Hết hạn thực hiện gói thầu xây lắp do hết vốn thì có được quyền gia hạn thêm thời gian thực hiện không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/08/2019

Tôi có dự án được phê duyệt thời gian thực hiện từ năm 2018-2020. Tuy nhiên thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp là 300 ngày, hiện nay thời gian thực hiện hợp đồng đã hết nhưng công trình vẫn chưa thi công hoàn thành do hết vốn bố trí cho năm 2018, vậy tôi có cần phải xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hay không? (thời gian gia hạn vẫn nằm trong thời gian thực hiện dự án đến năm 2020). 

  • Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về các trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, trong đó có trường hợp:

   "Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra."

   Như vậy, trong trường hợp hợp đồng bị tạm dừng do không được bố trí đủ vốn thì nhà thầu có quyền đề nghị với chủ đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan.

   Căn cứ Khoản 3 Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP cũng quy định:

   Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

   Như vậy, nếu việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng (đã hết hạn 300 ngày và giờ xin điều chỉnh thêm thời gian thực hiện) mà không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (2018-2020) thì nhà thầu (phía bạn) và chủ đầu tư thỏa thuận điều chỉnh. Ngược lại thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

   Tóm lại, trường hợp này bạn có thể xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (sau khi hết thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày)

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn