Cung cấp báo cáo kiểm toán của DN áp dụng chế độ ưu tiên không đúng thời gian phạt thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/01/2021

Cho hỏi, trong lĩnh vực hải quan, doanh nghiệp là tổ chức cung cấp báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên không đúng thời gian quy định thì sẽ bị phạt thế nào?

  • Cung cấp báo cáo kiểm toán của DN áp dụng chế độ ưu tiên không đúng thời gian phạt thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP có quy định:

   “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng thời hạn quy định thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Cung cấp báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên;

   …”

   Mức phạt này áp dụng cho tổ chức vi phạm (Khoản 3 Điều 5 Nghị định này).

   Như vậy, trường hợp doanh nghiệp là tổ chức cung cấp báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên không đúng thời gian quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn