919633

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2022/BCT về An toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

919633
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2022/BCT về An toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Số hiệu: QCVN17:2022/BCT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: ***
Ngày ban hành: 31/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: QCVN17:2022/BCT
Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: ***
Ngày ban hành: 31/10/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

I

(mm)

L

(mm)

6

< 12,5

8

12,5 L <25

9

25

6.2.1.5. Mối ghép phòng nổ dạng mặt bích có gioăng đệm như Hình 4.

 

Chú dẫn:

G - Gioăng đệm.

L - Bề rộng nhỏ nhất của mặt bích phòng nổ, mm.

T - Phía bên trong của vỏ thiết bị.

Hình 4. Mối ghép phòng nổ mặt bích có gioăng đệm

6.2.1.6. Mối ghép phòng nổ dạng trục xoay hoặc tịnh tiến như Hình 5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

L - Bề rộng nhỏ nhất của mối ghép phòng nổ, mm.

Trường hợp cần thao tác đi qua thành của vỏ không xuyên nổ, chiều rộng của mối ghép phải tuân thủ theo Điều 7 TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014).

Hình 5. Mối ghép phòng nổ dạng trục xoay

6.2.1.7. Mối ghép phòng nổ dạng trục xoay có bạc lót như Hình 6.

Chú dẫn:

L - Bề rộng nhỏ nhất của mối ghép phòng nổ, mm.

Hình 6. Mối ghép phòng nổ dạng trục xoay có bạc lót

6.2.1.8. Mối ghép phòng nổ dạng ren vít tuân thủ theo các Điều 5.2.8 và Điều 5.3 TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1), như Hình 7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú dẫn:

T - Bước ren.

Y - Chiều dài ăn khớp của ren, mm.

α- Góc đỉnh ren, độ,

Hình 7. Mối ghép phòng nổ dạng ren, vít

6.2.2. Chiều rộng và khe hở nhỏ nhất của mối ghép phòng nổ:

6.2.2.1. Đối với các mối ghép dạng: Ống, hình trụ, mặt bích, trục xoay, theo quy định tại Bảng 2 Quy chuẩn kỹ thuật này, độ nhấp nhô của bề mặt (độ nhám) Ra không được lớn hơn 63 µm.

Bảng 2. Chiều rộng và khe hở nhỏ nhất của mối ghép phòng nổ

Dạng mối ghép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khe hở nhỏ nhất

(mm)

Thể tích

(cm3)

V ≤ 100

Thể tích

(cm3)

100 < V ≤ 500

Thể tích

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500 < V ≤ 2000

Thể tích

(cm3)

2000 < V ≤ 5 750

Thể tích

(cm3)

V > 5 750

I

IIA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

IIA

IIB

I

IIA

IIB

I

IIA

IIB

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IIA

IIB

Ống, hình trụ, mặt bích, trục xoay

≤ 6

0,30

0,30

0,20

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,35

0,3

0,2

0,35

0,30

0,20

0,08

0,08

0,08

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,08

0,08

-

0,08

-

≤ 12,5

0,40

0,30

0,20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,30

0,20

0,40

0,30

0,20

0,40

0,20

0,15

0,40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,15

≤ 25

0,50

0,40

0,20

0,50

0,40

0,20

0,50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,20

0,50

0,40

0,20

0,50

0,40

0,20

Chú dẫn:

Kí hiệu: I nhóm thiết bị dùng cho các mỏ có khi mê tan; IIA và IIB là nhóm thiết bị dùng cho các m có khí cháy khác mêtan được quy định tại Điều 4.2 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.2.2.1. Ít nhất năm ren được ăn khớp với nhau.

6.2.2.2 2. Bước ren ≥ 0,7 mm.

6.2.2.2 3. Góc đỉnh răng bằng 60 ° (± 5 °).

6.2.2.2.4. Chiều dài ăn khớp của ren ≥ 5 mm với V ≤ 100 cm3.

6.2.2.2.5. Chiều dài ăn khớp của ren ≥ 8 mm với V > 100 cm3.

6.2.3. Cơ cấu bắt chặt đặc biệt

6.2.3.1. Cơ cấu bắt chặt phải tuân thủ theo Điều 9 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011).

6 2.3.2. Đối với cơ cấu bắt chặt dạng bảo vệ không xuyên nổ “d” phải tuân thủ quy định tại khoản 2.3.1 Điều này và Điều 11 TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014).

6.2.3.3. Tất cả các mốt ghép phòng nổ sử dụng bu lông bắt chặt phải có các vòng đệm vềnh chống trôi và chỉ mở được khi sử dụng các dụng cụ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.5. Cổ cáp vào thiết bị

Các đầu vào dẫn cáp đến khoang đấu cáp của tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải tuân thủ theo Điều 16 và Phụ lục A TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079- 0:2011), Điều 13 TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014) và các yêu cầu sau:

6.2.5.1. Được bắt chặt vào vỏ thiết bị và có đầy đủ các chi tiết để làm kín và kẹp chặt cáp, một trong các loại cổ cáp như Hình 8.

Chú dẫn:

1- Vòng cao su bịt kín cáp.

2- Cáp điện cao su.

3- Chi tiết kẹp cáp.

4- Chi tiết vào cáp để ép chặt gioăng đệm cao su

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d- Đường kính ngoài của cáp điện cao su, mm.

D1 - Đường kính trong của cổ cáp, mm.

D2, D3 - Đường kính ngoài, trong của gioăng đệm cao su, mm.

Hình 8. Cổ cáp khi được đấu nối

6.2.5.2. Khoảng cách giữa cổ cáp, gioăng đệm và cáp điện cao su theo quy định tại Bảng 3 Quy chuẩn kỹ thuật này.

Bảng 3. Khoảng cách giữa cổ cáp, gioăng đệm và cáp điện cao su

D2

(mm)

Khoảng cách từ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(mm)

Khoảng cách từ

D3 -:- d

(mm)

< 20

1

2

20 -:- 60

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

6.2.5.3. Các chi tiết của cổ cáp phải được vặn chặt đề đảm bảo tính năng làm kín.

6.2.5.4. Vòng bịt kín cao su phải đảm bảo không bị nứt, đàn hồi tốt, cáp điện không bị kéo căng hoặc bẻ gập trong quá trình lắp ráp và vận hành.

6.2.5.5. Ở cổ cáp cao áp có sử dụng vật liệu điền đầy cách điện, khối điền đầy khi đông cứng phải đảm bảo không có vết nứt.

6.2.6. Cổ cáp chưa được đấu nối phải được bịt kín như Hình 9 hoặc cách khác với sự làm kín tương tự.

Chú dẫn:

1 - Nút bịt kín.

2 - Vòng cao su bịt kín.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4 - Chi tiết kẹp cáp.

Hình 9. Cổ cáp chưa được đấu nối

6.3. Phần tử xuyên sáng

Phần tử xuyên sáng phải tuân thủ theo Điều 9 TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014} và Điều 26 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011).

6.4. Vật liệu chế tạo vỏ

6.4.1. Vật liệu chế tạo phi kim loại

Vật liệu phi kim loại được dùng để chế tạo các chi tiết, thành phần và các bộ phận của vỏ tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải tuân thủ theo quy định tại Điều 7 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011).

6.4.2. Vật liệu chế tạo kim loại

Vật liệu kim loại được dùng để chế tạo các chi tiết và các bộ phận của vỏ tủ phân phối 6 kV phòng nố phải tuân thủ theo quy định tại Điều 8 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.6. Các phương tiện đấu nối và các khoang đấu cáp phải tuân thủ theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011).

6.7. Chỉ số phóng điện tương đối của vật liệu cách điện rắn sử dụng trong tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải tuân thủ theo quy định tại Điều 4.1 IEC 60079-7:2015, chỉ số phòng điện tương đối của vật liệu cách điện rắn (CTl) theo quy định tại Bảng 4 Quy chuẩn kỹ thuật này.

Bảng 4. Chỉ số phóng điện tương đối của vật liệu cách điện rắn

Nhóm vật liệu

Chỉ số phóng điện tương đối (CTI)

I

600 ≤ CTI

II

400 ≤ CTI ≤ 600

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

175 CTI ≤ 400

Vật liệu cách điện rắn được sử dụng trong các mạch điện làm việc ở điện áp vượt quá 250 V hoặc mang dòng điện lớn hơn 16 A phải có chỉ số CTI không nhỏ hơn 400.

6.8. Các yêu cầu khe hở và chiều dài đường rò

Các yêu cầu về khe hở trong không khí giữa hai phần mang điện và chiều dài đường rò dọc theo bề mặt của vật liệu cách điện giữa hai phần dẫn điện tuân thủ theo quy định tại Điều 4.3 và Điều 4.4 IEC 60079-7:2015 và theo quy định tại Bảng 5 Quy chuẩn kỹ thuật này.

Bảng 5. Khe hở và chiều dài đường rò

Điện áp làm việc danh định

Ue

(V)

Chiều dài đường rò nhỏ nhất (mm)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(mm)

Nhóm vật liệu

I

II

IIIa

≤ 10 (xem chú dẫn)

1,6

1,6

1,6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12,5

16

1,6

1,6

1,6

≤ 16

1,6

1,6

1,6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

1,6

1,6

1,6

1,6

25

1,7

1,7

1,7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

32

1,8

1,8

1,8

1,8

40

1,9

2,4

3,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

2,1

2,6

3,4

2,1

63

2,1

2,6

3,4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

2,2

2,8

3,6

2,2

≤ 100

2,4

3,0

3,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 125

2,5

3,2

4

2,5

≤ 160

3,2

4

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

200

4,0

5,0

6,3

4,0

250

5,0

6,3

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

320

6,3

8,0

10,0

6,0

400

8

10

12,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500

10,0

12,5

16,0

8,0

630

12,0

16,0

20,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

800

16,0

20,0

25,0

12

≤ 1 000

20

25

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 250

22

26

32

18

1 600

23

27

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 000

25

28

32

23

2 500

32

36

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 200

40

45

50

36

4 000

50

56

63

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 000

63

71

80

50

6 300

80

90

100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8 000

100

110

125

80

10 000

125

140

160

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú dẫn:

- Điện áp làm việc có thể quá 10 % mức điện áp ghi trong bảng trên.

- Giá trị khoảng cách rò và khe hở trên dựa vào sức chịu đựng điện áp nguồn lớn nhất dao động trong mức ±10 %.

- Với các điện áp dưới 10 V, giá trị của CTI không thích hợp. Khi đó các vật liệu không theo yêu cầu vật liệu nhóm IIIa được chấp nhận.

6.9. Yêu cầu đối với bộ phận có dạng bảo vệ an toàn tia lửa “i” của tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải tuân thủ theo TCVN 7079-11:2002 và đảm bảo các yêu cầu sau:

6.9.1. Cấp bảo vệ vỏ ngoài của bộ phận an toàn tia lửa (mã IP) phải lớn hơn hoặc bằng mức IP54 được quy định tại TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001).

6.9.2. Các thông số R, L & C của mạch điện phải đảm bảo khi mạch được thử nghiệm, đánh giá không làm bốc cháy hỗn hợp khí thử nghiệm bởi tia lửa.

6.9.3. Các hiệu ứng về nhiệt độ sinh ra trong các mạch an toàn tia lửa ở bất cứ trường hợp nào phải đảm bảo không làm bốc cháy hỗn hợp khí do nóng bề mặt gây ra.

6.9.4. Các mạch điện an toàn tia lửa phải được cách ly với nhau và cách ly với các mạch không an toàn tia lửa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. Các thông số cơ bản

7.1.1. Điện áp danh định (Ur): 6 kV.

7.1.2. Dòng điện danh định (Ir) là một giá trị trong dãy sau: 50 A, 100 A, , 200 A, 315 A, 400 A, 500 A, 630 A, 800 A, 1 000 A, 1 250 A.

7.1.3. Dòng điện cắt ngắn mạch danh định (/k) là một giá trị trong dãy sau: 6,3 kA, 8 kA, 12,5 kA, 16 kA, 20 kA, 25 kA, 31,5 kA.

7.1.4. Dòng điện đóng ngắn mạch danh định (Ip) lớn nhất bằng 2,5 lần giá trị hiệu dụng của thánh phần xoay chiều của dòng điện cắt ngắn mạch danh định.

7.1.5. Thời gian ngắn mạch danh định (tk): 2 s.

7.1.6. Phạm vi điện áp làm việc của thiết bị phụ (điều khiển, bảo vệ, giám sát, tín hiệu và truyền thông điện tử) là 75 % đến 120 %. Điện áp nguồn danh định của cơ cấu đóng - cắt và mạch phụ (Ua).

7.1.6.1. Đối với điện áp một chiều: 24 Vdc, 48 Vdc, 60 Vdc, 110 Vdc, 220 V và không lớn hơn 250 Vdc;

7.1.6.2. Đối với điện áp xoay chiều: 120 Vac, 230 Vac.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.1. Yêu cầu về chức năng hoạt động và bảo vệ:

7.2.1.1. Hoạt động bình thường khi điện áp lưới dao động trong phạm vi (từ 85 đến 115) % điện áp danh định;

7.2.1.2. Bảo vệ quá dòng điện;

7.2.1.3. Bảo vệ quá dòng có thời gian tác động trễ xác định;

7.2.1.4. Bảo vệ quá dòng có thời gian tác động trễ nghịch đảo (bảo vệ quá tải);

7.2.1.5. Bảo vệ dòng ngắn mạch;

7.2.1.6. Bảo vệ chạm đất (rò điện);

7.2.1.7. Bảo vệ điện áp thấp;

7.2.1.8. Bảo vệ quá điện áp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.3. Có chế độ kiểm tra hoạt động và báo lỗi sự cố của các bộ bảo vệ.

7.3. Yêu cầu cách điện

7.3.1. Giá trị điện trở cách điện

7.3.1.1. Mạch chính 6 kV phải được kiểm tra theo tài liệu của nhà chế tạo hoặc theo quy định tại Bảng 2-24-1 Điều 28 QTĐ 05:2009/BCT, không được nhỏ hơn 200 MΩ ở nhiệt độ 30 °C.

7.3.1.2. Các mạch phụ (điều khiển, bảo vệ, đo lường và tín hiệu) phải được kiểm tra, không thấp hơn 2 MΩ theo quy định tại Điều 32 QTĐ- 05:2009/BCT.

7.3.2. Mức chịu cách điện

Cách điện của tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải chịu được điện áp thử nghiệm xoay chiều tần số 50 Hz với thời gian 1 phút mà không có sự phóng điện bề mặt hoặc đánh thủng cách điện theo quy định tại Điều 4.2 IEC 62271- 1:2017 và Sửa đổi 1:2021.

7.3.2.1. Đối với mạch điện chính 6 kV

Giá trị điện áp thử nghiệm độ bền cách điện của mạch chính theo quy định tại Bảng 6 Quy chuẩn kỹ thuật này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện áp danh định (điện áp lớn nhất)

kV

Điện áp thử nghiệm (giá trị hiệu dụng) kV

Điện áp xung (giá trị đỉnh) kV

Giá trị

Khe hở tiếp điểm mở

Giá trị

Khe hở tiếp điểm mở

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

40

60

Chú dẫn: Khi thử nghiệm điện áp xung sử dụng điện áp xung tiêu chuẩn 1,2/50µs.

7.3.2.2. Đối với mạch mạch phụ

7.3.2.2.1. Mức chịu cách điện của mạch phụ tuân thủ theo quy định tại Điều 7.2.3 TCVN 6592-1:2009 (IEC 60947-1:2007). Giá trị điện áp thử nghiệm độ bền cách điện của mạch phụ theo quy định tại Bảng 7 Quy chuẩn kỹ thuật này.

Bảng 7. Điện áp thử nghiệm độ bền cách điện của mạch phụ

Điện áp danh định

V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

Ui 60

1 000

60 < Ui ≤ 300

1 500

7.3.2.2.2. Đối với mạch an toàn tia lửa phải đáp ứng các quy định tại Điều 7.3.2.2.1 Quy chuẩn kỹ thuật này và Điều 6.3.13 IEC 60079-11:2015.

7.4. Yêu cầu về đặc tính bảo vệ

7.4.1. Điện áp nguồn danh định cho hệ thống bảo vệ

Điện áp nguồn danh định của bảo vệ rơle nằm trong các dải sau: 24 Vdc, 48 Vdc, 60 Vdc, 110 Vdc, 120 Vdc. Tần số 50 Hz, mức tiêu thụ công suất không quá 30 VA và hoạt động đáng tin cậy trong phạm vi từ 75 % đến 120 % điện áp danh định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 8. Đặc tính bảo vệ quá dòng có thời gian tác động trễ nghịch đảo

Tỷ số dòng điện quá tải/dòng đặt bảo vệ

1,05

1,2

1,5

2

6

Thời gian trễ tác động

2h không tác động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

<60 (s)

<20 (s)

Thời gian có tác động > 8 (s)

Trạng thái bắt đầu

Trạng thái lạnh

Trạng thái nóng

Trạng thái lạnh

Chú dẫn:

- Trạng thái lạnh là trạng thái mà nhiệt độ của từng bộ phận tủ phân phối 6 kV không làm việc; đối với bộ bảo vệ điện tử, tức là phía mạch lực bị khóa. Dòng điện làm cho tất cả các liên kết mạch điện tử của bộ bảo vệ điện tử đạt trạng thái ổn định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sai số của giá trị dòng cài đặt không vượt quá ±10 %.

7.4.3. Bảo vệ ngắn mạch

7.4.3.1. Dòng điện tác động của bảo vệ ngắn mạch được thiết lập theo thang đặt từ 1 đến 9 lần giá trị dòng điện danh định thứ cấp của máy biến dòng (le) và sai số của giá trị cài đặt không vượt quá ±10 %. Khi giá trị dòng ngắn mạch bằng 1,2 lần giá trị dòng cài đặt, bảo vệ ngắn mạch được kích hoạt với thời gian tác động phải nhỏ hơn 0,1 s.

7.4.3.2. Khi ngắn mạch tại cuối nguồn trong hệ thống phân phối cao áp với dòng điện vượt quá 4 lần dòng điện danh định (lr) của máy biến dòng, nguồn dòng điện cung cấp để bảo vệ ngắn mạch phải đáp ứng các yêu cầu sau:

7.4.3.3. Cuộn dây nguồn dòng thứ cấp của biến dòng (CT) phải tạo ra công suất 25 VA với điện trở tải 25 D và cắt máy cắt một cách đáng tin cậy.

7.4.3.4. Thiết bị bảo vệ phải duy trì thời gian làm việc bình thường ít nhất là 5 s để máy cắt - đóng mở tin cậy và đảm bảo việc lưu trữ, truyền tải thông tin hoạt động của tủ phân phối 6 kV phòng nổ.

7.4.4. Bảo vệ điện áp

7.4.4.1. Bảo vệ điện áp thấp

Bộ nhả thấp điện áp phải hoạt động để mở thiết bị đóng - cắt khi điện áp ở các đầu cực của bộ nhả giảm xuống dưới 35 % điện áp danh định. Thời gian tác động trễ trong khoảng (từ 0 đến 5) s.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi lưới điện có điện áp tăng cao hơn giá trị định mức 115 % thì bộ bảo vệ phải tác động. Thời gian tác động trễ trong khoảng (từ 0 đến 5) s.

7.4.5. Bảo vệ giám sát cách điện

Các tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải có bảo vệ giám sát cách điện của cáp ra phụ tải, thông số hoạt động theo quy định tại Bảng 9 Quy chuẩn kỹ thuật này.

Bảng 9. Thông số hoạt động của bộ bảo vệ giám sát cách điện

Trạng thái làm việc của bảo vệ

Tác động tin cậy

Cho phép tác động

Không cho phép tác động

Điện trở của mạch vòng dây giám sát, kΩ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Từ 0,8 đến 1,5

< 0,8

Điện trở cách điện giữa dây giám sát và dây đất Rd. kΩ

< 3,0

Từ 3,0 đến 5,0

> 5,5

Thời gian tác động, s

-

< 0,1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.4.6. Bảo vệ chạm đất

7.4.6.1. Bảo vệ chạm đất có hướng (nguồn điện thứ tự không tác động theo dòng 3U0 và áp 3l0) theo quy định tại Bảng 10 Quy chuẩn kỹ thuật này.

Bảng 10. Thông số hoạt động của bảo vệ chạm đất có hướng

Thang đặt dòng điện thứ tư không sơ cấp 3l0 (A)

Thang đặt điện áp thứ tự không thứ cấp 3U0

(V)

Thang đặt thời gian tác động

(s)

Sai số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0

3,0; 5,0; 10; 20; 25

<0,1; 0,5; 1,0; 1,5

Không vưt quá 10%

< 180°

7.4.6.2. Bảo vệ chạm đất không có hướng (tác động theo dòng 3l0), dòng điện thứ tự không sơ cấp được chia thành các thang đặt 0,5 A, 1,0 A, 2,0 A, 4,0 A, 6,0 A, thời gian tác động là 0,1 s và giá trị sai số không lớn hơn 10%.

7.4.7. Bảo vệ quá điện áp trong quá trình vận hành

Đầu ra của tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải có bảo vệ chống quá xung điện áp trong quá trình vận hành bằng các phần tử Varistor có điện áp phù hợp với lưới điện cao áp vận hành.

7.5. Đối với các tủ lộ ra có bảo vệ khóa rò điện thì giá trị điện trở tác động của bộ bảo vệ khóa rò điện không được nhỏ hơn 360 kΩ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các bộ bảo vệ sử dụng kỹ thuật số phải có mạch tự kiểm tra của thiết bị bảo vệ rơle và có chức năng hiển thị trạng thái làm việc của thiết bị.

7.7. Điện trở tiếp xúc mạch chính

Điện trở tiếp xúc của mạch chính bao gồm: Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm mạch chính của máy cắt, điện trở tiếp xúc của bộ tiếp điểm cách ly cao áp. Các điện trở tiếp xúc do nhà sản xuất quy định trong tài liệu kỹ thuật.

7.8. Đặc tính phóng điện của tụ điện

Đối với tủ phân phối 6 kV phòng nổ có tụ điện tích hợp trong các mạch phụ thì thời gian phóng của tụ điện phải đáp ứng các quy định tại Điều 6.3 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011).

7.9. Độ tăng nhiệt độ

Khi nhiệt độ không khí xung quanh không vượt quá 40 °C, Độ tăng nhiệt của bất kỳ bộ phận nào của tủ phân phối 6 kV phòng nổ không được vượt quá giới hạn độ tăng nhiệt được quy định trong Bảng 11 Quy chuẩn kỹ thuật này.

Bảng 11. Độ tăng nhiệt độ cho phép của các bộ phận

Loại của các thành phần, vật liệu và phương tiện cách điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt độ °C

Độ tăng nhiệt độ khi nhiệt độ môi trường không vượt quá 40 °C

K

1. Vật liệu cách điện và các bộ phận kim loại tiếp xúc với vật liệu cách điện sau đây

90 (Y)

90

50

105 (A)

105

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

120 (E)

120

80

130 (B)

130

90

155 (F)

155

115

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

180

140

2. Vật liệu cực đu nối

Đồng trần

90

50

Đồng thau

105

65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

105

65

Đồng mạ bạc hoặc niken

115

70

Kim loại khác

105

65

3. Vật liệu chế tạo các bộ phận vỏ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

30

Không cho phép chạm trong hoạt động bình thường

80

40

7.10. Nhiệt độ tối đa trên bề mặt của tủ phân phối 6 kV phòng nổ tuân thủ theo các Điều 5.3, Điều 26.5 TCVN 10888-0:2015 và không vượt quá quy định dưới đây:

7.10.1. Đối với b mặt có bụi nổ bám: 150 °C;

7.10.2. Đối với bề mặt không có bụi nổ bám: 450 °C.

8. Các yêu cầu và phương pháp kiểm tra thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.1.1. Nhiệt độ môi trường từ -20 °C đến +40 °C;

8.1.2. Giá trị độ m tương đối đến (98 ± 2) % ở nhiệt độ 35 °C;

8.1.3. Hàm lượng ôxy là 21 % về thể tích;

8.1.4. Không có khí chảy, khí độc hại và hơi ăn mòn.

8.2. Thiết bị dụng cụ thử nghiệm phải có cấp chính xác phù hợp để đo các giá trị của thông s cần thử nghiệm.

8.3. Kiểm tra, thử nghiệm các kết cấu phòng nổ

8.3.1. Vỏ tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải có dạng bảo vệ không xuyên nổ "d”

8.3.1.1. Kiểm tra các kết cấu phòng nổ của vỏ gồm:

8.3.1.1.1. Tất cả các bộ phận lắp ráp trên vỏ phòng nổ phải được kiểm tra phải thỏa mãn các quy định về phòng nổ của TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011), TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014) và Điều 6 Quy chuẩn kỹ thuật này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.1.1.3. Kiểm tra khe hở cách ly và chiều dài đường rò giữa các vật dẫn phải được kiểm tra bằng các loại thước đo phù hợp kết quả phải tuân thủ theo quy định tại Điều 6.8 Quy chuẩn kỹ thuật này.

8.3.1.1.4. Các cơ cấu khóa liên động phải đảm bảo nguyên vẹn, tin cậy và không thể mở nắp mở nhanh khi tủ phân phối đang đóng điện.

8.3.1.1.5. Kiểm tra các chỉ thị cơ khí về vị trí công tác, vị trí đóng - cắt của máy cát, bộ tiếp điểm cách ly thông qua các cửa s quan sát, các chỉ thị phải chính xác và rõ ràng.

8.3.1.1.6. Kiểm tra chức năng hiển thị

Khi thiết bị phân phối điện có điện, phải hiển thị điện áp và dòng điện làm việc tương ứng, đồng thời hiển thị trạng thái đóng, cắt và phải phù hợp với trạng thái thực tế của thiết bị phân phối điện. Khi phát hiện tín hiệu lỗi thì màn hình phải hin thị.

8.3.1.2. Thử nghiệm các kết cấu phòng nổ của vỏ gồm:

8.3.1.2.1. Thử nghiệm xác định nhiệt độ bề mặt lớn nhất

Thử nghiệm xác định nhiệt độ làm việc và nhiệt độ bề mặt lớn nhất phải tuân th theo quy định tại các Điều 26.5.1.2 và Điều 26.5.1.3 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011), nhiệt độ lớn nhất phải nhỏ hơn 150 °C.

8.3.1.2.2. Thử nghiệm xác định chỉ số phòng điện tương đối (CTI)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.1.2.3. Thử nghiệm chịu áp suất của vỏ phòng nổ

8.3.1.2.3.1. Th nghiệm xác đnh áp suất chuẩn lớn nhất của vụ nổ bên trong vỏ được thực hiện theo quy định tại Điều 15.2.2 TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014);

8.3.1.2.3.2. Thử nghiệm xác định quá áp suất (độ bền của vỏ) được thực hiện theo quy định tại Điều 15.2.3 TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014).

8.3.1.2.4. Thử nghiệm không lan truyền sự cháy từ bên trong

Thử nghiệm xác định sự không lan truyền cháy của vụ nổ bên trong vỏ phòng nổ ra môi trường khí nổ xung quanh vỏ được thực hiện theo quy định tại Điều 15.3 TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014).

8.3.1.2.5. Thử nghiệm xác định tính năng của các cổ cáp bao gồm:

8.3.1.2.5.1. Xác định độ kẹp chặt, thử nghiệm kẻo, khả năng chịu va đập của các cổ cáp thực hiện theo quy định tại Điều A3 phụ lục A TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011).

8.3.1.2.5.2. Độ kín của vòng đệm làm kín cáp, độ bền cơ của các cổ cáp thực hiện theo quy định tại Điều C3 phụ lục C TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014).

8.3.1.2.5.3. Độ bền nhiệt của các gioăng, vòng đệm kín bằng cao su thực hiện theo quy định tại các Điều 26.8, Điều 26.9, Điều 26.16 TCVN 10888- 0:2015 (IEC 60079-0:2011).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.1.2.6.1. Va đập của phần tử xuyên sáng được thực hiện theo quy định tại Điều 26.4.3 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011) kết quả mẫu thư phải không bị hư hỏng, nứt và vỡ.

8.3.1.2.6.2. Chịu sốc nhiệt thực hiện theo quy định tại Điều 26.5.2 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011) kết quả mẫu thử phải không bị nứt, v hư hng.

8.3.1.2.7. Thử nghiệm mô men xoắn của các ống luồn cáp và các cực đấu dây được thực hiện theo quy định tại Điều 26.6 TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011).

8.3.2. Kiểm tra các bộ phận có dạng bảo vệ an toàn tia lửa bao gồm:

8.3.2.1. Tiết diện của các dây dẫn bên trong và bảng mạch in của mạch an toàn tia lửa kết quả phải tuân thủ theo quy định tại Điều 5.6.4 IEC 60079- 11:2011.

8.3.2.2. Sự cách ly của mạch an toàn tia lửa thực hiện theo quy định tại Điều 6.3 IEC 60079-11:2011, khoảng cách giữa các đầu nối dây của mạch an toàn tia lửa và không an toàn tia lửa phải tuân thủ theo quy định tại Điều 6.2.1 IEC 60079-11:2011 và phải lớn hơn 50 mm.

8.3.2.3. Các mạch an toàn tia lửa phải được thử nghiệm đánh lửa bởi tia lửa theo quy định tại Điều 10.1 IEC 60079-11:2015, kết quả không gây cháy hỗn hợp khí nổ th nghiệm.

8.4. Kiểm tra, thử nghiệm các tính năng kỹ thuật

8.4.1. Kiểm tra, thử nghiệm cách điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện trở cách điện được kiểm tra giữa các pha và đt đối với mạch chính và các mạch phụ, kết quả đảm bảo theo quy định tại Điều 7.3.1 Quy chuẩn kỹ thuật này.

8.4.1.2. Thử nghiệm chịu điện áp tăng cao tần số công nghiệp

Thử nghiệm độ bền cách điện bằng điện áp tăng cao tần số công nghiệp thực hiện theo TCVN 6099-1-2007 (IEC 60060-1-1989) giá trị thử nghiệm theo quy định tại Bảng 6 đi vi mạch chính và Bảng 7 đối với mạch phụ, kết qu đảm bảo theo quy định tại Điều 7.3.2 Quy chuẩn kỹ thuật này.

8.4.2. Kiểm tra thao tác đóng, cắt

8.4.2.1. Kiểm tra thao tác đóng, ct bằng tay

Thực hiện đóng, cắt ba lần bằng tay thao tác hoặc nút bm tại hiện trường, đảm bảo không có sự bất thưng nào xảy ra trong tủ phân phi 6 kV phòng nổ.

8.4.2.2. Kiểm tra thao tác đóng, cắt bằng điện

Thực hiện đóng, cắt ba lần tại điện áp định mức bằng điều khiển từ xa đảm bảo không có sự bất thường nào xảy ra trong tủ phân phối 6 kV phòng nổ.

8.4.2.3. Kiểm tra cấu cắt tự động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4.3. Thử nghiệm xác định các thông số đóng, cắt

8.4.3.1. Xác định điện trở tiếp xúc của tiếp điểm mạch chính

Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm mạch chính được đo bằng phương pháp Vôn-Ampe sử dụng dòng điện dc hoặc sử dụng các cầu đo đin trở tiếp xúc có giá trị thang đo đến µΩ, kết quả đo phải đáp ứng theo yêu cầu thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

8.4.3.2. Xác định thời gian đóng mở tiếp điểm

Phải đo, kiểm tra thời gian đóng mở tiếp điểm, đảm bảo các thông số kỹ thuật của nhà chế tạo.

8.4.3.3. Kiểm tra sự tiếp xúc đồng thời 3 pha

Phải đo, kiểm tra thời gian đóng mở không đồng thời ba pha để đảm bảo theo thiết kế của nhà sn xuất hoặc không lớn hơn 0,006 s.

8.4.4. Kiểm tra điện áp vận hành tối thiểu của cơ cấu đóng mở

Không đặt điện áp vào mạch chính của tủ, loại bỏ bộ biến đổi điện áp (PT) khỏi mạch thử nghiệm, cấp nguồn điện tương ứng với sơ đồ của tủ cho các mạch phụ (điều khiển, bảo vệ, tín hiệu) và xác định điện áp đóng cắt nhỏ nhất khi tủ phân phối 6 kV phòng nổ hoàn thành quá trình đóng, cắt. Giá trị nhỏ nhất của điện áp cho phép theo quy định tại Bảng 12 Quy chuẩn k thuật này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hạng mục

Giá trị cho phép

Điện áp đóng tối thiểu

75 % điện áp danh định

Điện áp cắt tối thiểu

70 % điện áp danh định

8.4.5. Thử nghiệm máy biến điện áp và dòng điện

8.4.5.1. Thử nghiệm máy biến điện áp (PT)

Kiểm tra, thử nghiệm máy biến điện áp thực hiện theo quy định tại Điều 28 QCVN QTĐ-05:2009/BCT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra, thử nghiệm máy biến dòng điện thực hiện theo quy định tại Điều 29 QCVN QTĐ-05:2009/BCT

8.4.6. Thử nghiệm bảo vệ điện áp thấp

Kiểm tra, thử nghiệm bảo vệ điện áp thấp đảm bảo quy định tại Điều 7.4.4.1 Quy chuẩn kỹ thuật này.

8.4.7. Thử nghiệm bảo vệ quá dòng điện

Kiểm tra, thử nghiệm bảo vệ quá dòng điện đảm bảo quy định tại Điều 7.4.2 Quy chuẩn kỹ thuật này.

8.4.8. Thử nghiệm bảo vệ ngắn mạch

Kiểm tra, thử nghiệm bảo vệ ngắn mạch đảm bảo quy định tại Điều 7.4.3 Quy chuẩn kỹ thuật này.

8.4.9. Thử nghiệm mạch bảo vệ giám sát cách điện

Kiểm tra, thử nghiệm mạch bảo vệ giám sát cách điện đảm bảo quy định tại Điều 7.4.5 Quy chuẩn kỹ thuật này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra, thử nghiệm mạch khóa rò điện phía phụ tải đảm bảo quy định tại Điều 7.5 Quy chuẩn kỹ thuật này.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

9. Quy định về nhãn

9.1. Nội dung ghi trên nhãn

Thông tin ghi trên nhãn của tủ phân phối 6 kV phòng nổ sử dụng trong m hầm lò phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các bộ phận của tủ phân phối 6 kV phòng n phải thể hiện các nội dung sau:

9.1.1. Kiu, loại;

9.1.2. Điện áp danh định, V;

9.1.3. Dòng điện danh định, A;

9.1.4. Gii hạn dòng điện cắt, kA;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1.6. Dạng bảo vệ nổ;

9.1.7. Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP);

9.1.8. S chứng ch phòng nổ;

9.1.9. S chế tạo của nhà máy;

9.1.10. Thông số của mạch an toàn tia lửa (nếu có);

9.1.11. Năm sản xuất;

9.1.12. Khối lượng, kg.

9.2. Cht liệu và vị trí của nhãn

Nhãn được làm bằng thép trắng hoặc đồng dày 1,5 mm, các thông tin thể hiện trong bảng được khắc có chiều sâu không nhỏ hơn 0,5 mm, phải được bố trí ở nơi dễ nhìn và dễ thấy được bắt chặt vào vỏ bằng phương pháp đinh tán hoặc vít.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sơ đồ nguyên lý điện mô tả nguyên lý hoạt động và cách đấu nối của tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải được gắn bên trong thành của vỏ.

10. Quy định về hp quy

10.1. Tủ phân phối 6 kV phòng nổ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định v kỹ thuật an toàn tại Phần II của Quy chun kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) trước khi lưu thông trên thị trường.

10.2. Tủ phân phối 6 kV phòng nổ nhập khu phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khu theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

10.3. Công bố hợp quy

10.3.1. Việc công bố hợp quy tủ phân phối 6 kV phòng nổ phi dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chc chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2016/NĐ-CP) hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết qu đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN).

10.3.2. Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy đối với tủ phân phối 6 kV phòng n sản xuất trong nước và nhập khẩu thực hiện theo phương thức 5 “Thử nghiệm mu đin hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu ly tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường hoặc lô hàng nhập khẩu kết hợp vi đánh giá quá trình sản xuất" hoặc phương thức 7 “Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá’' tại cơ sở sản xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

10.3.3. Thử nghiệm phục vụ việc chứng nhận phải được thực hiện bi một trong các tổ chức sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.3.3.2. Thử nghiệm đối với tủ phân phối 6 kV phòng nổ nhập khẩu: Tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ hoặc tổ chức được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN.

10.3.4. Dấu hợp quy phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

10.3.5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ công bố hp quy

Trình tự, thủ tục và hồ sơ công bố hợp quy đối với tủ phân phối 6 kV phòng nổ sản xuất trong nước và nhập khẩu thực hiện theo Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

11. Yêu cầu về hồ sơ quản lý t phân phối 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

11.1. Phải có đầy đủ các tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo, gồm; Hướng dn vận chuyển, sử dụng, bo dưỡng và bảo quản. Trường hợp tài liệu kỹ thuật tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng việt

11.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải lập hồ sơ quản lý từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng bao gồm:

11.2.1. Thiết kế hoặc biện pháp thi công, lắp đặt của tủ phân phối 6 kV phòng nổ được phê duyệt.

11.2.2. H sơ nghiệm thu sau lắp đt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.2.4. Hồ sơ kiểm định, thử nghiệm hiệu chnh.

11.2.5. Quy trình vận hành.

11.2.6. Sổ ghi kết quả kiểm tra kỹ thuật an toàn và theo dõi tình trạng hoạt động của tủ phân phối 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

11.2.7. Nội quy an toàn, quy trình trong vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng, sửa cha và bảo qun tủ phân phối 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

12. Yêu cầu về kiểm tra trong quá trình vận hành

12.1. Tủ phân phối 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò phải được kiểm tra trong quá trình vận hành theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

12.2. Kiểm tra bằng trực quan: Kiểm tra xác định, mà không cần sử dụng tiếp cận bằng thiết bị hoặc các dụng cụ.

12.3. Kiểm tra trực tiếp: Kiểm tra những bộ phận ở bên ngoài bng trực quan và xác định các khuyết tật bằng cách sử dụng dụng cụ, thiết bị. Kiểm tra trực tiếp không được mở vỏ hoặc cắt điện thiết bị.

12.4. Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra trọng đó bao gồm những nội dung của kiểm tra trực tiếp và xác định các khuyết tật bng sử dụng dụng cụ, thiết bị. Kiểm tra chi tiết phải cắt điện và mở v thiết bị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.1. Trách nhiệm và tần suất kiểm tra:

13.1.1. Người vận hành hoặc thợ điện thường trực kiểm tra hàng ca vào đầu các ca làm việc.

13.1.2. Phó Qun đốc cơ điện phân xưởng hoặc người được ủy quyền kiểm tra hàng tuần.

13.1.3. Trưng phòng cơ điện hoặc người được ủy quyền kiểm tra hàng quý.

13.1.4. Phó Giám đốc cơ đin hoặc những người được chỉ định kiểm tra hàng năm.

13.2. Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại Phụ lục A Quy chuẩn kỹ thuật này.

13.3. Kết qu kiểm tra phải được:

13.3.1. Ghi vào sổ kiểm tra theo quy định tại Phụ lục C Quy chuẩn kỹ thuật này.

13.3.2. Kết luận về tình trạng kỹ thuật an toàn tủ phân phối 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò và chỉ cho phép đưa vào sử dụng hoặc tiếp tục vận hành khi đảm bảo kỹ thuật an toàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. Yêu cầu về thử nghiệm và kiểm định

14.1. Theo các loại hình kim định, các phép thử nghiệm, kiểm định phải được thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp thử, quy trình thử nghim và các thiết bị thử nghiệm trong các Tiêu chuẩn TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001), TCVN 6592-1:2009 (IEC 60947-1:2007), TCVN 8096-200:2010 (IEC 62271-200:2003), TCVN 10888-0:2015 (IEC 60079-0:2011), TCVN 10888-1:2015 (IEC 60079-1:2014), TCVN 7079-7:2002, TCVN 7079-11:2002, TCVN 7079-17:2003, IEC 60079-7:2015, (IEC 60079-11:2011, IEC 60079-17:2013, IEC 62271-1-2011 và các yêu cầu trong quy chuẩn này.

14.1.1. Các hạng mục và thông số cụ thể của các bước kiểm định, thử nghiệm được thực hiện theo hướng dn của các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng và theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo.

14.1.2. Các phương tiện đo (đồng hồ đo U, l, f phương tiện đo điện trở cách điện, nhiệt độ, độ ẩm, khí mêtan) dùng trong phép kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định tại Quy chuẩn kỹ thuật này phải được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định pháp luật về đo lường.

14.2. Báo cáo, đánh giá kết quả thử nghiệm, kiểm định

Báo cáo, đánh giá kết quả thử nghiệm, kiểm định phải chỉ ra cụ thể kết quả kiểm tra, thử nghiệm đạt hoặc không đạt các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

14.2.1. Thử nghiệm, kiểm đnh đạt yêu cầu khi: Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng tại Bảng B Phụ lục B Quy chuẩn kỹ thuật này.

14.2.2. Thử nghiệm, kiểm định không đạt yêu cầu khi: Không đáp ứng một trong các yêu cầu kỹ thuật của các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng tại Bảng B Phụ lục B Quy chuẩn kỹ thuật này.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15.1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, thử nghiệm, kiểm định, chng nhận, giám định, sử dụng và các cá nhân khác có liên quan đến tủ phân phối 6 kV phòng nổ trong mỏ hầm lò phải tuân thủ theo các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này.

15.2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tủ phân phối 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò phải:

15.2.1. Thường xuyên kiểm tra tủ phân phối 6 kV phòng nổ theo quy định, kịp thời báo cáo, xử lý khi phát hiện sự cố, biểu hiện mất an toàn trong quá trình vận hành.

15.2.2. Sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm, kiểm định tủ phân phối 6 kV phòng nổ theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và các yêu cầu của văn bản pháp luật khác có liên quan.

15.2.3. Lập hồ sơ theo dõi, quản lý và sử dụng an toàn tủ phân phối 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò theo quy định tại Điều 11 Quy chuẩn kỹ thuật này.

15.3. Các tổ chức thử nghiệm, kiểm định

Tổ chức thử nghiệm, kiểm đnh phải thực hiện các nội dung quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và phải chịu trách nhiệm về các kết quả thử nghiệm, kiểm định theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

16. Tổ chức thực hiện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16.1.1. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

16.1.2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này đi với các tổ chức có liên quan tới tủ phân phối 6 kV phòng nổ sử dụng trong hầm lò.

16.2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo chức năng, quyền hạn tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

17. Hiệu lực thi hành

17.1. Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực thi hành k từ ngày 01 tháng 07 năm 2023.

17.2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn được dẫn chiếu tại Quy chuẩn kỹ thuật này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các quy định của văn bản mới đó.

17.3. Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đ nghị phn ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

 

Phụ lục A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. Kiểm tra hàng ca:

Nội dung kiểm tra hàng ca theo quy định tại Bảng A1.

Bảng A1. Quy định nội dung kiểm tra hàng ca

STT

Nội dung kiểm tra

Phương pháp kiểm tra

Kết quả kiểm tra cho phép vận hành

1

Vị trí tủ phân phối 6 kV phòng nổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đm bo theo quy định tại Điều 5.5 Quy chuẩn kỹ thuật này.

- Không có nguy cơ đá rơi và nước nh giọt.

2

Lắp đặt

Bằng trực quan, trực tiếp

Lắp đặt chc chn trên móng hoặc giá đỡ tin cậy, vẹt g hoặc bê tông, không bị xô lệch rung động trong vận hành.

Các đường cáp vào ra đúng kỹ thuật không bị kéo căng, gập gẫy.

3

Tình trạng bên ngoài của v

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nguyên vẹn không có các hư hỏng biến dạng vĩnh cửu.

4

Tiếp đất

Bằng trực quan, trực tiếp

Các bộ phận tiếp đất của tủ phân phối 6 kV phòng nổ gồm:

- Thanh tiếp đất chính của cụm thiết bị lắp đặt tủ phân phối 6 kV phòng nổ.

- Các dây tiếp đất của các bộ phận, các cổ cáp vào, ra

- Dây tiếp đất của của tủ với thanh tiếp đất chính của cụm. Phải có đầy đủ, được bắt chắc chắn và tin cậy.

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiếng kêu của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

Mùi

Khói, hơi

Bằng trực quan, trực tiếp

Các thông số vận hành gm: Điện áp, dòng điện, các tín hiệu và các thông tin khác trong khi vận hành tiếp tục.

Xem xét các thông báo về sự cố đã xảy ra trong ca trước (nếu có).

Bình thường không có tiếng kêu, rung động hoặc va đập lạ. Không có mùi lạ. mùi khét của chất cách điện do quá nhiệt. Không có khói hoặc hơi bay ra từ thiết bị.

6

Xác nhn các thông tin sự cố (nếu có) của các ca vận hành trước đó

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tác động của bo vệ dòng điện,

- Tác động của bảo vệ điện áp.

- Tác động của bảo vệ chạm đất.

- Ghi kết quả kiểm tra vào sổ theo dõi vận hành tủ phân phối 6 kV phòng nổ.

7

Kim tra sơ đồ nguyên lý cung cấp điện, nội quy an toàn và quy trình vận hành của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

Bằng trực quan, trực tiếp

- Phải có sơ đồ nguyên lý cung cấp điện chính xác rõ ràng được cp nhật theo hiện trạng, đặt ở vị trí dễ quan sát và có các thông số bảo vệ của tủ phân phối 6 kV phòng nổ trong sơ đồ cung cấp điện.

- Phải có nội quy, quy trình vận hành rõ ràng d đọc, dễ quan sát.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra thiết bị an toàn

Bằng trực quan, trực tiếp

Phải có đy đủ trong trạng thái sẵn sàng làm việc tốt: găng, ủng, ghế cách điện, thùng cát chng cháy, các bình bọt chống cháy, xẻng và phương tiện chữa cháy khác, hàng rào ngăn cách an toàn, các bin báo nguy him và bin thông báo.

9

Kiểm tra cơ cấu liên động

Bng trực quan, trực tiếp

Các cơ cu liên động đ thao tác nắp mở nhanh của tủ phân phối 6 kV phòng nổ phải còn tác dụng, nguyên bn không bị cong vênh, hư hỏng làm mất tính năng liên động.

10

Kiểm tra các mối ghép phòng nổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tt cả các mi ghép phòng n (nắp mở nhanh, nắp mở chậm, các mặt bích, trục xoay) phải còn nguyên vẹn không bị biến dạng cong vềnh vĩnh cửu, phải có đầy đ các bu lông đúng chủng loại, có vòng đệm vênh và được vặn chặt chắc chắn.

- Không được sử dụng các bu lông không đúng chủng loại.

- Không cho vận hành tủ phân phối 6 kV phòng nổ khi có, các mối ghép phòng nổ thiếu bt kỳ các bu lông b hoặc lỏng.

11

Kiểm tra các cổ cáp vào, ra

Bằng trực quan, trực tiếp

- Các c dn cáp vào ra phải đ chi tiết bộ phận được vặn chặt, loại cáp sử dụng phải phù hợp với vòng đệm cáp bng cao su và phi được ép chặt.

- Các cổ cáp không sử dụng phải được bịt kín đúng yêu cầu kỹ thuật phòng nổ.

- Dây tiếp địa của cổ cáp phải được lắp đặt đúng kỹ thuật.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Kiểm tra các phần tử xuyên sáng cho màn hin thị hoặc tín hiệu

Bằng trực quan, trực tiếp

Các phần tử xuyên sáng đ quan sát thông số vận hành hoặc thông báo tín hiệu phải còn nguyên vẹn, sạch sẽ, không được sứt, nứt, vỡ, biến dạng vĩnh cửu và được kẹp chặt đúng vị trí đm bảo chức năng quan sát.

13

Vệ sinh, kiểm tra các tấm nhãn của tủ phân phối 6 kV

Bằng trực quan, trực tiếp

- Vệ sinh sạch sẽ bụi bn bám bên ngoài phía trên của thành vỏ.

- Các tm ghi nhãn phải đầy đủ nguyên vẹn, sạch sẽ dễ đọc và không bị hư hỏng, mở các thông số, không nhìn được rõ ràng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngoài nội dung các công việc kiểm tra hàng ca phải kiểm tra thêm các nội dung theo quy định tại Bảng A2.

Bng A2. Quy định nội dung kiểm tra hàng tuần

STT

Nội dung kiểm tra

Phương pháp kiểm tra

Kết quả kiểm tra cho phép vận hành

1

Mối ghép phòng nổ các nắp mở của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

Trực tiếp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vặn chặt các bu lông bị lng.

2

Mối ghép phòng nổ các khoang đấu cáp của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

Trực tiếp

- Kiểm tra khe hở mi ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo Bảng 2.

- Vặn chặt các bu lông bị lỏng.

3

Các cổ cáp vào, ra mạch lực và mạch điều khiển

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Vặn chặt tất cả các cổ cáp và bu lông của cổ cáp và các cơ cấu chống trôi.

III. Kiểm tra hàng quý:

Ngoài nội dung các công việc kiểm tra hàng tuần phải kiểm tra thêm các nội dung theo quy định tại Bảng A3.

Bảng A3. Quy định nội dung kiểm tra hàng quý

STT

Nội dung kiểm tra

Phương pháp kiểm tra

Kết quả kiểm tra cho phép vận hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mối ghép phòng nổ các nắp mở của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

Trực tiếp

Vặn chặt tất cả các bu lông hoặc cơ cấu bắt chặt phòng nổ, kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo Bảng 2.

2

Mối ghép phòng nổ các khoang đu cáp của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

Trực tiếp

3

Các cổ cáp vào, ra mạch lực và mạch điều khiển

Trực tiếp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Hệ thống tiếp đất

Trực tiếp

- Kiểm tra củng cố hệ thng tiếp đất và đo điện trở tiếp đất.

- Giá trị điện trở tiếp đất đảm bảo Rtđ ≤ 2 Ω, đo tại bất kỳ vị trí nào.

5

Hệ thống bảo vệ

Trực tiếp

Kiểm tra hoạt động của các hệ thống bo v.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngoài nội dung các công việc kiểm tra hàng quý phải kiểm tra thêm các nội dung theo quy định tại Bảng A4.

Bảng A4. Quy định nội dung kiểm tra hàng năm

STT

Nội dung kiểm tra

Phương pháp kiểm tra

Kết quả kiểm tra cho phép vận hành

1

Các mối ghép dạng trục xoay (cơ cấu liên động, nút bấm, trục tay quay)

Trực tiếp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Các mối ghép của phần tử xuyên sáng, tín hiệu.

Trực tiếp

Kiểm tra khe hở mối ghép phòng nổ theo chu vi của mối ghép, khe hở phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo Bng 2.

14.3. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ kiểm tra theo mẫu đã được phê duyệt.

14.4. Kết quả kiểm tra phải được xử lý và đưa ra các quyết định cần thiết đảm bảo máy hoạt động an toàn.

14.5. Khi phát hiện tủ phân phối 6 kV phòng nổ không đảm bảo an toàn người theo dõi, vận hành phải dừng hoạt động và báo cáo người có trách nhiệm để xử lý.

14.6. Kết quả kiểm tra

Sau khi kiểm tra phải đưa ra kết luận về tình trạng kỹ thuật an toàn của tủ phân phối 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò và chỉ cho phép đưa vào sử dụng hoặc tiếp tục vận hành những thiết bị đảm bảo kỹ thuật an toàn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục B

NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH

I. Nội dung thử nghiệm, kiểm định theo quy định tại Bng B

Bảng B. Quy định nội dung thử nghiệm, kim định

STT

Nội dung thử nghiệm, kiểm định

Kiểm định lần đầu

Kiểm định định kỳ

Kiểm định bất thường

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra, thử nghiệm tính năng phòng nổ của tủ phân phối 6 kV phòng nổ đối với dang bảo v “d” và i”

 

 

 

1

Kiểm tra các loại mối ghép phòng n:

- Độ nhấp nhô của bề mặt, vết rò rỉ, xước, rãnh.

- Chiều dài mối ghép.

- Khe hở mối ghép.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mối ghép ren.

- Mối ghép phần tử xuyên sáng.

- Bảo vệ môi trường của mối ghép,

2

Kiểm tra gioăng, đệm mối ghép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Vật liệu chế tạo vỏ phòng nổ

-

-

x

4

Kiểm tra độ bền chịu nhiệt của các vật liệu chế tạo vỏ bằng Plastic

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

5

Kiểm tra điện trở bề mặt của vật liệu Plastic

-

-

x

6

Kiểm tra nạp tĩnh điện của vật liệu Plastic

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

7

Kiểm tra các cơ cấu liên động

8

Kiểm tra sự nguyên vẹn và lắp đặt đúng của các phễu cáp, cổ cáp vào, ra mạch lực và mạch điều khiển

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Kim tra sự kẹp chặt và độ kín của các cổ cáp, phễu cáp mạch lực và mạch điều khiển

-

-

x

10

Kim tra sự nguyên vẹn của hệ thống các cực tiếp đất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

Kim tra sự nguyên vẹn của các phần tử lấp chỗ trong (phần tử Ex)

x

12

Kim tra khe hở và khoảng cách rò giữa các phần dẫn điện trực tiếp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

13

Kim tra sự, nguyên vẹn của mạch điều khiển an toàn tia lửa

x

14

Kiểm tra tình trạng bên ngoài của vỏ thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

Thử nghiệm chịu va đập của phần tử xuyên sáng, vật liệu Plastic

-

x

16

Thử nghiệm sốc nhiệt cho phần tử xuyên sáng

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

17

Thử nghiệm xác định áp suất nổ chuẩn

-

-

x

18

Thử nghiệm quá áp suất bên trong (độ bền cơ học) của vỏ

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

19

Thử nghiệm không lan truyền sự cháy của vụ nổ từ bên trong ra bên ngoài

-

-

x

20

Thử nghiệm mômen xoắn cho các cọc đấu dây và ống dẫn cáp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

x

21

Thử nghiệm các mạch điều khiển an toàn tia lửa

-

-

x

II

Kiểm tra, thử nghiệm các tính năng kỹ thuật điện của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Đo điện trở cách điện các bộ phận của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

2

Kiểm tra các thiết bị đo lường, tín hiệu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Kiểm tra hoạt động của hệ thống tự kiểm tra; thử tác động của bảo vệ và tín hiệu

4

Kiểm tra điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm mạch lực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Kim tra các máy biến áp điều khiển và đo lường (PT)

6

Kiểm tra các máy biến dòng điện điều khin và đo lường (CT)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Kim tra thiết bị bảo vệ quá điện áp do đóng cắt (varistor) của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

8

Kiểm tra, thử nghiệm sự hoạt động tin cậy của các phần cơ học, liên động của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Kiểm tra, thử nghiệm các đặc tính bảo vệ của hệ thống (quá tải, ngắn mạch, thấp áp,...khác)

10

Kiểm tra, thử nghiệm xác định thời gian cắt bảo vệ của tủ phân phối 6 kV phòng nổ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

Thử độ bền cách điện của các bộ phận của tủ phân phối 6 kV phòng nổ

-

Chú dẫn:

- Kí hiệu √” chỉ hạng mục kiểm tra, thử nghiệm bắt buộc.

- Kí hiệu “x” chỉ hạng mục kiểm tra, thử nghiệm khi công tác sa chữa, đại tu có sự thay đổi của các cu trúc và thông số của mạch điện ảnh hưởng tới các đặc tính kỹ thuật và mức độ của dạng bảo vệ nổ hoặc được thực hiện theo yêu cầu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Phụ lục C

SỔ GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ THEO DÕI TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỦ PHÂN PHỐI 6 KV PHÒNG NỔ SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ

Bộ phận, Công trường, Phân xưởng: ………………………………………………………..

Đơn vị: ……………………………………………..

Thời gian kiểm tra: ……………………………….

Người kiểm tra: …………………………………...

Phần I

STT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết qu

Đạt

Không đạt

1

2

3

4

….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

....

 

 

 

 

Chữ ký của người kiểm tra

Phần II

Ngày, tháng

Ghi các hỏng hóc của các cơ cấu hoặc các thiết bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Họ, tên người thực hiện

Đánh giá về thực hiện khắc phục hư hỏng. Chữ ký của người thực hiện và người quản lý

1

2

3

4

...

………………

……………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

ng dẫn ghi s

Phần I:

Cột 1: Số thứ tự các nội dung kiểm tra.

Cột 2: Tên các nội dung kiểm tra theo quy định tại phụ lục A Quy chuẩn kỹ thuật này.

Cột 3: Các nội dung kiểm tra đạt yêu cầu: đánh dấu “V”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần II: Ghi các hỏng hóc (chi tiết hỏng, mức độ hỏng hóc và phương pháp khắc phục chúng).

Người được giao nhiệm vụ tiến hành kiểm tra ghi vào cột 2 tính cht và mức độ hng của các bộ phận.

Trong cột 3, Người quản lý ghi phương án khắc phục chi tiết, bộ phận hng và người chịu trách nhiệm thực hiện các phương án khắc phục.

Ghi chú:

a) Người chịu trách nhiệm về các s này là người có chuyên môn về cơ điện m.

b) Sổ phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai của mỏ.

c) Kết quả kiểm tra hàng quý và hàng năm không ghi vào sổ mà được lập thành biên bản và ghi đầy đủ các thông số kỹ thuật an toàn kiểm tra được. Phó giám đốc phụ trách cơ điện phải nhận xét và ký đóng dấu./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản