Nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong thực hiện thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 2021-2025?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 27/05/2022

Nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong tổ chức thực hiện thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025? Nhiệm vụ của các bộ, ban, ngành, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 2021-2025? Nhờ anh chị giúp đỡ. Cảm ơn anh chị. 

  • Nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong thực hiện thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 2021-2025?

   Tại Tiêu mục 1 Mục VI Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định 587/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

   1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 cùng cấp thống nhất các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025.

   Nhiệm vụ của các bộ, ban, ngành, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 2021-2025?

   Tại Tiêu mục 2 Mục VI Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định 587/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

   2. Các bộ, ban, ngành, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền Phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn