903911

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 155:2005 về công trình thuỷ lợi - Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bơm

903911
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 155:2005 về công trình thuỷ lợi - Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bơm

Số hiệu: 14TCN155:2005 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 14TCN155:2005
Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành
Nơi ban hành: ***
Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Pha A – Pha B

(Von/ph)

Pha A – Pha C

(Von/ph)

Pha B – Pha C

(Von/ph)

Pha A,B,C – đất

(Von/ph)

Ghi chú

 

 

 

 

 

g) Điện trở thuần dây quấn theo nhiệt độ môi trường khi đo.

Đo điện trở thuần dây quấn các pha: A; B; C; Kết quả đo được ghi vào bảng 2.

Bảng 2. Điện trở thuần dây quấn các pha

Đơn vị tính: Ôm

Điện trở nguội

Pha A

Pha B

Pha C

Nhiệt độ môi trường (oC)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

R

R1

R2

R3

 

 

h) Đặc tính không tải của động cơ điện

Đo các thông số sau:

- Điện áp không tải (Uo) (V);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Công suất không tải (Po) (kW);

Kết quả đo được ghi vào bảng 3.

Bảng 3. Đặc tính không tải của động cơ điện

Điện áp không tải UO (V)

Dòng điện không tải Io (A)

Hệ số a1

Hệ số a2

Công suất không tải Po (kW)

Ghi chú

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

i) Đặc tính tải của động cơ điện

Đo đặc tính tải của động cơ điện theo các thông số sau:

- Điện áp động cơ khi mang tải U1 (V);

- Dòng điện động cơ mang tải I1 (A);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Hệ số a1, a2;

- Tốc độ quay của động cơ (v/ph);

- Mômen khởi động Mk = KG.m;

- Hệ số công suất cosj.

Kết quả đo đặc tính tải của động cơ điện ghi vào bảng 4.

Bảng 4. Đặc tính tải của động cơ điện

Mức tải

U1(V)

I1(A)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a2

P1(kW)

n(v/ph)

Mk(KG.m)

cosj

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

k) Đặc tính khởi động (Rôto bị hãm cứng)

Đo đặc tính khởi động (Rôto bị hãm cứng) theo các thông số sau:

- Điện áp thử ngắn mạch đưa vào động cơ Uk (V);

- Dòng điện ngắn mạch Ik (A);

- Dòng điện ngắn mạch chuyển đổi sang điện áp định mức IKcđ;

- Mômen khởi động (chế độ hãm) MK (KG.m);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kết quả đo các thông số được ghi vào bảng 5.

Bảng 5. Đặc tính khởi động của động cơ điện

UK(V)

IK(A)

IK380(A)

MK(KG.m)

MK38.(KG.m)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

l) Các chỉ tiêu về đặc trưng kỹ thuật

Chế độ không tải:

- Io (A); Po (kW); cosIjo;

- Dòng điện không tải Io (A);

- Công suất không tải Po (kW);

- Hệ số công suất không tải cosjo;

- Tổn hao đồng không tải Pcuo(kW).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tổn hao cơ khí Pcơ khí (kW);

- Tổn hao sắt từ Pf (kW);

- Tổn hao đồng có tải Pcut (kW);

- Công suất điện từ Pđt(kW);

- Độ trượt S (%);

- Tổn hao điện từ Pcu (kW);

- Tổn hao phụ Pfu (kW);

- Tổng tổn hao å P (kW);

- Công suất đầu trục P2 (kW);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) Độ tăng nhiệt

Độ tăng nhiệt của động cơ được xác định bằng các chỉ tiêu và kết quả được ghi trong bảng sau:

Bảng 6. Độ tăng nhiệt

R1

(W)

t1

t(oC)

I1

(A)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(W)

T2

t(oC)

I2

(A)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

n) Mức quá tải

Mức quá tải của động cơ được xác định ở các chế độ, kết quả được ghi trong bảng sau:

Bảng 7. Mức quá tải

Chế độ vận hành (%)

Dòng điện làm việc I1(A)

Thời gian (phút)

Ghi chú

100%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

o) Mức quá tốc độ

Mức quá tốc độ của động cơ được xác định ở các chế độ, kết quả được ghi trong bảng sau:

Bảng 8. Mức quá tốc độ

Chế độ vận hành (%)

Vòng/phút

Thời gian (phút)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100%

150%

 

 

 

p) Độ rung

q) Độ ồn

Ghi chú:

Tất cả các trị số đo kiểm tra được trong điều 2.1.3.3 đều phải nằm trong giới hạn cho phép của TCVN, tiêu chuẩn Ngành hoặc tiêu chuẩn Quốc tế hiện hành. Động cơ điện mới đạt yêu cầu kỹ thuật.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thông số và kích thước lắp đặt: theo catalog của nhà chế tạo;

- Tài liệu vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt.

2.1.3.5. Sơn (bảo vệ bề mặt)

Theo điều 2.1.2.6 của tiêu chuẩn này.

2.1.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị điện điều khiển

2.1.4.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

a) Nhà thầu phải có bản thiết kế sơ đồ mạch điện, bản thiết kế phải thể hiện đầy đủ các chức năng tổng thể hoặc chi tiết của các thiết bị, mạch điện cùng các thông tin kỹ thuật đòi hỏi khác.

b) Các thiết bị được lựa chọn phải phù hợp với các điều kiện môi trường, đặc tính làm việc...

c) Các thiết bị điện phải có đầy đủ nhãn mác và catalog thể hiện nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật và kích thước lắp đặt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Các thiết bị điện phải đảm bảo độ an toàn theo tiêu chuẩn an toàn điện TCVN 5556:1991, TCVN 3748:1983 và TCVN 4726:1989.

2.1.4.2. Yêu cầu kỹ thuật riêng cho từng loại thiết bị

a) Áp tô mát và máy cắt hạ áp

- Aptomat (MCCB) và máy cắt hạ áp (MCB) sử dụng cho cấp điện áp xoay chiều tới 600V phải tuân theo IEC 60974-2.

- Các giá trị định mức của mỗi aptomat và máy cắt phải thích hợp với điều kiện làm việc và phải có cấp bảo vệ chọn lọc so với các thiết bị bảo vệ dòng điện khác đấu nối tiếp trong mạch, sao cho aptomat hoặc máy cắt gần vị trí sự cố nhất phải cắt trước các thiết bị bảo vệ dòng điện ở gần nguồn điện hơn.

- Các điện cực luôn mang điện của các aptomat và máy cắt phải được trang bị nắp che hoặc được bọc hoàn toàn để tránh sự tiếp xúc ngẫu nhiên của người vận hành.

- Nếu các aptomat và máy cắt có bộ điều chỉnh giá trị dòng cắt, Nhà thầu phải quyết định giá trị cài đặt phù hợp nhất cho từng ứng dụng của aptomat và máy cắt. Trong thời gian thí nghiệm và chạy thử, Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện việc cài đặt giá trị chính xác và phải đánh dấu các giá trị cài đặt đó trên aptomat và máy cắt.

- Nhà thầu phải lập bảng kê với nội dung thông tin và thông số kỹ thuật cơ bản của aptomát:

+ Nước sản xuất;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Số cực;

+ Dòng định mức (Iđm) A;

+ Điện áp (Uđm) V.

- Thông tin và thông số kỹ thuật của máy cắt

+ Nước sản xuất;

+ Kiểu (mã hiệu);

+ Dòng định mức (Iđm) A;

+ Dòng cắt KA.

b) Công tắc tơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tất cả các công tắc tơ, kể cả loại đặt trong tủ, phải được lắp trong vỏ riêng với cấp bảo vệ không dưới IP41 theo IEC 60529.

- Các cuộn cắt và cuộn vận hành phải có nguồn điện định mức 220V một chiều xoay chiều tuỳ theo ứng dụng.

- Nhà thầu phải lập bản kê về thông tin và thông số kỹ thuật của công tắc tơ:

+ Nước sản xuất;

+ Kiểu (mã hiệu);

+ Dòng làm việc định mức (Ic) A;

+ Công suất ra môtơ tại tần số 50Hz và điện áp làm việc kW;

+ Điện áp điều khiển V.

c) Bộ khởi động động cơ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Hệ số dòng khởi động của động cơ phải nhỏ hơn hoặc bằng 3,0 lần dòng điện định mức và phù hợp với chế độ vận hành liên tục của động cơ.

- Cấp sử dụng của bộ khởi động không được thấp hơn AC-3 theo IEC 60158 hoặc IEC 60947.

- Bộ khởi động động cơ kể cả loại đặt trong tủ phải được lắp trong vỏ riêng với cấp bảo vệ không dưới IP41 theo IEC 60529.

- Nhà thầu phải nêu thông tin và thông số kỹ thuật của bộ khởi động động cơ:

+ Nước sản xuất;

+ Kiểu (cuộn kháng, khởi động mềm, kỹ thuật số…);

+ Mã hiệu;

+ Dòng điện ở nhiệt độ (…0C) A;

+ Công suất ứng với nhiệt độ (…0C) KW.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Điện áp, dung lượng của tụ bù phải phù hợp với điều kiện làm việc và phải tuân theo IEC 60947-4-1.

- Cấp sử dụng không được thấp hơn AC-3 theo IEC 60158 hoặc IEC 60947.

- Tất cả các tụ và thiết bị đo đếm điều khiển… phải được lắp đặt trong tủ riêng; vỏ tủ phải có cấp bảo vệ không dưới IP41 theo IEC 60529.

- Nhà thầu phải nêu thông tin và thông số kỹ thuật của tụ bù:

+ Nước sản xuất;

+ Loại (1 pha, 3 pha…);

+ Mã hiệu;

+ Điện áp định mức (Uđm) V;

+ Điện áp giới hạn (Ugh) KV;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Điện dung danh định là F.

e) Cầu chì

- Dây chảy và kẹp cầu chì phải tuân theo IEC 60269. Các định mức của dây chảy phải thích hợp với điều kiện làm việc và phải có cấp bảo vệ chọn lọc so với các dây chảy hoặc các thiết bị bảo vệ dòng điện khác đấu nối tiếp. Cầu chì phải là kiểu H.R.C. Một thiết bị phải được cung cấp để có thể vận hành trên từng pha.

- Các phần kim loại mang điện của giá và đế đỡ cầu chì phải được bọc hoàn toàn để tránh sự tiếp xúc ngẫu nhiên của con người.

- Nhà thầu phải cung cấp số lượng dự phòng ít nhất bằng hai lần số lượng cầu chì cùng loại lắp trong thiết bị điện.

g) Rơle

- Các cuộn dây phải thích hợp với điều kiện vận hành liên tục và phải được nhiệt đới hoá khi chế tạo hoàn thiện. Các cuộn dây làm việc với dòng điện xoay chiều phải phù hợp với dải điện áp xoay chiều 220V cho phép tăng giảm từ cộng 10% đến trừ 15%.

- Các rơle thời gian phải là kiểu điện tử. Chúng phải có khả năng điều chỉnh thời gian dễ dàng và rơle phải lưu giữ được thời gian chỉnh định đó. Dải thời gian chỉnh định của rơle phải rộng hơn dải dự kiến là cộng 50%, trừ khi dải thời gian đã được quy định trên bản vẽ kèm theo các Điều kiện kỹ thuật. Các bộ phận chỉnh định giá trị cài đặt phải được định cỡ rõ ràng.

h) Công tắc chuyển mạch vận hành bằng tay

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Các tiếp điểm phải đủ lớn, chắc chắn, thích hợp với điều kiện làm việc lâu dài.

- Tại các vị trí cần chuyển mạch phải có gắn các chữ A,B,C tương ứng với các đồng hồ cần đo.

i) Đèn chỉ báo

- Đèn chỉ báo phải là loại đèn mini, kiểu đèn tiêu chuẩn thông dụng để có thể thay thế dễ dàng.

- Phụ kiện lắp đặt phải chịu được kiểm tra điện áp một chiều 500V trong một phút và phải được thiết kế sao cho có thể dễ dàng lắp đèn và thay thế chụp đèn từ phía trước panel.

- Đèn và phụ kiện phải có khả năng vận hành liên tục tại giá trị điện áp danh định. Nguồn cung cấp cho đèn được lấy từ một nguồn điện một chiều 220V.

- Bóng đèn phải là loại sợi đốt và mắc nối tiếp với một điện trở an toàn.

k) Đồng hồ đo điện

- Các đồng hồ đo điện áp Vôn (V) cường độ dòng điện Ampe (A)... phải tuân theo IEC 60051 và IEC 61554 với cấp chính xác 1,5 hoặc cao hơn. Khi làm việc đảm bảo ổn định, độ nhậy và độ tin cậy cao, yêu cầu bảo dưỡng thấp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đồng hồ đo phải mang được dòng phụ tải toàn phần, làm việc liên tục mà không bị phát nhiệt do quá tải, chúng phải được lắp trên mặt phẳng panel (hoặc cánh tủ) dây được đi, nối phía sau và có tiếp đất vỏ, đảm bảo chống ẩm, chống bụi; phải có biện pháp thích hợp để điều chỉnh điểm “0” của đồng hồ mà không cần phải tháo lắp.

l) Vỏ tủ điện

- Các tủ có kích cỡ từ trung bình trở lên khi chế tạo bên trong phải hàn khung bằng thép hình, bên ngoài hàn bằng thép tấm chiều dày của thép tấm phù hợp với kích cõ tủ nhưng không nhỏ hơn 2,0mm; đối với tủ có kích cỡ nhỏ thép tấm có chiều dày không nhỏ hơn 1,0mm. Nếu thiết bị được lắp trên panel, thép tấm chế tạo panel phải đủ dầy để chống các rung động ảnh hưởng đến sự vận hành chính xác của thiết bị. Panen được lắp cố định bằng bulông. Tủ phải có cửa treo bằng bản lề và có tay nắm, khoá cơ khí. Toàn bộ được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện.

- Tất cả các dụng cụ đo lường, khoá điều khiển và khoá chọn chế độ vận hành, đèn báo, nút ấn và tay vận hành phải được lắp đặt bằng phẳng trên mặt trước; thiết bị đóng ngắt được lắp đặt với độ cao hợp lý (từ 750mm đến 1.600mm tính từ mặt sàn hoặc theo điều 2.1.20 TCVN 3748:1983) và được gắn chữ bằng tiếng Việt rõ ràng.

- Bố trí thiết bị ở trong và trên mặt tủ sao cho có thể tiến hành bảo dưỡng thiết bị dễ dàng không phải tháo rời thiết bị khác. Thiết bị lắp trên cửa tủ phải giới hạn ở mức thấp nhất và không được lắp rơle điện trên cửa tủ.

- Cấp bảo vệ của các tủ trong nhà phải không thấp hơn IP41 và các tủ ngoài trời không thấp hơn IP53 , theo IEC 60947. Các thiết bị riêng biệt phải có vỏ che với mức bảo vệ không thấp hơn IP53 theo IEC 60947.

- Nếu các tủ có các bộ sấy chống ngưng tụ hơi nước 230V A.C đồng bộ với công tắc cách ly và rơle điều khiển phải được bố trí trong các hộp đấu nối đồng thời các bộ sấy phải được bảo vệ chống va chạm cơ khí và bộ phận sinh nhiệt phải được che chắn để tránh đụng chạm ngoài ý muốn.

- Nếu có yêu cầu đèn chiếu sáng phục vụ cho công tác sửa chữa thì đèn chiếu sáng phải được bố trí bên trong tủ. Đèn chiếu sáng được đóng mở bằng công tắc lắp trên tủ tác động tự động do cửa tủ đóng, mở.

- Khe hở giữa các bộ phận mang điện và đất phải tuân theo các tiêu chuẩn liên quan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đường dẫn cáp vào và ra động cơ phải có kết cấu bịt kín để tránh côn trùng chui vào trong tủ gây chập cháy tủ.

2.2. Yêu cầu lắp đặt thiết bị tổ máy bơm và thiết bị điện điều khiển

2.2.1. Yêu cầu chung

2.2.1.1. Đơn vị thực hiện lắp đặt phải có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực chuyên môn theo quy định của Luật xây dựng.

2.2.1.2. Công tác chuẩn bị, kiểm tra và giao nhận trước khi lắp đặt.

a) Giao nhận hồ sơ

Chủ đầu tư (Bên A) phải cung cấp cho bên lắp đặt (Bên B) các hồ sơ thiết kế và tài liệu liên quan đến công tác lắp đặt; Hồ sơ phải đảm bảo đúng quy định pháp lý hiện hành của Ngành và Nhà nước. Hồ sơ gồm có:

- Các bản vẽ xây dựng có liên quan đến lắp đặt;

- Các bản vẽ lắp tổ máy bơm, thiết bị điện, cụm chi tiết,…, bản vẽ phải thể hiện: khối lượng và kích thước bao, kích thước lắp đặt;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Họ, tên, chức vụ người đại diện và người giám sát, kiểm tra lắp đặt;

- Hồ sơ thương mại:

+ Bản kê cụm chi tiết, chi tiết rời đi theo tổ máy;

+ Phiếu kiểm tra xuất xưởng.

- Tiến độ công trình (Ngày bắt đầu, ngày kết thúc)

b) Công tác chuẩn bị

Bên lắp đặt (Bên B) phải thông qua chủ đầu tư (Bên A) nội dung chi tiết về các lĩnh vực sau:

- Quy trình công nghệ lắp ráp và lắp đặt từng cụm chi tiết và tổng thể;

- Kế hoạch và biện pháp tổ chức thi công:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Phương pháp nâng hạ và dụng cụ gá lắp;

+ Số lượng, trình độ cán bộ công nhân kỹ thuật;

+ Sử dụng nguồn năng lượng.

- Biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự;

- Họ, tên, chức vụ người đại diện và lãnh đạo lắp đặt tại hiện trường;

- Tiến độ công trình (Ngày bắt đầu, ngày kết thúc).

c) Kiểm tra và tiếp nhận

- Kiểm tra và tiếp nhận mặt bằng công trình

+ Tiếp nhận và chuẩn bị mặt bằng đủ điều kiện kỹ thuật cho công việc bảo dưỡng và lắp ráp tổ máy bơm (Nếu cần)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Kiểm tra và tiếp nhận thiết bị

- Kiểm tra sự phù hợp của thiết bị với hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu:

+ Nguồn gốc xuất xứ;

+ Thông số trên nhãn mác;

+ Số lượng (Tổng thành, cụm chi tiết và chi tiết rời theo máy);

+ Thời gian xuất xưởng, phiếu kiểm định chất lượng và kết quả thử nghiệm do tổ chức có tư cách pháp nhân được Nhà nước quy định thực hiện.

- Kiểm tra chất lượng thiết bị

+ Kiểm tra bằng mắt về hình thức bên ngoài của thiết bị, độ an toàn trong quá trình vận chuyển;

+ Quay tay kiểm tra độ trơn láng của ổ trục hoặc độ va quệt của chi tiết quay với chi tiết tĩnh (bánh công tác và vòng mòn của bơm; cánh quạt gió và nắp bảo hiểm của động cơ)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ghi chú:

1. Tất cả các bước, các nội dung và kết quả kiểm tra phải lập biên bản đảm bảo thủ tục pháp lý hiện hành đồng thời phải được ghi vào sổ nhật ký thi công;

2. Nếu thiết bị không đạt các yêu cầu kỹ thuật thì phải được bảo dưỡng hoặc sửa chữa đạt yêu cầu (có biên bản kiểm tra đánh giá) mới được đưa vào lắp đặt.

2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt thiết bị tổ máy bơm

2.2.2.1. Chỉ được tiến hành lắp máy bơm khi bê tông móng máy hoặc sàn lắp máy đạt cường độ thiết kế và khi đã thực hiện đầy đủ các bước quy định của tiêu chuẩn này.

2.2.2.2. Trình tự lắp đặt và kiểm tra công tác lắp đặt thiết bị tổ máy bơm

Trình tự các bước lắp đặt về nội dung kiểm tra công tác lắp đặt phải tuân theo quy phạm QPTL-D-7-91 (lắp đặt máy bơm) tiêu chuẩn TCXD 183:1996 (Máy bơm – Sai số lắp đặt) và các tiêu chuẩn có liên quan hoặc theo hướng dẫn lắp đặt của nhà chế tạo thiết bị.

2.2.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt thiết bị điện điều khiển

2.2.3.1. Toàn bộ thiết bị điện điều khiển phải được kiểm tra đảm bảo tuyệt đối an toàn theo tiêu chuẩn an toàn điện TCVN 4726:1989 mới được đưa vào lắp đặt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Lắp đặt tủ điện điều khiển trung tâm (Tủ phân phối)

Phải tuân theo các điều 2,3,4,5 trong TCVN 4726:1989.

b) Lắp đặt tủ điện điều khiển tại chỗ (Tủ điện điều khiển tổ máy bơm)

Phải tuân theo các điều 2,3,4,5 trong TCVN 4726:1989.

c) Lắp đặt dây dẫn, đấu nối nguồn điện với tổ máy bơm

Phải tuân theo điều 6 trong TCVN 4726:1989.

2.2.4. Yêu cầu về thử nghiệm và nghiệm thu công tác lắp đặt

2.2.4.1. Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thử nghiệm

a) Thử nghiệm thông số máy bơm theo tiêu chuẩn TCVN 5194-1993: Bơm cánh – Phương pháp thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Thử nghiệm thiết bị điện điều khiển theo điều 10-TCVN 4726:1989

2.2.4.2. Các bước vận hành thử nghiệm và nghiệm thu công tác lắp đặt

a) Vận hành thử nghiệm không tải và nội dung đánh giá

- Chạy thử không tải để phát hiện và loại trừ các sai sót, khiếm khuyết chưa được phát hiện ở giai đoạn lắp đặt.

- Trong quá trình chạy thử cần theo dõi sự hoạt động của tổ máy bơm, các thông số về tốc độ, độ rung, nhiệt độ, các hệ thống làm mát, bôi trơn,…, nếu phát hiện khuyết tật thì dừng máy, tìm nguyên nhân và khắc phục kịp thời. Tổ máy chạy thử không tải phải đảm bảo:

+ Chạy êm không có tiếng gõ và độ ồn quá mức;

+ Trị số dòng điện và điện áp, rò rỉ nước và dầu mỡ bôi trơn,… không được vượt quá trị số quy định của nơi sản xuất.

Nhiệt độ của các ổ trục, bề mặt ma sát bộ phận quay không vượt quá 65oC của dầu trong nồi dầu, thùng dầu các bộ truyền động và hộp giảm tốc không vượt quá 60oC.

b) Vận hành thử nghiệm có tải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thời gian chạy thử không tải và có tải theo quy định tại các quy phạm hiện hành (Phụ lục 1, 2 Quy phạm QPTL – số 6-80).

c) Các yêu cầu khác (Hướng dẫn vận hành thiết bị, bảo hành, tài liệu hướng dẫn lắp đặt,…) (Nếu có trong hợp đồng lắp đặt).

d) Yêu cầu về hồ sơ hoàn thành công tác lắp đặt

Nghiệm thu tổ máy bơm đã lắp đặt xong tiến hành theo 3 bước: Nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu chạy thử không tải và nghiệm thu chạy thử có tải.

- Nghiệm thu tĩnh là kiểm tra, xác định chất lượng lắp đặt đúng thiết kế và phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật. Công việc nghiệm thu tĩnh do Ban nghiệm thu cơ sở thực hiện. Biên bản nghiệm thu theo TCVN 5639: 1991 – Phụ lục 3.

- Nghiệm thu chạy thử không tải. Biên bản nghiệm thu theo TCVN 5639: 1991 - Phục lục 4.

- Nghiệm thu chạy thử có tải. Biên bản nghiệm thu theo TCVN 5639: 1991 – Phục lục 6.

e) Yêu cầu hồ sơ lý lịch thiết bị và bản vẽ kèm theo

Yêu cầu này áp dụng cho nhà thầu cung cấp đồng thời là nhà thầu lắp đặt thiết bị.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Danh mục và bản vẽ thiết bị (Theo nội dung yêu cầu trong HSMT)

- Danh mục và bản vẽ lắp đặt thiết bị (Theo nội dung yêu cầu trong HSMT)

3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY BƠM

3.1. Yêu cầu chung

3.1.1. Những căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT)

3.1.1.1. Những căn cứ pháp lý

Chủ đầu tư tổ chức và đánh giá HSDT phải tuân theo các điều trong Nghị định và Thông tư hướng dẫn hiện hành của Chính phủ và các Bộ có liên quan.

3.1.1.2. Những căn cứ về yêu cầu kỹ thuật của thiết bị

Những căn cứ về yêu cầu kỹ thuật đối với tổ bơm và thiết bị điện điều khiển theo điều 2.1 của tiêu chuẩn này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.1.4. Đối với những thiết bị còn lại: Thiết bị nâng hạ, thiết bị điện cao thế, đường dây điện cao thế trên không… Trong trạm bơm thuỷ lợi thì dựa vào các tiêu chuẩn Ngành, TCVN hoặc Quốc tế hiện hành.

3.2. Các bước và nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

Việc đánh giá Hồ sơ dự thầu (HSDT) được thực hiện theo trình tự sau:

3.2.1. Đánh giá sơ bộ

3.2.1.1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT;

3.2.1.2. Xem xét sự đáp ứng cơ bản của HSDT đối với Hồ sơ mời thầu (HSMT).

Nội dung cụ thể xem phụ lục A.1.

3.2.2. Đánh giá chi tiết

3.2.2.1. Bước 1: Đánh giá về kỹ thuật để chọn danh sách ngắn;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Sửa lỗi số học;

b) Hiệu chỉnh các sai lệch;

c) Đưa về một mặt bằng so sánh;

d) Xác định giá đánh giá của HSDT.

Nguyên tắc đánh giá: Tiêu chuẩn đánh giá được sử dụng tiêu chí “Đạt”, “Không đạt” đối với một số nội dung liên quan không quan trọng khác có thể được xem xét thêm tiêu chí “Chấp nhận được” để đánh giá HSDT.

Mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật được quy định như sau:

- Đối với máy bơm, động cơ điện, khớp nối ống xả kiểu lắp tự động, thiết bị đo lường, các thiết bị điện cao và hạ thế: Yêu cầu phải đạt 100% các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định trong HSMT;

- Các mục còn lại: Yêu cầu tối thiểu phải đạt 90% các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định trong HSMT.

Nội dung cụ thể xem phụ lục A.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.3.1. Căn cứ vào giá đánh giá để xếp hạng nhà thầu;

3.2.3.2. Kiến nghị Nhà thầu trúng thầu với giá trúng thầu tương ứng (giá dự thầu sau khi đã sửa lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch)

Nguyên tắc lựa chọn và kiến nghị nhà thầu trúng thầu: Căn cứ vào mức đạt các chỉ tiêu đánh giá đã được quy định ở trên và có giá đánh giá là thấp nhất.

 

PHỤ LỤC

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY BƠM VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN

A.1. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ

A.1.1. Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ dự thầu

TT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức độ đáp ứng

Đạt

Không đạt

(1)

(2)

(3)

(4)

1

1.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3

1.4

1.5


 1.6


1.7

 1.8

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đơn dự thầu và Bảng chào giá;

Bảo lãnh dự thầu;

Thư uỷ quyền ký Hồ sơ dự thầu;

Tài liệu chứng minh nhà thầu có đủ năng lực pháp luật dân sự; cam kết liên doanh hoặc liên danh;

Tài liệu chứng minh các hàng hoá và dịch vụ kèm theo có nguồn gốc, xuất xứ hợp lệ, phù hợp với Hồ sơ mời thầu;

Tài liệu chứng minh năng lực Nhà thầu để thực hiện hợp đồng;

Các tài liệu khác:

a) Catalog của nhà sản xuất giới thiệu về máy bơm, động cơ và tủ điện điều khiển và catalog về đặc tính kỹ thuật của hàng hoá;

b) Giấy xác nhận của người sử dụng về chất lượng của các trạm bơm có tính năng tương tự với máy bơm yêu cầu trong hồ sơ mời thầu (Gồm máy bơm, động cơ và tủ điện điều khiển) do Nhà sản xuất cung cấp trong vòng 5 năm gần đây;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Các chứng chỉ chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương;

e) Thư uỷ quyền của Nhà sản xuất (Nếu Nhà thầu không phải là Nhà sản xuất)

g) Dữ liệu kỹ thuật;

h) Dữ liệu tài chính;

i) Các bản vẽ và các tài liệu kèm theo HSDT.

 

Nếu một trong các nội dung không đáp ứng thì Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 Tuỳ theo yêu cầu nêu trong HSMT, nếu là điều kiện tiên quyết thì phải đáp ứng, nếu không HSDT sẽ bị loại

2

Chữ ký hợp lệ và tính hoàn chỉnh của Hồ sơ Dự thầu:

Chữ ký trong đơn dự thầu, bảng chào giá và các tài liệu liên quan trong hồ sơ dự thầu có hợp lệ không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu không đáp ứng thì Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại

A.1.2. Xem xét sự đáp ứng cơ bản của Hồ sơ dự thầu sơ với Hồ sơ mời thầu

TT

Nội dung

Mức độ đáp ứng

Đạt

Không đạt

(1)

(2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(4)

1

Điều kiện pháp lý và thương mại

 

 

1.1

Tính hợp lệ:

a. Nhà thầu có năng lực pháp luật dân sự

b.Hàng hoá và dịch vụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nếu không đáp ứng, Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại

1.2

Thời hạn hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: kể từ ngày đóng thầu

 

Nếu không đáp ứng, Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại

1.3

Bảo lãnh dự thầu:

a. Giá trị;

b. Thời hạn và hiệu lực;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Nếu không đáp ứng, Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại

1.4

Giá chào là cố định (Không được chào nhiều phương án giá)

 

Nếu không đáp ứng, Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại

1.5

Kế hoạch giao hàng và hoàn thành

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.6

Điều kiện thanh toán: Theo quy định trong HSMT (Thư tín dụng không huỷ ngang, ứng trước, sau khi nghiệm thu, sau thời hạn bảo hành…)

 

Nếu không đáp ứng, Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại

1.7

Các điều khoản quy định về trách nhiệm thực hiện Hợp đồng của Nhà thầu nếu được trao thầu (bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo hành, bồi thường …)

 

Nếu không đáp ứng, Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.1

Năng lực tài chính trong thời gian 3 đến 5 năm gần đây:

a. Tổng tài sản;

b. Vốn lưu động (tiền tín dụng phải có xác nhận của ngân hàng cấp tín dụng)

c. Doanh thu trung bình hàng năm từ các hợp đồng đã hoàn thành hoặc đang thực hiện;

d. Lợi nhuận trước thuế, sau thuế: có lãi.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2

Kinh nghiệm:

a. Số năm kinh nghiệm hoạt động sản xuất và cung cấp thiết bị: gồm máy bơm, động cơ điện và các tủ điện điều khiển.

Trong 5 năm gần đây đã sản xuất hoặc cung cấp các hàng hoá có đặc tính và độ phức tạp so với thiết bị yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu (Riêng máy bơm có công suất trong phạm vi từ 80% đến 120% công suất yêu cầu)

(Nếu một Nhà thầu không phải là Nhà sản xuất thì phải cung cấp với Hồ sơ dự thầu một thư uỷ quyền từ Nhà sản xuất các thiết bị chính)

b. Hợp đồng tương tự:

- Số lượng hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự đã hoàn thành trong 5 năm gần đây;

- Giá trị hợp đồng tương ứng.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3

Năng lực sản xuất, cung cấp thiết bị và kinh doanh:

- Số lượng, chủng loại thiết bị sản xuất, cung cấp lắp đặt;

- Số lượng và trình độ cán bộ chuyên môn (quản lý, kỹ thuật) và công nhân kỹ thuật;

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà thầu.

 

Nếu không đáp ứng, Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại

2.4

Lich sử về tranh chấp, vi phạm hợp đồng:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Nếu có tranh chấp hoặc Nhà thầu có vi phạm, Hồ sơ dự thầu sẽ bị loại

A.2. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

A.2.1.

Bước 1: Đánh giá về mặt kỹ thuật

TT

Nội dung

Mức độ đáp ứng

Điểm tối đa (nếu đánh giá theo điểm)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chấp nhận được

Không đạt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1.1

Phần thiết bị cơ khí

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1.1

Máy bơm: loại máy bơm, Q, H, h

 

 

 

 

1.1.2

Động cơ điện: N, U, F, cosj, h

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.1.3

Khớp nối ống xả kiểu lắp tự động

 

 

 

 

1.1.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1.1.5

Thiết bị nâng và đường ray dẫn hướng

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1.6

Thiết bị đo lường

 

 

 

 

1.1.7

Phụ tùng và các dụng cụ đặc biệt

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.1.8

Công tác lắp đặt thiết bị cơ khí…

 

 

 

 

1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1.2.1

Thiết bị điện cao thế

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.1.1

Máy biến áp

 

 

 

 

1.2.1.2

Cầu dao: Uđm, Hz

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.2.1.3

Cầu chì tự rơi: Uđm, Iđm

 

 

 

 

1.2.1.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1.2.1.5

Cách điện trong trạm biến áp

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.1.6

Xà thép và các phụ kiện bố trí ở trạm biến áp…

 

 

 

 

1.2.2

Thiết bị điện hạ thế

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.2.2.1

Tủ điện đầu vào và phân phối: Uđm, Inmđ

 

 

 

 

1.2.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1.2.2.3

Các hộp đấu dây và lắp đặt điện

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.3

Xây lắp đường dây điện cao thế trên không

 

 

 

 

1.2.3.1

Cột bê tông ly tâm, cột liền hoặc tương đương

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.2.3.2

Dây cáp nhôm

 

 

 

 

1.2.3.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1.2.3.4

Móng cột

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.3.5

Cách điện đường dây

 

 

 

 

1.2.3.6

Sứ đứng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.2.3.7

Nối đất chân cột

 

 

 

 

1.2.3.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1.2.4

Xây lắp trạm biến áp

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.4.1

Cột đỡ đường dây đến và bắt thiết bị của trạm

 

 

 

 

1.2.4.2

Móng cột bê tông ly tâm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.2.4.3

Móng máy biến áp

 

 

 

 

1.2.4.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1.2.4.5

Hệ thống nối đất an toàn

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.4.6

Ghế cách điện

 

 

 

 

1.2.4.7

Lắp đặt thiết bị của máy biến áp

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

Tổ chức cung ứng, lắp đặt và các dịch vụ khác

 

 

 

 

2.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2.1.1

Kế hoạch cung ứng và lắp đặt

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.2

Phương tiện vận chuyển và lắp đặt thiết bị

 

 

 

 

2.1.3

Bảo quản thiết bị và lưu kho

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.1.4

Bố trí lực lượng lắp đặt thiết bị cơ khí và điện

 

 

 

 

2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2.2.1

Kế hoạch kiểm tra thiết bị, vật tư

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.2

Tổ chức nghiệm thu thiết bị, sản phẩm

 

 

 

 

2.2.3

Thử nghiệm và chạy thử thiết bị

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.3

Đào tạo, chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

2.3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2.3.2

Nội dung đào tạo (Quản lý, vận hành…)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4

 Tiến độ thực hiện

 

 

 

 

2.4.1

Thời gian giao hàng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.4.2

Thời gian lắp đặt thiết bị cơ khí

 

 

 

 

2.4.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2.4.4

Tổng tiến độ hoàn thành toàn bộ gói thầu

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.5

Thời gian nộp hồ sơ hoàn công, nghiệm thu

 

 

 

 

2.5

Điều kiện hợp đồng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.5.1

Điều kiện và phương thức thanh toán

 

 

 

 

2.5.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2.6

Khả năng cung cấp tài chính (Nếu có)

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6.1

Khả năng ứng trước để thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

2.6.2

Khả năng cho vay

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.6.3

Điều kiện cho vay

 

 

 

 

2.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2.7.1

Cung cấp thiết bị, phụ tùng thay thế

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.7.2

Ưu đãi trong bảo hành, bảo trì thiết bị và đào tạo chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

2.7.3

Các cam kết khác (Nếu có)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Ghi chú:

1. Các hạng mục không được ghi quy cách, khối lượng cụ thể trong bảng trên thì sẽ được đánh giá dựa trên các quy định trong các bản vẽ thiết kế gửi kèm theo HSMT.

2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được xây dựng theo phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt”. Khi áp dụng phương pháp chấm điểm thì sử dụng cột (2) và cột (3), khi áp dụng theo phương pháp đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt” thì sử dụng cột (2), (4), (5) và (6) để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá.

3. Cột (2) về nội dung yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá. Tuỳ theo tính chất của gói thầu mà xác định số lượng các tiêu chuẩn đánh giá tổng quát, cũng như số lượng các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết theo từng tiêu chuẩn đánh giá tổng quát. Đối với từng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết phải thể hiện được đầy đủ nội dung yêu cầu của tiêu chuẩn đó.

4. Cột (3) sử dụng khi áp dụng phương pháp chấm điểm. Có thể sử dụng thang điểm 100 hoặc 1000 để chi tiết hoá cho từng tiêu chuẩn (điểm chuẩn) đồng thời quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn. Tổng hợp chung về mặt kỹ thuật, mức yêu cầu tối thiểu không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm. Đối với gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, mức quy định này không được thấp hơn 90%.

5. Cột (4), (5) và (6) được sử dụng khi áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt”. Đối với tiêu chuẩn đánh giá tổng quát chỉ sử dụng tiêu chí “Đạt” hoặc “Không đạt”. Đối với tiêu chuẩn đánh giá chi tiết thì tuỳ theo đặc thù của gói thầu, ngoài tiêu chí “Đạt” hoặc “Không đạt” quy định cho các yêu cầu cơ bản của HSMT thì được phép áp dụng thêm tiêu chí “Chấp nhận được” cho các yêu cầu không cơ bản, song không được vượt quá 30% tổng số tiêu chuẩn đánh giá chi tiết cho một tiêu chuẩn đánh giá tổng quát. Cần cụ thể hoá nội dung của từng tiêu chí “Đạt”, “Chấp nhận được” và “Không đạt” đối với từng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết. Một tiêu chuẩn đánh giá tổng quát được coi là “Đạt” khi các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết cho yêu cầu cơ bản phải là “Đạt”, còn tiêu chuẩn đánh giá chi tiết đối với các yêu cầu không cơ bản được đánh giá là “Đạt” hoặc “Chấp nhận được”. Một HSDT được đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá tổng quát đều “Đạt” thì được coi là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật (đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT). Khi có một tiêu chuẩn đánh giá tổng quát được đánh giá là “Không đạt” thì HSDT này được coi là không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.

A.2.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TT

Nội dung yêu cầu

Căn cứ xác định

(1)

(2)

(3)

1

Giá dự thầu

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sửa lỗi số học

 

3

Hiệu chỉnh sai lệch (danh mục, khối lượng, số lượng, giá trị…)

 

4

Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (đã quy đổi về một đồng tiền chung, nếu có)

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sai lệch về tiến độ cung cấp và lắp đặt thiết bị;

- Sai lệch về lịch biểu thanh toán;

- Sai lệch về công suất thiết kế của máy, thiết bị;

- Thời gian sử dụng (tuổi thọ, thời gian khấu hao)

- Sai lệch về kỹ thuật, ảnh hưởng tới chi phí vận hành của máy móc thiết bị như:

+ Chênh lệch tổn thất khi vận hành so với yêu cầu của HSMT;

+ Chênh lệch về tiêu hao điện năng, nguyên nhiên liệu hoặc các yếu tố đầu vào khác so với yêu cầu của HSMT tạo nên chi phí phụ trội khi vận hành, khai thác.

- Sai lệch về chi phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn máy, thiết bị;

- Điều kiện thương mại: Điều kiện thanh toán, bảo hành, thanh toán…;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ưu đãi thiết bị sản xuất trong nước (nếu có)

- Nguồn gốc xuất xứ đối với thiết bị chính: sản xuất từ các nước tiên tiến, các nước phát triển, các nước đang phát triển (Căn cứ vào thông báo giá của thiết bị chính đại diện cho mỗi khu vực để xác định hệ số điều chỉnh)

- Các yếu tố khác.

 

6

Giá đánh giá

Giá trị nội dung mục (4) + (5)

Ghi chú:

1. Tuỳ theo tính chất của từng gói thầu mà xác định nội dung của tiêu chuẩn xác định giá đánh giá. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, chỉ cần xác định giá để so sánh các HSDT (giá dự thầu sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch), do vậy không cần thiết phải xây dựng nội dung các yếu tố đưa về một mặt bằng để xác định giá đánh giá.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Giang

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản