Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn khi cấp lại có cần sát hạch lại không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/05/2022

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn khi cấp lại có cần sát hạch lại không? Hồ sơ đăng ký dự thi cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn bao gồm những giấy tờ nào? Tôi đang công tác trong lĩnh vực môi giới bất động sản, anh chị cho tôi hỏi nếu chứng chỉ của tôi bị hết hạn thì tôi có được cấp lại hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  • Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn khi cấp lại có cần sát hạch lại không?

   Tại Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định về quy định đối với chứng chỉ hết hạn như sau:

   1. Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản.

   2. Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định sau:

   a) Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Thông tư này để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba (theo mẫu tại Phụ lục 4c của Thông tư này);

   b) Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn thì sẽ được cấp lại và phải trải qua kỳ sát hạch theo quy định trên.

   Hồ sơ đăng ký dự thi cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn bao gồm những giấy tờ nào?

   Tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định về hồ sơ đăng ký dự thi cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn như sau:

   3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

   a) Hồ sơ quy định tại Điều 10 của Thông tư này;

   b) Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.

   Tại Điều 10 của Thông tư này có quy định như sau:

   1. 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);

   2. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

   3. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

   4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

   5. 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

   6. Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

   Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn bao gồm những giấy tờ được quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn