904306

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5934:1995 về Sợi dây nhôm tròn kỹ thuật điện - Yêu cầu kỹ thuật chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

904306
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5934:1995 về Sợi dây nhôm tròn kỹ thuật điện - Yêu cầu kỹ thuật chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: TCVN5934:1995 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN5934:1995
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1995
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Đường kính danh định

Sai lệch giới hạn

Đường kính danh định, mm

Sai lệch giới hạn

0,080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± 0,004

0,190

 

 

 

± 0,004

0,090

0,200

0,100

0,210

0,112

0,224

0,120

0,230

0,125

0,236

0,130

0,250

0,140

 

 

 

± 0,009

0,150

0,260

0,160

0,265

0,170

0,280

0,180

0,300

0,315

 

 

 

 

± 0,009

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± 0,02

0,320

1,12

0,335

1,13

0,355

1,18

0,370

1,20

0,380

1,25

0,400

1,30

0,420

1,32

0,425

1,35

0,450

1,38

0,475

1,40

0,490

1,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± 0,01

1,50

0,50

1,53

0,52

1,56

0,53

1,60

0,56

1,70

0,58

1,78

0,60

1,80

0,63

1,85

0,64

1,90

0,67

2,00 (2,03)

0,69

2,10

0,71

2,12

0,75

2,13

0,77

2,14

0,80

2,20

0,83

2,22

0,85

2,24

0,90

2,25

0,93

2,30

0,95

2,36

0,95

2,40

0,97

2,44

 

 

 

 

± 0,03

 

 

 

 

± 0,02

 

1,00

2,50

1,04

2,51

1,06

2,52

1,08

2,57

2,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± 0,03

3,72

 

 

 

 

 

 

± 0,04

2,61

3,75

2,65

3,80

2,70

3,81

2,73

3,90

2,76

3,95

2,80

4,00

2,84

4,10

2,85

4,11

2,90

4,15

2,95

4,23

2,98

4,25

3,00

4,37

3,02

 

 

 

 

 

 

± 0,05

3,05

4,50

3,15

4,75

3,20

5,00

3,27

5,20 (5,00)

3,30

5,30

3,34

5,60

3,35

5,65

3,36

6,00

3,37

6,30

 

 

 

± 0,06

3,40

 

 

 

 

 

 

± 0,04

 

3,45

6,60

 

7,00

3,50

7,50

3,55

8,00

3,57

 

 

 

 

± 0,08

3,60

8,50

3,61

9,00

3,66

9,42

3,67

9,50

3,70

10,00

3. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Bề mặt của dây nhôm phải sạch. Cho phép dính dầu mỡ và những khuyết tật nhỏ cục bộ do công nghệ chế tạo gây ra, chiều sâu của các khuyết tật không được vượt quá sai lệch đường kính của dây được quy định trong bảng 1.

Trên bề mặt của dây nhôm không  được có những vết gỉ màu xám hoặc màu trắng.

3.2. Các đặc tính cơ học của dây nhôm có ký hiệu Am, Anc, Ac phải phù hợp với bảng 2, dây nhôm có ký hiệu Atc - phù hợp bảng 3.

Bảng 2

Đường kính danh định, mm

Ac

Anc

Am

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ giãn dài tương đối, %

Suất kéo đứt MPa (kG/mm2)

Độ giãn dài tương đối, % không nhỏ hơn

Suất kéo đứt, MPa (kG/mm2)

Độ giãn dài tương đối, % không nhỏ hơn

Không nhỏ hơn

Từ 0,080 đến 1,00

98 (10)

0,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Trên 0,100 đến 0,300

118 (12)

0,5

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trên 0,300 đến 0,50

157 (16)

0,7

 

 

 

 

Trên 0,50 đến 0,60

176 (18)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

10

Trên 0,60 đến 1,00

167 (17)

1,0

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

Trên 1,00 đến 1,50

167 (17)

1,0

88-137

 

 

18

Trên 1,50 đến 2,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,3

(9-14)

2,0

73,5-98

20

Trên 2,50 đến 4,00

162 (16,5)

1,5

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(7,5-10)

25

Trên 4,00 đến 5,00

157 (16)

2,0

 

 

3,0

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trên 5,00 đến 10,00

147 (15)

2,0

 

 

 

25

Bảng 3

Đường kính danh định, mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ giãn dài tương đối, % không nhỏ hơn

Từ 1,50 đến 1,85

191 (19,5)

1,5

Trên 1,85 đến 2,00

186 (19,0)

1,5

Trên 2,00 đến 2,30

183 (18,7)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trên 2,30 đến 2,57

181 (18,5)

1,5

Trên 2,57 đến 2,80

176 (18,0)

1,6

Trên 2,80 đến 3,05

174 (17,8)

1,6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

171,5 (17,5)

1,7

Trên 3,40 đến 3,80

171,5 (17,5)

1,8

Trên 3,80 đến 4,50

167 (17,0)

2,0

3.3. Dây nhôm có độ cứng tăng cường, cứng và nửa cứng có đường kính danh định từ 1,50 đến 5,00 mm không bị nứt gẫy sau khi chịu số lần uốn quy định trong bảng 4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại dây nhôm

Đường kính danh định, mm

Đường kính trục uốn, mm

Số lần uốn không ít hơn

Nửa cứng

Từ 1,50 đến 2,59

5,0

18

Trên 2,59 đến 3,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

Trên 3,50 đến 5,00

10,0

14

Cứng và cứng tăng cường

Từ 1,50 đến 2,59

5,0

8

Trên 2,59 đến 3,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Trên 3,50 đến 5,00

10,0

7

- Dây nhôm có độ cứng tăng cường, cứng và nửa cứng có đường kính danh định nhỏ hơn 1,50 và lớn hơn 5,00 mm cũng như dây mềm không cần thử uốn.

3.4. Trị số điện trở một chiều quy về 1 mm2 mặt cắt có chiều dài 1m, ở nhiệt độ 20°C không được lớn hơn

0,0283 Ω - đối với dây cứng tăng cường, dây cứng và nửa cứng.

0,0280 Ω - đối với sợi dây mềm

4. Phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

. Nhiệt độ không khí 25 ± 10°C

. Độ ẩm tương đối 45 - 80%

. Áp suất khí quyển 84 - 107 kPa

4.2. Đo đường kính và độ sâu của các khuyết tật của dây nhôm được tiến hành theo TCVN 5933-1995

4.3. Xác định suất kéo đứt và độ giãn dài tương đối của dây nhôm được tiến hành theo TCVN 1824 - … Mẫu thử có chiều dài là 200mm. Phép thử được tiến hành trên 3 mẫu. Kết quả thử là giá trị trung bình đo được của 3 mẫu.

4.4. Thử uốn (điều 3.3) được tiến hành trên mẫu theo TCVN 1826 - 76. Bán kính trục uốn và số lần uốn theo bảng 4.

4.5. Xác định điện trở của dây nhôm (điều 3.4) theo TCVN 4764 - 89.

5. Bao gói và ghi nhãn

5.1. Dây nhôm có đường kính đến 0,8 mm phải được quấn thành cuộn trên lõi quấn. Dây có đường kính lớn hơn 0,8 mm có thể quấn thành cuộn có lõi hoặc trong hộp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tên cơ sở sản xuất hoặc ký hiệu hàng hóa;

- Ký hiệu dây nhôm;

- Đường kính danh định, mm;

- Khối lượng toàn bộ, kg;

- Khối lượng tinh, kg.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản