Thanh toán hàng dự trữ quốc gia mua trực tiếp không qua đấu thầu mà không có biên bản thanh lý phạt bao nhiêu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/08/2019

Xin chào, cho tôi hỏi việc thanh toán hàng dự trữ quốc gia mua trực tiếp không qua đấu thầu mà không có biên bản thanh lý sẽ bị phạt bao nhiêu? Nhờ tư vấn theo quy định mới.

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 48 Nghị định 63/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/9/2019 quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

   - Thanh toán khi không có hợp đồng mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

   - Thanh toán khi hàng dự trữ quốc gia không đúng về số lượng hoặc không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

   - Thanh toán khi không có biên bản thanh lý hợp đồng hoặc bảng kê chứng từ nhập kho có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị đối với các trường hợp mua trực tiếp không qua đấu thầu.

   - Thanh toán khi không được Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia chuẩn chi.

   - Sử dụng phí nhập, phí xuất, phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia không đúng nội dung, vượt định mức quy định.

   => Như vậy, việc thanh toán hàng dự trữ quốc gia mua trực tiếp không qua đấu thầu mà không có biên bản thanh lý sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn