Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì ra quyết định xử phạt hành chính ra sao?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/07/2021

Một người mà thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong cùng 01 lần thì ra quyết định xử phạt hành chính ra sao?

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 67 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012' onclick="vbclick('22DAE', '345237');" target='_blank'>Điều 67 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

   Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính.

   Như vậy, một người mà thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong cùng 01 lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn