Được khai chung một tờ khai hải quan đối với nhiều hợp đồng nhập khẩu khi nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/11/2019

Mình muốn hỏi là mình đang lên tờ khai nhập khẩu nhưng mình có 2 hợp đồng với đầu nước ngoài, cùng 1 nhà bán, cùng phương thức thanh toán, trong đó có 1 hợp đồng thanh toán trước và 1 hợp đồng thanh toán sau thế mình có khai chung vào 1 tờ khai được không?

  • Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định nguyên tắc khai hải quan như sau:

   - Một tờ khai hải quan được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn. Trường hợp khai hải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan lập Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, gửi kèm tờ khai hải quan đến Hệ thống.

   - Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải khai đầy đủ số, ngày, tháng, năm của hóa đơn và tổng lượng hàng trên tờ khai hải quan, nếu không thể khai hết các hóa đơn trên tờ khai hải quan thì lập bản kê chi tiết kèm theo tờ khai hải quan.

   Theo khoản 7 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì:

   - Hàng hóa nhập khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, có một hoặc nhiều hóa đơn của một người bán hàng, cùng điều kiện giao hàng, cùng phương thức thanh toán, giao hàng một lần, có một vận đơn thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan;

   - Hàng hóa xuất khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, cùng điều kiện giao hàng, cùng phương thức thanh toán, cùng bán cho một khách hàng và giao hàng một lần thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan.

   Ngoài ra, tại Điểm b Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định: Một vận đơn phải được khai trên một tờ khai hải quan nhập khẩu.

   => Theo thông tin bạn cung cấp thì nhập khẩu có hai hợp đồng cùng nhà bán và cùng phương thức thanh toán. Như vậy, nếu hai hợp đồng này có cùng điều kiện giao hàng, giao hàng một lần và có một vận đơn thì được khai chung một tờ khai hải quan. Về việc thanh toán trước hay thanh toán sau không phải là điều kiện để xem xét khai một hay nhiều tờ khai hải quan.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn