Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình có nội dung tuyên truyền như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 04/11/2022

Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình có nội dung tuyên truyền như thế nào? Hình thức, thời gian tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình như thế nào? Nội dung tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình như thế nào? Tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình có hình thức, thời gian tuyên truyền như thế nào?

  • Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình có nội dung tuyên truyền như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình có nội dung tuyên truyền như thế nào?

   Tại Điểm a Tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 2700/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình có nội dung tuyên truyền như sau:

   - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi trong gia đình.

   - Việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.

   - Việc chăm sóc người cao tuổi trong gia đình; hỗ trợ người cao tuổi được phát huy vai trò của mình.

   - Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện công tác người cao tuổi trong gia đình.

   2. Hình thức, thời gian tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình như thế nào?

   Tại Điểm b Tiểu mục 2 Mục II Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 2700/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định hình thức, thời gian tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình như sau:

   - Tuyên truyền trên Báo Điện tử tổ quốc.

   - Các tin, bài, ảnh tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy, bản điện tử của các báo.

   - Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.

   - Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa:

   + Báo Điện tử tổ quốc: 13 tin; 8 bài; 12 ảnh; 01 phóng sự ảnh chuyên sâu; 01 Bài Emagazine sự kiện hay nhân vật chuyên sâu.

   - Thời gian tuyên truyền: Tháng 11, 12 năm 2022.

   3. Nội dung tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình như thế nào?

   Tại Điểm a Tiểu mục 3 Mục II Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 2700/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định nội dung tuyên truyền của tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình như sau:

   - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong gia đình.

   - Việc thực hiện công tác bình đẳng giới trong gia đình trên cả nước.

   - Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

   4. Tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình có hình thức, thời gian tuyên truyền như thế nào?

   Tại Điểm b Tiểu mục 3 Mục II Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình ban hành kèm theo Quyết định 2700/QĐ-BVHTTDL năm 2022 quy định tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình có hình thức, thời gian tuyên truyền như sau:

   - Tuyên truyền trên Báo Điện tử tổ quốc, Báo Phụ nữ Việt Nam.

   - Các tin, bài, ảnh tuyên truyền được đăng tải trên bản giấy, bản điện tử của các báo.

   - Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền có logo Vụ Gia đình và dòng chữ “Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện”.

   - Dự kiến số lượng tin, bài và tranh, ảnh minh họa:

   + Báo Điện tử tổ quốc: 10 tin; 8 bài; 12 ảnh; 01 phóng sự ảnh chuyên sâu; 02 Bài Emagazine sự kiện hay nhân vật chuyên sâu.

   + Báo Phụ nữ Việt Nam: 3 bài, 3 ảnh trên 03 số báo in; 3 bài, 3 ảnh trên Báo Phụ nữ điện tử.

   - Thời gian tuyên truyền: Tháng 11, 12 năm 2022.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Quyết định năm 2022 2700/QĐ-BVHTTDL Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn