Tổ chức hệ thống tra cứu thông tin và xử lý tài nguyên thông tin thư viện theo Luật Thư viện 2019

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 20/02/2020

Cho tôi hỏi hành lang pháp lý nào quy định về việc tổ chức hệ thống tra cứu thông tin và quy trình xử lý tài nguyên thông tin thư viện? Xin cảm ơn.

  • Theo quy định tại Điều 26 Luật Thư viện 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) thì tổ chức hệ thống tra cứu thông tin được quy định như sau:

   1. Xử lý tài nguyên thông tin được quy định như sau:

   a) Tài nguyên thông tin sau khi bổ sung vào thư viện phải được xử lý theo quy trình nghiệp vụ; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin để phục vụ việc quản lý, tra cứu và sử dụng;

   b) Thực hiện biên mục sao chép, áp dụng kết quả xử lý tài nguyên thông tin có vai trò quan trọng để bảo đảm chính xác, thống nhất và tiết kiệm.

   2. Tổ chức hệ thống tra cứu thông tin được quy định như sau:

   a) Hệ thống tra cứu thông tin phản ánh toàn bộ tài nguyên thông tin bằng các hình thức mục lục, cơ sở dữ liệu; đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của thư viện;

   b) Bảo đảm lưu trữ an toàn kết quả xử lý tài nguyên thông tin;

   c) Bảo đảm cập nhật, dễ sử dụng;

   d) Bảo đảm liên thông trong tra cứu thông tin giữa các thư viện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn