Ưu đãi và hỗ trợ để phát triển chiếu sáng đô thị được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/12/2022

Ưu đãi và hỗ trợ để phát triển chiếu sáng đô thị được quy định như thế nào? Chủ sở hữu hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị được quy định ra sao? Nội dung quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị là gì? Quyền và trách nhiệm đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • Ưu đãi và hỗ trợ để phát triển chiếu sáng đô thị được quy định như thế nào?

   Tại Điều 20 Nghị định 79/2009/NĐ-CP' onclick="vbclick('17499', '383925');" target='_blank'>Điều 20 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về ưu đãi và hỗ trợ để phát triển chiếu sáng đô thị như sau:

   1. Ưu tiên sử dụng các nguồn tài chính ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất cho việc đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao - tiết kiệm điện.

   2. Ưu đãi về thuế đối với các nguyên vật liệu nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất được để sản xuất các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao - tiết kiệm năng lượng.

   3. Hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và có cơ chế huy động vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư vào việc xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp chiếu sáng ngõ, hẻm trong đô thị.

   4. Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến về chiếu sáng đô thị; đào tạo, nâng cao năng lực về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị;

   5. Các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

   (Hình ảnh mang tính minh họa)

   Chủ sở hữu hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị được quy định ra sao?

   Tại Điều 21 Nghị định 79/2009/NĐ-CP' onclick="vbclick('17499', '383925');" target='_blank'>Điều 21 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về chủ sở hữu hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị như sau:

   1. Chính quyền đô thị theo phân cấp quản lý là chủ sở hữu hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị bao gồm:

   a) Hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;

   b) Nhận bàn giao lại từ các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng công trình hoặc hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị sau khi hết thời hạn sử dụng, khai thác theo quy định.

   2. Các tổ chức kinh doanh, phát triển khu đô thị mới là chủ sở hữu, quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn do mình quản lý đến khi bàn giao theo quy định.

   3. Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị tự bỏ vốn đầu tư đến khi bàn giao theo quy định.

   4. Các chủ sở hữu hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị phải tuân thủ các quy định về quản lý chiếu sáng đô thị do chính quyền đô thị ban hành.

   Nội dung quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị là gì?

   Tại Điều 23 Nghị định 79/2009/NĐ-CP' onclick="vbclick('17499', '383925');" target='_blank'>Điều 23 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về nội dung quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị như sau:

   1. Thực hiện tổ chức chiếu sáng công cộng đô thị theo đúng các quy trình kỹ thuật về chiếu sáng, bảo đảm an toàn và tiết kiệm điện, phòng, chống cháy nổ và thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo quy định.

   2. Lập kế hoạch hàng năm về xây dựng mới, thay thế, cải tạo, duy trì bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

   3. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn sáng và các thiết bị của hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị để đề xuất phương án sửa chữa và thay thế kịp thời.

   4. Bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

   Quyền và trách nhiệm đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị như thế nào?

   Tại Điều 24 Nghị định 79/2009/NĐ-CP' onclick="vbclick('17499', '383925');" target='_blank'>Điều 24 Nghị định 79/2009/NĐ-CP quy định về nội dung quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị như sau:

   1. Quyền của đơn vị quản lý, vận hành:

   a) Được thanh toán đúng và đủ các chi phí theo quy định trong hợp đồng;

   b) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan đến chiếu sáng công cộng đô thị;

   c) Được quyền tham gia ý kiến vào việc lập quy hoạch chiếu sáng đô thị trên địa bàn được giao quản lý; tham gia nghiên cứu khoa học; thực hiện các dịch vụ về tư vấn, thiết kế, xây dựng chiếu sáng đô thị; nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong chiếu sáng công cộng, trong quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

   2. Trách nhiệm của đơn vị quản lý, vận hành:

   a) Đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ; các quy định về quản lý, vận hành đã cam kết trong hợp đồng;

   b) Báo cáo định kỳ tới chính quyền đô thị và cơ quan chuyên môn về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị do mình được giao;

   c) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển chiếu sáng công cộng đô thị đã được phê duyệt;

   d) Quản lý tài sản được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hợp đồng ký kết với chính quyền đô thị;

   đ) Bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trên địa bàn được giao quản lý.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn