904234

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4286:1986 về thuốc lá điếu đầu lọc - Phân tích cảm quan bằng phương pháp cho điểm do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

904234
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4286:1986 về thuốc lá điếu đầu lọc - Phân tích cảm quan bằng phương pháp cho điểm do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Số hiệu: TCVN4286:1986 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: ***
Ngày ban hành: 04/09/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN4286:1986
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
Người ký: ***
Ngày ban hành: 04/09/1986
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tên chỉ tiêu

Hệ số quan trọng

Điểm

5

4

3

2

1

0

Màu sắc sợi

0,80

Vàng tươi sáng

Vàng lẫn vàng cam

Vàng cam lẫn cam đỏ

Cam đỏ lẫn nâu

Nâu sẫm

Không sử dụng được

Mùi (hương)

1,00

Rất thơm

Khá thơm

Thơm vừa

Kém thơm có mùi tạp

Không thơm có mùi tạp

Không sử dụng được

Vị

1,20

Ngọt

Ngọt dễ chịu

Hậu hơi ngọt hơi cay

Có vị đắng hơi cay xốc

Đắng, xốc

Không sử dụng được

Độ nặng, nhẹ

0,60

Vừa phải, êm

Hơi nhẹ, hơi nặng

Nhẹ vừa phải

Nặng, nhẹ

Quá nặng, quá nhẹ

Không sử dụng được

Độ cháy

0,40

Cháy rất tốt 100%, tàn trắng, bó

Cháy tốt 100%, tàn trắng, bó

Cháy tốt 95%, tàn xám trắng hơi loe tàn

Cháy dưới 95% tàn xám, loe

Cháy rất kém dưới 80% tàn xám loe

Không sử dụng được

4.2. Thuốc lá sợi vàng có thêm hương liệu

Tên chỉ tiêu

Hệ số quan trọng

Điểm

5

4

3

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu sắc sợi

0,8

Vàng cam lẫn cam

Cam lẫn cam đỏ

Cam đỏ lẫn đỏ nâu

Đỏ nâu lẫn nâu

Nâu lẫn nâu sẫm

Không sử dụng được

Mùi (hương)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rất thơm đặc trưng hài hòa

Khá thơm đặc trưng

Thơm ít đặc trưng

Kém thơm có mùi tạp

Không thơm có mùi tạp

Không sử dụng được

Vị

1,0

Êm, ngọt dịu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hậu, hơi ngọt, hơi cay

Có vị đắng hơi cay xốc

Đắng, xốc nóng

Không sử dụng được

Độ nặng, nhẹ

0,6

Nhẹ, không nồng

Nhẹ vừa phải

Hơi nặng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá nặng, quá nồng

Không sử dụng được

Độ cháy

0,4

Cháy rất tốt 100%, tàn trắng, bó

Cháy tốt 100%, tàn, trắng xám,  bó

Cháy 95% tàn xám trắng

Cháy dưới 95% tàn xám loe

Cháy dưới 80% tàn xám loe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3. Thuốc lá sợi màu

Tên chỉ tiêu

Hệ số quan trọng

Điểm

5

4

3

2

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu sắc sợi

0,4

Nâu lẫn nâu sáng

Nâu

Nâu lẫn nâu sáng

Nâu sẫm

Nâu sẫm lẫn đen

Không sử dụng được

Mùi (hương)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thơm đặc trưng

Thơm đặc trưng vừa phải

Thơm ít hơi hôi

Không thơm hơi hôi hơi cay xốc

Hôi lộ rõ

Không sử dụng được

Vị

1,2

Không đắng không cay đậm đà

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đắng hơi cay không đậm đà

Đắng cay xốc

Quá đắng quá cay

Không sử dụng được

Độ nặng, nhẹ

1,0

Nặng vừa êm

Hơi nặng, không nồng

Nặng, nơi nồng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quá nhẹ

Không sử dụng được

Độ cháy

0,6

Cháy rất tốt 100%, tàn bó, trắng xám

Cháy tốt 100%, tàn xám trắng, bó

Cháy vừa 90% tàn xám, hơi loe tàn

Cháy dưới 90% tàn xám hơi loe tàn

Rất kém tàn đen, loe

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Đánh giá kết quả

5.1. Cách tính số điểm chung và nhận xét kết quả theo TCVN 3215-79.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản