Nhập khẩu xe có động cơ chở 10 người trở lên có phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/10/2019

Chào Luật sư tôi đang tìm hiểu các quy định về pháp luật hải quan, tôi muốn biết có phải sắp tới việc nhập khẩu xe có động cơ chở 10 người trở lên sẽ không cần làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập nữa đúng không?

 

  • Nhập khẩu xe có động cơ chở 10 người trở lên có phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập ban hành kèm Quyết định 23/2019/QĐ-TTg quy định:

   DANH MỤC

   HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP
   (Ban hành kèm theo Quyết định 23/2019/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

   TT

   Mô tả hàng hóa

   Mã hàng

   12

   Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh do Chính phủ ban hành

   Bên cạnh đó căn cứ theo quy định tại PHỤ LỤC IV ban hành Kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP thì việc nhập khẩu Xe có động cơ chở 10 người trở lên là nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh do chính phủ ban hành.

   Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật thì việc nhập khẩu Xe có động cơ chở 10 người trở lên là nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh theo quy định tại PHỤ LỤC IV ban hành Kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP, do vậy phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn