Quy hoạch đô thị gồm các loại nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/01/2019

Em tên là Hải Minh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Văn Lang. Em đang tìm hiểu về quy hoạch đô thị và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Hiện nay thì quy hoạch đô thị gồm các loại nào? Em xin chân thành cảm ơn.

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị 2009 thì quy hoạch đô thị gồm các loại sau đây:

   - Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới. (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   Quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh được lập ở thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho thành phố trực thuộc trung ương;

   - Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới;

   - Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng.

   Trên đây là nội dung quy định về các loại quy hoạch đô thị. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Quy hoạch đô thị 2009.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn