Định mức chi phí đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/09/2016
- Theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP qui định các công trình có TMĐT dưới 7 tỷ đồng chỉ lập Báo cáo KTKT, trên 7 tỷ đồng lập dự án đầu tư. Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP qui định các công trình có TMĐT dưới 15 tỷ đồng chỉ lập Báo cáo KTKT, trên 15 tỷ đồng lập dự án đầu tư. Trong khi đó theo định mức chi phí QLDA và tư vấn ĐTXD công trình công bố kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP qui định mức lập báo cáo KTKT dưới 7 tỷ đồng. Như vậy khi thực hiện các công trình có mức đầu từ từ 7 tỷ đến 15 tỷ theo NĐ 12 thì áp dụng như thế nào cho phù hợp? - Theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trong phần II, mục III, ý 2 có nêu "Tất cả các xã thuộc huyện nghèo đều được hưởng các cơ chế chính sách qui định như đối với các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II". Như vậy khi lập dự toán các chi phí như QLDA, tư vấn đầu tư xây dựng có được áp dụng theo Thông tư số 02/2008/TT-BXD hay không?
  • Bộ Xây dựng đang dự thảo văn bản điều chỉnh văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trong thời gian chưa có văn bản điều chỉnh mới thì Chủ đầu tư và nhà thầu có thể tham khảo theo các định mức đã công bố trong văn bản 1751/BXD-VP hoặc có thể lập dự toán để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

   Về nguyên tắc các dự án đầu tư mà Chính phủ đã qui định cụ thể về cơ chế quản lý và đầu tư thì thực hiện theo các qui định đó.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Công văn 1751/BXD-VP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn