Có thể dùng vàng để thanh toán hay không? Đăng ký nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất cần đáp ứng điều kiện gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/05/2022

Có thể dùng vàng để thanh toán không? Đăng ký nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất cần đáp ứng điều kiện gì? Doanh nghiệp của tôi của đăng ký nhập nguyên liệu vàng về để sản xuất và định thanh toán bằng toàn không biết có được không? Để đăng ký nhập vàng nguyên liệu về sản xuất thì cần đáp ứng các điều kiện gì?

  • Có thể dùng vàng để thanh toán không?

   Theo Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng như sau:

   Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm:

   1. Hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước cấp.

   2. Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

   3. Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

   4. Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

   5. Hoạt động sản xuất vàng miếng trái với quy định tại Nghị định này.

   6. Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép.

   7. Vi phạm các quy định khác tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì việc sử dụng vàng làm một phương thức thành toán là một trong những điều cấm trong hoạt động kinh doanh vàng.

   Đăng ký nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất cần đáp ứng điều kiện gì?

   Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN quy định:

   Điều 3. Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

   1. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

   2. Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

   3. Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp và cho đến thời điểm cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu

   Theo đó, để nhập khẩu vàng nguyên liệu doanh nghiệp sản xuất vàng cần đáp ứng các điều kiện như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn