Lâu không hành nghề thì có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 01/06/2022

Lâu không hành nghề thì có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc không? Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc như thế nào? Xin hỏi tôi trước kia đã được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc nhưng vì lý do cá nhân, 2 năm nay tôi chưa hành nghề vậy có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không?

  • Lâu không hành nghề thì có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc không?
   (ảnh minh họa)
  • Lâu không hành nghề thì có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Luật Kiến trúc 2019 quy định chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

   a) Không còn đủ điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định tại Điều 28 của Luật này;

   b) Giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

   c) Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

   d) Có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề kiến trúc gây hậu quả nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   đ) Bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

   Như vậy, theo quy định như trên, việc bạn lâu ngày không hành nghề kiến trúc không thuộc các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Cho nên, bạn sẽ không bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

   Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc như thế nào?

   Theo Khoản 2 Điều 28 Nghị định 85/2020/NĐ-CP thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

   a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó có kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật Kiến trúc, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề ban hành quyết định thu hồi và tuyên hủy chứng chỉ hành nghề, đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng;

   b) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi chứng chỉ cho cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định;

   c) Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề bị thu hồi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn