Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ hải quan sau thông quan

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 25/01/2018

Bên tôi có lô hàng xuất đã mở tờ khai và thông quan do chưa kịp thanh lý tờ khai nên phải book lại tàu khác. Xin hỏi:

1. Tôi có được khai bổ sung tờ khai sau thông quan không vì chỉ thay đổi tên tàu và chuyến thôi hay phải hủy tờ khai?

2. Tôi cần làm thủ tục gì để được khai bổ sung sau thông quan hoặc hủy tờ khai (nếu không được khai bổ sung)?

  • - Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

   “Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan

   2. Nội dung khai bổ sung bao gồm:

   a) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không hỗ trợ khai bổ sung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan được khai bổ sung thông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này”.

   Trường hợp của công ty chỉ thay đổi tên tàu và chuyển tàu, không thay đổi phương thức vận chuyển thì được khai bổ sung tờ khai. Về hồ sơ thủ tục khai bổ sung thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

   Lưu ý công ty thời hạn của tờ khai theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính là 15 ngày, nếu tờ khai đã quá hạn nêu trên và chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan thì công ty phải làm thủ tục huỷ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn