Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016
Ông Đinh Thế Tuân (tỉnh Nam Định) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc áp dụng Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Năm 2011, Ban Quản lý dự án (QLDA) của ông Tuân được giao quản lý các dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê sông. Trong tổng mức đầu tư được duyệt, chi phí QLDA và chi phí tư vấn đã được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ % trong Quyết định 957/QĐ-BXD với tổng chi phí xây dựng của cả dự án. Vì dự án tương đối lớn nên phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn, trước mắt triển khai giai đoạn 1, còn giai đoạn 2 sẽ được triển khai khi dự án được Nhà nước cấp vốn đầu tư. Vậy, theo Quyết định 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng các định mức tỷ lệ % của chi phí QLDA, chi phí tư vấn được xác định trên chi phí xây dựng của giai đoạn này hay xác định trên tổng chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư được duyệt (vì lúc này chưa có tổng dự toán)? Nếu xác định trên chi phí xây dựng của giai đoạn này thì các chi phí QLDA, chi phí tư vấn sẽ lớn, trong khi trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt các chi phí này lại nhỏ như vậy có bất hợp lý không? Ngoài ra, năm 2008 đơn vị được giao quản lý một dự án xử lý khẩn cấp đê, kè biển, đến nay các hạng mục công trình trong dự án đã cơ bản hoàn thành. Vì đặc thù của công trình thủy lợi là chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện thiên nhiên nên đến thời điểm hiện tại theo điều kiện hiện trường và tình hình vốn phân bổ nếu tiến hành xây dựng thêm một số đoạn đê, kè nữa thì cả tuyến đê sẽ đảm bảo an toàn hiệu quả hơn trong công tác phòng chống lụt bão. Do vậy dự án đã được cấp quyết định đầu tư cho phép bổ sung các hạng mục công trình vào dự án. Vậy khi lập tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung các định mức tỷ lệ % của chi phí QLDA, chi phí tư vấn của các hạng mục công trình bổ sung được tính trên tổng chi phí xây dựng của dự án sau điều chỉnh, bổ sung (bao gồm cả các hạng mục công trình đã thực hiện và các hạng mục công trình được bổ sung) hay tính trên chi phí xây dựng của các hạng mục công trình bổ sung? Tương tự như vậy khi lập thiết kế bản vẽ thi công thì trong dự toán của các hạng mục công trình bổ sung, các định mức tỷ lệ % của chi phí QLDA, chi phí tư vấn tính trên chi phí xây dựng của các hạng mục công trình bổ sung này hay phải tính trên tổng chi phí xây dựng của cả dự án sau điều chỉnh, bổ sung? Phân kỳ dự án không ảnh hưởng tới cách xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư
  • Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, công việc được tính chi phí theo cả dự án, có công việc được tính chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình. Việc phân kỳ đầu tư dự án không làm ảnh hưởng tới cách xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư.

   Trường hợp điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư thì chi phí QLDA được xác định theo chi phí xây dựng, chi phí thiết bị được duyệt trong tổng mức đầu tư điều chỉnh. Các công việc tư vấn xác định theo từng công trình thì tính bổ sung thêm chi phí tư vấn của các công trình bổ sung theo quy định. Các chi phí tư vấn không được xác định theo tỷ lệ % thì lập dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

   Những công việc tư vấn đã ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và quy định của Nhà nước có liên quan.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn