Căn cứ lập quy hoạch xây dựng bao gồm các yếu tố nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/10/2022

Liên quan đến những quy định mới nhất của pháp luật về xây dựng, xin hỏi: Căn cứ để lập quy hoạch xây dựng bao gồm các yếu tố nào?

  • Căn cứ lập quy hoạch xây dựng bao gồm các yếu tố nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định căn cứ như sau:

   - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trong cùng giai đoạn phát triển;

   - Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh;

   - Quy hoạch thời kỳ trước;

   - Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và quy chuẩn khác có liên quan;

   - Bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên của địa phương.”.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn