Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị rách có được xin cấp lại không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 03/08/2022

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị rách có được xin cấp lại không? Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị rách ra sao?

Chào ban biên tập, tôi là kiến trúc sư đang hành nghề với tư cách cá nhân, đợt vừa rồi tôi có soạn đồ vô tình làm rách chứng chỉ hành nghề kiến trúc của mình, bây giờ có thể xin cấp lại được không? Thủ tục như thế nào? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • 1. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị rách có được xin cấp lại không?

   Căn cứ Điều 30 Luật Kiến trúc 2019 quy định thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

   1. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

   a) Không còn đủ điều kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định tại Điều 28 của Luật này;

   b) Giả mạo trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

   c) Vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

   d) Có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề kiến trúc gây hậu quả nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   đ) Bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

   2. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp lại trong trường hợp sau đây:

   a) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị mất hoặc hư hỏng;

   b) Thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

   3. Trường hợp bị thu hồi, chứng chỉ hành nghề kiến trúc chỉ được cấp lại sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đối với trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này hoặc sau 12 tháng kể từ ngày hết thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan về kiến trúc đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này khi bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

   4. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

   Như vậy, chứng chỉ hành nghề kiến trúc của anh/chị bị rách có thể xin cấp lại được theo quy định.

   2. Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị rách ra sao?

   Theo Khoản 1 Điều 28 Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

   1. Đối với trường hợp cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

   a) Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này qua mạng hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề;

   b) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 15 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 05 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị;

   c) Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

   Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   3. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

   b) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp và giấy tờ chứng minh thông tin cần thay đổi.

   Theo đó, anh/chị phải nộp 01 bộ hồ sơ qua mạng hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề cho anh/chị theo thủ tục, trình tự trên để xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn