Đưa vào trường giáo dưỡng là gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/09/2016

Đưa vào trường giáo dưỡng là gì?

    • Đưa vào trường giáo dưỡng là Biện pháp xử lý hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định , áp dụng đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn