904363

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3676:1981 về vật liệu dẫn điện - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

904363
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3676:1981 về vật liệu dẫn điện - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Số hiệu: TCVN3676:1981 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: ***
Ngày ban hành: 21/10/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: TCVN3676:1981
Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
Người ký: ***
Ngày ban hành: 21/10/1981
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Thuật ngữ

Định nghĩa

KHÁI NIỆM CHUNG

1. Vật dẫn.

Vật liệu mà tính dẫn điện là tính chất điện cơ bản.

2. Vật liệu dẫn.

Vật liệu có các tính chất của vật dẫn diện, được dùng để chế tạo các sản phẩm cáp, dây dẫn và các chi tiết dẫn dòng điện.

3. Vật dẫn hyper

Vật dẫn mà ở nhiệt độ rất thấp điện trở suất của nó có điện trở suất nhỏ hơn nhiệt độ bình thường 100 lần hay hơn nữa.

4. Vật liệu dẫn hyper

Vật liệu dẫn có các tính chất của vật dẫn hyper.

5. Vật siêu dẫn

Vật dẫn mà điện trở của nó có thể giảm đến giá trị rất nhỏ (không thể đo được) trong khoảng nhiệt độ từ điểm không tuyệt đối đến một nhiệt độ nào đó (tùy thuộc từng loại vật liệu).

6. Vật liệu siêu dẫn

Vật liệu dẫn điện có các tính chất của vật siêu dẫn.

7. Trạng thái bình thường của vật dẫn

Trạng thái của vật dẫn mà ở đó điện trở suất của nó khác không.

8. Trạng thái siêu dẫn của vật dẫn

Trạng thái của vật dẫn tại đó điện trở suất của nó thực tế bằng không.

9. Sự mất tích siêu dẫn

Sự chuyển từ trạng thái siêu dẫn sang trạng thái bình thường của vật dẫn khi tăng nhiệt độ và (hoặc) từ cảm.

CÁC DẠNG VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN

10. Vật dẫn dạng 1

Vật dẫn có điện dẫn điện tử.

11. Vật dẫn dạng 2

Vật dẫn có điện dẫn ion.

12. Vật siêu dẫn dạng 1

Vật siêu dẫn mà sự chuyển sang trạng thái siêu dẫn xảy ra ở nhiệt độ xác định.

13. Vật siêu dẫn dạng 2

Vật siêu dẫn mà sự chuyển sang trạng thái siêu dẫn xảy ra trong một giãi nhiệt độ.

14. Vật dẫn đơn

Vật dẫn chỉ chứa một nguyên tố hóa học.

15. Vật dẫn phức

Vật dẫn là một hợp kim hoặc một liên kết hóa học.

16. Vật liệu dẫn có điện điện dẫn cao

Vật liệu dẫn điện có điện trở suất ở điều kiện bình thường không lớn hơn 0,1µW.m.

17. Vật liệu dẫn có điện trở cao

Vật liệu dẫn điện có điện trở suất ở điều kiện bình thường không nhỏ hơn 0,3µW.m.

18. Vật liệu dẫn điện chịu nóng

Vật liệu dẫn điện có thể làm việc lâu dài ở nhiệt độ không nhỏ hơn 1000oK trong không khí hoặc trong môi trường khí có tính ôxy hóa.

19. Vật liệu dẫn điện kim loại

Vật liệu dẫn điện bằng kim loại hoặc hợp kim.

Chú thích:

1. Tùy theo vào độ tinh khiết mà phân ra các vật liệu dẫn điện kim loại có độ tinh khiết kỹ thuật tăng cao, cao và siêu cao.

2. Tùy theo vào độ rắn và độ dẻo mà phân ra vật liệu dẫn điện kim loại mềm, rắn và nửa rắn.

3. Tùy theo dạng mà phân ra vật liệu dẫn điện kim loại kiểu sợi, ống tấm, băng, lá.

20. Vật liệu dẫn làm tiếp điểm.

Vật liệu dẫn điện dùng để chế tạo các chi tiết tiếp xúc và tiếp điểm.

21. Vật liệu dẫn làm điện cực.

Vật liệu dẫn điện dùng để chế tạo điện cực.

22. Vật liệu dẫn làm điện trở.

Vật liệu dẫn điện dùng để chế các phần tử điện trở.

23. Vật liệu than kỹ thuật điện.

Vg. Than kỹ thuật điện

Vật liệu dẫn điện mà phần cơ bản là graphit hoặc cacbon không định hình

24. Vật liệu dẫn hỗn hợp

Vật liệu dẫn điện là hỗn hợp cơ học của nhiều chất khác nhau

25. Vật liệu dẫn nhiều lớp

 

26. Vật liệu dẫn lưỡng kim

Vật liệu dẫn điện gồm hai lớp kim loại mà bề mặt tiếp xúc của chúng ở trạng thái liên kết phân tử nguyên tử

THÔNG SỐ CỦA VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN

27. Điện trở suất.

Điện trở của vật dẫn có mặt cắt bằng 1 và độ dài bằng 1 trong hệ đơn vị được chọn

28. Điện dẫn suất.

Đại lượng bằng nghịch đảo của điện trở suất.

29. Hệ số nhiệt độ của điện trở suất của vật liệu.

Tỷ số giữa đạo hàm theo nhiệt độ của điện trở suất với điện trở suất của vật liệu dẫn điện.

30. Công thoát của điện tử.

Năng lượng cần thiết để tách điện tử ra khỏi vật dẫn trong chân không.

31. Thể hiện tiếp xúc của vật dẫn.

Thế hiệu phát sinh khi tiếp xúc hai loại vật liệu dẫn điện khác nhau.

32. Sức điện động nhiệt của vật dẫn.

Sức điện động phát sinh trong mạch điện gồm các vật liệu dẫn điện khác nhau có nhiệt độ tiếp xúc khác nhau được ghép nối tiếp với nhau

33. Suất sức điện động nhiệt của vật dẫn.

Đại lượng bằng tỷ số giữa sức điện động nhiệt của vật dẫn với hiệu số nhiệt độ của hai đầu tiếp xúc.

34. Nhiệt độ tới hạn của vật siêu dẫn.

Nhiệt độ mà ở đó khi không có từ trường xảy ra sự chuyển hóa thuận nghịch giữa trạng thái bình thường với trạng thái siêu dẫn.

35. Độ từ cảm tới hạn của vật siêu dẫn.

Độ từ cảm mà ở đó xảy ra sự chuyển hóa chuyển nghịch giữa trạng thái siêu dẫn với trạng thái bình thường ở nhiệt độ gần bằng không tuyệt đối.

36. Mật độ tới hạn của dòng điện của vật siêu dẫn.

Mật độ lớn nhất của dòng điện dẫn khi có sự chuyển hóa thuận nghịch giữa trạng thái siêu dẫn với trạng thái bình thường ứng với các giá trị xác định của nhiệt độ và độ từ cảm của từ trường ngoài.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản