Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình được quy định thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 20/09/2021

Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình được quy định như thế nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  • Căn cứ Điều 15 Thông tư 10/2021/TT-BXD (Hiệu lực từ ngày 15/10/2021) có quy định về chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình như sau:

   1. Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm:

   a) Chi phí lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn;

   b) Chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; chi phí thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị; chi phí thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động;

   c) Chi phí trang cấp dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

   d) Chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ;

   đ) Chi phí phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; chi phí tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động.

   2. Chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình quy định tại khoản 1 Điều này là một nội dung của chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng của dự toán xây dựng công trình, được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn