Quy mô khu điều trị nội trú của bệnh viện quận huyện được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/03/2019

Tôi tên Minh Khang là sinh viên trường Đại học y dược Tp.HCM. Tôi có tìm hiểu đôi chút về chuẩn thiết kế của bệnh viện quân huyện, tuy nhiên có vấn đề còn chưa được rõ, nên Ban tư vấn hỗ trợ giúp tôi: Quy mô khu điều trị nội trú của bệnh viện quận huyện được quy định như thế nào?

  • Tại Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9213:2012 về Bệnh viện quận huyện – Tiêu chuẩn thiết kế, có quy định quy mô khu điều trị nội trú như sau:

   Khu Điều trị nội trú của Bệnh viện phải thiết kế thành đơn nguyên điều trị có quy mô từ 10 đến 35 giường theo yêu cầu của từng khoa riêng biệt. Các khoa có số giường lưu không đủ số giường tối thiểu của đơn nguyên điều trị thì cho phép bố trí liên khoa (từ 2 đến 3 khoa). Khu bệnh nhân liên khoa phải bố trí phòng bệnh riêng theo từng chuyên khoa. Cơ cấu tỷ lệ giường lưu tối thiểu của các chuyên khoa xem Bảng 5.

   CHÚ THÍCH: Đơn nguyên điều trị nội trú bao gồm các bộ phận sau:

   - Phòng bệnh nhân và phòng sinh hoạt của bệnh nhân;

   - Phòng làm việc, sinh hoạt của nhân viên;

   - Các phòng nghiệp vụ của đơn nguyên.

   Bảng 5 - Cơ cấu tỷ lệ giường lưu tối thiểu của các chuyên khoa

   Tên khoa

   Quy mô lớn

   từ 150 giường đến 250 giường

   Quy mô nhỏ

   từ 50 giường đến 150 giường

   Số giường

   (giường)

   Tỷ lệ

   (%)

   Số giường

   (giường)

   Tỷ lệ

   (%)

   1. Khoa Nội

   từ 28 đến 31

   28

   + Nội Tổng quát

   từ 20 đến 40

   từ 14 đến 42

   +…

   37

   -

   2. Khoa Ngoại Tổng quát

   từ 30 đến 50

   20

   từ 10 đến 30

   20

   3. Khoa Phụ Sản

   từ 15 đến 25

   10

   từ 7 đến 18

   từ 14 đến 12

   4. Khoa Nhi

   từ 15 đến 25

   10

   từ 5 đến 15

   10

   5. Khoa Mắt

   từ 15 đến 25

   10

   từ 5 đến 15

   10

   6. Khoa Tai Mũi Họng

   7. Khoa Răng Hàm Mặt

   8. Khoa Truyền nhiễm

   từ 9 đến 15

   6

   từ 3 đến 9

   6

   9. Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc

   từ 9 đến 20

   từ 6 đến 8

   từ 3 đến 12

   từ 6 đến 8

   10. Khoa Y học cổ truyền

   từ 15 đến 13

   từ 10 đến 5

   từ 3 đến 9

   6

   Tổng cộng

   từ 150 đến 250

   100

   từ 50 đến 150

   10

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn