống chạm đến các bộ phận nguy hiểm bằng ngón tay và chống ảnh hưng có hại do sự xâm nhập của các vật rắn từ bên ngoài có đường kính từ 12,5 mm tr lên

- IP4X: khí cụ có bảo vệ chống chạm đến các bộ phận nguy hiểm bằng một sợi dây kim loại và chống ảnh hưởng có hại do sự xâm nhập của các vặt rắn từ bên ngoài có đường kính từ 1,0 mm trở lên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.2. Theo cấp bảo vệ chống ảnh hưởng có hại do sự xâm nhập của nước

- IPX0: khí cụ không được bo vệ chống sự xâm nhập có hại của nước

- IPX4: khí c được bảo vệ chống nước bắn vào

- IPX5: khí cụ được bảo vệ chống nước phun vào

CHÚ THÍCH: Để giải thích về các mã IP, xem IEC 60529.

7.1.3. Theo yêu cầu nối đất

- Khí cụ không có tiếp điểm nối đất

- Khí cụ có tiếp điểm nối đất

7.1.4. Theo phương pháp nối cáp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Khí cụ không thay dây được

7.1.5. Theo kiểu đầu nối

- Khí cụ có đu nối kiểu bt ren

- Khí cụ có đu nối không bt ren chỉ dùng cho ruột dẫn cng

- Khí cụ có đầu nối không bắt ren dùng cho ruột dẫn cứng và mềm

7.2. Phân loại ổ cắm

7.2.1. Theo cấp bảo vệ chống điện giật

Ổ cắm được phân loại theo cấp bảo vệ chống điện giật khi lắp đặt như trong sử dụng bình thường:

- có bảo vệ bình thường (xem 10.1), hoặc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: ổ cắm có bảo vệ tăng cưng có thể có hoặc không có nắp che.

7.2.2. Theo nắp che

Ổ cắm được phân loại theo nắp che như sau:

a) không có nắp che, hoặc

b) có nắp che (xem 10.5).

CHÚ THÍCH: ở Italy, không cho phép ổ cắm không có nắp che

7.2.3. Theo phương pháp ứng dụng/lắp đặt ổ cắm:

Ổ cắm được phân loại theo phương pháp ứng dụng/lp đt như sau:

a) kiểu lắp nổi;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) kiểu lp nửa chìm;

d) kiểu lắp trên bảng điện;

e) kiểu trang trí;

f) kiểu di động:

g) kiểu để bàn (loại đơn hoặc loại nhiều ổ cm);

h) kiểu lắp trong các góc sàn; hoặc

i) kiểu lắp cho thiết bị.

7.2.4. Theo phương pháp lắp đt

Ổ cắm được phân loại theo phương pháp lắp đặt là hệ quả của thiết kế:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) ổ cắm c định có nắp đậy hoặc tấm đậy không thể tháo rời được nếu như không dịch chuyển ruột dẫn (thiết kế B).

CHÚ THÍCH: Nếu ổ cắm c định có đế (phần chính) không thể tách khỏi nắp đậy hoặc tấm đậy và yêu cầu có tấm bổ sung đ phù hợp vi tiêu chuẩn, tấm bổ sung này có thể tháo rời được để trang trí lại tường mà không cần phải dịch chuyển ruột dẫn, thì ổ cắm đó được coi là thuộc thiết kế A, vi điu kiện tấm bổ sung phù hợp với yêu cầu qui đnh trên đây đối với nắp đậy và tấm đậy.

7.2.5. Theo mục đích sử dụng

Ổ cm được phân loại theo mục đích sử dụng:

a) ổ cắm dùng trong các mạch điện có một mạch nối đất duy nhất để nối đất bảo vệ cho thiết bị được nối và cho các bộ phận dẫn lộ ra, nếu có, của ổ cắm;

b) ổ cắm dùng trong các mạch điện có nhu cu miễn nhiễm các tạp về diện đối với mạch nối đất của thiết bị được nối. Mạch nối đất thiết bị tách rời về điện với mạch nối đất bảo vệ được trang bị cho các bộ phận dẫn lộ ra, nếu có, của ổ cắm.

7.3. Phân loại phích cắm

Phích cắm được phân loại theo cấp bảo vệ chống điện giật của thiết bị mà dự kiến lắp phích cắm:

- phích cắm dùng cho thiết bị cấp 0;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- phích cắm dùng cho thiết bị cấp II.

Để giải thích cấp bảo vệ chống điện giật của thiết bị, xem IEC 61140.

CHÚ THÍCH: Phích cắm dùng cho thiết bị cấp 0 chỉ được phép sử dụng ở một số nước như Đan Mạch, Phần Lan, Nhật, Hà Lan, B Đào Nha, Thụy Điển.

8. Ghi nhãn

8.1. Khí cụ phải được ghi nhãn:

- dòng điện danh định, tính bằng ampe;

- điện áp danh định, tính bằng vôn;

- ký hiệu đối với loại nguồn cấp;

- tên, thương hiệu hoặc nhãn nhận biết của nhà chế tạo hoặc đại lý ủy quyền;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- con số đặc trưng thứ nhất cho cấp bảo vệ chống chạm vào các bộ phận nguy hiểm và chống sự xâm nhập có hại của vật rắn từ bên ngoài, nếu công bố cao hơn cấp 2 thì con số đặc trưng thứ hai cũng phải được ghi nhãn;

- con số đặc trưng thứ hai cho cấp bảo vệ chống lại sự xâm nhập có hại của nước, nếu công bố cao hơn cấp 0 thì con số đặc trưng thứ nhất cũng phải được ghi nhãn;

Nếu hệ thống cho phép phích cắm có cấp bảo vệ IP nào đó được cắm vào ổ cắm có cấp bảo vệ IP khác, thì cn lưu ý rằng cấp bảo vệ của tổ hợp phích cắm và ổ cắm là cấp thấp hơn trong hai cấp đó. Nó cn được nêu rõ trong các tài liệu của nhà chế tạo liên quan đến ổ cắm.

CHÚ THÍCH 1: Cấp bảo vệ dựa trên tiêu chuẩn IEC 60529.

Ngoài ra, ổ cắm có đầu nối không bắt ren còn phải được ghi:

- ký hiệu thích hợp chỉ ra chiều dài đoạn cách điện cần được b đi trước khi luồn ruột dẫn vào đầu nối không bắt ren;

- dấu hiệu cho biết nó chỉ thích hợp với ruột dẫn cứng, đối vi những ổ cắm có hạn chế này.

CHÚ THÍCH 2: Các ký hiệu b sung này có thể ghi trên ổ cắm, trên bao bì và/hoặc trong t hướng dẫn đi kèm ổ cắm.

8.2. Khi sử dụng các ký hiệu, phân theo qui định sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vôn ……………………………………………………………………………………………………… V

Dòng xoay chiều ……………………………………………………………………………………….. ~

Trung tính ……………………………………………………………………………………………… N

Nối đất bảo vệ ………………………………………………………………………………………….

Cấp bo vệ bằng vỏ ngoài ………………………………………………………………………… IPXX

Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài đối với các khí cụ cố định cn được lắp đặt trên bề mặt nhám (vách thử nghiệm của hình 15) …………………………………………………………………………..        

CHÚ THÍCH 1: Chi tiết về cấu trúc ký hiệu được cho trong IEC 60417-2.

CHÚ THÍCH 2: Trong mã IP, chữ “X", được thay bằng con số liên quan.

CHÚ THÍCH 3: Các đường tạo thành do kết cấu của dụng cụ không được xem như một phần của ghi nhãn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ký hiệu loại nguồn điện phải được đặt ngay sau con số ghi dòng diện danh định và điện áp danh định.

CHÚ THÍCH 4: Ví dụ v cách ghi dòng điện, điện áp và loại nguốn điện như sau:

16 A 440 V ~ hoặc 16/440 ~ hoc ~

8.3. Đối với ổ cắm cố định các nội dung dưới đây phải ghi nhãn trên phần chính:

- dòng điện danh định, điện áp danh định và loại nguồn điện;

- tên, thương hiệu hoặc nhãn hiệu nhận biết hoặc của nhà chế tạo hoặc đại lý ủy quyền;

- chiều dài đoạn cách điện cần b đi trước khi luồn ruột dẫn vào trong đầu nối không bt ren, nếu có;

- chủng loại tham chiếu, có thể là số hiệu catalô.

CHÚ THÍCH 1: Chng loại tham chiếu có thể chỉ là mã tham chiếu của loạt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Chủng loại tham chiếu có thể ghi nhãn trên phn chính hoc trên phía ngoài của v lp cùng.

CHÚ THÍCH 3: Thuật ng phn chính có nghĩa là phn mang các cực tiếp xúc của ổ cm.

Mã IP, nếu thuộc đối tượng áp dụng, phải được ghi nhãn sao cho dễ dàng nhận thấy khi ổ cắm được lắp đặt và đi dây như trong sử dụng bình thường.

Ổ căm cố định được phân loại theo điểm b) của 7.2.5 phải được nhận biết bằng một hình tam giác, hình này phải nhìn thấy được sau khi lắp đặt, trừ khi chúng có cấu hình giao diện khác so với cấu hình giao diện sử dụng trong mạch điện bình thường.

CHÚ THÍCH 4: Canađa và Mỹ yêu cu hình tam giác có màu da cam.

8.4 Đối với phích cắm và ổ cắm di động, ghi nhãn theo qui định trong 8.1, trừ chủng loại tham chiếu phi dễ dàng nhận thấy khi khí cụ được lắp ráp và đi dây.

Phích cắm và ổ cắm di động dùng cho thiết bị cấp II không được ghi nhãn có ký hiệu kết cấu cấp II.

CHÚ THÍCH: Chng loại tham chiếu của khí cụ di động thay y được có thể ghi bên trong vỏ hoặc nắp đy.

8.5. Đu nối được thiết kế dành riêng cho dây trung tính phải được ch rõ bằng chữ N.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Những ký hiệu này không được đặt trên vít, hoc bất kỳ bộ phận dễ dàng tháo rời nào khác.

CHÚ THÍCH 1: “Bộ phn dễ dàng tháo rời" là b phận có thể tháo ra trong quá trình lắp đặt bình thưng của ổ cắm hoặc quá trình lắp ráp phích cắm.

CHÚ THÍCH 2: Không cần ghi nhãn đu cốt trong khí c không thay dây được.

Các đu nối dùng để nối các dây dẫn không tạo thành một phn của chức năng chính của ổ cắm phải được chỉ ra rõ ràng, trừ khi mục đích của chúng đã là hiển nhiên hoặc được ch ra trong sơ đ đầu nối được gắn vào khí cụ.

Có thể nhận biết các đầu nối như vậy bằng cách:

- sử dụng các ký hiệu đ họa theo IEC 60417-2 hoặc màu sắc và/hoặc hệ thống chữ cái, hoặc

- ghi nhãn kích thước vật lý hoặc vị trí liên quan của chúng.

Dây dẫn của đèn nê ông hoặc của bóng đèn chỉ thị không được coi là dây dẫn theo qui định ở điểm này.

8.6. Đi với hộp lắp đặt loại nổi tạo thành bộ phận không tách rời của ổ cắm có mã IP cao hơn IP20, mã IP phải được ghi nhãn trên phía ngoài của vỏ lắp cùng sao cho có thể nhìn thấy dễ dàng khi ổ cắm được lắp đt và đi dây như trong sử dụng bình thường.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

8.8. Nhãn phải bn và dễ đọc.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm sau:

Nhãn được chà xát bằng tay trong 15 s dùng giẻ thấm đẫm nước, sau đó dùng giẻ thấm đẫm xăng nhẹ chà xát thêm 15 s nữa.

CHÚ THÍCH 1: Thử nghiệm này không áp dụng cho nhãn ghi bằng phương pháp in chìm, đúc, ép hoặc khc.

CHÚ THÍCH 2: Nên sử dụng xăng nhẹ là dung môi hexan với hàm lượng chất thơm tối đa là 0,1 % theo thể tích, giá trị kauributanol xấp x 29, điểm sôi xấp x 65 °C, điểm khô xấp xỉ 69 °C, khối lượng riêng xấp xỉ 0,68 g/cm3.

9. Kiểm tra kích thước

9.1. Khí cụ và hộp lắp đặt kiểu lắp nổi phải phù hợp với tờ rời tiêu chuẩn tương ứng, nếu có.

Việc cắm phích cắm vào ổ cắm cố định hoặc di động phải phù hợp với tờ rời tiêu chuẩn liên quan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trưc tiên, ổ cắm phải chịu 10 ln cắm vào và 10 lần rút ra của phích cm phù hợp với t ri tiêu chuẩn tương ứng, có kích thước các chân cắm lớn nhất, sau đó kiểm tra các kích thước bằng cách đo và/hoặc bằng các dưỡng.

Dung sai chế tạo các dưỡng này phải như thể hiện trong bảng 2, nếu không có qui định nào khác. Các kích thước bất lợi nhất nêu trong tờ rời tiêu chuẩn phải được sử dụng để thiết kế dưỡng.

CHÚ THÍCH: Trong mt số trường hợp (ví dụ khoảng cách giữa các tâm), có thể cn kiểm tra cả hai kích thước cực trị.

Bảng 2 - Dung sai của dưỡng

Dưỡng để kiểm tra

Dung sai của dưỡng

mm

Đưng kính chân cắm hoặc chiều dày chân cắm

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước ca lỗ cắm tương ứng với đường kính chân cắm và khoảng cách giữa các bề mt cc tiếp xúc

+0,01

0

Chiều dài và bề rng chân cm

0

-0,1

Khoảng cách cn cắm

 hoặc
  (tùy trường hợp)

Khoảng cách từ mặt tiếp giáp đến điểm đầu tiên chạm tới cực tiếp xúc đin (dùng cho ổ cm)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần tử dẫn hướng

±0,03

9.2. Trong một hệ thống đã cho, không thể cắm phích cắm vào:

- ổ cắm có điện áp danh định cao hơn hoặc dòng điện danh định nhỏ hơn;

- ổ cắm có số lượng cực tiếp xúc mang điện khác nhau; trừ trường hợp ngoại lệ đối với ổ cm có kết cấu đặc biệt với mục đích cho phép cắm các phích cắm có số lượng cực tiếp xúc ít hơn, với điu kiện là không xảy ra nguy hiểm, ví dụ nối giữa cực mang điện và tiếp điểm nối đất hoặc gián đoạn mạch nối đất;

- ổ cắm có cực nối đất, nếu phích cắm là phích cắm của thiết bị cp 0.

Không thể cắm một phích cắm của thiết bị có bảo vệ cấp 0 hoặc cấp I vào ổ cắm được thiết kế dành riêng cho phích cắm của thiết bị cấp II.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét hoặc dùng dưỡng, dung sai chế tạo ca dưng phải như qui định trong bảng 2.

Trong trường hợp có nghi ngờ, kiểm tra việc không thể cắm được bằng cách tác dụng lên dưỡng thích hợp trong 1 min với một lực 150 N đối với khí cụ có dòng điện danh định không vượt quá 16 A hoặc 250 N đối với các khí cụ khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Đối với khí cụ bằng vật liêu cứng như nhựa nhiệt cứng, gốm, v.v..., việc phù hợp với các t ri tiêu chuẩn tương ứng đm bảo là tuân thủ yêu cu này.

9.3. Được phép có những sai lệch so với các kích thước qui định trong tờ rời tiêu chuẩn, nhưng chỉ khi chúng đem lại lợi thế kỹ thuật và không ảnh hưởng bất lợi đến mục đích và sự an toàn của các khí cụ phù hợp với t rời tiêu chuẩn, đặc biệt về tính lắp lẫn hoặc không thể lắp lẫn.

Tuy nhiên, với những sai lệch như vậy, khí cụ phải tuân thủ tất cả những yêu cầu khác của tiêu chuẩn này trong chừng mực áp dụng được.

10. Bảo vệ chống điện giật

CHÚ THÍCH: Với mục đích của điu này, các lớp men, emay, lớp phủ cách điện bằng cách phun không được coi là vật liệu cách điện.

10.1. Ổ cắm phải được thiết kế và kết cấu sao cho khi được lắp đặt và đi dây như trong sử dụng bình thường, không thể chạm tới các bộ phận mang điện, ngay cả khi đã tháo rời các phần có thể tháo được mà không cần sử dụng dụng cụ.

Phải không thể chạm tới bộ phận mang điện của phích cắm khi phích cắm được cắm một phần hoặc hoàn toàn trong ổ cắm.

CHÚ THÍCH: Một s nước như Trung Quốc, Canađa, Đan Mạch, Nhật, Mỹ không áp dụng yêu cầu này khi phích cắm được cắm một phần trong ổ cắm.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và, nếu cn, bằng thử nghiệm dưới đây.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Que thử tiêu chuẩn, đầu dò thử nghiệm B của IEC 61032 được đặt vào mọi vị trí có thể, sử dụng bộ chỉ thị điện với điện áp trong phạm vi từ 40 V đến 50 V để cho thấy có sự tiếp xúc với các bộ phận liên quan.

Đối với phích cắm, que thử tiêu chuẩn được đặt vào khi phích cắm được cắm một phần hoặc hoàn toàn trong ổ cắm.

Đối với khí cụ khi sử dụng vật liệu nhựa nhiệt dẻo hoặc nhựa đàn hi có thể gây ảnh hưởng đến các yêu cầu, cần tiến hành một thử nghiệm bổ sung, nhưng tại nhiệt độ môi trường (35 ± 2) °C, các khí cụ cũng ở nhiệt độ này.

Trong quá trình thử nghiệm bổ sung này, khí cụ phải chịu lực 75 N trong 1 min, đặt qua đầu que thử thẳng, đầu dò thử nghiệm 11 của IEC 61032. Que thử này có bộ chỉ thị điện như mô tả ở trên, được đt vào tất cả các vị trí mà vật liệu cách điện bị lún xuống có thể gây ảnh hưng xấu đến an toàn của khí cụ, nhưng không đặt vào vòng lót hoặc những nơi tương tự và đt lực 10 N vào những vách mng sẽ đột để đi dây.

Trong quá trình thử nghiệm, khí cụ với phương tiện lắp cùng không được biến dạng đến mức làm thay đổi nhng kích thước cho trong các tờ rời tiêu chuẩn liên quan một cách không chấp nhận được để đảm bảo an toàn và không được có phần mang điện nào có thể chạm tới được.

Sau đó, mỗi mẫu phích cắm hoc của ổ cắm di động được ép giữa hai bề mặt phng với lực 150 N trong 5 min, như chỉ ra trong hình 8. Mẫu thử được kiểm tra 15 min sau khi lấy ra khỏi thiết bị thử nghiệm, và phải cho thấy không có biến dạng đến mức làm thay đổi một cách không chấp nhận được những kích thước cho trong t rời tiêu chuẩn liên quan để đảm bảo độ an toàn.

10.2. Khi khí c đã được lắp đặt và đi dây như trong sử dụng bình thường, các bộ phận chạm tới được để c định đế và nắp đậy hoặc tấm đậy của ổ cắm phải là vật liệu cách điện, trừ những vít nhỏ và tương tự, được cách ly với những phần mang điện; tuy nhiên, np đậy hoặc tm đậy của cắm cố định và các phần chạm tới được của phích cắm và cắm di động có th được làm bằng kim loại nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho trong 10.2.1 hoặc 10.2.2.

10.2.1. Nắp đậy hoặc tấm đậy kim loại được bảo vệ bằng cách điện phụ làm bằng các lớp lót cách điện hoặc bằng tấm ngăn cách điện được cố định vào nắp đậy hoặc tấm đậy hoặc thân của khí cụ, sao cho các lớp lót cách điện hoặc tấm ngăn cách điện chỉ có thể tháo rời khi phá hỏng vĩnh viễn chúng, hoặc được thiết kế sao cho chúng không thể lắp lại được nếu lp không đúng, và nếu như quên không lp chúng thì khí cụ sẽ không làm việc được hoặc thấy rõ là không hoàn chỉnh, và không có sự rủi ro tiếp xúc ngẫu nhiên giữa phần mang điện và nắp đậy hoặc tấm đậy kim loại, ví dụ qua vít bắt cố định, ngay c khi một ruột dẫn tuột ra khỏi đầu nối ca nó, và nếu có biện pháp dự phòng để ngăn ngừa khe hở không khí hoặc chiều dài đường rò nhỏ hơn các giá trị qui định trong bảng 23.

Trong trường hợp cắm một cực, áp dụng yêu cầu cho trong 10.3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớp lót cách điện hoặc tấm ngăn nêu trên phải phù hợp với các thử nghiệm của điều 17 và điều 27.

10.2.2. Nắp đậy hoặc tấm đậy kim loại đương nhiên được nối với đất qua một mối nối có điện trở nhỏ trong quá trình cố định bản thân nắp đậy hoặc tấm đậy.

Chiều dài đường rò và khe hở không khí giữa các chân cắm mang điện của phích cắm khi cắm vào hoàn toàn và vỏ kim loại nối đất của ổ cắm phải lần lượt phù hợp với các điểm 2 và 7 của bảng 23; ngoài ra, đối với trường hợp cắm một cực, áp dụng yêu cầu cho trong 10.3.

CHÚ THÍCH 1: Cho phép dùng vít bắt hoặc phương tiện cố định khác.

CHÚ THÍCH 2: Các quc gia sau đây không cho phép có các các thay đổi này: Phần Lan, Đan Mạch (chỉ các thiết bị có IPX0), Na uy, Phn Lan, Thụy Điển (chỉ các khí cụ di động).

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm ở 11.5.

10.3. Không để xảy ra tiếp xúc giữa chân cắm của phích cm với cực tiếp xúc mang điện của ổ cắm trong khi có thể chạm tới được chân cắm còn lại bất kỳ.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm bằng tay và bằng dưỡng dựa trên kích thước bất lợi nhất nêu trong t rời tiêu chuẩn, dung sai ca dưỡng được qui định như trong bảng 2.

Đối với khí cụ có vỏ bọc hoặc thân bằng vật liệu nhựa nhiệt dẻo, thử nghiệm được thực hiện tại nhiệt độ môi trưng (35 ± 2) °C, cả khí cụ và dưỡng đều ở nhiệt độ này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với cắm cố định có nắp đậy hoặc tấm đậy bằng kim loại, khe hở yêu cu giữa chân cắm và cực tiếp xúc của ổ cắm ít nhất là 2 mm, khi (các) chân cắm khác tiếp xúc với nắp đậy hoặc tấm đậy kim loại.

CHÚ THÍCH 1: Có thể ngăn ngừa việc cắm một chân cm bng cách sử dụng ít nhất một trong các phương tiện sau:

- np đậy hoặc tấm đy đủ rộng;

- các phương tiện khác (ví d như nắp che).

CHÚ THÍCH 2: Các quốc gia sau đây không cho phép sử dụng nắp che làm phương tiện duy nhất để ngăn ngừa việc cắm một chân cắm: Áo, B, Canađa, Séc. Đức, Tây Ban Nha, Phn Lan, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Mỹ.

10.4. Các bộ phận bên ngoài của phích cắm phải được làm bằng vật liệu cách điện trừ các vít lắp ráp và các chi tiết tương tự, các chân cắm mang dòng và chân cắm nối đất, chi tiết tiếp đất và các vòng kim loại xung quanh các chân cắm và các bộ phận kim loại chạm tới được đáp ứng các yêu cầu của 10.2.

Kích thước bao của các vòng xung quanh chân cắm, nếu có, không được vượt quá 8 mm đồng tâm với chân cắm.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

10.5. Ngoài ra, ổ cắm có nắp che phải có kết cấu sao cho dưỡng như trên hình 9 và hình 10 không thể chạm tới các bộ phận mang điện khi phích không cắm vào ổ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Để đảm bảo cấp bảo vệ này, ổ cắm phải có kết cấu sao cho các cực tiếp xúc mang điện được tự động che kín khi rút phích cắm ra.

Các phương tiện thực hiện điều này phải sao cho không thể dễ dàng thao tác chúng bằng bất kỳ vật gì ngoại trừ phích cắm và không được phụ thuộc vào những chi tiết có khả năng bị rơi mt.

Sử dụng bộ chỉ thị điện với điện áp trong phạm vi từ 40 V đến 50 V để cho thấy có tiếp xúc với bộ phận có liên quan.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và, đối với ổ cắm mà phích cắm đã rút ra hoàn toàn, bằng cách sử dụng dưỡng như dưới đây.

Đặt dưỡng theo hình 9 vào lỗ lối vào ứng với các cực tiếp xúc mang điện với lực là 20 N.

Dưỡng được đặt đến nắp che ở vị trí bất lợi nhất, đặt liên tiếp theo ba hướng lên cùng một vị trí trong thi gian khoảng 5 s cho mỗi hướng.

Trong mỗi lần đặt, không được xoay dưỡng và phải đặt dưỡng theo cách để duy trì được lực 20 N. Khi di chuyển dưỡng từ hướng này sang hướng khác, không ấn dưỡng và không rút dưỡng ra.

Sau đó đặt một dưỡng bằng thép theo hình 10 với lực là 1 N theo ba hướng trong thời gian khoảng 5 s cho mỗi hướng, với các di chuyển độc lập, rút dưỡng ra sau mỗi lần di chuyển.

Đối với ổ cắm có v bọc hoặc thân bằng nhựa nhiệt dẻo, thử nghiệm được thực hiện tại nhiệt độ môi trường (35 ± 2) 0C, c ổ cắm và dưỡng thử đu nhiệt độ này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm dưới đây.

Ổ cắm được đặt ở vị trí sao cho các cực tiếp xúc của ổ cắm ở vị trí thng đứng,

Cắm một phích cắm thử nghiệm tương ứng vói loại ổ cm vi lực bằng 150 N trong 1 min.

Sau thử nghiệm này, ổ cắm vẫn phải đáp ứng các yêu cầu của điều 9.

10.7. Ổ cắm có bảo vệ tăng cường phải có kết cấu sao cho sau khi lắp đặt và đi dây như trong sử dụng bình thường, không thể chạm tới những phần mang điện.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng cách đặt sợi dây kim loại để thử nghim có đưng kính 1,0 mm (xem hình 10) với một lực là 1 N lên tất cả bề mặt chạm tới được trong điều kiện bất lợi nhất nhưng không có phích cắm vào.

Đối với ổ cắm có v bọc hoặc thân bằng nhựa nhiệt dẻo, thử nghim được thực hiện tại nhiệt độ môi trường (35 ± 2) °C, cả ổ cắm và dưỡng đu nhiệt độ này.

Trong quá trình thử nghiệm, dưỡng không được chạm vào phần mang điện.

Phải sử dụng bộ chỉ thị điện được mô t như trong 10.1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.1. Khí cụ có cực tiếp xúc nối đất phải có kết cấu sao cho khi cắm phích cắm vào ổ cắm thì tiếp xúc với cực tiếp xúc nối đất trước, cực mang dòng của phích cắm tiếp xúc sau.

Khi rút phích cắm ra, chân cắm mang dòng phải tách ra trước, chân cắm nối đất tách ra sau.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét các bản vẽ chế tạo, có xét đến ảnh hưng ca dung sai. và bằng cách kiểm tra mẫu thử so với bản vẽ này.

CHÚ THÍCH: Sự phù hợp với các tờ rời tiêu chuẩn liên quan đm bảo sự tuân thủ với yêu cầu này.

11.2. Đầu nối đất của khí cụ thay dây được phải tuân thủ các yêu cu thích hợp của điều 12.

Đu nối đất phải cùng cỡ vi đầu nối tương ứng của ruột dẫn nguồn.

Các khí c thay dây được, có tiếp điểm nối đất, thì đầu nối đất phải nằm bên trong.

Ổ cắm cố định có thể có đu nối đất bổ sung bên ngoài. Đầu nối đất này phải có kích thước phù hợp với ruột dẫn có tiết diện nhỏ nhất là 6 mm2.

Đu nối đất ca ổ cắm cố định phải được cố định với đế hoặc với phần được cố định chắc chn với đế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Việc nối này phải được đảm bảo trong tất cả các điều kiện sử dụng bình thường, kể c sự nới lng của vít cố định nắp đậy hay lắp nắp đậy không cẩn thận, v.v...

Ngoại trừ những yêu cầu trên, các bộ phận của mạch nối đất phải liền hoặc phải được nối chắc chắn bằng cách tán, hàn, hoặc tương tự.

CHÚ THÍCH 1: Yêu cu liên quan đến đầu nối giữa tiếp xúc nối đất được c định với nắp đậy và đầu nối đất có thể đáp ứng bằng cách sử dụng chân cắm đặc và tiếp xúc đàn hồi.

CHÚ THÍCH 2: Với mục đích của các yêu cu trong điu này, vít không được xem là chi tiết tiếp xúc liền.

CHÚ THÍCH 3: Khi xem xét sự chc chắn của mối nối giữa các phn của mạch nối đất, phải xét đến ảnh hưng của ăn mòn kim loại có thể xảy ra.

11.3. Các bộ phận kim loại chạm tới được của ổ cắm có tiếp xúc nối đất có thể trở nên mang điện khi cách điện bị hỏng, phải được nối vĩnh viễn và chắc chắn với đầu nối đất.

CHÚ THÍCH 1: Yêu cầu này không áp dụng với tấm đậy bằng kim loại đề cập trong 10.2.1.

CHÚ THÍCH 2 Đối với mục đích của yêu cầu này, các vít cỡ nhỏ và chi tiết tương tự được cách điện với phn mang điện, dùng để c định đ nắp đậy hoặc tấm đậy, không được coi là phn chạm tới được mà có thể trở nên mang điện trong trường hợp, cách điện bị hỏng.

CHÚ THÍCH 3: Yêu cầu này có nghĩa là với ổ cắm c định có vỏ bọc bằng kim loại có đu nối đất bên ngoài, đu nối này đưc nối với đầu nối cố định với đế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu nối chờ này không phải chịu các yêu cầu của điều 12.

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của các điều từ 11.2 đến 11.4 bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm của điều 12.

Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu để đm bảo đủ không gian dành cho đầu nối chờ bằng cách thực hiện thử nghiệm đầu nối sử dụng loại đầu nối do nhà chế tạo qui đnh.

11.5. Mi nối giữa đu nối đất và các bộ phận kim loại chạm tới được cần nối vào đó, phải có điện trở nhỏ.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm dưi đây.

Dòng điện lấy được từ nguồn điện xoay chiều có điện áp không tải không vượt quá 12 V và bằng 1,5 lần dòng điện danh định hoặc 25 A, chọn giá trị ln hơn, cho chạy qua đầu nối đất và lần lượt với từng bộ phận kim loại chạm tới được.

Đo điện áp rơi giữa đầu nối đất và phần kim loại chạm tới được và tính điện trở theo dòng điện và điện áp rơi này.

Trong tất cả các trường hợp, điện trở không được vượt quá 0,05 W.

CHÚ THÍCH: Phải chú ý không để điện trở tiếp xúc giữa đu của que đo và phn kim loại cn thử nghiệm ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

12. Đầu nối và đầu cốt

12.1. Qui định chung

Tất cả những thử nghiệm trên đầu nối, trừ các thử nghiệm của 12.3.11 và 12.3.12, đu phải được thực hiện sau các thử nghiệm của điều 16.

12.1.1. Ổ cắm cố định thay dây được phải có đầu nối kiểu bắt ren hoặc đầu nối không bắt ren

Phích cắm thay dây được và ổ cắm di động thay dây được phải có đầu nối có kẹp bắt ren.

Nếu sử dụng ruột dẫn mềm phủ thiếc trước thì phải chú ý rằng trong đầu nối loại bắt ren, chỗ phủ thiếc trước phải ở bên ngoài chỗ kẹp khi được nối như sử dụng bình thường.

Phương tiện để kẹp ruột dẫn vào đầu nối không được dùng để c định bất kỳ phn tử nào khác, cho dù nó có thể giữ đầu nối ở đúng vị trí hoặc ngăn không để đầu nối xê dịch.

12.2.1. Khí cụ không thay đây được phải có mối nối cố định bằng cách hàn thiếc, hàn điện, kẹp hoặc mối nối vĩnh viễn có hiệu quả tương đương (đầu cốt). Không được sử dụng các mối nối bằng vít hoặc kẹp bấm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.1.3. Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm 12.2 hoặc 12.3, nếu thuộc đối tượng áp dụng.

12.2. Đầu nối có kẹp bắt ren dùng cho ruột dẫn ngoài bằng đồng

12.2.1. Khí cụ phải có các đầu nối cho phép nối đúng các ruột dẫn bằng đồng mặt cắt  danh nghĩa như nêu trong bảng 3.

Bảng 3 - Mối liên quan giữa dòng điện danh định và mặt cắt danh nghĩa có thể nối của ruột dẫn bằng đồng

Dòng điện và loại khí cụ

Ruột dẫn đng cứng (một sợi hoặc bện)c)

Ruột dẫn đng mềm

Mt cắt danh nghĩa

mm2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mm

Mặt cắt danh nghĩa

mm2

Đường kính của ruột dẫn ln nhất

mm

6A

-

-

Từ 0,75 đến và bằng 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10 A

2P và 2P +  (khí cụ cố định)

Từ 1 đến và bằng 2,5a)

2,13

-

-

10A

2P và 2P +  (khí cụ di động)

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T0,75 đến và bng 1.5

1,73

16 A

2P và 2P +  (khí cụ cố định)

Từ 1,5 đến và bằng 2 x 2,5b)

2,13

-

-

16 A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

Từ 0,75 đến và bằng 1,5

1,73

16 A khác với 2P và 2P+

(Khi cụ c định)

Từ 1,5 đến và bằng 4

2,72

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16 A khác với 2P và 2P+

(khí cụ di động)

 

 

Từ 1 đến và bằng 2,5

2,21

32 A

(khí cụ cố định)

Từ 2,5 đến và bằng 10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

32 A

(khí cụ cố định)

 

 

Từ 2,5 đến và bằng 6

3,87

a) Đu nối phi cho phép nối hai ruột dẫn có mặt cắt danh nghĩa 1,5 mm2 có đưng kính 1,45 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Cho phép sử dụng dây dẫn mềm.

Không gian dành cho ruột dẫn phải ít nhất như qui định trong các hình 2, 3, 4 hoặc 5.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, bằng phép đo và bằng cách lắp các ruột dẫn có mặt cắt danh nghĩa nhỏ nhất và lớn nhất qui định.

12.2.2. Đầu nối có kẹp bắt ren phải cho phép nối được ruột dn không cn sự chuẩn bị đặc biệt.

Kiểm tra sự phù hợp bng cách xem xét.

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “chuẩn bị đc biệt” bao gm việc hàn thiếc các sợi của ruột dẫn, sử dụng các đầu cốt cáp, tạo ra các khuyên, v.v... nhưng không phải là nắn sa ruột dẫn trước khi đưa vào trong đu nối hoặc xoắn ruột dẫn mềm để đu dây được chc.

12.2.3. Đầu nối có kẹp bắt ren phải có đủ độ bn cơ.

Vít và đai ốc để kẹp ruột dẫn phải là ren hệ mét ISO hoặc ren có bước và độ bền cơ tương đương.

Vít không được làm bằng kim loại mềm hoặc dễ bị rão như là nhôm hoặc kẽm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Tạm thời các ren hệ SI, BA và UN được coi là tuơng đương về bước ren và độ bền cơ với ren hệ mét ISO.

12.2.4. Đầu nối có kẹp bắt ren phải chịu được ăn mòn.

Đầu nối có thân làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng như qui đnh trong 26.5 được coi là phù hợp với yêu cầu này.

12.2.5. Đu nối có kẹp bắt ren phải được thiết kế và kết cấu sao cho kẹp được mà không làm hng quá mức ruột dẫn.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm dưới đây.

Đầu nối được đặt vào thiết bị thử nghiệm như cho trên hình 11 và lắp với ruột dẫn cứng, một sợi, bện và/ hoặc (các) ruột dẫn mềm, tương ứng với bảng 3, với mặt cắt danh nghĩa nh nhất lắp trước ri sau đó với mặt cắt danh nghĩa lớn nhất, (các) vít hoặc (các) đai ốc kp được xiết với mômen tương ứng với bảng 6.

Trong trường hợp không có ruột dẫn cứng bện, có thể tiến hành thử nghiệm chỉ với ruột dẫn một sợi mà không cần các thử nghiệm khác.

Chiều dài của ruột dẫn thử nghiệm phải dài hơn 75 mm so với chiều cao (H) qui định trong bảng 9.

Một đầu của ruột dẫn được luồn qua một ống lót thích hợp nằm trong một tấm phẳng đặt ở độ cao (H) bên dưới thiết bị như cho trong bảng 9. ng lót được đặt trong tấm phng nằm ngang sao cho khi tấm này quay thì đường tâm của ống lót vẽ nên một đường tròn đường kính là 75 mm, đng tâm vi tâm của cơ cấu kẹp theo mặt phng nằm ngang; sau đó tấm phẳng quay với vận tốc (10 ± 2) vòng/min.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Treo một vật nặng có khối lượng như qui định trong bng 9 vào một đầu của ruột dẫn. Thời gian thử nghiệm xấp xỉ 15 min.

Trong quá trình thử nghiệm, ruột dẫn không được tuột ra khỏi cơ cấu kẹp hoặc bị đứt gn cơ cấu kẹp, ruột dẫn không được bị hư hại đến mức khiến nó không còn thích hợp để sử dụng tiếp theo.

Nếu thử nghiệm đầu tiên được thực hiện với ruột dẫn cứng bện, thì trong trường hợp có ruột dẫn cứng một sợi, thử nghiệm này phải được lặp lại với ruột dẫn cứng một sợi.

12.2.6. Đầu nối có kẹp bắt ren phải được thiết kế sao cho kẹp chắc chắn ruột dn giữa các b mặt kim loại.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm dưới đây.

Đầu nối được lắp với ruột dẫn cứng một sợi hoặc ruột dẫn cứng bện đối vối ổ cắm cố định và ruột dẫn mềm đối với phích cắm và ổ cắm di động, sử dụng ruột dẫn có mt cắt danh nghĩa nhỏ nhất, rồi lớn nhất, qui định trong bảng 3. Vít bắt ở đu nối được xiết với mômen bằng 2/3 giá trị chỉ ra trong cột tương ứng của bảng 6.

Nếu là bu lông sáu cạnh có xẻ rãnh thì mômen đặt vào bằng 2/3 mômen trong cột 3 của bng 6.

Sau đó mỗi ruột dẫn phải chịu lực kéo như qui định trong bảng 4, lực được đặt nhẹ nhàng, không git trong thời gian 1 min theo hướng trục ca không gian dành cho ruột dẫn.

Bảng 4 - Các giá trị để th nghiệm kéo đối với đầu nối kiểu bắt ren

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mm2

Lực kéo

N

Trên 0,75 đến và bằng 1,5

40

Trên 1,5 đến và bằng 2,5

50

Trên 2,5 đến và bng 4

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

Trên 6 đến và bằng 10

80

Nếu lực kẹp đặt lên hai hoặc ba ruột dẫn thì lực kéo tương ứng được đặt lần lượt vào mỗi ruột dẫn.

Trong quá trình thử nghiệm, ruột dẫn phải không được dịch chuyển tới mức có thể nhận thấy được trong đầu nối.

12.2.7. Đầu nối có kẹp bắt ren phải được thiết kế hoặc được đt sao cho không một ruột dẫn cứng một sợi hoặc một sợi của ruột dẫn bện nào có thể trượt ra ngoài trong khi vít hoặc đai ốc kẹp được xiết chặt.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm dưới đây.

Đầu nối được lắp với ruột dẫn có mt cắt danh nghĩa lớn nhất qui định trong bảng 3.

Đầu nối của ổ cắm cố định được kiểm tra cả với ruột dẫn cứng một sợi và với ruột dẫn cứng bện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu nối dự kiến dùng cho khuyên của hai hoặc ba ruột dn được kiểm tra, được lắp với số lượng ruột dẫn cho phép.

Đầu nối được lắp với ruột dẫn có kết cấu như thể hiện trong bảng 5.

Bng 5 - Kết cấu của ruột dẫn

Mặt cắt danh nghĩa

mm2

Số lượng sợi (n) và đường kính danh định của sợi

n x mm

Ruột dn mm

Ruột dẫn cứng một sợi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.75

24 x 0,20

-

-

1,0

32 x 0,20

1 x 1,13

7 x 0,42

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 x 1,38

7 x 0,52

2,5

50 x 0,25

1 x 1,78

7 x 0,67

4,0

56 x 0,30

1 x 2,25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,0

84 x 0,30

1 x 2,76

7 x 1,05

10,0

-

1 x 3,57

7 x 1,35

Trước khi luồn vào phương tiện kẹp của đầu nối, các sợi của ruột dẫn cứng (một sợi hoặc bện) được vuốt thẳng; ngoài ra, ruột dẫn cứng bện có thể được xoắn lại để khôi phục gần như hình dạng ban đầu của ruột dẫn và ruột dẫn mềm được xoắn theo một chiều sao cho tạo thành một vòng xoắn đồng đều trên chiều dài xấp x bằng 20 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sau đó, vít kẹp được xiết với mômen bằng hai phần ba giá trị chỉ ra trong cột tương ứng của bảng 6.

Đối với ruột dẫn mềm, lặp lại thử nghiệm với ruột dẫn mới được xoắn như trước, nhưng theo chiều ngược lại.

Sau thử nghim, không có sợi nào của ruột dẫn tuột ra ngoài cơ cấu kẹp, và vì thế, chiều dài đường rò và khe h không khí không bị giảm xuống thấp hơn giá trị chỉ ra trong bảng 23.

12.2.8. Đầu nối có kẹp bắt ren phải được cố định hoặc được đặt bên trong khí cụ sao cho khi vít hoặc đai ốc kẹp được xiết chặt hoặc nới lng, đầu nối không được dịch chuyển từ vị trí cố định vào khí cụ.

CHÚ THÍCH 1: Yêu cu này không có hàm ý là đầu nối phải được thiết kế để chống xoay hoặc dịch chuyn mà bất kỳ sự dịch chuyển nào cũng phải được giới hạn đủ để ngăn ngừa sự không phù hợp với tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH 2: Dùng keo hoặc nhựa gắn được coi là đủ để ngăn ngừa đầu nối lỏng ra, với điều kiện:

- keo hoặc nhựa gắn không phải chịu ứng suất trong quá trình sử dụng bình thường, và

- tác dụng của keo hoặc nhựa gắn không bị ảnh hưởng do nhiệt đ đạt được ở đu ni trong những điều kiện bất lợi nhất được qui định trong tiêu chuẩn này.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, đo và bằng thử nghim dưới đây.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong trường hợp không có ruột dẫn cứng một sợi, có thể tiến hành thử nghiệm với ruột dẫn cứng bện.

Trước khi luồn vào phương tiện kẹp của đầu nối, các sợi của ruột dẫn cứng (một sợi hoặc bện) được vuốt thẳng; ngoài ra, ruột dẫn cứng bện có thể được xoắn lại để khôi phục gần như hình dạng ban đầu của ruột dẫn.

Ruột dẫn được luồn vào phương tiện kẹp của đầu nối một khoảng tối thiểu qui định, hoặc khi không có qui định khoảng này, cho đến khi nó vừa nhô ra khỏi mép ngoài cùng của đầu nối và vị trí để cho dây dễ tuột ra nhất.

Vít và đai ốc được xiết chặt rồi nới lỏng năm lần bằng tuốc nơ vít thử nghiệm hoặc chia vặn đai ốc phù hợp, mômen xiết được chỉ ra trong cột thích hợp bảng 6 hoặc trong bảng của hình 2, 3, hoặc 4 tương ứng, chọn giá trị nào lớn hơn.

Ruột dẫn được rút ra sau mỗi lần nới lỏng vít hoặc đai c.

Nếu là bu lông sáu cạnh có xẻ rãnh thì chỉ thực hiện thử nghiệm với tuốc nơ vít, vi giá trị mômen cho trong cột 3.

Bng 6 -Mômen xiết để kiểm tra độ bền cơ của đu ni kiểu bắt ren

Đường kính danh nghĩa của ren

mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nm

1a

2b

3c

Đến và bằng 2,8

0,2

0,4

-

Trên 2,8 đến và bằng 3,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5

-

Trên 3,0 đến và bằng 3,2

0,3

0,6

-

Trên 3,2 đến và bằng 3,6

0,4

0,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trên 3,6 đến và bằng 4,1

0,7

1,2

1,2

Trên 4,1 đến và bng 4,7

0,8

1,8

1,2

Trên 4,7 đến và bằng 5,3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,0

1,4

a Cột 1 áp dụng cho vít không có mũ, nếu khi xiết chặt vít không nhô ra khỏi l, và áp dụng cho các vít khác không xiết chặt được bằng tuốc nơ vít có lưỡi rộng hơn đường kính của vít.

b Cột 2 áp dụng cho các loại vít khác đưc xiết chặt bằng tuốc nơ vít và áp dụng cho các vít và đai ốc được xiết chặt bằng phương tiện không phải là tuốc nơ vít.

c Cột 3 áp dụng cho đai ốc của đầu nối măng sông, được xiết chặt bằng tuốc nơ vít.

Trong quá trình thử nghiệm, đầu nối không được lỏng ra và không được xy ra các tình trạng hng như gy vít hoặc hỏng đầu vít, rãnh (khiến cho không dùng được với tuốc nơ vít thích hợp), ren, vòng đệm gây trở ngại đến việc sử dụng đầu nối sau này.

CHÚ THÍCH 1: Đối vi đu nối măng sông đường kính danh nghĩa là đường kính của bu lông có xẻ rãnh.

CHÚ THÍCH 2: Hình dạng của lưỡi tuốc nơ vít thử nghiệm phải phù hợp với đu vít cn thử nghim.

CHÚ THÍCH 3: Vít và đai ốc phải được xiết đu, không giật.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm bằng tay.

CHÚ THÍCH: Nói chung, thiết kế đầu ni như thể hiện trên hình 2, 3, 4 và 5 là có đủ độ chắc chắn để phù hợp với yêu cầu này; đối với các thiết kế khác, nếu cần có thể có những dự phòng đặc biệt như là sử dụng chi tiết có đủ độ bền chắc để không thể tháo rời ngẫu nhiên.

12.2.10. Đu nối đất có kẹp bắt ren phải sao cho không có nguy cơ bị ăn mòn do tiếp xúc giữa các bộ phận này và ruột dẫn nối đất bằng đng, hoặc với bất kỳ kim loại nào khác.

Thân của đầu nối đất phải bằng đng thau hoặc bằng kim loại khác có khả năng chống ăn mòn không kém, trừ khi nó là một phần của khung kim loại hoặc v bọc, khi đó vít hoặc đai ốc phải bằng đng thau hoặc bằng kim loại khác có khả năng chng ăn mòn không kém.

Nếu thân của đu nối đất là một phn của khung hoặc vỏ bọc bằng hợp kim nhôm, thì phải chú ý để tránh nguy cơ ăn mòn kim loại do tiếp xúc giữa đng và nhôm hoặc hợp kim nhôm.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

CHÚ THÍCH: Vít hoặc đai ốc bằng thép mạ chịu được thử nghim ăn mòn kim loại được coi là kim loại có tính chống ăn mòn không kém đng thau.

12.2.11. Đối vi đầu nối kiểu trụ, khoảng cách giữa vít kẹp và một đầu của ruột dẫn, khi luồn vào hoàn toàn, ít nhất phải như qui định trong hình 2.

CHÚ THÍCH: Khoảng cách nhỏ nhất giữa vít kẹp và đu của ruột dẫn ch áp dụng đối với đầu nối kiểu trụ trong đó ruột dẫn không thể luồn qua.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách đo, sau khi lun và kẹp hoàn toàn ruột dẫn một sợi có mặt cắt danh nghĩa lớn nhất qui định trong bảng 3.

12.3. Đầu nối không bắt ren dùng cho ruột dẫn ngoài bằng đồng

12.3.1. Đầu nối không bắt ren có loại ch phù hợp với ruột dẫn cứng bằng đồng, có loại phù hợp với cả ruột dẫn cứng và ruột dẫn mềm bằng đồng.

Đối với loại phù hợp với cả ruột dẫn cứng và ruột dẫn mm bằng đồng, thử nghiệm được thực hiện với ruột dẫn cứng trước và sau đó được lặp lại với ruột dẫn mềm.

CHÚ THÍCH: Điều 12.3.1 không áp dụng đối với ổ cắm có:

- đầu nối không bt ren đòi hỏi có cơ cấu đặc biệt để c định ruột dẫn trước khi kẹp chúng vào đầu nối không bắt ren, ví dụ bộ nối kiểu tấm phẳng cắm vào;

- đầu nối không bắt ren yêu cầu phải xoắn ruột dẫn, ví dụ đầu nối với mối nối xoắn;

- đầu nối không bắt ren tạo nên tiếp xúc trực tiếp vi ruột dn bằng cạnh hoặc đầu nhọn xuyên qua cách điện.

12.3.2. Đu nối không bt ren phải có hai cơ cấu kẹp, mỗi bộ cho phép nối đúng yêu cầu ruột dẫn cứng hoặc ruột dẫn cứng và ruột dẫn mềm bằng đồng có mặt cắt như cho trong bảng 7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dòng đin danh định

A

Ruột dn

Mặt cắt danh nghĩa

mm2

Đưng kính của ruột dẫn cứng lớn nht

mm

Đường kính của ruột dẫn mm lớn nhất

mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từ 1,5 đến và bằng 2,5

2,13

2,21

Khi cần nối hai ruột dẫn, mỗi ruột dẫn phải đưa vào một cấu kẹp riêng (không nhất thiết phải vào các lổ riêng biệt).

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng cách lắp ruột dẫn có mặt cắt danh nghĩa nhỏ nhất và lớn nhất qui định.

12.3.3. Đầu nối không bt ren phải cho phép nối ruột dẫn mà không cần chuẩn bị đặc biệt.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “chuẩn bị đặc biệt” bao gồm việc hàn thiếc các sợi của ruột dẫn, sử dụng đầu cốt cáp, v.v... nhưng không phải là nắn sửa ruột dẫn trước khi đưa vào trong đu nối hoặc xon lại ruột dẫn mm để đu dây được chắc.

12.3.4. Phần chủ yếu dùng để mang dòng điện của đu nối không bt ren phải được làm bằng vật liệu như qui định trong 26.5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Lò xo, bộ phận đàn hồi, miếng kẹp, v.v..., không được xem là phn chủ yếu dùng để mang dòng điện.

12.3.5. Đu nối không bắt ren phải được thiết kế sao cho chúng kẹp được ruột dẫn qui định để với đủ lực tiếp xúc nhưng không làm hỏng quá mức ruột dẫn.

Ruột dẫn phải được kẹp giữa các bề mặt kim loại,

CHÚ THÍCH: Ruột dẫn được coi là bị hỏng quá mức nếu xuất hiện vết lõm sâu hoặc xước rõ rệt.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bng thử nghiệm ở 12.3.10.

12.3.6. Việc ni ruột dẫn vào và tháo ruột dẫn ra phải thực hiện được dễ dàng.

Việc tháo ruột dẫn phải đòi hỏi một thao tác, không phải là thao tác kéo ruột dn, sao cho có thể thực hiện được bằng tay có hoặc không có dụng cụ thông thường.

Không thể để xảy ra lầm lẫn giữa lỗ dành cho dụng cụ trợ giúp đầu nối hoặc tháo ruột dẫn vi lỗ luồn ruột dẫn.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét hoặc bằng thử nghiệm của 12.3.10.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- trong quá trình luồn, thao tác kẹp một trong các ruột dẫn độc lập với thao tác kẹp (các) ruột dn khác;

- trong quá trình tháo, các ruột dẫn có thể được tháo đồng thời hoặc riêng rẽ;

- mỗi ruột dẫn phải được đưa vào một cơ cấu kẹp riêng (không nhất thiết phải qua nhng lỗ riêng rẽ);

- phải có khả năng kẹp chặt số lượng ruột dẫn lớn nhất theo thiết kế.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm bằng tay với ruột dẫn thích hợp (số lượng và kích cỡ).

12.3.8. Đầu nối không bắt ren của ổ cắm cố định phải được thiết kế sao cho đưa được ruột dẫn vào dễ dàng, vừa đủ và ngăn ngừa luồn quá sâu nếu có khả năng giảm chiều dài đường rò và/hoặc khe hở không khí yêu cầu trong bảng 23, hoặc ảnh hưng đến hoạt động của ổ cắm.

CHÚ THÍCH: Đốí với yêu cầu này, có thể ghi ký hiệu thích hợp trên ổ cắm hoc trong t chỉ dẫn đi kèm vi ổ cắm biểu thị chiều dài của cách điện cần được cắt b trước khi luồn ruột dẫn vào đầu nối không bắt ren.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghim ở 12.3.10.

12.3.9. Đầu nối không bắt ren phải được cố định chắc chắn vào ổ cắm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm ở 12.3.10.

Việc phủ bằng hỗn hợp gắn mà không có phương tiện hãm khác là không đủ. Tuy nhiên, có thể dùng nhựa tự cứng để cố định các đầu nối mà trong sử dụng bình thường không phải chịu ứng suất cơ học.

12.3.10. Đu nối không bắt ren phải chịu được các ứng lực cơ học xuất hiện trong sử dụng bình thường.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm dưới đây, thực hiện với ruột dẫn không bọc cách điện trên một đầu nối không bắt ren của mỗi mẫu thử, mỗi thử nghiệm dùng một mẫu mới.

Thử nghiệm được thực hiện với ruột dẫn bằng đng một sợi, đầu tiên với ruột dẫn có mặt cắt danh nghĩa lớn nhất, và sau đó với ruột dn có mặt cắt danh nghĩa nhỏ nhất qui định trong bảng 7.

Ruột dẫn được nối vào và tháo ra năm lần, mỗi ln thử được tiến hành với ruột dẫn mới, trừ lần thứ năm, ruột dẫn dùng để nối lần thứ tư được kẹp ở cùng một chỗ. Đối với mỗi lần nối, ruột dẫn được ấn hết cỡ vào đầu nối hoặc được luồn vào sao cho thấy rõ là đã nối đủ và chắc chắn.

Sau mỗi lần nối, ruột dẫn phải chịu lực kéo có giá trị cho trong bảng 8. Lực kéo được đặt từ từ không giật trong 1 min, theo phương dọc trục của không gian dành cho ruột dẫn.

Bảng 8 - Giá trị để thử nghim kéo đối vi đu nối kiểu không bắt ren

Dòng điện danh định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lực kéo

N

Từ 10 đến và bằng 16

30

Trong quá trình đt lực kéo, ruột dẫn không được tuột ra khỏi đầu nối không bắt ren.

Sau đó thử nghiệm được lặp lại với ruột dẫn đồng cứng bện có mặt cắt danh nghĩa lớn nhất và nh nhất được qui định trong 12.3.2; tuy nhiên, các ruột dẫn này chỉ được nối và tháo ra một lần.

Đầu nối không bắt ren dự kiến dùng cho cả ruột dẫn cng và ruột dẫn mm cũng phải được thử nghiệm với ruột dẫn mềm, thực hiện nối vào và tháo ra năm lần.

Đối với ổ cắm cố định có đầu nối không bắt ren, mi ruột dẫn phải chịu trong 15 min chuyển động quay tròn với tốc độ (10 ± 2) vòng/min, sử dụng thiết bị như ví dụ hình 11. Trong quá trình thử nghiệm, vật nặng có khối lượng qui định trong bảng 9 được treo vào một đầu của ruột dẫn.

Bảng 9 - Giá tr dùng cho thử nghiệm uốn của thử nghiệm tải trọng cơ khí dùng cho ruột dẫn bằng đồng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mm2

Đưng kính của lỗ ống lótb)

mm

Chiu cao H

Mm

Vật nặng treo vào ruột dẫn

kg

0,5

6,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,3

0,75

6,5

260

0,4

1,0

6,5

260

0,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5

260

0,4

2,5

9,5

280

0,7

4,0

9,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,9

6,0

9,5

280

1,4

10,0

9,5

280

2.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Nếu đưng kính lỗ của ống lót không đủ rộng để chứa ruột dẫn để không bị kẹt thì có thể dùng ống lót có cỡ l rộng hơn kế tiếp.

Trong quá trình thử nghiệm ruột dẫn không được xê dịch có thể nhn thấy rõ trong cơ cấu kẹp.

Sau các thử nghiệm này, cả đầu nối và phương tiện kẹp đu không được bị nới lỏng và ruột dẫn không được có biểu hiện hỏng gây ảnh hưởng xấu cho quá trình sử dng tiếp theo.

12.3.11. Đầu nối không bắt ren phải chịu được ứng suất điện và nhiệt xuất hiện trong sử dụng bình thường.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm a) và b) dưới đây, được thực hiện trên năm đầu nối không bt ren của cắm chưa sử dụng vào bất kỳ thử nghiệm nào.

Cả hai thử nghiệm đều được thực hiện với ruột dẫn bằng đồng, chưa qua sử dụng.

a) Thử nghiệm được thực hiện bằng cách cho đầu nối không bắt ren mang tải trong 1 h với dòng điện xoay chiều như qui định trong bảng 10 và ruột dẫn cứng một sợi dùng để nối có chiu dài 1 m, có mặt cắt danh nghĩa như qui định trong bảng 10.

Thử nghiệm được thực hiện trên từng cơ cấu kẹp.

Bảng 10 - Dòng điện thử nghiệm để kiểm tra ứng suất nhiệt và điện trong sử dụng bình thường đối vi đầu nối không bắt ren

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A

Dòng điện thử nghiệm

A

Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn

mm2

10

17,5

1,5

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,5

CHÚ THÍCH: Đối với ổ cắm có dòng điện danh định nhỏ hơn 10 A, dòng điện thử nghiệm được xác định theo tỷ lệ và mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn là 1,5 mm2.

Trong quá trình thử nghiệm, không cho dòng điện chạy qua ổ cắm mà ch chạy qua đu nối.

Ngay sau giai đoạn này, đo điện áp rơi trên mỗi đầu nối không bắt ren trong khi vẫn cho dòng điện danh định chạy qua.

Trong mọi trường hợp điện áp rơi không được vượt quá 15 mV.

Phép đo được thực hiện trên từng đầu nối không bắt ren và càng gần với vị trí của cực tiếp xúc càng tốt.

Nếu mối nối phía sau của đầu nối không thể tiếp cận được thì nhà chế tạo có thể chuẩn bị mẫu thích hợp; phải thận trọng không để ảnh hưởng tới chức năng của đầu nối.

Cẩn thận để đảm bảo rằng trong suốt quá trình thử nghiệm, kể cả khi đo, ruột dẫn và phương tiện đo không được xê dịch tới mức có thể thấy được.

b) Đầu nối không bắt ren đã qua bước xác định điện áp rơi qui định trong thử nghiệm a) nêu trên được thử nghiệm như dưới đây.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Toàn bộ bố trí thử nghiệm, kể cả các ruột dẫn, không được xê dịch cho đến khi hoàn tất phép đo điện áp rơi.

Đầu nối phải chịu 192 chu trình nhiệt độ, mỗi chu trình kéo dài xấp xỉ 1 h và thực hiện như sau:

- cho dòng điện chạy qua khoảng 30 min;

- sau đó là thời gian khoảng 30 min không có dòng điện chạy qua.

Điện áp rơi trên mỗi đầu nối không bắt ren được xác đnh như qui định đối với thử nghiệm a) sau mỗi 24 chu trình nhiệt độ và sau khi hoàn tất 192 chu trình nhiệt độ.

Trong mọi trường hợp, điện áp rơi không được vượt quá 22,5 mV hoặc hai lần giá trị đo được sau chu trình thứ 24, chọn giá trị nhỏ hơn.

Sau thử nghiệm này, bằng cách xem xét bằng mắt thường hoặc có điểu chnh thị lực nhưng không phóng đại, mẫu không được có những thay đổi, ví dụ như nứt, biến dạng, v.v... ảnh hưng xấu đến việc sử dụng tiếp theo.

Ngoài ra, còn phải lp lại thử nghiệm độ bn cơ theo 12.3.10 và tất cả các mẫu thử phải chịu được thử nghiệm này.

12.3.12. Đầu nối không bắt ren phải được thiết kế sao cho ruột dẫn cứng một sợi nối vào vẫn được kẹp, ngay cả khi nó bị uốn lệch đi trong quá trình lắp đặt bình thường, ví dụ trong quá trình lp đặt trong hộp, và ứng suất uốn lệch được truyn đến cơ cấu kẹp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết b thử nghiệm, nguyên lý làm việc của nó được chỉ ra trong hình 12a, phải được kết cấu sao cho:

- ruột dẫn qui định được đưa đúng cách vào đầu nối có thể được uốn lệch theo bất kỳ hướng nào trong số 12 hướng, mỗi hướng lệch nhau 30° với dung sai theo mỗi hướng là ± 5°;

- điểm bắt đầu có thể lệch 10° và 20° khỏi điểm gốc.

CHÚ THÍCH 1: Không cn qui định hướng chuẩn.

Việc uốn lệch ruột dẫn khỏi vị trí thng của nó đến vị trí thử phải được thực hiện bằng một thiết bị thích hợp bằng cách đặt một lực qui định lên ruột dẫn tại khoảng cách nhất định tính từ đầu nối.

Thiết bị uốn lệch phải được thiết kế sao cho:

- lực được đặt theo phương vuông góc với ruột dẫn chưa bị uốn lệch;

- đạt được độ uốn lệch mà không làm xoay hoặc dịch chuyển ruột dẫn trong cơ cấu kẹp;

- lực vẫn được duy trì khi thực hiện phép đo điện áp rơi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu thử được lắp trên phần cố định của thiết bị thử nghiệm sao cho ruột dẫn qui định lun vào cơ cấu kẹp đang thử nghim có thể được uốn lệch tự do.

CHÚ THÍCH 2: Nếu cn thiết, ruột dẫn đã luồn vào có thể được uốn chặt quanh các vt cn sao cho chúng không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

CHÚ THÍCH 3: Trong một vài trưng hợp, trừ trường hợp phần dẫn hướng của ruột dn, cần rũa b những phần của mu thử ngăn cản không cho ruột dn uốn lệch tương ứng với lực được đặt vào.

Để tránh ôxy hóa, cách điện của ruột dẫn ch được bc ra ngay trước khi bắt đầu thử nghiệm.

Cơ cấu kẹp được lắp như sử dụng bình thưng với ruột dẫn đng cứng một sợi có mt cắt danh nghĩa nhỏ nhất qui định trong bng 11 và chịu qui trình thử thứ nhất; vẫn cơ cấu kẹp này phải chịu qui trình thử thứ hai dùng ruột dẫn có mặt ct danh nghĩa lớn nhất, trừ khi qui trình thử thứ nhất không đạt.

Lực uốn lệch ruột dẫn được qui định trong bng 12, khoảng cách là 100 mm được đo từ mép của đầu nối, bao gm cả phn dẫn hướng cho ruột dẫn, nếu có, đến điểm đặt của lực tác dụng lên ruột dẫn.

Thử nghiệm được thực hiện với dòng điện liên tục (tức là không đóng và cắt dòng điện trong quá trình thử nghiệm); cần sử dụng nguồn điện thích hợp và nên lắp một điện trở phù hợp trong mạch sao cho sai lch dòng diện duy trì trong phạm vi ± 5 % trong quá trình thử nghiệm.

Bảng 11 - Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn cứng bằng đng dùng để thử nghiệm uốn lệch của đầu nối không bắt ren

Dòng diện danh định của ổ cắm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mặt cắt danh nghĩa của ruột dn thử

mm2

Qui trình thử nghiệm thứ nhất

Qui trình thử nghiệm thứ hai

Đến và bằng 6

1,0a

1,5

Từ 6 đến và bằng 16

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a Chỉ dùng cho những nước cho phép sử dng ruột dn 1,0 mm2 vào hệ thống lắp đặt cố định.

Bảng 12 - Lực thử nghiệm uốn lệch

Mặt cắt danh nghĩa của ruột dn thử nghiệm

mm2

Lực uốn lệch ruột dẫn a)

N

1,0

0,25

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,5

1,0

a Lực được chọn sao cho ứng suất tạo ra trên ruột dn gn ti giới hạn đàn hi.

Cho dòng điện thử nghiệm bằng dòng điện danh định của ổ cắm chạy qua cơ cấu kẹp cần thử nghiệm. Lực phù hợp với bảng 12 được đt vào ruột dẫn thử nghiệm đã được luồn vào cơ cấu kẹp khi thử nghim theo một trong mười hai hướng thể hiện trên hình 12a và đo điện áp rơi trên cơ cấu kẹp này. Sau đó không đặt lực vào ruột dẫn nữa.

Tiếp theo, đt lực lần lượt trên mỗi hướng của mười một hướng còn lại như thể hiện trên hình 12a theo cùng qui trình thử nghiệm.

Tại bất kỳ hướng nào trong mười hai hưng thử, nếu điện áp rơi lớn hơn 25 mV thì duy trì lực theo hướng này cho đến khi điện áp rơi giảm đến giá trị nhỏ hơn 25 mV, nhưng không lâu hơn 1 min. Sau khi điện áp rơi đạt đến giá trị nhỏ hơn 25 mV, lực được duy trì liên tục ở hướng đó trong thời gian 30 s nữa, trong thời gian này, điện áp rơi không được tăng lên.

Hai mẫu thử khác của bộ mẫu ổ cắm được thử nghim với cùng qui trình thử nghiệm, nhưng dịch chuyển mười hai hướng đặt lực để lệch nhau xấp xỉ bằng 10° cho mỗi mẫu thử.

Nếu một mẫu thử không đạt tại một trong các hướng đặt của lực thử, thử nghiệm được lặp lại trên bộ mẫu thử khác, tất cả chúng đều phải phù hợp với chuỗi thử nghiệm mới này.

13. Kết cấu của ổ cắm cố định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm theo các điều 9, 21 và 22.

13.2. Cực tiếp xúc của ổ cắm và chân của phích cắm phải chịu được mài mòn và ăn mòn.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm của 26.5.

13.3. Lớp lót cách điện, tấm chắn, v.v... phải có đủ độ bn cơ.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm theo điều 24.

13.4. Ổ cắm phải có kết cấu để cho phép:

- dễ dàng đưa và đu nối ruột dẫn vào đầu nối;

- dễ dàng cố định đế vào tường hoặc vào hộp lắp đặt;

- định vị đúng ruột dẫn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Yêu cầu này không ngụ ý rằng phần kim loại của đầu nối nhất thiết phải được bảo vbằng tấm chn cách điện hoặc gờ cách điện để tránh tiếp xúc do lắp đt không đúng phần kim loại của đầu nối vi cách điện của ruột dẫn.

Đối với ổ cắm kiểu lắp nổi trên bảng điện, có thể cần có rãnh đi dây để phù hợp vi yêu cầu này,

Ngoài ra, ổ cắm theo phân loại thuộc thiết kế A phải cho phép dễ dàng đặt vào vị trí và tháo nắp đậy hoặc tấm đậy mà không phải xê dịch ruột dẫn.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng cách lắp ruột dẫn có mặt ct danh nghĩa lớn nhất qui định trong bảng 3.

13.5. Ổ cắm phải được thiết kế sao cho có thể cắm hoàn toàn phích cắm hợp bộ mà không bị cản trở bởi bất kỳ sự nhô ra nào từ bề mặt tiếp xúc của chúng.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xác định rằng khe hở giữa b mặt tiếp xúc của cắm và phích cắm không vượt quá 1 mm khi phích cắm được cắm hoàn toàn vào ổ cắm.

13.6. Nếu nắp đậy có ống dẫn hướng lắp ở lỗ cắm chân phích cắm, ống đó không thể tháo rời từ bên ngoài hoặc vô tình tách ra từ phía trong khi nắp đậy được tháo rời.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, và nếu cn, bằng thử nghiệm bằng tay.

13.7 Nắp đậy, tấm đậy, hoặc các phần của chúng, dùng để bảo vệ chống điện giật phải được định vị tại hai hoặc nhiều điểm nhờ những chi tiết cố định có hiệu quả.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Các chi tiết cố định của nắp đậy hoặc tấm đậy cn có chi tiết giữ để khỏi rơi ra ngoài. Việc sử dụng các vòng đệm bằng bìa mút chặt, v.v..., được coi là phương pháp đủ để đảm bảo các vít có chi tiết giữ để không bị rơi ra ngoài.

CHÚ THÍCH 2: Những phần kim loại không nối đất được tách khỏi phần mang điện sao cho chiều dài đường rò và khe h không khí có giá trị qui định trong bảng 23 không được coi là chạm ti được nếu các yêu cu của điu này được đáp ứng.

Trong trường hợp các chi tiết dùng để cố định nắp đậy hoặc tấm đậy của ổ cắm theo thiết kế A cũng dùng để c định đế thì phải có phương tiện để giữ đế ở vị trí đúng, thậm chí sau khi tháo ri nắp đậy hoặc tấm đậy.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm của 13.7.1, 13.7.2 hoặc 13.7.3.

13.7.1. Đối với nắp đậy hoặc tấm đậy được cố định bằng cách bt ren: chỉ bằng cách xem xét

13.7.2. Đối với nắp đậy hoăc tấm đậy mà việc cố định không phụ thuộc vào vít và được tháo ra bằng cách đặt lực theo hướng gần vuông góc với b mt lắp đặt mặt đỡ (xem bảng 13):

- khi đã tháo chúng ra có thể dùng que thử chuẩn chạm tới phần mang điện:

bằng các thử nghim ở 24.14;

- khi đã tháo chúng ra có thể dùng que thử chuẩn chạm tới những phần kim loại không nối đất được tách khỏi phần mang điện sao cho chiều dài đường rò và khe h không khí có các giá trị cho trong bảng 23:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- khi đã tháo chúng ra chỉ có thể dùng que thử chuẩn chạm tới:

· phần vật liệu cách điện, hoặc

· phn kim loại nối đất, hoc

· phn kim loại tách rời với phần mang điện sao cho chiều dài đường rò và khe hở không khí gấp đôi các giá trị cho trong bảng 23, hoặc

· phần mang điện của mạch SELV có điện áp không In hơn 25 V xoay chiều:

bằng thử nghim của 24.16.

Bng 13 - Lực đặt n nắp, tấm đậy hoặc phn tử tác động mà việc cố định chúng không phụ thuộc vào vít

Chạm ti được bằng que thử chuẩn sau khi tháo nắp đy, tấm đậy hoặc các phn ca chúng

Thử nghiệm theo điu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sng ổ cắm phù hợp với 24.17 và 24.18

Số lượng ổ cắm không phù hợp với 24.17 và 24.18

Không được rời ra

Phải rời ra

Không được rời ra

Phải rời ra

Ti phần mang điện

24.14

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

120

Tới những phần kim loại không nối đất cách phần mang điện bằng chiều dài đường rò và khe hở không khí phù hợp với bảng 23

24.15

10

120

20

120

Tới phần cách điện, phn kim loại nối đất, phn mang điện của SELV 25 V xoay chiu hoặc phần kim loại cách phần mang điện bằng chiều dài đưng rò gấp đôi chiều dài đường rò theo bảng 23.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

120

10

120

13.7.3. Đối vi nắp đậy hoặc tấm đậy mà việc cố đnh không phụ thuộc vào vít bắt và việc tháo rời chúng bằng dụng cụ phù hợp với hướng dẫn của nhà chế tạo cho trong bản hướng dẫn hoặc trong các tài liệu khác:

cũng bằng các thử nghiệm trong 13.7.2, ngoại trừ nắp đậy hoặc tấm đậy hoặc những phần của chúng không nhất thiết phải rời ra khi đặt lực không vượt quá 120 N ở hướng vuông góc vội bề mặt lắp đặt b mặt đỡ.

13.8. Tấm đậy dùng cho cắm có tiếp điểm nối đất phải có kết cấu để không lắp lẫn được với tấm đậy dùng cho ổ cắm không có tiếp điểm nối đất, nếu như việc lắp lẫn này làm thay đổi phân loại của ổ cắm theo 7.1.3.

CHÚ THÍCH: Áp dụng yêu cầu này cho các khí cụ của cùng một nhà chế tạo.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng cách lp thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bỏ qua các lỗ thoát nước, khe hở nhỏ giữa vỏ bọc hoặc hộp và ống dẫn, cáp, hoặc các tiếp xúc nối đất, (nếu có), hoặc giữa vỏ bọc hoặc hộp và gioăng hoặc màng và vách đột.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng cách lắp thử, dùng cáp có ruột dẫn và mặt cắt danh nghĩa nhỏ nhất như qui định trong bảng 14.

13.10. Vít hoặc những phương tiện khác để lắp đặt ổ cắm trên bề mặt nằm trong hộp hoặc trong vỏ bọc phải dễ dàng tiếp cận được từ phía trước. Những phương tiện này không được dùng cho bất kỳ mục đích cố định nào khác.

13.11. Bộ nhiều ổ cắm có đế chung phải có các cầu nối c định để nối song song các cực tiếp xúc với nhau. Việc cố định các cầu nối này phải độc lập với việc đầu nối dây nguồn.

13.12. Bộ nhiu ổ cắm bao gm nhiều đế riêng biệt phải được thiết kế sao cho đảm bảo vị trí đúng của mỗi đế. Việc cố định từng đế phải độc lập với việc cố định của tổ hợp đế vào b mặt lắp đặt.

Sự phù hợp với các yêu cầu của 13.10, 13.11 và 13.12 được kiểm tra bằng cách xem xét.

13.13. Tấm lắp đặt của ổ cắm kiểu lắp nổi phải có đ độ bền cơ.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét sau th nghiệm của 13.4 và bằng thử nghiệm 24.3.

13.14. Ổ cắm phải chịu được lực kéo theo chiu ngang do một thiết bị tạo ra giống như lực kéo có khả năng đặt vào ổ cắm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từng mẫu thử được lắp đặt trên bề mặt thng đứng, mặt phẳng qua các cực tiếp xúc ổ cắm nằm ngang. Sau đó thiết bị được cắm vào hoàn toàn và treo trên nó một vật nặng sao cho lực tác dụng là 5 N.

Thiết bị được rút ra sau 1 min rồi xoay ổ cắm đi một góc 90° trên mặt phng lp đặt. Thử nghiệm được thực hiện bốn ln, cứ sau mỗi lần cắm, ổ cắm lại được xoay đi một góc 90°.

Trong quá trình thử nghiệm thiết bị phải không được rơi ra khỏi ổ cắm.

Sau các thử nghiệm, ổ cắm không được hỏng theo nghĩa của tiêu chuẩn này; cụ thể, ổ cắm vẫn phải phù hợp vi các yêu cu của điu 22.

CHÚ THÍCH: Không thử nghiệm cho các ổ cắm loại khác.

13.15. Ổ cắm không được lắp liền với đui đèn.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

13.16. Ổ cắm kiểu lắp nổi có mã IP cao hơn IP20 phải tuân thủ theo phân loại IP của chúng khi đã lắp với ống hoăc với cáp có bọc như trong sử dụng bình thường nhưng không có phích cắm cắm vào.

Ổ cắm kiểu lắp nổi có cấp bảo vệ IPX4 và IPX5 phải có lỗ thoát nước.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu vị trí của nắp chỉ có khả năng lắp đặt ở một vị trí nào đó thì lỗ thoát nước phải có tác dụng ở vị trí đó. Phương án khác là lỗ thoát nước phải có tác dụng ít nhất tại hai vị trí của lỗ cắm khi nó được lắp đặt trên tường thẳng đứng, một trong hai lỗ thoát nước khi dây dẫn đi vào từ phía trên và lỗ kia, khi dây dẫn đi vào từ phía dưới.

Lò xo nắp, nếu có, phải bằng vật liệu chống ăn mòn, ví dụ như đồng thanh hoặc thép không gỉ.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, bằng cách đo và bằng các thử nghiêm có liên quan trong 16.2.

CHÚ THÍCH 1: Khi phích cắm không cm vào ổ cắm, sự bao bc hoàn toàn có thể đạt được bằng nắp.

CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu này không hàm ý là nắp, nếu có, hoặc lỗ đi vào dành cho chân cắm cần phải đậy lại khi phích cắm không cắm vào ổ, với điu kiện là ổ cắm qua được thử nghiệm liên quan về kiểm tra sự xâm nhập của nưc.

CHÚ THÍCH 3: Lỗ thoát nước phía sau của vỏ bọc chỉ được coi là có tác dụng khi thiết kế v bọc đảm bảo có khe hở không khí ít nhất là 5 mm tính từ tường hoặc tạo ra rãnh thoát nước có kích thước ít nhất là như qui định này.

13.17. Chân cm nối đất phải có đủ độ bền cơ.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và, đối với chân cắm không phải loại đặc, kiểm tra bằng thử nghiệm 14.2, được thực hiện sau các thử nghiệm của điều 21.

13.18. Cực nối đất và cực trung tính phải có hãm chống xoay và chỉ tháo ra được sau khi tháo ổ cắm và có sử dụng dụng cụ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Một thiết kế mà khi tháo rời vỏ bọc thì cần sử dụng dụng cụ, sau đó tháo rời cực tiếp xúc lại không cần đến dụng cụ, là không được phép.

13.19. Miếng kim loại của mạch nối đất không được có gờ sắc có thể làm hỏng cách điện của dây dẫn ngun.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

13.20. Ổ cắm được đặt trong hộp phải được thiết kế sao cho có thể chuẩn bị đầu ruột dn sau khi hộp được lắp đặt vào vị trí, nhưng trước khi ổ cắm được lắp trong hộp.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

13.21. Lỗ đi dây vào phải có kết cấu cho phép đưa ống cách điện hoặc vỏ bọc cáp vào sao cho đảm bảo bảo vệ hoàn toàn về cơ.

Ổ cắm kiểu lắp nổi phải có kết cấu sao cho ống cách điện hoặc vỏ bọc cáp có thể nm ở phía trong vỏ hộp ít nhất 1 mm.

Đối với ổ cắm kiểu lắp nổi, l đi dây để luồn ống cách điện vào, nếu có nhiều lỗ đi dây thì ít nhất là hai trong số đó, phải có khả năng chấp nhận cỡ ống cách điện 16, 20, 25 hoc 32 theo IEC 60423 hoặc tổ hợp ít nhất hai cỡ bất kỳ trong số các cỡ này.

Đối với ổ cắm kiểu lắp nổi, lỗ đi dây dành cho cáp vào phải có khả năng chấp nhận cáp có kích thước được qui định trong bảng 14, hoặc như nhà chế tạo qui định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dòng điện danh định

A

Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn

mm2

S ruột dn

Giới hạn kích thước ngoài của cáp

Mm

min

max

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 đến và bằng 2,5

2

6,4

13,5

3

14,5

16

1,5 đến và bằng 2,5

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13,5

3

14,5

1,5 đến và bằng 4

2

7,6

18

3

19,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,5 đến và bằng 10

2

8,9

24

3

25,5

4

28

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Giới hạn kích thước ngoài của cáp được qui định là dựa theo lEC 60227 và IEC 60245.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng phép đo.

CHÚ THÍCH: Có thể đạt được lỗ đi dây có kích thước thích hợp bằng cách dùng thành mỏng có vách đt hoc sử dụng các chi tiết uốn vào phù hợp.

13.22. Vòng lót trong lỗ đi dây phải được c định chc chắn và phải không được xê dịch do ứng suất cơ học và ứng suất nhiệt xuất hiện trong sử dng bình thường.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm dưới đây.

Vòng lót được thử nghiệm khi đã lắp trong khí cụ.

Đầu tiên khí cụ được lắp các vòng lót, các vòng lót này đã qua xử lý qui định trong 16.1.

Sau đó đặt khí cụ vào tủ nhiệt trong thời gian 2 h như mô tả trong 16.1, nhiệt độ được duy trì 40 °C ± 2 °C.

Ngay sau chu kỳ này đặt lực bằng 30 N trong 5 s lên các phần khác nhau của vòng lót bằng đầu ca que thử thẳng (đu dò thử nghiệm 11 của lEC 61032).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với vòng lót có khả năng phải chịu lực kéo dọc trục trong sử dụng bình thường, đặt lực kéo dọc trục bằng 30 N trong 5 s.

Trong quá trình thử nghim, vòng lót không được tuột ra ngoài.

Sau đó thử nghiệm được lặp lại với các vòng lót chưa qua bất kỳ xử lý nào.

13.23. Vòng lót đặt trong lỗ đi dây cần được thiết kế và làm bằng vật liệu sao cho có thể đưa được cáp vào trong khí cụ khi nhiệt độ môi trường thấp.

CHÚ THÍCH: một số nước như Áo, Canađa, Trung Quốc, Đan Mạch, Phần Lan, Nauy, Thy Điển cần tuân thủ khuyến cáo này do thực tế lắp đặt trong điều kiện lạnh.

Khi có yêu cầu, kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm dưới đây.

Khí cụ được lp các vòng lót chưa qua xử lý lão hóa, các khí cụ chưa lỗ đi dây cần được tạo lỗ thích hợp.

Sau đó đặt khí cụ vào tủ lạnh có nhiệt độ (-15 ± 2) °C trong thời gian 2 h.

Sau giai đoạn này, lấy khí cụ ra khỏi tủ lạnh và ngay sau đó, trong khi khí cụ vẫn còn lạnh, phải có thể luồn cáp có đường kính lớn nhất qua vòng lót mà không cần lực quá mức.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. Kết cấu của phích cắm và ổ cắm di động

14.1. Khí cụ di động loại không thay dây được phải sao cho:

- nếu tháo cáp mềm ra khỏi khí cụ thì khí cụ đó vĩnh viễn không sử dụng được nữa, và

- khí cụ không thể mở bằng tay hoặc dùng dụng cụ công dụng chung, ví dụ như tuốc nơ vít để mở vít.

CHÚ THÍCH: Khí cụ coi như vĩnh viễn không sử dụng được, nếu muốn lắp ráp lại khí cụ đó, phải sử dụng nhng chi tiết hoc vt liệu khác vi nguyên bản.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, thử nghim bằng tay và bằng thử nghiệm của 24.14.3.

14.2. Chân của khí cụ di động phải có đủ độ bền cơ.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm điều 24 và, đối với các chân cắm rỗng, kiểm tra bng thử nghiệm dưi đây, được thực hiện sau thử nghiệm ở điu 21.

Đặt lực bằng 100 N vuông góc với trục của chân cắm, chân này được đỡ như chỉ ra trong hình 14, trong thời gian 1 min, lực đặt là thanh thép có đường kính 4,8 mm, trục của thanh vuông góc vi trục của chân cắm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sau khi thôi đặt lực, các kích thước của chân cắm phải không được thay đổi nhiều hơn 0,06 mm theo bất kỳ chiều nào.

14.3. Chân của phích cắm phải:

- được hãm để chống xoay;

- không thể tháo chân cắm mà không tháo bung phích cắm;

- được cố định đủ vào thân phích cắm khi đã được lắp ráp và đi dây như trong sử dụng bình thường. Không thể cắm được chân cắm nối đất hoặc chân cắm trung tính của phích cắm vị trí không đúng. Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, thử nghiệm bằng tay và bằng thử nghiệm 24.2 và 24.10.

14.4. Cực nối đất và cực trung tính của ổ cắm di động phải được chốt để chống xoay và ch có thể tháo ra được khi có dụng cụ, sau khi tháo rời ổ cắm.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, thử bằng tay và với ổ cắm di động đơn, bằng thử nghiệm của 24.2.

14.5. Các cực tiếp xúc của ổ cắm phải đủ đàn hồi để đm bảo đ lực ép cực tiếp xúc.

Yêu cu này cũng có thể qui định cho ổ cắm mà lực ép cực tiếp xúc được đảm bảo nh các phn cách điện có đặc tính để đảm bảo tiếp xúc an toàn và lâu bền trong bất kỳ điều kiện sử dụng bình thường nào, đặc biệt cần chú ý đến hiện tượng co ngót, lão hóa và lún bẹp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14.6. Chân cắm của phích cắm và cực tiếp xúc của ổ cắm phải chịu được ăn mòn và mài mòn.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm thích hợp, thử nghiệm này hiện đang được xem xét.

14.7. Vỏ bọc của khí cụ thay dây được phải bọc hoàn toàn các đầu nối và đầu của cáp mềm.

Kết cấu phải sao cho ruột dẫn có thể nối đúng yêu cu và, khi khí cụ được đi dây và lắp ráp như sử dụng bình thường, không có nguy cơ:

- ép các lõi với nhau gây hỏng cách điện ruột dẫn, dẫn đến khả năng đánh thủng cách điện;

- ruột dẫn của lõi nối với đầu nối mang điện bị ép vào phần kim loại có thể chạm tới được;

- ruột dẫn của lõi nối với đầu nối đất bị ép vào phần mang điện.

14.8. Khí cụ thay dây được phải được thiết kế sao cho vít hoặc đai ốc ca đầu nối không được lỏng rồi rơi ra khỏi vị trí để tạo nên mối nối điện giữa những phn mang điện và đầu ni đất hoặc những chi tiết kim loại nối tới đầu nối đất.

Sự phù hợp với yêu cầu của 14.7 và 14.8 được kiểm tra bằng cách xem xét và thử nghiệm bằng tay.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm dưới đây.

Các ruột dẫn mang dòng của cáp mềm được nối với khí cụ sao cho đoạn dây từ bộ phận giảm nhẹ lực kéo căng đến các đầu nối tương ứng càng ngắn càng tốt. Tiếp đó, ướm ruột dẫn nối đất đến đúng đầu nối của nó theo đường ngn nhất ri cắt ở khoảng dài hơn 8 mm nữa để nối theo yêu cầu sử dụng.

Phải có đủ chỗ để đặt đoạn dây đi vòng do dây nối đất tạo ra vì chiu dài dư của nó, khi khí cụ được lắp ráp đúng.

Đối với khí cụ không thay dây được, không thuộc loại đúc sẵn, có tiếp điểm nối đất, chiều dài của dây dẫn giữa các đầu nối và kẹp dây phải điều chỉnh sao cho dây dn mang dòng chịu lực trước dây nối đất, nếu như cáp mềm bị trượt trong kẹp dây.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

14.10. Đầu nối của khí cụ thay dây được và đầu nối của khí cụ không thay dây được phải được đặt hoặc che chắn sao cho các sợi dây của ruột dẫn trong khí cụ sẽ không gây nguy hiểm điện giật.

Đối với khí cụ di động không thay dây được, thuộc loại đúc sẵn, phải có phương tiện để ngăn ngừa sự nới lỏng các sợi dây của ruột dẫn từ đó làm giảm khoảng cách ly tối thiểu yêu cu giữa các sợi dây này và tất cả các b mt bên ngoài chạm tới được của khí cụ, trừ b mặt tiếp giáp của phích cắm.

Kiểm tra sự phù hợp như sau:

- đối với khí cụ thay dây được, kiểm tra bằng thử nghiệm của 14.10.1;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- đối với khí cụ không thay dây được, thuộc loại đúc sẵn, bằng cách kiểm tra và xem xét theo 14.10.3.

14.10.1. Tách bỏ phn cách điện dài 6 mm tính từ đu dây dẫn mềm, có mặt cắt danh nghĩa yêu cầu được qui định trong bảng 3. Một sợi của dây dẫn mềm được tở ra và các sợi còn lại được luồn hoàn toàn vào và được kẹp trong đầu nối như sử dụng bình thường.

Uốn sợi vừa tở ra theo mọi hướng có thể, nhưng không làm rách cách điện phía sau, không uốn gập xung quanh gờ chắn.

CHÚ THÍCH: Việc không cho uốn gập xung quanh gờ chắn không có nghĩa là sợi dây vừa t ra cần được giữ thẳng trong quá trình thử nghiệm. Vả lại, việc uốn gập được thực hiện nếu việc gập như vậy được coi là có thể xuất hiện trong quá trình lắp ráp thông thường đối với phích cắm hoặc ổ cắm di động, ví dụ khi đy nắp đậy vào.

Sợi dây tở ra của ruột dẫn nối với đầu nối mang điện không được chạm tới bất kỳ phần kim loại chạm tới được nào hoặc có khả năng nhô ra khỏi vỏ bọc khi khí cụ đã được lắp đặt.

Sợi dây tở ra của ruột dẫn nối tới đầu nối đất không được chạm tới phần mang điện.

Nếu cần thiết, thì thử nghim được lặp lại với sợi dây tở ra ở vị trí khác.

14.10.2. Loại bỏ một đoạn cách điện bằng với chiều dài loại bỏ lớn nhất được thiết kế theo công bố của nhà chế tạo cộng thêm 2mm ở một đu ruột dẫn mềm có mặt cắt như được lắp. Một sợi của ruột dẫn mềm được t ra ở vị trí bất lợi nhất trong khi các sợi còn lại được nối theo cách như được sử dụng theo kết cấu của khí cụ.

Uốn sợi dây vừa t ra theo mọi hưng có thể nhưng không làm rách cách điện phía sau và không uốn gập xung quanh gờ chắn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sợi dây tở ra của ruột dẫn nối với đầu nối đất không được chạm tới bất kỳ bộ phận mang điện nào.

14.10.3. Khí cụ không thay dây được loại đúc sẵn phải được kiểm tra để chứng t rằng có phương tiện ngăn ngừa việc các sợi bị tở ra của ruột dẫn và/hoặc các phn mang điện làm giảm khoảng cách tối thiểu qua cách điện đến b mặt chạm tới được bên ngoài xuống thấp hơn 1,5 mm (ngoại trừ bề mặt tiếp giáp của phích cm).

CHÚ THÍCH: Kiểm tra “có phương tiện" có thể đòi hi kiểm tra kết cấu sản phẩm hoặc phương pháp lắp ráp.

14.11. Đối với khí cụ di động thay dây được:

- cách thức thực hiện để giảm lực kéo căng và ngăn ngừa sự xoắn dây phải rõ ràng;

- kẹp dây, hoăc ít nhất một phn của nó, phải lp liền hoặc cố định với một trong những bộ phn cấu thành của phích cắm hoặc ổ cắm di động;

- không được sử dụng những phương pháp tạm thời như là thắt nút cáp mềm hoặc dùng dây buộc các đầu cốt;

- kẹp dây phải thích hợp với những loại cáp mềm khác nhau có thể được đu nối vào;

- các vít, nếu có, để kẹp cáp mềm thì không được dùng để cố định bất kỳ thành phần nào khác;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- cơ cấu chặn dây phải là vật liệu cách điện hoặc có lớp lót cách điện cố định với phần kim loại;

- phần kim loại của cơ cấu chặn dây, kể cả vít kẹp phải được cách điện với mạch nối đất.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, và nếu thuộc đối tượng áp dụng, thử nghiệm bằng tay.

14.12. Đối với các khí cụ di động thay dây được và khí cụ di động đúc sẵn không thay dây được, phải không tháo được nắp hoặc tấm đậy hoc các bộ phận được thiết kế để đảm bảo chống điện giật khi không có dng cụ.

Kiểm tra sự phù hợp như sau:

- đối với nắp hoặc tấm đậy hoặc các bộ phận của chúng được cố định bằng vít, kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét;

- đối với np hoặc tấm đậy hoặc các bộ phận của chúng được cố định bằng cách không bắt ren và nếu tháo chúng ra sẽ dẫn đến chạm vào phn mang điện, kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm của 24.14.

14.13. Nếu nắp đậy của ổ cắm di động có ống lồng lp trên lỗ dành cho chân phích cắm thì những ống lồng này phải không thể tháo rời từ bên ngoài hoặc vô tình rơi ra từ phía trong khi nắp đậy được tháo rời.

14.14. Vít cần tháo ra để có thể tiếp cận bên trong của khí cụ phải có chi tiết giữ để vít không rơi ra ngoài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu trong 14.13 và 14.14 bằng cách xem xét.

14.15. Bề mặt tiếp giáp của phích cắm, ngoài chân cắm ra không được có chỗ nhô ra khi phích cắm được nối dây và lắp ráp như trong sử dụng bình thường.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét sau khi đã lp ruột dẫn có mặt cắt danh nghĩa lớn nhất qui định trong bng 3.

CHÚ THÍCH: Tiếp điểm nối đất không được coi như là ch nhô ra khỏi bề mặt tiếp giáp.

14.16. Ổ cm di động phải được thiết kế sao cho có thể cắm hoàn toàn phích cắm cùng bộ mà không bị ngăn tr bởi bất kỳ sự nhô ra nào từ bề mặt tiếp giáp.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghim 13.5.

14.17. Khí cụ di động cóIP cao hơn IP20 phải được bọc kín phù hp với phân loại IP của chúng khi đã lắp cáp vào.

Phích cắm có mã IP cao hơn IP20, ngoại trừ bề mặt tiếp giáp, phi được bọc đủ kín khi đã lắp với cáp mềm như trong sử dung bình thường.

Ổ cắm di động có mã IP cao hơn IP20 phải được bọc đủ kín khi đã lắp với cáp mềm như trong sử dụng bình thường nhưng không có phích cắm cắm vào.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm 16.2.

CHÚ THÍCH: Khi phích cắm không cắm vào ổ cắm, có thể đạt được bọc đủ kín bằng một nắp đậy.

Yêu cu này không hàm ý là nắp, nếu có, hoặc lỗ đi vào dành cho chân cắm cn phải đậy lại khi phích cắm không cắm vào ổ cắm, với điu kiện là khí cụ qua được thử nghim liên quan v kiểm tra sự xâm nhập của nước.

14.18. Ổ cắm di động có phương tiện để treo lên tường hoặc trên bề mặt lắp đặt khác, phải được thiết kế sao cho phương tiện treo không được phép chạm vào phần mang điện.

Không được có lỗ thông giữa khoảng dành cho phương tiện treo để cố định ổ cắm trên tường và các phn mang điện.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm 24.11, 24.12 và 24.13.

14.19. Tổ hợp của khí cụ di động với áptômát hoặc thiết bị bảo vệ khác phải phù hợp với các tiêu chuẩn riêng liên quan, nếu không có tiêu chuẩn sản phẩm cho tổ hợp.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách thử nghiệm các bộ phận hợp thành theo các tiêu chuẩn liên quan.

CHÚ THÍCH: Tổ hợp với RCD xem IEC 61540

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

14.21. Phích cắm được phân loại dành riêng như phích cắm dùng cho thiết bị cấp II có thể là loại thay dây được hoặc không thay dây được.

Nếu chúng là một phần ca bộ dây thì bộ dây này phải có bộ nối dùng cho thiết bị cấp II.

Nếu chúng là một phần của bộ dây déo dài thì bộ dây này phải được cấp cùng ổ cắm di động dùng cho thiết bị cấp II.

CHÚ THÍCH 1: Áo, Trung Quốc, Séc, Đức, Phần Lan, Hà Lan, Slovakia không cho phép dùng phích cắm thay dây được cho thiết bị cấp II.

CHÚ THÍCH 2: Séc, Đức, Đan Mạch, Italia, Slovakia, Anh không cho phép dùng bộ dây kéo dài cho thiết bị cấp II.

14.22. Các bộ phận hợp thành, như thiết bị đóng cắt và cầu chảy, được lắp vào khí cụ phải tuân thủ tiêu chuẩn IEC có liên quan theo phạm vi áp dụng hợp lý.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và, nếu cần thiết, kiểm tra bằng thử nghiệm thành phn theo tiêu chuẩn IEC có liên quan.

14.23. Nếu phích cắm là bộ phận không tách ri của một thiết bị loại cắm thẳng thì thiết bị đó không được gây quá nhiệt cho các chân cắm hoặc tác dụng lực quá mức lên ổ cắm cố định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phích cắm có thông số đặc trưng trên 16 A và 250 V không được là bộ phận không tách ri ca thiết bị khác.

Đối với phích cắm hai cực, có hoặc không có tiếp điểm nối đất, có dòng điện và điện áp danh định đến và bằng 16 A và 250 V, kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm 14.23.1 và 14.23.2.

CHÚ THÍCH: Đối vi các phích cắm khác, các thử nghiệm đang được xem xét.

14.23.1. Phích cắm của thiết bị được cắm vào ổ cắm c định tuân thủ theo tiêu chuẩn này, ổ cắm được nối vào nguồn có điện áp bằng 1,1 lần điện áp danh định lớn nhất của thiết bị.

Sau 1 h, độ tăng nhiệt của chân cắm không được vượt quá 45 °C.

14.23.2. Thiết bị được cắm vào ổ cắm cố định phù hợp với tiêu chuẩn này, ổ cắm được xoay đi một khoảng 8 mm trong mặt phẳng nằm ngang qua trục của lỗ cực tiếp xúc mang điện phía sau mặt tiếp giáp của ổ cắm và song song với mặt tiếp giáp này.

Mô men xoắn bổ sung cần đặt vào ổ cắm để giữ cho bề mặt tiếp giáp trở về mặt thẳng đứng phải không được vượt quá 0,25 Nm.

14.24. Phích cắm phải được tạo hình và làm từ vật liệu sao cho có thể dễ dàng dùng tay rút phích cắm ra khỏi ổ cắm liên quan.

Ngoài, ra, các bề mặt để cầm tay vào phải được thiết kế sao cho có thể rút phích cắm ra mà không kéo lên cáp mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14.25. Vòng lót trong trong lối đi dây vào phải đáp ứng các yêu cầu của 13.22 và 13.23.

15. Ổ cắm có liên động

cắm có liên động vi thiết bị đóng cắt phải có kết cấu sao cho phích cắm không thể cắm vào hoặc rút ra hoàn toàn khỏi ổ cắm trong khi cực tiếp xúc của ổ cắm đang có điện, cực tiếp xúc của cm không thể mang điện chừng nào phích cắm hu như chưa cắm vào hoàn toàn.

Kim tra sự phù hợp bằng cách xem xét và thử bằng tay.

CHÚ THÍCH: Các yêu cu thử nghiệm khác đang được xem xét.

16. Độ bền lão hóa, bảo vệ bằng vỏ ngoài và khả năng chống ẩm

16.1. Độ bền lão hóa

Khí cụ phải bn lão hóa.

Những bộ phận được thiết kế ch dùng cho mục đích trang trí, ví dụ một số nắp đậy nhất định, nếu thể, phải được tháo ra và các bộ phận này không phải chịu thử nghiệm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khí cụ được lắp đặt như trong sử dụng bình thưng, được thử nghiệm trong tủ nhiệt có thành phần và áp suất không khí môi trường và thông gió bằng tuần hoàn tự nhiên.

Khí cụ có mã IP cao hơn IPX0 được thử nghiệm sau khi được lắp ráp và lp đặt như qui định trong 16.2.

Nhiệt độ trong tủ là 70 °C ± 2 °C.

Mẫu thử được giữ trong tủ 7 ngày (168 h).

Nên dùng tủ nhiệt chạy bằng điện.

Sự tuần hoàn tự nhiên có thể thực hiện bằng các lỗ trên thành tủ.

Sau khi xử lý, mẫu thử được lấy ra khỏi tủ thử nghiệm và giữ tại nhiệt độ trong phòng và độ ẩm tương đối trong khoảng 45 % đến 55 % ít nhất là 4 ngày (96 h).

Mu thử không được có vết nứt nhìn thấy được bằng mắt thường hoặc điều chỉnh thị lực nhưng không phóng đại, vật liệu phải không trở nên dính hoặc trơn, điu này được xét đoán như dưới đây.

Dùng ngón tay trỏ quấn mảnh vải thô và khô rồi ấn lên mẫu thử với lực 5 N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sau thử nghiệm này, mẫu thử không được hư hại dẫn đến không phù hợp tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH: Lực 5 N có thể đạt được bằng cách sau:

- đt mẫu thử lên một đĩa cân và trên đĩa cân kia đặt một vật nng bằng khối lưng mẫu thử cộng với 500 g.

- sự thăng bằng được lặp lại bằng cách ấn lên mẫu thử bằng ngón tay trỏ được quấn mảnh vải thô và khô.

16.2. Bảo vệ bằng vỏ ngoài

V bọc phải có khả năng bảo vệ chống chạm đến các bộ phận nguy hiểm, chống các ảnh hưởng có hại do sự xâm nhập của các vật rắn từ bên ngoài và các ảnh hưng có hại do sự xâm nhập của nước phù hợp với ký hiệu IP của khí cụ.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghim của 16.2.1 và 16.2.2.

16.2.1. Bảo vệ chống chạm đến các bộ phận nguy hiểm và chống các ảnh hưởng có hại do sự xâm nhập của các vật rắn từ bên ngoài

Khí cụ và vỏ của chúng phải có cấp bảo vệ chống chạm đến các bộ phận nguy hiểm và chống các ảnh hưởng có hại do sự xâm nhập của các vật rắn từ bên ngoài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khí cụ có gioăng hoặc đệm có ren được lắp và nối với cáp trong dãy đu nối được qui định trong bảng 3. Đệm được xiết với lực bằng 2/3 giá trị lực đặt vào trong quá trình thử nghiệm ca 24.6.

Các vít của vỏ được xiết với lực bằng 2/3 giá tr lực cho trong bảng 6.

Các bộ phận có thể tháo rời mà không cần đến dụng cụ thì được tháo ra.

Nếu một khí cụ đã đạt được thử nghiệm, thì sau đó sự kết hợp ca từng khí c như vậy cũng được coi là đạt thử nghiệm này.

CHÚ THÍCH: Không được lắp đệm cùng vi hợp chất gắn hoặc tương tự.

16.2.1.1. Bảo vệ chống chạm đến các bộ phận nguy hiểm

Thực hiện các thử nghiệm thích hợp qui định trong IEC 60529 (xem thêm điu 10).

16.2.1.2. Bảo vệ chống các ảnh hưởng có hại do sự xâm nhập của các vật rn từ bên ngoài

Thực hiện các thử nghiệm thích hợp qui định trong IEC 60529.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Không đặt đầu dò thử nghiệm lên lỗ thoát nước.

16.2.2. Bo vệ chống ảnh hưởng có hại do sự xâm nhập của nước

Khí cụ và vỏ của chúng phải có cấp bảo vệ chống sự xâm nhập có hại của nước phù hợp với phân loại lP của chúng.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm thích hợp của IEC 60529 trong các điều kiện được qui định dưới đây.

Ổ cm kiểu lp chìm và nửa chìm được cố định vào một bức tường thử nghiệm thẳng đng tượng trưng cho sử dụng thích hợp ca khí cụ có sử dụng một hộp thích hợp phù hợp với hướng dẫn của nhà chế tạo.

Trong trường hợp hướng dẫn của nhà chế tạo qui định rằng khí cụ thích hợp để lắp lên tường nhám thì sử dụng tường thử nghiệm theo hình 15. Tưng được làm bằng gạch có bề mặt nhẵn. Khi lắp đặt hộp lên tường thử nghiệm, hộp phải ép vừa khít vào tường.

CHÚ THÍCH 1: Nếu dùng vật liệu gắn kín để gn hộp vào tường thì hợp chất đó phải không được ảnh hưởng đến đặc tính bịt kín của mẫu cần thử nghiệm;

CHÚ THÍCH 2: Hình 15 cho ví dụ đó gờ của hộp được định vị trong mặt phẳng chuẩn, có thể đt theo các vị trí khác tùy theo hưng dẫn của nhà chế tạo.

Ổ cắm kiểu lắp nổi được lắp đặt như trong sử dụng bình thường theo vị trí thẳng đng và được lắp với cáp hoặc ống hoc với cả hai theo hướng dẫn của nhà chế tạo. Cáp phải có các ruột dẫn có mặt cắt danh nghĩa ln nhất và nhỏ nhất cho trong bảng 3, tùy theo thông số đặc trưng của ổ cắm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các vít của vỏ khi lp đặt khí cụ được xiết chặt với lực bằng 2/3 giá trị lực tương ứng cho trong bảng 6.

Đệm được xiết chặt với lực bằng 2/3 giá trị lực đặt vào trong quá trình thử nghim của 24.6.

CHÚ THÍCH 3: Không được lắp đệm cùng với hợp chất gắn hoặc tương tự.

Những phần có thể tháo mà không cần đến dụng cụ thì được tháo ra.

Nếu vỏ của cắm có mã IP nhỏ hơn IPX5 được thiết kế có các lỗ thoát nước thì một lỗ được mở ra nếu như trong sử dụng bình thường lỗ này ở vị trí thấp nhất. Nếu vỏ của ổ cắm có mã IP lớn hơn hoặc bằng IPX5 được thiết kế có các lỗ thoát nước thì các lỗ này không được mở.

Ổ cắm được thử nghiệm mà không cắm phích cắm vào và nếu có nắp đậy thì phải đậy lại.

CHÚ THÍCH 4: Áo, Úc, Đan Mạch khi thử nghim ổ cắm cố định, phích cắm được cắm vào ổ cắm.

Phích cắm được thử nghiệm khi được cắm hoàn toàn, đu tiên là vào ổ cắm cố định, sau đó vào ổ cắm di đng của cùng hệ thống và có cùng cấp bảo vệ chống ảnh hưởng có hại do sự xâm nhập của nước, nếu được qui định trong hệ thống.

CHÚ THÍCH 5: Trong một số hệ thống, ổ cắm và phích cắm có thể không có cùng cấp bảo vệ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu khí cụ có lỗ thoát nước được m ra thì phải kiểm tra bằng cách xem xét để thấy rằng nước lọt vào nhưng không tích tụ lại mà được thoát ra ngoài, không gây bất kỳ hư hại nào đến toàn bộ cụm lắp ráp.

Mẫu thử phải chịu thử nghim độ bền điện qui định trong 17.2, thử nghiệm phải bắt đu trong vòng 5 min sau khi hoàn thành thử nghiệm của 16.2.2.

16.3. Khả năng chống ẩm

Khí cụ phải chịu được ẩm có thể xuất hiện trong sử dụng bình thường.

Kiểm tra sự phù hợp bằng xử lý ẩm được mô tả trong điều này, ngay sau đó, đo điện trở cách điện và thử nghiệm độ bền điện như qui định trong điều 17.

Lỗ đi dây, nếu có, phải để hở, nếu có thành mỏng để đột thì đột một trong những thành mỏng đó.

Tháo những phần có thể tháo mà không cần đến dụng cụ và cho xử lý ẩm cùng với phn chính; mở nắp lò xo trong quá trình xử lý này.

Xử lý ẩm được thực hiện, trong tủ ẩm chứa không khí có độ ẩm tương đối được duy trì trong khoảng 91 % và 95 %.

Nhiệt độ không khí nơi đặt mẫu thử được duy trì trong phạm vi ±1 °C so với giá trị nhiệt độ t thích hợp giữa 20 °C và 30 °C.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu thử được giữ trong tủ:

- hai ngày (48 h) đối với khí cụ có mã IP là IPX0;

- bảy ngày (168 h) đối với khí cụ có mã IP cao hơn IPX0.

CHÚ THÍCH 1: Trong phn lớn các trường hợp, mẫu thử có thể đưa về nhiệt độ qui đnh bằng cách giữ nó ở nhiệt độ này ít nhất là 4h trước thử ẩm.

CHÚ THÍCH 2: Độ ẩm tương ứng giữa 91 % và 95 % có thể đạt được bằng cách đặt trong tủ thử ẩm dung dịch bão hòa natri sunphát (Na2SO4) hoc kali nitrat (KNO3) trong nước có b mặt tiếp xúc với không khí đủ rộng.

CHÚ THÍCH 3: Để đạt được điều kiện qui định bên trong t thử, cần thiết phải đảm bảo lưu thông liên tục không khí bên trong, và nói chung, phải sử dụng tủ cách nhiệt.

Sau xử lý này, mẫu thử không được có hư hại so với yêu cầu ca tiêu chuẩn này,

17. Điện trở cách điện và độ bền điện

Điện tr cách điện và độ bền điện của khí cụ phải đủ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17.1. Điện trở cách điện được đo ở điện áp một chiều xấp xỉ 500 V, phép đo được thực hiện sau khi đặt điện áp được 1 min.

Điện trở cách điện không được nhỏ hơn 5 MW.

17.1.1. Đối vi cắm, điện trở cách điện được đo lần lượt:

a) giữa tất cả các cực được nối với nhau và thân của ổ cắm, phép đo được tiến hành với phích cắm đã được cắm vào ổ cắm;

b) lần lượt giữa từng cực và tất cả các cực khác được nối với thân ổ cắm đã có phích cắm cm vào;

c) giữa vỏ bằng kim loại và lá kim loại tiếp xúc với bề mặt bên trong của các lp lót cách điện, nếu có;

CHÚ THÍCH: Thử nghiệm này chỉ được thực hiện nếu lớp lót cách đin là cn thiết để tạo ra độ cách điện.

d) giữa các bộ phận bằng kim loại dùng để kẹp dây dẫn, kể cả ốc vít kẹp, và (các) đầu nối đất hoặc (các) tiếp điểm nối đất, nếu có, của ổ cắm di động;

e) giữa các bộ phận bằng kim loại dùng để kẹp dây dẫn của ổ cắm di động và một thanh kim loại, có đường kính bằng đường kính lớn nhất của cáp mềm, được lắp vào vị trí của cáp (xem bảng 17).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 1: Các phép đo điểm c), d) và e) không được thực hiện đối với ổ cắm di động không thay dây được;

CHÚ THÍCH 2: Trong khi quấn lá kim loại xung quanh b mặt ngoài hoặc cho nó tiếp xúc với b mặt bên trong ca các bộ phận bằng vật liệu cách điện, dùng que thử thẳng không có khp nối có kích thước như que th tiêu chuẩn cho trên hình 2, ấn nhẹ nhàng lá vào những lỗ hoặc rãnh.

17.1.2. Đối với phích cắm, điện trở cách điện được đo lần lượt:

a) giữa tất cả các cực được nối với nhau và thân phích cắm;

b) ln lượt giữa từng cực và tất cả các cực khác được nối vi thân của phích cắm;

c) giữa các bộ phận bằng kim loại dùng để kẹp dây dẫn, kể cả ốc vít kẹp, và (các) đầu nối đất hoặc (các) tiếp điểm nối đất, nếu có;

d) giữa các bộ phận bằng kim loại dùng để kẹp dây dẫn và một thanh kim loại có đường kính bằng đường kính lớn nhất của cáp mềm, được lắp vào vị trí của cáp (xem bảng 17).

Thuật ngữ "thân" sử dụng ở các điểm a) và b) bao gồm các bộ phận bằng kim loại có thể chạm tới được, các vít lắp ráp bên ngoài, các đầu nối đất, các tiếp điểm nối đất và lá kim loại tiếp xúc với bề mặt ngoài cùa các bộ phận bên ngoài chạm tới được bằng vật liệu cách điện, trừ b mặt tiếp giáp.

CHÚ THÍCH 1: Các phép đo ở các điểm c) và d) không thực hiện đi với phích cắm không thay dây được;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17.2. Đặt một điện áp về cơ bản có dạng hình sin, tần số 50 Hz hoặc 60 Hz trong một phút giữa các bộ phận nêu trong 17.1.

Điện áp thử nghiệm phải như sau:

- 1 250 V đối vi khí cụ có điện áp danh định đến và bằng 130V;

- 2 000 V đối với khí cụ có điện áp danh định lớn hơn 130V.

Lúc đầu, đặt không quá một nửa điện áp qui định, sau đó tăng nhanh đến giá trị qui định.

Trong quá trình thử nghiệm không được xuất hiện phóng điện bề mặt hoặc đánh thủng.

CHÚ THÍCH 1: Máy biến áp cao áp dùng cho thử nghim phải được thiết kế sao cho khi bị ngn mạch ở đầu ra sau khi đã điều chỉnh điện áp đầu ra đến giá trị thử nghiệm tương ứng thì dòng điện ra ít nhất là 200 mA.

CHÚ THÍCH 2: Rơle quá dòng không buộc phải nhảy khi dòng điện ra nhỏ hơn 100 mA.

CHÚ THÍCH 3: Lưu ý để giá trị hiệu dụng của điện áp thử đặt được đo trong phạm vi ± 3 %.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18. Hoạt động của tiếp điểm nối đất

Tiếp điểm nối đất phải đảm bảo đủ lực ép tiếp xúc và không bị hỏng trong quá trình sử dụng bình thường.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm ở các điều 19 và 21.

19. Độ tăng nhiệt

Khí cụ phải có kết cấu sao cho chúng phù hợp với thử nghiệm độ tăng nhiệt sau đây:

- khí cụ không thay dây được thử nghiệm như thực trạng khi được giao;

- khí cụ thay dây được được lắp vi dây dẫn cách điện bằng nhựa PVC có mặt cắt danh nghĩa cho trong bảng 15.

Bảng 15 - Mặt cắt danh nghĩa của dây đồng để thử nghiệm độ tăng nhiệt

Dòng điện danh định của khí cụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mặt cắt danh nghĩa

mm2

Dây dẫn mm dùng cho khí cụ di động

Dây cứng (một sợi hoặc nhiu sợi) dùng cho khí cụ cố đnh

Đến và bằng 10

1

1,5

Trên 10 đến và bằng 16

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trên 16

4

6

Vít hoặc đai ốc của đầu nối được xiết chặt với mômen bằng 2/3 giá trị qui định 12.2.8.

CHÚ THÍCH 1: Để đảm bảo làm mát bình thường các đầu nối, dây dẫn nối đến đầu nối phải có chiu dài ít nhất là 1 m.

Khí cụ kiểu lắp chìm được lắp đặt trong hộp kiểu lắp chìm. Hộp được đặt trong một khối gỗ thông rỗng nhồi vữa xung quanh hộp, sao cho gờ trước của hộp không nhô ra ngoài và không thụt sâu vào trong quá 5 mm so với bề mặt phía trước của khối gỗ thông.

CHÚ THÍCH 2: Khối lắp ráp th nghiệm phải để cho khô trong vòng ít nhất 7 ngày kể từ khi làm lần đầu.

Khối gỗ thông có thể được ghép từ nhiều mảnh và phải có kích cỡ sao cho có ít nhất 25 mm gỗ xung quanh vữa, lớp vữa có chiều dày từ 10 mm đến 15 mm xung quanh các kích thước lớn nhất của các cạnh và phía sau của hộp.

CHÚ THÍCH 3: Các thành bên của hốc trong khối gỗ thông có thể có dạng hình trụ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ổ cắm kiểu lắp nổi phải được lắp đặt chính giữa bề mặt của một tấm gỗ có kích thước tối thiểu là dày 20 mm, rộng 500 mm và cao 500 mm.

Các loại ổ cắm khác phải lắp đặt theo hướng dẫn của nhà chế tạo, hoặc trong trường hợp không có hướng dẫn thì lắp đặt ở vị trí sử dụng bình thường nào được xem là tạo ra những điều kiện nặng nề nhất.

Khối thử nghiệm phải được đặt trong môi trường không có gió lùa để thử nghim.

Ổ cắm được thử nghiệm cùng với phích cắm thử nghiệm có các chân cắm bằng đồng thau, có kích thước qui định tối thiểu.

Phích cắm được thử nghim cùng với ổ cắm cố định phù hợp với tiêu chuẩn này và có đặc tính gần đặc tính trung bình nhất có thể lựa chọn được, nhưng có kích cỡ tối thiểu của chân cắm nối đất, nếu có.

Phích cắm được cắm vào ổ cắm và cho một dòng điện xoay chiều được qui định trong bảng 20 chạy qua trong 1 h.

Đối với các khí cụ có ba cực hoặc nhiều hơn, dòng điện trong quá trình thử nghiệm phải chạy qua các tiếp điểm pha, nếu thuộc đối tượng áp dụng. Ngoài ra, các thử nghiêm riêng biệt phải được tiến hành bằng cách cho dòng điện chạy qua tiếp điểm trung tính, nếu có, và tiếp điểm pha liền kề và qua tiếp điểm nối đất, nếu có, và tiếp điểm pha gần nhất. Riêng trong thử nghiệm này, các tiếp điểm nối đất, không phân biệt số lượng của chúng, đều được coi là một cực.

Trong trường hợp bộ nhiều ổ cắm, thử nghiệm được thực hiện trên từng ổ cắm của từng loại và từng thông số dòng điện.

Nhiệt độ được xác định bằng các hạt nóng chảy, chỉ thị màu hoặc cặp nhiệt, được lựa chọn và đặt sao cho ảnh hưởng là không đáng k đối với nhiệt độ cần đo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 4: Đối với thử nghiệm 25.3, độ tăng nhiệt của các bộ phận bên ngoài bằng vật liệu cách điện tuy không cn thiết cho việc giữ ở đúng vị trí các bộ phận mang điện và các bộ phận của mạch nối đất nhưng chúng vẫn tiếp xúc vi những bộ phận này thì cũng được xác định;

CHÚ THÍCH 5: Nếu khí cụ có lắp kèm bộ điều chỉnh ánh sáng, cu chảy, công tắc, bộ khống chế năng lượng, v.v... các phần tử khác này được nối tắt trong thử nghiệm này.

20. Khả năng cắt

Khí cụ phải đảm bảo khả năng cắt.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách thử nghiệm ổ cắm phích cắm có chân cắm loại rỗng bằng một thiết bị thử thích hợp, một ví dụ được cho trên hình 16.

Lắp khí cụ thay dây được với dây dẫn như qui định cho thử nghiệm ở điều 19.

CHÚ THÍCH 1: Việc xem xét lại thiết bị thử cho trên hình 16 đang được tiến hành;

CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp hỏng nắp che, thử nghiệm ổ cắm có nắp che có thể được lặp lại, thao tác bằng tay.

Ổ cắm được thử nghiệm với phích cắm thử nghiệm có chân cắm bằng đng thau, nếu thuộc đối tượng áp dụng, có ống lót cách điện và có kích thước qui định lớn nhất với dung sai mm, và cách nhau một khoảng cách danh nghĩa vi dung sai  mm. Đối với đầu mút của ống lót, chỉ cn kích thước của chúng nằm trong dung sai cho trong tờ rời tiêu chuẩn tương ứng là đủ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 4: Vật liệu ca chân cắm bằng đng thau phải như qui định trong ISO 1639, hiệu CuZn39Pb2-M và thành phần vi mô phải đng nhất.

Đầu của chân cắm tròn phải được làm tròn.

Phích cắm được thử nghiệm với ổ cắm cố định phù hợp với tiêu chuẩn này và có đặc tính gn nhất với đặc tính trung bình có thể lựa chọn được.

CHÚ THÍCH 5: Lưu ý là các chân cắm của phích cắm thử nghim phải tình trạng tốt trước khi bắt đu thử nghiệm.

Đối với các khí cụ có điện áp danh định đến và bằng 250 V và dòng điện danh định đến và bằng 16 A, chiều dài hành trình của thiết bị thử nghiệm từ 50 mm đến 60 mm.

CHÚ THÍCH 6: Chiu dài của hành trình đối với khí cụ có điện áp và dòng điện danh định khác đang được xem xét.

Phích cắm được cắm vào và rút ra khỏi ổ cắm 50 lần (100 hành trình) với tốc độ:

- 30 hành trình trong một phút đối vi khí cụ có dòng điện danh định đến và bằng 16A và điện áp danh định đến và bằng 250V;

- 15 hành trình trong một phút đối với các khí cụ khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện áp thử nghiệm phải bằng 1,1 lần điện áp danh định và dòng điện thử nghim phải bằng 1,25 ln dòng điện danh định.

Thi gian mà dòng điện chạy qua từ lúc cắm phích cắm vào cho đến khi rút phích cắm ra như sau:

- đối với khí cụ có dòng điện đến và bằng 16A là 1,50+0,5 s

- đối với khí cụ trên 16A là

Khí cụ được thử với dòng điện xoay chiều có cos j = 0,6 ± 0,05.

Nếu có mạch nối đất thì không được có dòng điện chạy trong mạch nối đất.

Thử nghim được tiến hành theo cách nối trên hình 17. Khí cụ hai cực có tiếp điểm trung tính (2P + N và 2P+N+  ) được nối vào hai pha và trung tính của hệ thống ba pha.

Điện trở và cuộn kháng không được nối song song, trừ khi sử dụng cuộn kháng có lõi không khí, một điện trở có dòng xấp xỉ 1 % dòng điện chạy qua cuộn kháng được nối song song với nó.

Cuộn kháng có lõi sắt có thể được sử dụng với điều kiện là dòng điện có dạng sóng về cơ bản là hình sin.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các bộ phận bằng kim loại chạm tới được, giá đỡ và khung đỡ bằng kim loại dùng để đỡ đế của ổ cm kiểu lp chìm được nối thông qua công tắc lựa chọn C; đối với khí cụ hai pha, nối với một cực của nguồn trong một nửa số hành trình, và nối với cực kia trong một nửa số hành trình còn lại; đối vi khí cụ ba pha, chúng được nối lần lượt đến từng cực của nguồn và trong 1/3 số hành trình.

Đối với bộ nhiều ổ cắm, thử nghiệm được thực hiện trên một ổ cắm cho mỗi loại và mỗi dòng điện danh định.

Trong quá trình thử nghiệm, không được xuất hiện h quang liên tục.

Sau khi thử nghiệm, mẫu không được có nhng hỏng hóc làm ảnh hưòng đến sự sử dụng bình thường tiếp theo và các lỗ để cm chân cắm không có bt kỳ hư hại nào có thể gây ảnh hưởng xấu đến an toàn trong phạm vi qui định của tiêu chuẩn này.

21. Hoạt động bình thường

Khí cụ phải chịu được những ng suất cơ học, quá dòng và quá nhiệt xuất hiện trong quá trình sử dụng bình thường mà không bị mòn quá mức hoặc ảnh hưởng có hại khác.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách thử nghiệm ổ cắm và phích cm có các tiếp điểm nối đất đàn hồi hoặc vi các chân cắm không đặc nhờ thiết bị thử nghim thích hợp, ví dụ về thiết bị này cho trên hình 16.

CHÚ THÍCH 1: Việc xem xét lại thiết bị thử nghiệm ở hình 12 đang được tiến hành

Các chân cắm thử nghiệm (dùng cho thử nghiệm ổ cắm) và các ổ cắm cố định (dùng cho thử nghiệm phích cắm có các lỗ tiếp điểm nối đất đàn hồi hoặc chân cắm không đặc) phải được thay thế sau 4 500 và 9 000 hành trình.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

cắm được thử nghiệm với phích cắm thử nghiệm có chân cắm bằng đồng thau, nếu thuộc đối tượng áp dụng, có ống lót cách điện, và có kích thước qui định ln nhất vi dung sai  mm, và cách nhau ở khoảng cách danh nghĩa với dung sai mm. Đối với đầu mút của ống lót, chỉ cần kích thước của chúng nằm trong khoảng dung sai cho trong các tờ rời tiêu chuẩn tương ứng là đủ.

CHÚ THÍCH 3: Hình dạng của đầu ống lót cách điện không được xem là quan trong đối với thử nghiệm này miễn là chúng tuân theo t ri tiêu chuẩn tương ứng;

CHÚ THÍCH 4: Vật liệu của chân cắm bằng đng thau phải như qui định trong ISO 1639, có ký hiệu CuZn39Pb2-M và hợp chất nên đồng nhất;

Đu của chân cắm tròn phải được làm tròn.

Phích cắm được thử nghiệm với ổ cắm cố định phù hợp với tiêu chuẩn này và có các đặc tính gần nhất với đc tính trung bình có thể lựa chọn được.

CHÚ THÍCH 5: Lưu ý là các chân cắm của phích cắm th nghim phải ở tình trạng tốt trưc khi thử nghiệm bắt đu.

Mu được thử nghiệm với dòng điện xoay chiu như qui định trong bng 20, ở điện áp danh định, trong mạch có cosj = 0,8 ± 0,05.

Phích cắm được cắm vào và rút ra khỏi ổ cắm 5 000 lần (10 000 hành trình) với tốc độ:

- 30 hành trình trong một phút đối với khí cụ có dòng điện danh định đến và bằng 16 A và điện áp danh định đến và bằng 250 V;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 6: Một hành trình là một lần cắm phích cắm vào hoặc một lần rút ra.

Đối vi khi cụ có dòng điện danh định không quá 16 A, cho dòng điện thử nghim chạy qua, mỗi lần cắm vào và rút phích cắm ra.

Trong tất cả các trường hợp khác, cho dòng điện thử nghiệm chạy qua xen kẽ, cứ một lần cắm vào rút phích cắm ra có dòng điện chạy qua lại một lần cắm vào và rút phích cắm ra không có dòng điện chạy qua.

Thời gian dòng điện thử nghim chạy qua từ khi cắm vào đến khi rút phích cắm ra như sau:

- đối với khí cụ có dòng điện ≤ 16 A là 1,5S

- đối với khí cụ có dòng điện > 16 A là 3S

Nếu có dây nối đất thì không được có dòng điện chạy qua mạch nối đất.

Thử nghim được thực hiện theo cách nối ch ra ở điu 20, công tắc lựa chọn C hoạt động như đã qui định trong điều đó.

Đối với bộ nhiều ổ cắm, thử nghiệm được thực hiện trên từng ổ cắm của từng loại và cho từng thông số dòng điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sau khi thử nghiệm, mẫu không được biểu hiện:

- mòn, ảnh hưng xấu đến sử dụng tiếp theo;

- hỏng vỏ ngoài, lớp lót cách điện hoặc các vách ngăn;

- hỏng các lỗ dành cho chân cắm có thể gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường;

- nới lỏng các mối nối cơ hoặc điện;

- rò rỉ hợp chất gắn.

Đối với ổ cắm có nắp che, dùng dưỡng theo hình 9, ấn vào các lỗ cắm tương ứng với các cực tiếp xúc mang điện với một lực đến 20 N.

Dưỡng được đặt vào nắp che vị trí bất lợi nhất, ln lượt ấn vào theo ba hướng lên cùng một chỗ trong thời gian xấp xỉ 5 s theo mỗi hướng

Trong quá trình đặt lực, không được xoay dưỡng và phải đặt sao cho duy trì được lực 20 N. Khi di chuyển dưỡng từ hướng này sang hướng khác, không đặt lực nhưng cũng không rút dưỡng ra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dưỡng theo hình 9 và hình 10 không được chạm tới các phần mang điện khi chúng được ấn với các lực tương ứng.

Bộ chỉ thị bằng điện có điện áp trong khoảng 40 V và 50 V được sử dụng để biểu thị có sự tiếp xúc với bộ phận tương ứng.

Mu phải phù hợp với các yêu cầu qui định điều 19, dòng điện thử nghiệm bằng dòng điện thử nghiệm qui định đối vi thử nghim hoạt động bình thường điều 21 và độ tăng nhiệt ở mọi v trí không được vượt quá 45 °C, và chúng phải chịu được thử nghim độ bền điện theo 17.2, điện áp thử nghiệm được giảm xuống đến 1 500 V đối với khí cụ có điện áp danh định là 250 V và xuống còn 1 000 V đối với khí c có điện áp danh định là 130 V.

CHÚ THÍCH 7: Không lp lại xử lý ẩm theo 16.3 trước khi thử nghiệm độ bn điện ca điu này.

Các thử nghim 13.2 và 14.2 được tiến hành sau các thử nghiệm điều này.

22. Lực rút phích cắm

Kết cấu của khí cụ phải cho phép cắm vào và rút phích cắm ra một cách dễ dàng, và ngăn ngừa phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm khi sử dụng bình thường.

Đối vi thử nghiệm này, các tiếp điểm nối đất, không phân biệt số lượng của chúng, được xem là một cực.

Khí cụ có khóa liên động được thử nghiệm trạng thái không khóa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- một thử nghiệm để chứng tỏ rằng lực lớn nhất cần thiết để rút phích cắm thử nghiệm ra khỏi ổ cắm không lớn hơn lực qui định ở bảng 16, và

- một thử nghiệm để chứng tỏ rằng lực nhỏ nhất cần thiết để rút một chân cắm chuẩn ra khỏi một cực tiếp xúc không thấp hơn lực quy đnh ở bảng 16.

22.1. Kiểm tra lực rút phích cắm lớn nhất

Ổ cắm được c định vào một tấm lắp đặt A của thiết b cho trên hình 18 sao cho trục của lỗ cực tiếp xúc của ổ cắm nằm theo phương thẳng đứng và lỗ để cắm phích quay xuống dưới.

Phích cắm thử nghiệm có các chân cắm, bằng thép tôi, được mài nhẵn, độ nhám b mặt không vượt 0,8 mm  trên toàn bộ chiu dài làm việc và cách nhau một khoảng cách danh nghĩa, vi dung sai là ± 0,05 mm.

Đường kính, đối với chân cắm tròn, và khoảng cách giữa các b mặt tiếp điểm, đối với chân cắm kiểu khác lần lượt phải có kích thước qui định lớn nhất và chiều dài qui định lớn nhất, với dung sai  mm .

CHÚ THÍCH 1: Kích thước qui định lớn nhất là kích thước danh nghĩa cộng với dung sai ln nhất.

Trước mỗi thử nghiệm, các chân cắm được lau sạch mỡ, sử dụng một hóa chất tẩy ở dạng nguội.

CHÚ THÍCH 2: Khi làm sạch, cn đ phòng hít phải hơi của chất làm sạoh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vật nng chính cùng với vật nặng bổ sung, kẹp, đĩa treo và phích cắm tạo ra lực bng lực rút phích cắm lớn nhất đã chỉ ra.

Vật nặng chính được treo nhẹ nhàng và không đột ngột trên phích cắm và vật nng bổ sung, nếu cn thiết, được phép thả rơi từ độ cao 50 mm xuống vật nng chính.

Phích cắm không được nằm lại trong ổ cắm.

22.2. Kiểm tra lực rút phích cắm nhỏ nhất

ng cắm để thử nghiệm được cho trên hình 19 được cắm vào từng tiếp xúc riêng rẽ ca ổ cắm. cắm đưc đt theo phương nằm ngang sao cho dưỡng cắm được treo theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới.

Các np che, nếu có, phải làm cho mất hiệu lực để không gây ảnh hưỏng đến thử nghim.

Dưỡng cắm để thử nghiệm được chế tạo bằng thép tôi, có độ nhám bề mặt không lớn hơn 0,8 mm  trên toàn bộ chiều dài hoạt động của chân cắm.

Phần chân cắm của dưỡng phải có mặt cắt ngang bằng các kích thước nhỏ nhất cho trong tờ rời tiêu chuẩn tương ứng mmchiều dài đủ để tiếp xúc tốt với ổ cm. Lực do dưỡng đt vào phải bằng giá trị qui định trong bảng 16.

CHÚ THÍCH 1: Nếu ổ cắm tiếp nhận được các phích cắm có các chân cắm kích thuớc khác nhau thì phải sử dụng phích cắm có kích thước chân cắm nh nhất thích hợp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Khi làm sạch, cn đề phòng hít phải hơi của chất làm sạch

Sau đó, dưỡng cm để thử nghiệm được cắm vào cụm cực tiếp xúc.

Dưỡng cắm để thử nghiệm được cắm vào nhẹ nhàng và phải lưu ý không đụng mạnh vào cụm cực tiếp xúc khi kiểm tra lực rút ra nhỏ nhất.

Dưỡng không được rơi khỏi bộ tiếp xúc trong vòng 30 s.

Bảng 16 - Lực rút tối đa và tối thiểu

Giá trị danh định

S cực

Lực rút

N

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lớn nhất

Dưỡng loại một chân

Nh nht

Đến và bằng 10 A

2

40

1,5

3

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

50

2

3

54

Nhiu hơn 3

70

Trẽn 16 A đến và bằng 32 A

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

3

80

Nhiều hơn 3

100

23. Dây cáp mềm và nối dây cáp mềm

23.1. Phích cắm và ổ cắm di động phải có kẹp dây sao cho các ruột dẫn điện không phải chịu lực, kể cả lực xoắn, ở chỗ nối với đầu nối hay đầu cốt, và sao cho vỏ ngoài của chúng được bảo vệ chống bị cọ xát.

Vỏ bọc của cáp mềm, nếu có, phải được kẹp trong cơ cấu kẹp.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các khí cụ không thay dây được được thử nghiệm như thực trạng khi được giao. Thử nghiệm được tiến hành trên những mẫu chưa qua sử dụng.

Khí cụ thay dây được trước hết được thử nghiệm với cáp có mặt ct danh nghĩa nhỏ nhất và sau đó với cáp có mặt cắt danh nghĩa lớn nhất như cho trong bảng 17.

Khí cụ được thiết kế đặc biệt để sử dụng với cáp mềm dẹt chỉ được thử nghiệm với loại cáp mềm dẹt đã qui định.

Bảng 17 - Đường kính ngoài của cáp mềm cn được giữ chặt bằng cơ cấu kẹp cáp

Thông s đặc trưng của khí cụ

Số cựcb)

Kiểu cáp mềm (cáp chun)

Slượng ruột dẫn và mặt cắt danh nghĩa

mm2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mm

Nhỏ nhất

Lớn nhất

6 A đến và bằng 10 A. Đin áp đến và bằng 250V a)

2

227 IEC 42 227 IEC 53

2 x 0,75

2 x 0,75

2,7x5,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3,2x 6,4

5,2x 7,6

6 A đến và bằng 10 A.

Điện áp đến và bằng 250 V

2

227 IEC 42

2x 0,75

2,7x5,4

3,2x6,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2x1

6,4

8,0

 

3

227 IEC 53

3x 0,75

6,4

8,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3x1

 

 

Trên 10 A đến và bằng 16 A. Điện áp đến và bằng 250 V

2

227 IEC 42 227 IEC 53

2 x 0,75

2 x 1,5

2,7x5,4 7,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9,0

 

3

227 IEC 53

3x 0,75

6,4

9,8

227 IEC 53

3x 1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

16 A

Điện áp trên 250 V

3

227 IEC 53

3x1

6,8

12,0

227 IEC 53

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4

227 IEC 53

4x1

7,6

13,0

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4x2,5

 

 

 

5

227 IEC 53

5x1

8,3

14,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

227 IEC 53

5x2,5

 

 

Trên 16 A

Điện áp đến và bằng 440 V

2

227 IEC 53

2x2,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11,0

245 IEC 66

2x6

13,5

18,5

 

3

227 IEC 53

3x2,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12,0

 

245 1EC 66

3x6

14,5

20,0

 

4

227 IEC 53

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10,5

13,0

 

245 IEC 66

 

16,5

22,0

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5x2,5

11,5

14,0

 

245 IEC 56

5x6

18,0

24,5

a) được thiết kế đặc biệt dùng cho cáp mm dẹt có hai ruột.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ruột dẫn hoặc cáp mềm của khí c thay dây được được lun vào đầu nối, các vít đầu nối được xiết chặt vừa đủ để ngăn ngừa sự dịch chuyển của ruột dẫn điện một cách dễ dàng.

Kẹp dây được sử dụng theo cách bình thường, vít kẹp, nếu có, được xiết với mômen bằng 2/3 giá trị qui định trong bảng 6.

Sau khi lắp ráp lại mẫu, các bộ phận cấu thành phải khít nhau và không thể ấn thêm bất cứ một đoạn cáp mm nào vào trong mẫu được nữa.

Mu được đt vào thiết bị thử nghiệm sao cho trục của cáp mềm theo phương thẳng đứng ở nơi nó đi vào mẫu.

Cáp mềm sau đó được kéo 100 lần với lực:

- 50 N nếu dòng điện danh định là 2,5 A;

- 60 N nếu dòng điện danh định lớn hơn 2,5 A nhưng không lớn hơn 16 A và điện áp danh định đến và bằng 250 V;

- 80 N nếu dòng điện danh định lớn hơn 2,5 A nhưng không lớn hơn 16 A và điện áp danh định lớn hơn 250 V;

- 100 N nếu dòng điện danh định lớn hơn 16 A.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cần lưu ý để đưa lực kéo đồng thời lên tất cả các bộ phận (lõi, cách điện và vỏ bọc) của cáp mềm.

Ngay sau đó, cáp mềm được thử nghim trong 1 min với mômen xoắn được qui định trong bảng 18.

Bng 18 - Giá trị mômen xoắn để thử cơ cấu kẹp dây

Thông s đặc trưng của phích cắm hoặc ổ cắm di dộng

Cáp mm

(số ruột dẫn x mặt cắt tính bằng mm2)

2x0,5

2 x 0,75

3x0,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2 hoặc hơn 2) x 1

Đến và bằng 16 A và điện áp 250 V

0,1 Nm

0,15 Nm

0,15 Nm

0,25 Nm

0,25 Nm

16 A và điện áp trên 250 V

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

0,35 Nm

Trên 16 A

-

-

-

-

0,425 Nm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sau các thử nghiệm, cáp mm không được xê dịch quá 2 mm. Đối với khí cụ thay dây được, đầu của ruột dẫn điện không được dịch chuyển trong đầu nối đến mức nhìn thấy được. Đối với khí cụ không thay dây được, không được đứt các mi nối điện.

Để đo độ xê dịch theo chiu dọc, đánh dấu trên cáp mềm cách phần cuối của mẫu hoặc ống bo vệ cáp mềm một đoạn 20 mm trước khi kéo.

Đối với khí cụ không thay dây được, nếu không xác đnh được rõ ràng phần cuối của mẫu hoặc của ống bo vệ cáp mm thì đánh dấu thêm trên phần thân của mẫu.

Độ xê dịch của dấu trên cáp mềm liên quan đến màu hoặc ống bảo vệ cáp mềm được đo trong lúc cáp mm chịu kéo.

Ngoài ra, đối với khí cụ thay dây được có dòng điện danh định đến và bằng 16 A, cần phải kiểm tra bằng một thử nghiệm bằng tay đ thy rằng nó phù hợp để lắp ráp với cáp thích hợp như chỉ ra trong bảng 19.

Bảng 19 - Kích thước tối thiểu của cáp mm cn được cung cấp cho khí cụ thay dây được

Thông s đặc trưng của khí cụ

Số cựcb)

Kiểu cáp mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

mm2

Kích thưc lớn nhất của cáp mềm

mm

6 A đến và bằng 10 A.

Điện áp đến và bằng 250 V a)

2

245 IEC 51

2x0,75

8,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đin áp đến và bằng 250 V

2

245 IEC 53

2x1

8,8

3

245 IEC 53

3x1

9,2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện áp đến và bằng 250 V

2

245 IEC 53

2 x 1,5

10,5

3

245 IEC 53

3 x 1,5

11,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện áp trên 250 V

3

245 IEC 53

3x2,5

13,0

4

245 IEC 53

4x2,5

14,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

245 IEC 53

5x2,5

15,5

a) Các tiếp điểm nối đất, không phân biệt số lượng, được coi là một cc.

b) Được thiết kế đặc biệt cho cáp mm có hai ruột dẫn.

23.3. Phích cắm không thay dây được và ổ cắm di động không thay dây được phải được lp với dây cáp mềm phù hợp với IEC 60227 hoặc IEC 60245. Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn liên quan đến các giá trị danh định của khí cụ được cho trong các cột tương ứng của bảng 20.

CHÚ THÍCH: Bng 20 cũng qui định dòng điện thử nghiệm để th nghiệm độ tăng nhiệt và hoạt động bình thưng.

Bảng 20 - Liên quan giữa thông số đặc trưng của khí cụ, mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn thử nghiệm và dòng điện thử nghiệm trong các thử nghiệm độ tăng nhiệt (điu 19) và hoạt động bình thường (điều 21)

Thông số đặc trưng của khí cụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

cắm di động kiểu  không thay dây được

Phích cắm kiểu không thay dây được

Dòng điện thử nghiệm

A

Dòng điện thử nghiệm

A

Mặt cắt

mm2

Dòng điện thử nghim

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mặt cắt danh nghĩa

mm2

Dòng điện thử nghiệm

A

Điu 19

Điu 21

Điều 19

Điu 21

Điu 19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điều 19

Điu 21

2,5 A
130V/250 V

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tinsel

0,5

0,75

1

1

1,25

4

4

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,5

2,5

6 A
130 V/250 V

9

6

8,4

6

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tinsel

0,5

0,75

1

1

1,25

9

9

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

6

10 A

130 V/250 V

16

10

14

10

0,75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,5

10

12

16

10

10

10

0,5

0,75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,5

10

12

2,5

10

10

16 A

130 V/250 V

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

16

1

1,5

12

16

12

16

Tinsel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,75

1

1,5

1

2,5

10

12

16

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

12

16

16 A

440 V

22

16

20

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

16

1,5

2,5

16

22

16

22

32 A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

440 V

40

32

40

32

2,5

25

25

2,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

25

31

42

25

31

32

CHÚ THÍCH 1: Dây Tinsel và cáp mm có mặt cắt bng 0,5 mm2 ch được phép có chiu dài đến 2 m.

CHÚ THÍCH 2: Phích cắm và bộ nối liền trong một bộ dây được thử nghiệm như đã qui định trong các tiêu chuẩn tương ứng (tiêu chuẩn này cho phích cắm và IEC 320 cho bộ nối), từng khí cụ được thử nghim độc lp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- đối với I 10 A, dòng điện thử nghiệm bằng 1,4 I;

- đối với l > 10 A, dòng diện thử nghiệm bằng 1,25 I;

Cáp mm phi có số lượng ruột dẫn bằng với số cực của phích cắm hoặc ổ cắm, các tiếp điểm nối đất, nếu có, được xem như một cực, không phân biệt số lượng của chúng. Ruột dẫn nối đến tiếp điểm nối đất phải nhận biết được bằng sự phối hợp các màu xanh lá cây/vàng.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, bằng phép đo và kiểm tra cáp mềm phù hợp với IEC 60227 hoặc IEC 60245, nếu thuộc đối tượng áp dụng.

23.4. Phích cắm kiểu không thay dây và ổ cắm di động kiểu không thay dây phải được thiết kế sao cho cáp mềm được bảo vệ chống bị bẻ gập quá mức ở chỗ cáp đi vào khí cụ.

Ống bảo vệ dùng cho mục đích này phải làm bằng vật liệu cách điện và được cố định một cách tin cậy.

CHÚ THÍCH 1: Lò xo kim loại kiểu xoắn ốc, dù để trần hay phủ cách điện, không được sử dụng để làm chi tiết bảo vệ cáp mm.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm bẻ gập nh một thiết bị thử cho trên hình 21. Thử nghiệm được tiến hành trên những mẫu chưa qua sử dụng.

Mu được c định vào bộ phận dao động của thiết bị sao cho khi nó ở vào điểm giữa của khoảng dao động thì trục của cáp mềm ở điểm đi vào mẫu có phương thẳng đứng và đi qua trục dao động.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khí cụ phải được cố định vào thiết bị thử nghiệm như sau:

- phích cắm: bằng các chân cắm;

- ổ cắm di động: tại vị trí cách bề mặt tiếp giáp từ 4 mm đến 5 mm theo chiều của dây cáp mềm; một phích cắm thử nghiệm có kích thước lớn nhất được cắm vào ổ cắm di động trong quá trình thử nghiệm.

Bằng cách điều chỉnh khoảng cách giữa bộ phận cố định mẫu của phần dao động và trục dao động, khí cụ được định vị sao cho cáp mềm chuyển động ít nhất theo chiều ngang khi bộ phận dao động của thiết bị thử nghiệm di chuyển hết một hành trình.

CHÚ THÍCH 2: Đ có thể dễ dàng tìm ra bng thực nghiệm vị trí lắp đt để cáp mm có chuyển động ít nhất theo chiều ngang trong thời gian thử nghiệm, thiết bị thử uốn phải có kết cấu để có thể điều chỉnh sẵn sàng các thanh đỡ khác nhau cho các khí cụ đt trên bộ phận dao động.

CHÚ THÍCH 3: Nên có một cơ cu (ví dụ một khe h hay một que) để nhận biết được cáp mm có thực đã chuyển đng theo chiều ngang ít nhất hay không.

Cáp mềm được đặt một vật nặng để tạo ra lực:

- 20 N đối với khí cụ dùng cáp mềm có mặt cắt danh nghĩa lớn hơn 0,75 mm2

- 10 N đối với khí cụ khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 16 A đối với khí cụ dùng cáp mềm có mặt cắt danh nghĩa lớn hơn 0,75 mm2;

- 10 A đối với khí cụ dùng cáp mềm có mt cắt danh nghĩa bằng 0,75 mm2;

- 2,5 A đối với khí cụ dùng cáp mềm có mặt cắt danh nghĩa nhỏ hơn 0,75 mm2

Điện áp giữa các ruột dẫn điện bằng điện áp danh định của mẫu.

Bộ phận dao động được chuyển động qua một góc 90° (45° về mỗi phía so với trục thẳng đứng), số lần uốn là 10 000 và tốc độ uốn là 60 lần trong một phút.

CHÚ THÍCH 4: Một ln uốn là một lần chuyển động, hoc v phía sau hoặc về phía trước.

Các mẫu dùng cáp mềm tròn được xoay 90° trên bộ phận dao động sau 5 000 lần uốn. Các mẫu dùng cáp mềm dẹt chỉ được uốn theo một phương vuông góc với mặt phẳng chứa trục của các ruột dẫn điện.

Trong khi thử nghiệm uốn không được có:

- hiện tượng gián đoạn dòng điện;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 5: Ngn mạch giữa các ruột dẫn của cáp mm được coi là xảy ra nếu dòng điện đạt tới giá trị bằng hai lần dòng điện thử nghiệm của khí cụ.

Điện áp rơi giữa mỗi tiếp điểm và ruột dẫn tương ứng, ng với dòng điện thử nghim chạy qua có giá trị được qui đnh ở điu 21 không được lớn hơn 10 mV.

Sau khi thử nghiệm, ống bảo vệ, nếu có, không được tách rời khỏi thân và cách điện của           cáp mềm không được có dấu hiệu bị cọ xát hoặc mòn. Các sợi bị đứt ca ruột dẫn không được xuyên thng cách điện đến mức chạm tới được.

24. Độ bền cơ

Khí cụ, hộp lắp đặt kiểu lắp chìm và các gioăng đệm bắt ren phải đảm bảo độ bền cơ để chịu được các ứng suất gây ra trong quá trình lắp đặt và sử dụng.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm tương ứng từ 24.1 đến 24.13 như sau:

- đi với tất cả các loại ổ cắm cố định                                                    24.1;

- đối với ổ cắm c định có đế được thiết kế để lắp trực tiếp lên bề mặt   24.3;

- đối với ổ cắm đơn di động:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

· có vỏ ngoài, nắp đậy hoặc thân bằng cao su tổng hợp hoặc nhựa nhiệt dẻo 24.2, 24.4 và 24.5;

- đối với bộ ổ cắm di động nhiều ổ cắm:

· có vỏ ngoài, np đậy hoặc thân không phi là cao su tổng hợp hoặc nhựa nhiệt dẻo 24.9;

· có vỏ ngoài, nắp đậy hoặc thân bằng cao su tổng hợp hoặc nhựa nhiệt dẻo 24.1, 24.4 và 24.9;

- đối với phích cắm

· có vỏ ngoài, nắp đậy hoặc thân không phải là cao su tổng hp hoặc nhựa nhiệt dẻo 24.2 và 24.10;

· có vỏ ngoài, nắp đậy hoặc thân là cao su tổng hợp hoặc nhiệt dẻo 24.2, 24.4, 24.5 và 24.10;

- đối với gioăng đệm có ren của các khí cụ có mã IP cao hơn IP20         24.6;

- đối với chân phích cắm có ống lồng cách điện 24.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- đối với hộp lắp ráp kiểu lắp nổi                                    24.1;

- đối với cắm di động có phương tiện để treo trên tường         24.11, 24.12 và 24.13

24.1. Mẫu chịu thử va đập nhờ thiết bị thử va đập như ch ra trên các hình 22, 23, 24 và 25.

Phần tử va đập có đầu dạng chm cầu bán kính 10 mm làm bằng polyamit có độ cứng Rockwell HR 100 và khối lượng là (150 ± 1) g.

Phần tử va đập được cố định vào đu dưới của ống thép có đường kính ngoài 9 mm, chiều dày 0,5 mm. Ống thép xoay quanh đu phía trên của nó sao cho nó đu đưa trong mặt phng đứng.

Đường tâm của trục xoay cao hơn trục của phn tử va đập là (1 000 ± 1) mm.

Độ cứng Rockwell của phn tử va đập bằng polyamít được xác định bằng một viên bi có đường kính (12,700 ± 0,0025) mm, lực ban đu là (100 ± 2) N và lực thêm vào là (500 ± 2,5) N.

CHÚ THÍCH 1: Thông tin bổ sung liên quan đến việc xác định độ cứng Rockwell của chất dẻo được đưa ra trong ISO 2039-2.

Thiết b được thiết kế sao cho phải đặt một lực giữa 1,9 N và 2,0 N lên đầu của phần tử va đập để giữ cho ống vị trí nằm ngang.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá lắp đặt phải có khối lượng là (10 ± 1) kg và được lắp đt trên một khung cứng nhờ các trục. Khung cứng được cố định vào một bức tường vững.

Việc lắp đặt được thiết kế sao cho:

- mẫu có thể đặt sao cho điểm va đập nằm trên mặt phẳng thẳng đứng qua trục của trục xoay;

- mẫu có thể di chuyển theo chiều ngang và xoay xung quanh trục vuông góc với bề mặt của tấm gỗ dán;

- tấm g dán có thể xoay được 60° về cả hai phía quanh trục đứng.

cm kiểu lắp nổi và hộp lắp đặt kiểu lắp nổi được lắp đặt trên tấm gỗ dán như sử dụng bình thường.

Các lỗ đi dây không có vách mỏng để đột thì phải để mở; nếu có vách mỏng thì một trong chúng phải đột thủng.

Ổ cắm kiểu lp chìm được lắp đt trong hốc lõm trong một khối gỗ trăn (có đặc tính cứng và dẻo) hoặc vật liệu có đặc tính cơ tương tự và được cố định vào tấm gỗ dán chứ không vào hộp lắp đt liên quan.

Nếu sử dụng gỗ để làm đòn kê thi thớ gỗ phải có hướng vuông góc với hướng va đập.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trước khi đặt lực va đập, các vít bắt đế và nắp phải được xiết chặt với mômen bằng 2/3 giá trị qui đnh trong bảng 6.

Mu được lắp đặt sao cho điểm va đập nằm trên mặt phng thẳng đứng qua đường trục của trục xoay. Phần tử va đập được thả rơi từ độ cao qui định trong bảng 21.

Bảng 21 - Độ cao rơi dùng cho thử nghiệm va đập

Độ cao rơi

mm

Các bộ phận vỏ phải chịu va đập

Khí cụ thông thường

Khí cụ khác

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

150

C

A và B

200

D

C

250

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A = những phn trên bề mt phía trước, kể cả những phần thụt vào trong.

B = những phn không nhô ra quá 15 mm kể từ b mặt lắp đặt (khoảng cách từ tường) sau khi lắp đặt ging như khi sử dụng bình thường, tr những phần A trên.

C = những phần ngoài những gì đã nêu ở A nhô ra quá 15 mm những không quá 25 mm kể từ bề mt lắp đặt (khoảng cách từ tưng) sau khi lắp đặt giống như khi sử dụng bình thường.

D = nhng phần ngoài nhng gì đã nêu ở A nhô ra quá 25 mm kể từ bề mt lắp đặt (khoảng cách từ tường) sau khi lắp đt giống như khi sử dụng bình thường.

Năng lượng va đập được xác định theo phần của mẫu nhô ra nhiều nhất kể từ bề mt lắp đặt và được đặt vào tất cả các điểm của mẫu, trừ những phần thuộc A.

Độ cao rơi là khoảng cách thng đứng giữa vị trí của điểm thử nghiệm khi con lắc được thả ra và vị trí của điểm đó ở thời điểm va đập. Điểm thử nghiệm được đánh dấu trên bề mặt ca phn tử va đập nơi mà đường thẳng đi qua giao điểm của các trục của ống thép của con lắc của phần tử va đập và vuông góc vi mặt phẳng đi qua hai trục, gặp bề mặt của phần tử.

Mẫu phải chịu những va đập được phân bố đều. Các va đập không đặt lên những thành mỏng để đột.

Đặt các va đập như sau:

- đối với các phần được qui định theo A, năm va đập (xem hình 26a và hình 26b):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

· một va đập vào một trong hai điểm bất lợi nhất giữa tâm và các mép sau khi mẫu đã được di chuyển nằm ngang

· một va đập vào các điểm tương tự, sau khi xoay mẫu 90° quanh trục của nó vuông góc với tấm gỗ dán;

- đối với những phn được qui đnh theo B (nếu thuộc đối tượng áp dụng), C và D, bốn va đập:

· một va đập đặt vào một trong các phía của mẫu tại điểm có thể đập được vào, sau khi tấm gỗ đã xoay 600 theo trục thẳng đứng (xem hình 26C);

· một va đập đặt vào phía đi diện của mẫu tại điểm có thể đập được vào, sau khi tấm gỗ đã xoay 60° theo trục thẳng đứng, theo hướng ngược lại (xem hình 26c);

Sau khi mẫu được xoay đi một góc 90° theo hướng vuông góc với trục ca nó so với tấm gỗ:

· một va đập đặt vào một trong các phía của mẫu tại điểm có thể đập được vào, sau khi tấm gỗ đã xoay 60° theo trục thẳng đứng(xem hình 26d)

· một va đập đặt vào phía đối diện của mẫu tại điểm có thể đập được vào, sau khi tấm gỗ đã xoay 60° theo trục thẳng đứng, theo hướng ngược lại (xem hình 26d).

Nếu có lỗ đi dây thì mẫu được lắp đặt sao cho hai vết va đập càng cách đều các lỗ đi dây này càng tốt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối vi các ổ cắm có mã IP cao hơn IPX0, thử nghiệm được tiến hành với nắp (nếu có) được đậy lại và bổ sung một số lượng va đập thích hợp được đặt vào những phần hở ra khi nắp được m.

Sau thử nghiệm, mẫu không được có biểu hiện hư hại theo tiêu chuẩn này. Đặc biệt, không thể chạm tới được các bộ phận mang điện.

Sau khi thử nghiệm trên ca đèn báo, cho phép nứt và/ hoặc bật ra ngoài, nhưng không thể chạm tới các bộ phận mang điện bằng:

- đầu dò thử nghiệm B của IEC 61032 trong các điu kiện nêu ở 10.1;

- đu dò thử nghiệm 11 của IEC 61032 trong các điu kiện nêu ở 10.1, nhưng với lực ấn 10 N;

- dây thép ở hình 10 được đặt vào với lực 1 N, đối với khí cụ có bảo vệ tăng cường.

Nếu có nghi ngờ, cn xác minh rằng có thể tháo ra và thay thế các bộ phận bên ngoài như hộp, vỏ bọc, nắp đậy và tấm đậy, mà các bộ phận này hoặc lớp lót cách điện của chúng không bị vỡ.

Nếu tấm đậy được hỗ trợ bằng một nắp đậy phía trong mà bị vỡ thì lặp lại thử nghiệm lên nắp đậy phía trong, nắp đậy này không được v.

CHÚ THÍCH 2: Những hư hại trên lớp trang trí hoàn thiện, vết lõm nhỏ mà không làn giảm chiu dài đường rò hoặc khe h không khí đến dưới mức qui định ở 27.1 và những vết sứt nhỏ mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến sự bảo vệ chống điện giật hay lọt nước có hại, được phép bỏ qua.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24.2. Lắp dây cáp mềm được qui định ở 23.2 có mặt cắt danh nghĩa nhỏ nhất qui định bảng 3 vào khí cụ di động thay dây được, đoạn dây để tự do dài khoảng 100 mm tính từ miệng lỗ.

Các vít đầu nối và vít lắp ráp được xiết với mômen bằng 2/3 giá trị quy định trong bảng 6.

Khí cụ kiểu không thay dây được thử nghiệm như thực trạng khi được giao, dây cáp mềm được cắt sao cho đoạn tự do dài khoảng 100 mm tính từ khí cụ.

Mẫu chịu thử nghiệm riêng rẽ của thử nghiệm Ed: Rơi tự do, qui trình 2 của IEC 60068-2-32, số lần rơi là:

- 1 000 lần nếu khối lượng của mẫu không kể đoạn cáp mềm không quá 100 g;

- 500 lần nếu khối lượng của mẫu không kể đoạn cáp mềm lớn hơn 100g, nhưng không quá 200 g:

- 100 lần nếu khối lượng của mẫu không kể đoạn cáp mm lớn hơn 200 g.

Thùng để thử nghiệm được quay với tốc độ 5 vòng/min, vì vậy có 10 ln rơi trong một phút.

Ch thử nghiệm từng mẫu một trong thùng thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- không có bộ phận nào bị tách rời ra hoc bị lỏng ra;

- các chân cắm không được biến dạng đến mức làm cho phích cắm không thể cắm được vào ổ cắm phù hợp với t rời tiêu chuẩn tương ứng và cũng không phù hợp với các yêu cầu ở 9.1 và 10.3;

- chân cắm không được xoay khi đặt vào một mômen bằng 0,4 Nm, đầu tiên về một hướng trong 1min và sau đó về hướng ngược lại trong 1 min.

CHÚ THÍCH 1: Trong khi xem xét sau thử nghiệm, cn đặc biệt lưu ý đến chỗ nối dây cáp mm.

CHÚ THÍCH 2: Có những mảnh vụn nhỏ bị vỡ ra nhưng không vì thế mà loại bỏ vi điu kiện không làm ảnh hưng đến mức bảo vệ chống đin giật;

CHÚ THÍCH 3: Những hư hại trên lớp trang trí hoàn thiện, vết lõm mà không làm giảm chiều dài đường rò và khe h không khí đến mức thấp hơn giá trị quy định 27.1 được phép bỏ qua.

24.3. Đế của ổ cắm kiểu lắp nổi trước hết được cố định vào một ống hình trụ bằng thép cứng có bán kính bằng 4,5 lần khoảng cách giữa các lỗ để cố định, nhưng trong mọi trường hợp, không được nhỏ hơn 200 mm. Các trục của các lỗ nằm trong mt phng vuông góc với trục ca ống hình trụ và song song với bán kính đi qua tâm của khoảng cách giữa các lỗ.

Các vít để cố định đế được xiết từ từ, mômen lớn nhất đặt vào bằng 0,5 Nm đối với vít có đường kính ren đến và bằng 3 mm và 1,2 Nm đối với vít có đường kính ren lớn hơn.

Sau đó, đế của ổ cắm được c định theo cách tương tự vào một tấm thép phng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24.4. Mu được thử chịu va đập nhờ một thiết bị chỉ ra trên hình 27.

Thiết b được đặt trên miếng đệm bằng cao su xốp dày 40 mm cùng với mẫu được đưa vào buồng lạnh ở nhiệt độ (-15 ± 2) °C trong ít nhất 16 h.

Đến hết thời gian này, ln lượt từng mẫu được đặt vào vị trí sử dụng bình thường như chỉ ra trên hình 27 và vật nặng được thả rơi từ độ cao 100 mm. Khối lượng của vật rơi là (1 000 ± 2) g.

Sau khi thừ nghiệm, mẫu không được có biểu hiện hư hại theo tiêu chuẩn này.

24.5. Mẫu được thử nghiệm ép theo cách chỉ ra trên hình 8, nhiệt độ của tấm ép, đế và mẫu (23 ±2) °C và lực đt vào là 300 N.

Trước tiên mẫu được đặt vào vị trí a) theo hình 8 và đặt lực vào trong 1 min. Sau đó mẫu được đặt vào vị trí b) theo hình 8 và một lần nữa chịu lực trong 1 min.

Sau khi đưa mẫu ra khỏi thiết bị thử nghim 15 min, mẫu không được có biểu hiện hư hại theo qui định của tiêu chuẩn này.

24.6. Các gioăng đệm có ren được lắp vào thanh kim loại có đường kính, tính bằng milimét, bằng số nguyên nhỏ hơn gần nhất với đường kính trong ca vỏ ép gioăng, tính bằng milimét.

Gioăng đệm sau đó được xiết chặt bằng chìa vặn thích hợp, mômen xoắn cho trong bảng 22 được đặt vào trong 1 min.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đưng kính của thanh thử

mm

Mômen

Nm

Gioăng đệm kim loại

Gioăng đệm bng vật liệu đúc

Đến và bằng 14

6,25

3,75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7,5

5,0

Trên 20

10,0

7,5

Sau thử nghiệm, các gioăng đệm và vỏ ngoài của mẫu không được có biểu hiện hư hại theo qui định của tiêu chuẩn này.

24.7. Các chân cắm của phích cắm có ống lót cách điện phải chịu được thử nghiệm sau đây nh thiết bị cho trên hình 28.

Thiết bị thử bao gồm một thanh ngang xoay quanh điểm giữa của nó. Một đoạn dây thép ngắn, đường kính 1 mm được uốn thành hình chữ U, phần đáy chữ U thẳng, được cố định chặt ở hai đầu vào một đấu của thanh ngang sao cho đáy thng của chữ U nhô ra bên dưới thanh ngang và song song với trục của trục xoay.

Phích cắm được gá bằng kẹp thích hợp sao cho phn thẳng của dây thép tì vào chân của phích cắm và vuông góc với chân cắm. Chân cắm nghiêng xuống dưới một góc 10° so với phương nằm ngang.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phích cắm được dịch chuyển về phía trước và phía sau theo phương nằm ngang trong mặt phng của trục thanh ngang sao cho dây thép chà xát dọc theo chân cắm. Chiều dài của đoạn chân cắm được chà xát khoảng 9 mm, trong đó phần được lồng cách điện khoảng 7 mm. Số lần dịch chuyển là 20 000 lần (10 000 lần về mỗi phía) và tốc độ thao tác khoảng 30 dịch chuyển trong một phút.

Thử nghiệm được tiến hành trên một chân cắm cho mỗi mẫu.

Sau thử nghiệm, chân cắm không được có biểu hiện hỏng hóc làm ảnh hưng đến sự an toàn hoặc ảnh hưởng có hại cho sử dụng tiếp theo; đặc biệt là ống lng cách điện không được thủng, không được nhăn.

24.8. Ổ cắm có nắp che thì np che phải được thiết kế sao cho chịu được lực cơ học có thể xảy ra trong sử dụng bình thường, ví dụ do sơ ý cắm một chân cắm của phích vào nắp che của phích cắm.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm dưới đây, cả hai thử nghiệm này đều được tiến hành trên các mẫu được giao nộp để thử nghim theo điều 21, chưa qua hoặc đã qua xử lý trước như ở 16.1.

Một chân cắm của phích cắm cùng hệ được đặt một lực 40N trong thời gian 1 min lên nắp che bất kỳ theo hướng vuông góc với mt trước của ổ cắm.

Đối với nắp che là phương tiện duy nhất để ngăn ngừa cắm một cực vào ổ cắm, lực này phải là 75 N thay vì 40 N.

Nếu ổ cắm được thiết kế để sử dụng với các loại phích cắm khác nhau, thử nghiệm này được thực hiện với một chân cắm của phích cắm có kích thước chân cắm lớn nhất.

Chân cắm không được tiếp xúc với bộ phận mang điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66