Có được bổ sung chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi làm thủ tục hải quan không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/01/2020

Công ty tôi nhập hải quan qua Lào (hải sản có xuất xứ 100% tại Việt Nam), nhưng không hiểu rõ quy định nên khi làm thủ tục hải quan công ty không có Giấy xác nhận hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam. Vậy cho hỏi giờ công ty có được bổ sung Giấy này để hưởng ưu đãi thuế quan không? Công ty tôi không có C/O mẫu EAV.

  • Theo Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định:

   Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu EAV, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

   Đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu VK (KV), trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

   Như vậy, nếu công ty bạn chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì trong vòng 30 phải bổ sung và nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn