Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/07/2017

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một chủ tịch xã của một xã miền núi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, qua tìm hiểu về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Thò Khay (0976******)

 

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được pháp luật quy định tịa Điểm h Khoản 8 Điều 1 Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016 ' onclick="vbclick('4E6CD', '191899');" target='_blank'>Điểm h Khoản 8 Điều 1 Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, như sau:

   - Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn, chủ động huy động thêm các nguồn lực cho các Dự án của Chương trình;

   - Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động được phân công ở các Dự án, Tiểu dự án của Chương trình;

   - Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất (khi cần thiết) về tình hình triển khai thực hiện Chương trình;

   - Chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn vốn đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và tránh thất thoát.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban bên tập về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm Quyết định 1722/QĐ-TTg.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn