Không có vi phạm giao thông Cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 08/09/2023

Xin hỏi: Không có vi phạm giao thông Cảnh sát giao thông có thể dừng xe kiểm tra khi không có vi phạm giao thông không?- Câu hỏi của anh Tân (Tp.HCM).

  • Không có vi phạm giao thông Cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra không?

   Tại Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA có quy định về dừng xe kiểm tra như sau:

   Dừng phương tiện giao thông để kiểm soát

   1. Cán bộ Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau:

   a) Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

   b) Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành;

   c) Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh; cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

   d) Có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

   ...

   Như vậy, từ ngày 15/09/2023, việc dừng xe kiểm tra sẽ được thực hiện trong 4 trường hợp sau:

   - Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

   - Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành;

   - Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ các công tác bao gồm:

   + Bảo đảm an ninh, trật tự;

   + Đấu tranh phòng, chống tội phạm;

   + Phòng, chống thiên tai, cháy nổ;

   + Phòng, chống dịch bệnh;

   + Cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

   - Có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

   Chính vì vây, Cảnh sát giao thông vẫn có thể dừng xe kiểm tra khi không vi phạm giao thông.

   Không có vi phạm giao thông Cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra không? (Hình từ Internet)

   Khi dừng phương tiện giao thông để kiểm tra Cảnh sát giao thông phải bảo đảm các yêu cầu gì từ ngày 15/9/2023?

   Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA tải về quy định về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát như sau:

   Dừng phương tiện giao thông để kiểm soát

   ...

   2. Việc dừng, kiểm soát phương tiện giao thông phải bảo đảm các yêu cầu sau:

   a) An toàn, đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông;

   b) Khi đã dừng phương tiện giao thông phải thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

   ....

   Như vậy, từ ngày 15/9/2023, khi dừng phương tiện giao thông để kiểm tra cán bộ Cảnh sát giao thông phải bảo đảm các yêu cầu sau:

   - An toàn, đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông;

   - Khi đã dừng phương tiện giao thông phải thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

   Từ ngày 15/09/2023 hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông khi kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông được quy định như thế nào?

   Tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 32/2023/TT-BCA tải về quy định về hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông như sau:

   Hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông

   ...

   2. Hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông khi kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông

   a) Cán bộ Cảnh sát giao thông lựa chọn vị trí phù hợp, đứng nghiêm, hướng về phía phương tiện giao thông cần kiểm soát, phát hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông ở khoảng cách bảo đảm an toàn; tay phải cầm gậy chỉ huy giao thông đưa lên và chỉ vào phương tiện giao thông cần kiểm soát, đồng thời thổi hồi còi dứt khoát, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông cần kiểm soát dừng vào vị trí phù hợp, an toàn để kiểm soát;

   b) Người điều khiển phương tiện giao thông khi nhận được tín hiệu phải giảm tốc độ và dừng phương tiện giao thông vào vị trí theo hướng dẫn của Cảnh sát giao thông.

   Như vậy, hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông khi kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông được quy định như sau:

   - Cán bộ Cảnh sát giao thông lựa chọn vị trí phù hợp, đứng nghiêm, hướng về phía phương tiện giao thông cần kiểm soát, phát hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông ở khoảng cách bảo đảm an toàn;

   - Tay phải cầm gậy chỉ huy giao thông đưa lên và chỉ vào phương tiện giao thông cần kiểm soát, đồng thời thổi hồi còi dứt khoát, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông cần kiểm soát dừng vào vị trí phù hợp, an toàn để kiểm soát;

   - Người điều khiển phương tiện giao thông khi nhận được tín hiệu phải giảm tốc độ và dừng phương tiện giao thông vào vị trí theo hướng dẫn của Cảnh sát giao thông.

   Lưu ý: Thông tư 32/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/9/2023

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA Tải về
  • Điều 17 Thông tư 32/2023/TT-BCA Tải về
  • Thông tư 32/2023/TT-BCA Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn