Giao quyết định xử phạt hành chính nhưng không nhận thì xem như quyết định đã được giao?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/07/2021

Khi giao trực tiếp quyết định xử phạt hành chính nhưng người nhận cố tình trốn tránh không nhận thì xem như quyết định đã được giao đúng không?

  • Căn cứ Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012' onclick="vbclick('22DAE', '345295');" target='_blank'>Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành như sau:

   Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

   Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.

   Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao.

   Như vậy, khi giao trực tiếp quyết định xử phạt hành chính nhưng người nhận cố tình trốn tránh không nhận thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương, đồng thời được coi là quyết định đã được giao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn