Lỡ xây dựng nhà trên khu vực cấm có bị phá dỡ không? Các khu vực nào cấm xây dựng?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/02/2022

Tôi mới mua một miếng đất và vừa xây nhà xong, tuy nhiên hàng xóm lại nói đây là khu vực cấm xây dựng. Tôi muốn biết khu vực nào là khu vực cấm xây dựng? Lỡ xây dựng nhà trên khu vực cấm có bị phá dỡ không?

  • Lỡ xây dựng nhà trên khu vực cấm có bị phá dỡ không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 118 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi Khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có quy định việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

   a) Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm;

   b) Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; công trình phải phá dỡ khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật này;

   d) Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng;

   đ) Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

   e) Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới.

   Theo đó, nếu bạn xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng thì sẽ bị phá dỡ.

   Các khu vực nào cấm xây dựng?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Luật Xây dựng 2014 có quy định như sau:

   Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.

   Theo đó, các khu vực theo quy định như trên được xem là các khu vực cấm xây dựng do việc xây dựng công trình trên đây bị pháp luật nghiêm cấm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn